T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Project manager - Interim Manager

Project manager - Interim Manager

Werkervaring interimmanager

Functie Werkgever/Opdrachtgever Periode
Hoofd Projectbureau Projectleider PSO2, CMS, PSO Plateau 1, DCS, Monitoren Doelgroepen, BVO, RID in BVO, Summ-IT Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland mrt ‘04 – dec ‘08
Hoofd Bureau Realisatie Concern Informatiemanagement Politie jan ‘03 - feb ‘04
Product Manager Belastingdienst (B/CICT) mrt ’01 - dec ‘02
Project Manager Rozendaalse Vastgoed Maatschappij jan ‘01 - mrt ‘01
Bedrijfskundig Consultant EDS / DSM dec 2000
Integratie Manager Belastingdienst (B/CICT) sep ‘00 - dec ‘00
Service Fulfillment Manager Hewlett Packard (voormalig Compaq) feb ‘98 - jul ‘00
Project Manager Holland Railconsult nov ’97 - feb ‘98
Project Manager Luntri / Lundiform mrt ‘93 - okt ‘97
Facility Manager Nederlandse Spoorwegen mrt ‘92 - mrt ‘93
Service Manager De Koningh apr ‘90 - mrt ‘92

Functie: Hoofd Projectbureau en projectleider PSO2, CMS,
PSO Plateau 1, Monitoren Doelgroepen, DCS, BVO, RID in de BVO, implementatie Summ-IT
Werkgever: Ventus (per 1 september 2007 via Aconsejo Consultancy)
Opdrachtgever: Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (vtsPN)
Periode: maart 2004 – december 2008

De Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland is de organisatie van de Nederlandse politie die de landelijke informatievoorziening vorm en inhoud geeft. Een onderdeel van de vts PN is de divisie Informatie Voorziening en Technologie (IV&T). Deze divisie houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de informatievoorziening en definieert de programma’s en projecten om de informatiehuishouding te vernieuwen.

De divisie IV&T realiseert onder meer een vernieuwing van alle opsporingssystemen binnen de Politie organisatie. Met de komst van de Basis voorziening Opsporing (BVO) zal er veel voor de medewerkers van de Politie veranderen. De Basis voorziening zorgt ervoor dat de informatie die in lokaal systemen wordt ingevoerd, eenduidig en landelijk beschikbaar wordt. Regiogrenzen vervagen, bedrijfsprocessen worden geharmoniseerd en informatie wordt gedeeld als voorbereiding voor de landelijke politiedienst. Kortom, het gaat om een efficiënte en effectieve ondersteuning van het opsporingsproces en de bedrijfsvoering.

Als Prince2 expert ingezet als Hoofd Projectbureau en projectleider op een aantal projecten waaronder recentelijk de implementatie van het systeem Summ-IT en het laten werken van de medewerkers binnen de korpsafdelingen RID in de BVO.
Als projectleider gefungeerd als rechterhand van de projectmanagers.
Het projectbureau ondersteunt alle facetten van projectmanagement, conform Prince2 en RUP (Rational Unified Processes) en is de spin in het web binnen het project. Hierbij wordt gebruik gemaakt van MS Project, Rational Clearcase, Requisit Pro en vele ontwikkeltools.

Verantwoordelijk voor:
• Het beschrijven en standaardiseren van de werkmethodes binnen de korpsen
• Het opzetten en opleveren van projectplannen (PID’s en faseplannen) en (afwijkings)rapportages conform Prince2
• Het vormgeven van het Projectbureau
• De dagelijkse aansturing van een aantal deelprojecten
• Opstellen van projectplanningen en monitoren
• Opstellen van project-, kwartaal- en jaarbegrotingen
• Het schrijven van beleidsdocumenten voor de stuurgroep
• Stuurgroeplid waar besluitvorming op strategisch en tactisch niveau plaats vinden
• De communicatie naar en van de stuurgroep
• Het implementeren van het proces productie systeem Summ-IT


Functie: Hoofd Bureau Realisatie locatie Meppel
Werkgever: Ventus
Opdrachtgever: Concern Informatiemanagement Politie (CIP)
Periode: januari 2003 – februari 2004

CIP realiseert met en voor de Nederlandse Politie korpsen één toekomstvaste, betrouwbare en landelijke informatiehuishouding. De ICT vraag wordt vertaald in de vraag naar programma’s, die weer leiden tot projecten. Binnen CIP zijn 220 personen werkzaam, waarmee jaarlijks een bedrag van €30M gemoeid is.

In deze periode werkzaam als Hoofd Bureau Realisatie van de locatie Meppel. De CIP locatie Meppel had 75 medewerkers. Het Bureau Realisatie ondersteunt gemiddeld 30 verschillende nieuwbouw projecten met algemene ondersteuning en controle functies. De nieuwbouw projecten vertegenwoordigen een totaal investeringsniveau van € 30 M op jaarbasis. Er werken 18 mensen voor het Bureau Realisatie, verdeeld over 2 locaties (Driebergen en Meppel). Binnen de afdeling wordt gebruikt gemaakt van Prince2, RUP, MS Project, MS Access en verschillende Politie eigen ontwikkelingen.

Verantwoordelijk voor:
• Het uitvoeren van alle Prince2 vakinhoudelijke taken voor beide locaties (als Prince2 expert)
• Het inrichten van werkprocessen
• Het standaardiseren van werkmethodes, sjablonen, werkinstructies
• Het opzetten en opleveren van rapportages (conform Prince2)
• Het vormgeven van het Projectbureau
• Het opstellen van de leidraad voor de eenduidige manier van werken binnen CIP
• Het opzetten en onderhouden van de virtuele centrale projectomgeving middels het intranet

Dankzij deze inzet heeft CIP een standaard aanvaard voor het uitvoeren van projecten binnen het werkveld van de Nederlandse Politie organisatie. De werkwijze van de projectmanagers is hierdoor vergelijkbaar en controleerbaar geworden.


Functie: Project/Product Manager
Werkgever: Valeo
Opdrachtgever: Belastingdienst B/CICT
Periode: maart 2001 – december 2002

Het Directoraat-Generaal Belastingdienst (DGBel) van het Ministerie van Financiën is de staf van de Directeur-Generaal van de Belastingdienst. DGBel bestaat uit 11 zelfsturende teams en één team met een teamleider. Het Belastingdienst/Centrum voor ICT (B/CICT) is verantwoordelijk voor alle automatiseringstaken. Het B/CICT adviseert en zorgt voor de bouw en het beheer van systemen, zoals het besloten netwerk van de Belastingdienst en de systemen die de werkprocessen ondersteunen. B/CICT verzorgt de informatiehuishouding voor de gehele Belastingdienst met 2.200 personen.

In deze periode werkzaam als Project/Product Manager bij de afdeling Telefonie (6 personen). De afdeling Telefonie schrijft de standaard voor en zorgt voor het functioneel beheer van alle telefoniediensten. De Product Manager draagt zorg voor alle definities en implementatie van deze diensten. De Overheid heeft in 2000 alle telefoniediensten Europees aanbesteed waarna de afdeling Telefonie de migratie verzorgde van de bestaande naar de nieuwe aanbieders.

Verantwoordelijk voor:
• De uitvoering van de functie Product Manager mobiele telefonie
• De uitvoering van het Project Management migratie telefoniediensten binnen de Belastingdienst
• De inrichting van de beheerprocessen voor alle telefoniediensten volgens ITIL
• Crisis management tussen de verschillende afdelingen belast met ontwerp en implementatie
• De realisering van een jaarlijkse kostenbesparing van € 2M
• De juiste migratie en in beheer name van de diensten

Door migratie van de telefonie diensten realiseert B/CICT de jaarlijkse besparing.


Functie: Project Manager
Werkgever: Valeo
Opdrachtgever: Rozendaalse Vastgoed Groep Woningen (RVG)
Periode: januari 2001 – maart 2001

RVG koopt woningen van woningcorporaties, onderhoud de woningen die in bezit zijn en verkoopt de woningen weer of aan de huidige huurders of aan nieuwe kopers. RVG is een beleggingsmaatschappij van 10 personen.

Om meer binding te krijgen met de woningcorporaties, hun huurders en de eigen huurders is een onderzoek uitgevoerd voor de invoer van een klantenkaart voor al deze groepen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal geselecteerde woningcorporaties in Nederland.

De definitiefase is uitgewerkt door middel van inventarisatie van de mogelijkheden, het houden van workshops met de woningcorporaties, het opbouwen van een relatie met een marketing bureau voor de conceptuitwerking en de markt verkent.

Verantwoordelijk voor:
• Het uitvoeren van het projectmanagement tijdens de definitiefase
• Het opzetten en uitwerken van de workshops

Dit project is afgerond met een eindrapport hoe de markt benaderd kan worden. Na deze definitiefase heeft RVG er echter voor gekozen aansluiting te zoeken met een vergelijkbaar initiatief in de markt, dat erg succesvol is geworden.


Functie: Bedrijfskundig Consultant
Werkgever: Valeo
Opdrachtgever: EDS / DSM
Periode: december 2000

EDS is al sinds 1962 wereldwijd toonaangevend op het gebied van IT-dienstverlening. Ze ontwikkelen oplossingen voor complexe bedrijfsvraagstukken met als doel: bedrijven succesvol maken in de digitale economie, of dat nu betekent dat iedereen wordt aangesloten op hetzelfde technologieplatform, of dat er e-business, ERP, ASP of CRM wordt geïmplementeerd.

Als ‘kersverse’ toeleverancier tekende EDS in 2000 en 2001 voor de wereldwijde uitrol van een geüniformeerde en gestandaardiseerde werkplekomgeving bij DSM. EDS levert volgens dit contract de wereldwijde onderhouds- en beheerswerkzaamheden voor DSM Corporate System Management.

In opdracht van EDS is de beschrijving tot stand gekomen van een nieuwe afdeling die de Change Requests vanuit de gehele wereld op de Common Office Environment (DSM Desktop eindgebruiker) afhandelt volgens de End-to-End methodiek.

Verantwoordelijk voor:
• De beschrijving van de nieuwe afdeling
• Het voering van vele verkennende gesprekken

De implementatie van de gestandaardiseerde werkplekomgeving is een groot succes geworden. Deze fixed price opdracht is tot grote tevredenheid van zowel de opdrachtgever als de eigen werkgever uitgevoerd.


Functie: Integratie Manager Release Office
Werkgever: Valeo
Opdrachtgever: Centrale Beheereenheid Informatiesystemen (CBI)
Periode: september 2000 – december 2000

CBI (tegenwoordig BC/ICT) was een afdeling van de Belastingdienst die opdrachtgever was voor de ontwikkeling van de informatiesystemen voor de gehele Belastingdienst.

Het Release Office was een nieuwe afdeling binnen de Belastingdienst en was verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van nieuwe software releases voor alle medewerkers binnen de Belastingdienst. Binnen het Release Office is de Integratie Manager verantwoordelijk voor de vrijgave van een software release voor 33.000 werkplekken binnen de Belastingdienst.

Verantwoordelijk voor:
• De inrichting en beschrijving van de nieuwe functie
• Het opzetten van de administratie
• De coördinatie van integratietesten
• De coördinatie van vrijgave voor uitrol
• De beoordeling van test resultaten
• Het releasemanagement

Nieuwe software releases zijn tijdig en conform afspraken uitgerold worden binnen de gehele Belastingdienst. Na de uitvoering van de opdracht zijn de werkzaamheden overgedragen aan de staande beheerorganisatie.


Functie: EMEA Operations Manager/projectmanager
Werkgever: Manpower Project Support
Opdrachtgever: Digital/Compaq
Periode: februari 1998 – juli 2000

Digital is in 1998 overgenomen door Compaq, dat in 2002 is overgenomen door Hewlett Packard, wereldwijd leverancier van technologie-oplossingen voor consumenten, bedrijven en instellingen in 178 landen. Bij Hewlett-Packard Nederland werkten in 2004 meer dan 1.500 medewerkers.

In deze periode had Compaq een speciale interne organisatie, De Mobile Service Organisatie, die uit 150 specialisten bestond en verantwoordelijk was voor de service van alle mobiele computerapparatuur binnen Europe Middle East and Africa, zoals notebooks, palmtops en projectoren. Het team van de specialisten was verdeeld over 5 locaties door geheel Europa en werkte via een End-to-End methodiek. De methodiek bestond eruit dat de klant contact opnam met Compaq (in Dublin), het product werd opgehaald bij de klant en vervolgens gerepareerd in een reparatiecentrum (Nederland, Engeland, Duitsland, Zwitserland), waarna het weer bij de klant (waar de klant dit wilde) werd afgeleverd.

Het management team bestond uit een team van 15 personen met in totaal 150 specialisten. De inrichting van nieuwe serviceproducten werd door internationale projectorganisaties gedaan. De beheersing van het klant-klant mechanisme en de serviceprocessen werd centraal aangestuurd en bewaakt.

De EMEA Operations Manager had de dagelijkse leiding van het reparatieproces en was lid van met Management Team en plaatsvervanger van European Service Fullfillment Manager. Tevens als Projectmanager verantwoordelijk voor verschillende succesvolle projecten rondom dit service en End-to-End reparatieproces.

Verantwoordelijk voor:
• Het gehele operationele proces als manager van het klant tot klant mechanisme
• Het projectmanagement van nieuwe serviceproducten, nieuwe reparatieprocessen en Call Center systeem implementatie
• De directe aansturing van een operationeel team van 15 internationale managers (indirect 150 medewerkers)
• De logistieke partner als Account Manager binnen De Mobile Service Organisatie

Door het goed lopende reparatieproces had de klant zicht op het reparatieproces van zijn eigendom. Verder zijn vele nieuwe en onderling sterk verschillende serviceproducten/processen toegevoegd aan het reparatieproces.


Functie: Crisis projectmanager
Werkgever: Multec
Opdrachtgever: Holland Railconsult
Periode: oktober 1997 – januari 1998

Holland Railconsult is een jong bedrijf, met een rijke historie, waar meer dan 1.400 professionals werken. Het hoofdkantoor bevindt zich in Utrecht. Holland Railconsult bedient de lokale klanten vanuit vier regiokantoren in Zwolle, Weesp, Eindhoven en Zoetermeer. In Europa zijn vertegenwoordigd in Polen, Portugal en Duitsland onder de naam Movares.

Holland Railconsult is betrokken bij alle grote railinfrastructurele projecten in Nederland, zoals Betuweroute en Hogesnelheidslijnen. De treinen op deze beide spoorverbindingen gaan rijden met verschillende typen spanning die ook nog eens verschillend is van het huidige spanningsnet. Om problemen met de spanningsverschillen te voorkomen wordt een spanningsluis gebruikt. Hierdoor worden de verschillende tracés/spanningen van elkaar geïsoleerd.

Het project lag duidelijk achter op schema en de Crisis projectmanager heeft een grote bijdrage geleverd door zowel aan de leveranciers- als aan de gebruikerskant versnelling van het proces te realiseren door zijn directe aansturing en najagen van afspraken en opleverdata.

Verantwoordelijk voor:
• Het projectmanagement (projectteam 5 specialisten)
• Het opdrachtgeverschap richting opdrachtgever NS Rail Infra Beheer
• De planning en het budget (€ 30.000)

De achterstanden van het project zijn ingelopen en de producten zijn opgeleverd aan de opdrachtgever.Functie: Internationaal Project Manager
Werkgever: Lundiform/Luntri
Periode: maart 1993 – oktober 1997

Luntri (laboratoriummeubilair) is kleine werkmaatschappij (minimaal 8 tot maximaal 60 medewerkers) van Lundiform (project-, kantoor- en winkelinrichting). Luntri ontwerpt, produceert en monteert de inrichting voor laboratoria op basis van klantspecificatie. Hierbij kan gedacht worden aan het meubilair en specialistische producten, zoals zuurkasten, afzuiginstallaties en gas – en waterleidingen. Luntri levert aan alle grote internationale farmaceutische producenten.

Verantwoordelijk voor:
• Het projectmanagement (opdrachtgrootte van € 250.000 tot € 7.000.000)
• Het management van de bouwomgeving
• De aansturing van ontwerpteams en installatieteams (ook extern ingehuurde, lokale organisaties)

Vele grote farmaceutische laboratoria (o.a. SmithKlene Beecham, Glaxo) zijn succesvol, tijdig en binnen budget opgeleverd, daarnaast zijn vele winkel- en projectinrichting tot een succesvol einde gebracht.


Functie: Facility Manager
Werkgever: Nederlandse Spoorwegen
Periode: maart 1992 – maart 1993

NS Vastgoed vormt sinds 1995 een eenheid binnen het NS-concern met ongeveer 150 werknemers. Uit anderhalve eeuw spoorweggeschiedenis heeft zij 4.800 hectare grond in eigendom, voornamelijk in de buurt van het spoor, maar ook op locaties waar de rails allang zijn verdwenen. Zo heeft NS Vastgoed vaak de gebieden rond de grootste stations van Nederland in bezit. Op die, veelal binnenstedelijke, locaties werkt zij aan de ontwikkeling van aantrekkelijke en veilige knooppunten van openbaar vervoer.

De Gebouwendienst was de voorganger van NS Vastgoed en was verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en nieuwbouw van alle gebouwen van de NS in een bepaalde regio.
De sectie in Arnhem was door meningsverschillen in conflict gekomen met de belangrijkste opdrachtgever NS Reizigers. Om dit conflict op te lossen heeft de Gebouwendienst een externe bedrijfsleider aangetrokken.

De Facility Manager stuurde een team van 6 medewerkers aan, die alle werkzaamheden regelde voor de sectie Arnhem (Winterswijk, Zutphen, Ede-Wageningen, Oss en Venray).

Verantwoordelijk voor:
• Het leidinggeven aan een team van 6 medewerker
• Voor alle investeringen binnen de regio (jaarlijks ongeveer € 25.000.000)
• De coördinatie met rayonkantoor in Zwolle voor de grote onderhouds- en nieuwbouwprojecten
• De sturing op planning, prioriteitsstellingen en budgetbewaking
• Het herstructureren van de sectie
• Het oplossen van de ruzie en meningsverschillen met belangrijkste opdrachtgever

De relatie tussen de opdrachtgever en de sectie Arnhem was aan het einde van zijn inzet weer hersteld en de sectiewerkzaamheden zijn op de juiste manier gecontinueerd.


Functie: Service Manager
Werkgever: De Koningh
Periode: april 1990 – maart 1992

De Koningh is een groep van twee op techniek gebaseerde ondernemingen die hoogwaardige technische oplossingen levert met oog voor de (kosten)effectiviteit van haar relaties. De Koningh Coding & Packaging is gespecialiseerd in advies, verkoop en service op het gebied van productidentificatie op consumentenverpakkingen, distributieverpakkingen en industriële toepassingen. De Koningh System Supplier is partner in ontwikkeling en realisatie van hoogwaardige oplossingen in de meet- en regeltechniek, medische apparatuur en optische systemen. Bij De Koningh werken circa 55 werknemers (2004).

De Service Manager stuurde een team aan van eerst drie en later zes medewerkers. De serviceafdeling had als primaire taak het oplossen van storingen, maar wordt daarnaast ook ingeschakeld voor verkooptechnische opnames en adviezen, installaties, instructies, opleidingen, ontwikkelingen en aanpassen van bestaande apparatuur.

Verantwoordelijk voor:
• Het leidinggevend aan het service team
• Het budget
• De inzet en planning van medewerkers
• De eerste lijn storingsoplossing
• Het beoordelen en begeleiden van technische kant van verkoopproces
• Het voorbereiden van alle serviceactiviteiten
• Als contactpersoon naar klanten en de interne- en externe leveranciers

Het service team heeft succesvol kunnen opereren en vele klanten zijn tijdig en kundig bediend.


Opleiding interimmanager

Certificeringen:
• Prince2 foundation en practitioner
• MSP
• INK

Algemene opleidingen:
HAVO Rotterdamsch Lyceum 1975 tot 1981
VWO-B Rotterdamsch Lyceum 1981 tot 1983
Technische Bedrijfskunde Universiteit Twente 1984 tot 1990

Opmerking: tussen VWO en Universiteit in dienst geweest

Opleidingen, trainingen cursussen en seminars:

Technisch/methodisch:
• Prince2 Foundation, Pinkroccade (Examen via EXIN)
• Prince2 Practitioner, Pinkroccade (Examen via EXIN)
• Managing Successful Programmes (MSP), Insights International BV te Leusden
• INK
• ITIL
• Webmanager, CIP (interne opleiding)

Algemeen:
• Business Administration advanced, TSM Business School of Management
• MS Project 2002, Broekhuis trainingen te Assen
• Speed reading

Methoden en technieken:
• INK
• ITIL
• Prince2
• MSP
• MS Office
• MS Access
• MS Project


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Een allrounder met veel ervaring op strategisch en tactisch niveau. Kennis en ervaring heb ik opgedaan in zowel profit als non-profit organisaties in diverse management functies binnen politiek bestuurlijke en complexe organisaties. Een korte omschrijving is; een generalist die vanuit de businesskant een brede kennis heeft van procesmatig werken, ICT, en implementatie- verander- en verbetertrajecten.

Een goed analytisch vermogen stelt mij in staat om situaties snel te doorgronden en de juiste verhoudingen binnen bedrijven/afdelingen te leren kennen. Door een evenwichtig en vastberaden optreden in combinatie met goede contactuele eigenschappen ben ik in staat om doelgericht te werken en medewerkers te motiveren om het beste uit henzelf te halen.

Sterkte kanten zijn:
• De unieke kwaliteiten van iedere mens te onderkennen en de mogelijkheid om verschillende mensen te laten samenwerken
• Focus op de sterke punten om de prestaties van groepen en personen te verhogen
• Helikopterview waardoor zaken met elkaar verbonden worden die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben
• Het organisatievermogen om met alle middelen en mogelijkheden een maximale productiviteit te bereiken.

Aanpassingsvermogen
Consequent
Vasthoudend
Oprecht
Systematisch
Logisch
Doelmatig
Organisatorisch inzicht


Talenkennis interimmanager

Nederlands, goed in woord en geschrift.
Engels, goed in woord en geschrift.
Duits, redelijk in woord en geschrift.
Frans, matig in woord en geschrift


 beschikbaar?