T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Bedrijfseconomisch Technisch people manager

Bedrijfseconomisch Technisch people manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring, 18 jaar interim-management:

2011-2012 HVL BV (Industriële automatisering), onderdeel van TBI
Regio manager divisie Industrie
- Regiomanager voor de vestigingen: Eindhoven, Maastricht en Dordrecht;
- Efficiency verbetering doorvoeren van 10% voor gehele divisie Industrie (Taskforce);
- Operationele processen van de afdelingen op elkaar afstemmen;
- Ontwikkelen en uitbouwen van Technisch Beheer (Spin-off);
- Operationeel verantwoordelijk voor 110 Medewerkers;
- Direct leidinggeven aan Projectleiders, Coördinator Projectbegeleiders, Planning en Hoofd serviceorganisatie.

2011-2011 Baas BV Breda (Landelijke Aannemer ondergrondse infrastructuur)
Hoofd Bedrijfsbureau
- Als “2e man” lid van het management van de vestiging Breda;
- Implementatie van diverse verbeterprojecten;
- Stroomlijnen van interne processen;
- Verbindende factor tussen de Synfrapartners en Baas BV;
- Contactpersoon met andere Hoofden Bedrijfsbureau;
- Onderhandelen over prijzen en voorwaarden met onderaannemers;
- Beoordelen en coachen van de medewerkers.

2010-2012 Biljartcomputer BV (BV)
- Ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van een nieuw elektronisch
scorebord voor de professionele carambole biljartsport;
- Dealernet opgezet in Nederland en België.

2008-2009 Stedin BV Utrecht (Netbeheerder Eneco)
1. Subhoofd Projectenafdeling (Realisatie)
- Inrichten van de processen tussen infra en de netbeheerders;
- Opzetten van deze nieuwe afdeling (23 medewerkers);
- Spin in het web tussen Asset Management, Netcoördinatie en Aannemers;
- Leidinggeven aan de afdeling en aan diverse projecten (Prince II);
- Onderhandelen met de aannemers over tarieven, offertes en planning;
- Aansturen van de Projectleiders t.b.v. de grote Infra projecten.

2. Groepshoofd LS/MS/HS/Gas Asset management
- Optimaliseren van de processen, rapportage- en kwaliteitssysteem.
- Samenstellen van het LS/MS Operationeel Plan 2009/2010;
- Opzetten van onderhoudssystemen ten behoeve van de gebouwen en installaties: circa 12000 kleine en 29 grote gebouwen;
- Voorzitter stuurgroep Utrecht Stations Gebied;
- Leidinggeven aan de afdeling en aan diverse projecten;

2007-2008 Enexis (Essent Netwerk BV)
Manager Engineering
- Operationeel leidinggeven aan 26 technici;
- Optimaliseren van de operationele processen binnen Engineering;
- Invoeren van een nieuw planning en rapportagesysteem;
- Aansturen van projectleiders van grote projecten.

2006-2007 TNO - Defensie en Veiligheid
Afdelingshoofd Facilitaire Dienst
- Reorganisatie van de afdeling;
- Operationeel leidinggeven aan deze afdelingen in Den Haag, Rijswijk en Soesterberg.

2004-2005 Amsterdam Ship Repair BV (Scheepswerf)
Algemeen / Technisch directeur
- Doorstart en opzetten van de nieuwe organisatie na faillissement;
- Rendementsverbetering en professionalisering (86 medewerkers).
- Eindverantwoordelijke voor Planning en Techniek;2003-2004 Diverse kleine opdrachten
- Adviseur bij startende ondernemingen: Interim-management, softwareontwikkeling;
- Ontwikkelen van een eigen product: software matig verwerken van gegevens.

2002-2003 Energiebedrijf Delta NV
Manager afdeling Metering en Datadistributie
- Technische strategie voor de gehele afdeling (52 medewerkers);
- Opzetten afdelingen: Data Collectie en Distributie, Ontwikkeling, Projecten, Administratie;
- Opzetten van gebruikers- en acceptatie testen, inwerken van nieuwe gebruikers;
- Aansturen van groep t.b.v. de opschoning van data.

2001-2002 Rijkswaterstaat Installatietechniek
Afdelingshoofd Installatietechniek van natte kunstwerken
- Optimaliseren van de bedrijfsprocessen en planningssysteem;
- Operationeel leidinggeven aan de Projectleiders;
- Opzetten kennis- en kwaliteit boringsysteem.

2000-2001 Polyplastic BV Rotterdam (productie polycarbonaat producten)
Manager Productie en Technische Dienst
- Professionaliseren en optimaliseren van de Productie en Technische Dienst;
- Verantwoordelijk voor planning en techniek;
- Rendementsverbetering gerealiseerd van 16%.

2000-2000 Stork Installatietechniek Zuid BV (WorkSphere)
Manager Operations
- Reorganisatie van de technische afdelingen;
- Operationeel verantwoordelijk voor 600 medewerkers;
- BPR van 2 verschillende werkprocessen inclusief opzetten van beheersingssysteem.

1998-2000 NUON, Leiden
1. Manager Projecten
- Managen  3000 projecten per jaar met ca 300 medewerkers;
- Mede-ontwikkelen van een raamwerk voor de nieuwe organisatie.
2. Manager Netwerkontwikkeling (EWR)
- Implementatie van de reorganisatie;
- Operationeel verantwoordelijk voor 38 technici.

1998-1998 Nutsbedrijf Amstelland
Technisch adviseur / Hoofd CAI en OV
- Maken van Telecommunicatie Businessplan, vervolgens;
- Reorganisatie van afdelingen Centrale Antenne Inrichtingen (CAI) en Openbare Verlichting.

1997-1998 Intergas NV
Manager Warmtekracht en Utility Management
- Opstellen en uitvoeren Businessplan voor levering en beheer Warmtekracht installaties;
- Managen van deze nieuwe afdeling.

1996-1997 De Schelde Vlissingen, divisie Energie en Milieusystemen
Manager afdeling Elektrotechniek
- Nieuwbouw van centrale in Alkmaar (HVC) en Duiven (AVIRA);
- Opzetten en managen van de afdeling Elektrotechniek, doorvoeren efficiencyverbeteringen.


1993-1996 Energieproductiebedrijf NV UNA (NUON)
Manager Technische Dienst
- Opzetten en aansturen van renovatie en onderhoudswerkzaamheden  120 medewerkers;
- Reorganisatie van de onderhoudsorganisatie;
- Projectleiding van schade- en renovatieproject (+/- € 15.000.000).


BEDRIJFSERVARINGEN in vast dienstverband:

1978-1987 Philips NV:
1. Thales (HSA) : Meet- & Regeltechnicus
2. Philips Volt Tilburg : Afdelingshoofd Centrale Kwaliteitsdienst
3. Philips Telecommunicatie Fibers : Afdelingshoofd Bedrijfsmechanisatie

1987-1992 MENEBA NV (Levensmiddelen bedrijf):
Operationeel / Technisch Manager
- Verantwoordelijk voor de Productie en de Technische Dienst;
- Nieuwbouw van gehele vestiging: Civiel en machinepark projectkosten € 12.000.000.

Opleiding interimmanager

Opleidingen:
1990 Bedrijfseconomie: Universiteit van Tilburg, specialisatie Organisatie
1978 Elektrotechniek : HTS ’s-Hertogenbosch, specialisatie Telecommunicatie


Cursussen:
Verandermanagement, Besliskunde, Projectmanagement, Strategisch onderhoudsmanagement, Toetsingsfilosofie technische projecten, Kwaliteitsborging NEN/ISO 9000, MS-Projects, VCA, Autocad, Voeren van slechtnieuws gesprekken, Omgaan met lastige mensen, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Gelaatsdiagnostiek, Beoordelen als managementtool, Discussie- en vergadertechniek, Spreken in het openbaar, diverse SAP-modules, diverse technische cursussen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

PROFIEL
Manager met ruim 20 jaar leidinggevende ervaring in uiteenlopende management functies. Combinatie van Technische en Bedrijfseconomische achtergrond. Veelzijdige, praktisch, besluitvaardig, analytisch, resultaatgericht, stressbestendig vertrouwenwekkend, daardoor uitstekend in staat rendementsproblemen op te lossen. Kan de praktijk zowel vanuit bedrijfseconomisch als technische invalshoeken bekijken, waardoor organisatorisch problemen met blijvend resultaat adequaat aangepakt worden. 18 jaar interim-ervaring met 26 verschillende opdrachten in zeer uiteenlopende branches en organisaties.


Managementstijl:
Menselijk, coachend, informatief en communicatief naar personeel en opdrachtgever, maar indien nodig ook hard om barrières te doorbreken of knopen door te hakken. Max communiceert uitstekend met zowel de directie, als met de werkvloer en weet daardoor goede relaties op te bouwen. Jarenlang zeer succesvolle leidinggevende ervaring met zowel kleine als grote bedrijfsonderdelen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands moedertaal
Engels en Duits goed

 beschikbaar?