T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?projectmanager, consultant, manager

projectmanager, consultant, manager

Werkervaring interimmanager

Ervaring

Sociale Zekerheid: UWV
Gezondheidzorg: Verschillende Ziekenhuisorganisaties waaronder Leyenburg en AMC
Telecom : KNP
Onderwijs : Verschillende onderwijstelling in het primair onderwijs en het ministerie van OC&W
Industrie : Klerk’s Plastic Industrie, Gebrema, FMI Group, Båld
Automatisering : Getronics, B/CICT
Centrale Overheid : Ministerie van OC&W, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Ministerie van Economische Zaken
Decentrale overheid: Gemeente Dordrecht, SES-West Brabant (vertegenwoordiging van 16 gemeenten)

Periode : 2008
Organisatie : Danthe.
Doel : Ontwikkeling van een on line beslissingsondersteunend systeem voor het beoordelen van de kwaliteit van OR adviesaanvragen.
Rol : Projectleider.
Verantwoordelijkheden :
- Functionele en technische realisatie.
- Organisatie en uitvoering van workshops.


Periode : 2007
Organisatie : DUOjob en KNMG.
Doel : Ontwikkeling en verspreiding van ‘online’ evaluatiesysteem voor medisch specialisten (EVM) voor toetsen van competenties.
Rol : Projectleider.
Verantwoordelijkheden :
- Functionele en technische realisatie.
- Organisatie en uitvoering van workshops.


Organisatie : SES West Brabant SES (strategische samenwerking van achttien gemeenten voor het stimuleren van economie). ESF Dagindeling project (ministerie van SZW).
Doel : Opleiden en adviseren van 15 bedrijven betreffende levensfasebewust personeelsbeleid:
Rol : Projectleider
Verantwoordelijkheden :
- Ontwikkeling en uitvoering van programma.
- Acquisitie van deelnemers


Periode : 2006 – 2007
Organisatie : Syntens, Agentschap van Ministerie van Economische Zaken voor het stimuleren van innovatie.
Doel : Invoeren van levensfasebewust personeelsbeleid en vernieuwing van arbeidsvoorwaarden. ESF Dagindeling project (ministerie van SZW).
Rol : Projectleider.
Verantwoordelijkheden :
- Planning en organisatie.
- Opzet expertisebijeenkomsten en workshops.
- Ontwikkeling van levensfasescan en loopbaanpotentiemeter (E-HRM tools).


Periode : 2006 (mei) – 2006 (november)
Organisatie : Ministerie van Financiën, Belastingdienst Centrum voor ICT).
Doel : Ontwikkeling en implementatie van Voorbereiding Inwerkprogramma (VIP) voor de nieuwe medewerkers (circa 400 fte per jaar).
Rol : Projectleider.
Verantwoordelijkheden :
- Planning en organisatie.
- Inrichting admiistratieve organisatie
- Opzet opleidingsprogramma.
- Inhoud van opleidingsprogramma; waaronder Technische infrastructuur, organisatie van B/CICT, Arbeidsvoorwaarden.

Periode : 2005 – 2006 (mei)
Organisatie : Ministerie van Financiën, Belastingdienst Centrum voor ICT)
Doel : Implementatie van nieuw HRM concept “ InzetHRM voor programma’s:
1. Toeslagen (Huur, Zorg en Kinder).
2. Vernieuwing Infrastructuur.
Rol : Inzet HRM ad interim
Verantwoordelijkheden :
- Inzetplanning (250 fte).
- Herontwerp processen voor instroom.
- In, door- en uitstroom van ICT professionals.
- Opleidingsplan (SOA, broker e.d.)
- Advisering opzet programma en teamsamenstelling (multi rollen ten behoeve van flexibiliteit en minimaliseren van ‘span of control’.

Periode:
2004 en 2005
Organisatie : UWV
Doel : Opzet nieuwe Polisadministratie.
Organisatie eenheid ten behoeve van de implementatie Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging in de Sociale Verzekeringen (Walvis).
Rol : Senior organisatieadviseur.
Verantwoordelijkheden :
- Ontwerp procesmodel GDU.
- Strategische HRM plan (incl. opleidingsplan) ten behoeve van de bezetting toekomstige Polisorganisatie: “People less office”.

Periode : 2003 en 2004
Organisatie : DUOjob.
Doel : Ontwikkeling en implementatie van de Barrièremeter ten behoeve van een beter balans tussen zorg en arbeid.
Een internationaal project ‘Breaking Barriers’ in samenwerking met Nederlandse Ingenieursvereniging, VHTO, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Co-Labora.con (diverse Spaanse organisaties). ESF Dagindeling project (ministerie van SZW).
Rol : Projectleider.
Verantwoordelijkheden :
- Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar belemmeringen bij hoog opgeleide taakcombineerders.
- Ontwerp en implementatie van een expertsysteem op internet voor het bepalen van knelpunten bij het combineren van arbeid en zorg: de

Periode : 2001 –2002
Organisatie : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Doel : Implementatie van 25 duobanen voor directiefuncties in het primair onderwijs. Uitvoering van emancipatienota “kristal van kansen”.
Rol : Projectleider.
Verantwoordelijkheden :
- Ontwerp en implementatie methode voor duobanen voor het onderwijs.
- Leiden van expertmeetings en workshops.
- Ontwikkelen van functie- en competentieprofielen.
- Organisatieadvies aan schoolbesturen.

Periode : 2000-2001
Organisatie : Ministerie van Financiën, Belastingdienst Automatisering Centrum.
Doel : Management- en Technical Development met oog op nieuw business concept.
Rol : Adviseur Management Development & Technical Development.
Verantwoordelijkheden :
- Ontwerp en implementatie Management Development voor sector Beheer.
- Ontwerp en implementatie van Technical Development voor sector Beheer.
- Ontwikkeling van concept voor toekomstige Service Organisatie (voorloper Shared Service Centrum).

Periode : 2001
Organisatie : DUOjob.
Doel : DUOjobdiagnosetool.
Een project met FNV-bondgenoten, Vrouwen in Hoger Technisch Onderwijs (VHTO), Vrije Universiteit.
Rol : Projectleiding.
Verantwoordelijkheden :
- Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar succes- en faalfactoren van effectief efficiënt werken in deeltijd.
- Ontwerp en implementatie van een expertsysteem op internet voor beoordelen van deeltijdmogelijkheden,

Periode : 1999 – 2000
Organisatie : Digitale uitgeverij (new business initiatief van uitgeversconcern PCM) gespecialiseerd in multimedia toepassingen en contentmanagement.
Doel : Opzet en implementatie personeelsbeleid.
Rol : Human Resource Manager ad interim.
Verantwoordelijkheden :
- Inrichting organisatie nieuwe stijl
- Functiewaardering en aanpassen beloningsstructuur (aan de hand van een bench mark onderzoek).
- Ontwikkelen en implementeren van afdeling voor contentmanagement.
- Integratie van afdeling informatie- en documentatie met zusterafdelingen binnen concern.

Periode : 1998
Organisatie : Getronics (RAET) Automatiseringsbedrijf gespecialiseerd in Personele Systemen en Inkomensberekeningen.
Doel : Opzet van een SAP Competence Centre voor HR.
Rol : Manager Competence Centre SAP/HR ad interim.
Verantwoordelijkheden : - Ontwikkelen van een SAP Competence Centre voor HR.
- Business development: marktonderzoek, productontwikkeling en communicatie.
- Werving en selectie, opleiding & training.

Periode : 1996 – 1998
Organisatie : Ministerie van Financiën, Belastingdienst Automatisering Centrum.
Doel : Ontwerp, Implementatie en uitwerking concept van Human Resource Adviseur.
Rol : Human Resource Adviseur ad interim.
Verantwoordelijkheden :
- Ontwerp HRA functie en processen.
- Opzetten van loopbaan en trainingsprogramma voor ICT-architectenfunctie.
- Functiebeschrijvingen en competentieprofielen.
- Ontwikkeling van een HR-forecasting instrument en behoeve van advisering projectmanagement en management.

Periode : 1995 – 1996
Organisatie : PTT Telecom, afdeling Informatievoorziening & Automatisering.
Doel : Ontwerp, Implementatie en uitwerking fieldmanagementconcept (scheiding tussen HRM-verantwoordelijkheid en projectverantwoordelijkheid) als onderdeel van reorganisatie "Transit".
Rol : Fieldmanager ad interim.
Verantwoordelijkheden :
Leidinggeven aan 90 automatiseringsprofessionals:
- Ontwerpen en implementeren nieuwe werkprocessen
- In-, door- en uitstroom ICT professionals voor Toepassings Unit Customer Care en Billing

Periode : 1994 – 1996
Organisatie : Engineeringbureau in Zuid Holland.
Doel : Herstructurering personeelsmanagement.
Rol : Projectleider.
Verantwoordelijkheden :
- Herontwerp organisatiestructuur.
- Invoering diversepersoneelsinstrumenten

Organisatie : Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Doel : Herinrichting afdeling automatisering.
Rol : Organisatieadviseur.
Verantwoordelijkheden :
Functiewaardering en functieomschrijvingen ICT functies.


Periode : 1992 – 1994
Organisatie : Klerk's Plastic Industrie BV
Doel : Opzet afdeling Personeel en Organisatie.
Rol : Personeelschef ad interim.
Verantwoordelijkheden :
- Ontwerp en implementatie afdeling P&O
- Invoering verzuimmanagement (reductie verzuimpercentage van 12% naar 4,5 %).
- Reorganisatie Technische Dienst en Verpakkingsafdeling.
- Opzet van de afdeling vlakextrusie.


Periode : 1991 – 1992
Organisatie : Counterpart Management Consultant Den Haag
Rol : Organisatieadviseur.
Projecten :
• Herontwerp van het bedrijfsproces en herontwerp administratieve organisatie van de personeelsadministratie en salarisadministratie, Invoering personeelsinformatiesysteem (Leyenburg Ziekenhuis).
• Ontwerp en ontwikkeling van een evaluatie-instrument op basis van sociale kengetallen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
• Doorlichting en herontwerp van de organisatiestructuur (Architectenbureau in Amsterdam).
• Invoering integraal management (Ministerie van Rijkswaterstaat).Opleiding interimmanager

Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Specialisatie: Organisatiekunde en Sociaal Wetenschappelijk Informatica, afgestudeerd in 1990.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

inlevingsvermogen, resultaatgerichtheid, flexibiliteit,

Talenkennis interimmanager

eng, duits

Overig

kennis van: e-HRM (beschikt over eigen HR toolbox), competentiemanagement, talentmanagement, sociale innovatie, flexibilisering arbeidsvoorwaarden

 beschikbaar?