T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim-, project-, veranderings-, crisismanager

Interim-, project-, veranderings-, crisismanager

Werkervaring interimmanager

Juni 2006 - heden Projectmanager bij een verkooporganisatie van gassen.

Het managen onder verantwoordelijkheid van de projecteigenaar van een project wat tot doel had om een geheel nieuw informatiesysteem te implementeren in de organisatie.
De nodige veranderingen begeleiden.
Het (mede) produceren van de verschillende projectproducten.
Deelnemen in de stuurgroep.
Het voorzitten van de projectgroep.


Feb. 2006 - mei 2006 Veranderingsmanager bij een vakinternaat.

Het begeleiden van het veranderingsproces. Deze verandering was onderdeel van de beheersing van de totale kosten. Hierbij speelden met name de woonunits en de daarbij behorende invulling van het personeel een cruciale rol.
Het vertalen van het strategisch beleid naar tactisch en operationeel beleid.
Analyseren van de interne processen.
Het herstellen van de werkrelaties.
Het stroomlijnen van de werkprocessen.


Juli 1995 – dec. 2005 Algemeen directeur bij een zakelijke dienstverlener.

Ik was hier verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering. Dus administratie, personeelszaken, in- en verkoop, marketing, planningen, commerciële activiteiten en sturing geven aan de techniek.
Zorg dragen, aanvullen en bijsturen van het "totaalconcept".
Zorg dragen voor de SLA's betreffende klanten.
Het oprichten, inrichten en verder uitbouwen van een drietal werkmaatschappijen die onder de paraplu van een Holding gepositioneerd waren. Deze drie werkmaatschappijen hadden hun eigen speerpunten die op hun beurt allemaal binnen het “totaalconcept” van de Groep vielen.
Deze drie speerpunten waren:
1. Management support, systeemontwikkeling, netwerken & kantoorautomatisering, outsourcing, ondersteuning en services.
2. Werving & selectie van personeel voor derden, detachering, outplacement, training & opleiding.
3. Het leveren van hard- en software, bekabeling en actieve componenten.
Het direct leiding geven aan 3 managers en 5 verkopers. Daarnaast indirect aan een 100 full-en parttimers.
Zorg dragen voor de verschillende bedrijfsprocessen.
Zorg dragen voor een adequate en effectieve bezetting binnen de organisatorische kaders.
Zorg dragen voor adequate en effectieve overlegstructuren.
Zorg dragen voor de arbeidsvoorwaarden, rechtsposities en bijbehorende contracten.
Zorg dragen voor de juiste kost- en verkoopprijzen.
Brainstormen over de SSC-problematiek.
Verantwoordelijk voor de contacten met het externe accountantskantoor.
Verantwoordelijk voor de contacten met de (semi) overheidsinstanties en (zorg)verzekeringsmaatschappijen.
Verantwoordelijk voor het beheren van de budgetten.
Het voeren van sollicitatie- en functioneringsgesprekken.
Het voorzitten van de verschillende vergaderingen c.q. overleggroepen.
Het (laten) uitbrengen van offertes.
Het (laten) plegen van aquisities.
Promotieactiviteiten (laten) bedenken en in praktijk brengen (papier, beurzen, internet en radio).
Het voeren van onderhandelingen op de verschillende niveaus.
Contacten onderhouden met (strategische) klanten.
Contacten onderhouden met (strategische) leveranciers.


Jan. 1993 – juni 1995 Oprichter van en manager bij een zakelijke dienstverlener.

Het oprichten van de onderneming en het inrichten van de organisatie. De organisatie hield zich in deze periode hoofdzakelijk bezig met systeemontwikkeling.
Het opzetten, inrichten en controleren van de verschillende zaken betreffende de administratie, in- en verkoop, P&O, debiteuren, crediteuren en IT-afdeling.
Het (in)direct leiding geven aan de in- en externe medewerkers.
Het uitvoeren van account- en fieldmanagement.
Inplannen van zowel interne als externe medewerkers.
Zorg dragen voor de verschillende bedrijfsprocessen.
Zorg dragen voor een adequate en effectieve bezetting binnen de organisatorische kaders.
Zorg dragen voor adequate en effectieve overlegstructuren.
Zorg dragen voor de arbeidsvoorwaarden, rechtsposities en bijbehorende contracten.
Zorg dragen voor de juiste kost- en verkoopprijzen.
Zorg dragen voor het (laten) opstellen van het bedrijfsreglement en procedures.
Verantwoordelijk voor de contacten met het externe accountantskantoor.

Daarnaast heb ik leiding gegeven aan verschillende in- en externe projecten. Vaak was hier sprake van meerdere projecten die tegelijkertijd, dus parallel aan elkaar, uitgevoerd moesten worden en hierdoor simultaan aangestuurd moesten worden. Deze projecten werden onder andere uitgevoerd voor gemeenten, een grote internationale hulp- en zorginstelling, opleidingsinstituten, productiebedrijven, touroperators en een leverancier van gassen. Betreffende deze projecten werden in grote lijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd, t.w.:
Maken projectplan. Controleren voortgang en beheren budgetten. Inkopen van de benodigde middelen. Inplannen van zowel interne als externe medewerkers. Installatie en implementatie. Overdracht en afronding.


Sep. 1982 – dec. 1992 Zelfstandig automatiseringsdeskundige.

In deze periode ben ik in verschillende functies werkzaam geweest in een scala van projecten bij overheidsinstellingen, opleidingsinstituten, verkooporganisaties, productie-, vervoers-, en assemblagebedrijven. Functies die ik in bovengenoemde periode heb vervuld zijn o.a. die van projectmanager, projectleider, consultant, systeemontwerper en analist/programmeur. Deze periode wordt hieronder verder uitgewerkt.


Sep. 1991 – dec. 1992 Consultant bij een assemblagebedrijf.

Het ondersteunen van de organisatie betreffende de implementatie van het ERP-pakket MAPICS DB. De modules die het betrof waren OE/I, IM, PUR en PDM.
Het invoeren en begeleiden van veranderings- en werkprocessen.
Het herinrichten van het EDP-department betreffende personeel en hardware.
Het verzorgen van de voortgangscontrole en rapportage aan de directie.
Het onderhouden van kontakten met IBM.
Het zorg dragen voor het op tijd aanbrengen van vereiste PTF’s.
Het inventariseren van de gebruikerswensen en het vertalen van deze wensen in functionele specificaties.
Het zorg dragen van een interface tussen MAPICS en FIS/2000.


Jan. 1991 – aug. 1991 Projectmanager bij een opleidingsinstituut.
Het managen onder verantwoordelijkheid van de projecteigenaar van het REFLIS-project. Dit systeem onderhoud de contacten met de verschillende relaties.
Het (mede) produceren van de verschillende projectproducten.
Deelnemen in de stuurgroep.
Het voorzitten van de projectgroep.


Juni 1990 – dec. 1990 Consultant bij een productiebedrijf.
Het ondersteunen van de organisatie betreffende de implementatie van de module MRP van het ERP-pakket MAPICS DB.
Het invoeren en begeleiden van veranderings- en werkprocessen.
Het verzorgen van de voortgangscontrole en rapportage aan de desbetreffende lijnmanager.
Het onderhouden van kontakten met IBM.
Het zorg dragen voor het op tijd aanbrengen van vereiste PTF’s.
Het inventariseren van de gebruikerswensen en het vertalen van deze wensen in functionele specificaties.


Jan. 1988 – mei 1990 Projektleider/ontwerper bij een assemblagebedrijf.

Het managen onder verantwoordelijkheid van de projecteigenaren van de verschillende projecten. Daar er sprake was van meerdere projecten moesten deze dan ook simultaan aangestuurd worden.
Het (mede) produceren van de verschillende projectproducten.
Deelnemen in de verschillende stuurgroepen.
Het voorzitten van regelkringen, werkgroepen en projectgroepen.
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Handboek Systeemontwikkeling.
Het (mede) ontwerpen van de volgende informatiesystemen, t.w.: Kwaliteitsinformatiesysteem, Inspectiesysteem, Werkinstructiesysteem, Eindafwerkingsysteem, Systeem Factureren Verzendingen en Vrachtnota Kontrole Systeem.
Het invoeren en begeleiden van veranderings- en werkprocessen.
Vooronderzoek naar een interface tussen het DUWDELEN-systeem en het FLEXAS-systeem.
Het begeleiden en coachen van de gebruikers.


Jan. 1986 – dec. 1987 Projectleider/ontwerper bij een Hoogheemraadschap.

Het managen onder verantwoordelijkheid van de projecteigenaar van het interactieve Geïntegreerd Informatie Systeem (GIBS). Het systeem verzorgt de heffing en invordering van de waterschapsomslagen en de verontreinigingsheffing oppervlakte-wateren. Verder verzorgt dit systeem ook de bestuursverkiezingen van een waterschap.
Het (mede) produceren van de verschillende projectproducten.
Deelnemen in de stuurgroep.
Het voorzitten van de projectgroep.
Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en het onderhoud plegen op het bovengenoemde informatiesysteem.
Verantwoordelijk voor het produceren van de gebruikershandleiding.


Oct. 1985 – dec. 1985 Systeemanalist bij een productiebedrijf.

Het aanpassen en uitbreiden van het ERP-pakket MAPICS.
Het inventariseren van de gebruikerswensen en het vertalen van deze wensen in functionele specificaties.
Het realiseren van de detailanalyse.
Het uittesten van de verschillende systeemfuncties.
Opleiding en begeleiding van de programmeurs.
Het onderhouden van kontakten met IBM.


Apr. 1985 – sep. 1985 Analist/programmeur bij de gemeente Utrecht.

Het aanpassen en uitbreiden van het financieel pakket FINAD.
Het schrijven van het technisch ontwerp.
Het programmeren en uittesten van de verschillende systeemfuncties.


Dec. 1984 – mrt. 1985 Analist/programmeur bij een vervoersbedrijf.

Het (mede) ontwikkelen van een Vracht-Informatie-Systeem (VIS).
Het realiseren van de detailanalyse.
Het programmeren en uittesten van de verschillende systeemfuncties.
Het schrijven van de programmadokumentatie.


Sep. 1982 – nov. 1984 Analist/programmeur bij een scheepsmotorenbedrijf.

Het installeren/uitbreiden/converteren van het ERP-pakket MAPICS op zowel de S34 als de S36.
Het ontwikkelen van nieuwe systemen op de S36. Deze nieuwbouw bestond uit prijsstellings-, herwaarderings-, tekstverwerkings- en aanbiedingenprogrammatuur.
Het installeren van het pakket MAPICS.
Het schrijven van het technisch ontwerp.
Het maken van detailanalyse.
Het programmeren en uittesten van de verschillende systeemfuncties.
Het schrijven van gebruikersdocumentatie.
Het schrijven van operators manuals.
Het schrijven van programmadocumentatie.
Het opleiden en begeleiden van programmeurs en operators.


Overige werkzaamheden.

Het ontwikkelen en geven van cursussen bij verschillende bedrijven w.o. IBM Nederland. Daar ik veel kennis had opgedaan van het in eerste instantie door IBM op de markt gebrachte ERP-pakket MAPICS, heb ik op verzoek van de desbetreffende business-unit van IBM een aantal cursussen mogen ontwikkelen die ik tevens aan een selectief groepje consultants heb mogen geven.
Het aan- en verkopen van onroerende goederen.
Het opzetten en organiseren van een dienstverlenende bedrijfsunit.


Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN

· MULO-B
· Hogere Zeevaartschool met HTS-structuur.
· Hogere Bedrijfskunde (in de avonduren)
· Hogere Bedrijfseconomie (in de avonduren)


CURSUSSEN / TRAININGEN / OVERIGE OPLEIDINGEN

· Functiepunt Analyse
· Projectmanagement
· Prince2 Foundation
· Diverse modules AMBI
· Makelaar Opleiding Onroerende Goederen
· Introduktie SDM
· System development Methodology
· Technieken voor informatie-analyse
· Gestructureerd ontwerpen van systemen
· Structured Analyses
. Inleiding telecommunicatie
. Opleiding RPG-II
. Inleiding en opleiding S34
. Inleiding en opleiding S36
. Inleiding en opleiding S38
. Implementatie AS/400 voor S/38 gebruikers
. Opleiding RPG-III en CLP
. Opleiding SEU, SDA, DFU, QUERY, OPNQRYF
. Inleiding en opleiding HB-61
. Inleiding en opleiding HB-64
. Programmering COBOL


PAKKETTEN / TOOLS

. IEW (= Information Engineering Workbench)
. PMW (= Project Manager Workbench)
. Super Project+
. Super Project Expert
. MS Project
. MS Word
. MS Excel
. MS Powerpoint
. MS Access
. MS Office
. FPA
. MAPICS (= ERP-pakket)
. FINAD
. GIBS
. OFFICE/400
. FIS/2000


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Opzetten, inrichten en managen van bedrijfsunits, afdelingen en projecten.
Implementaties uitvoeren en de daarbij behorende veranderingen begeleiden.
Kan uitstekend functioneren op de grens van de (semi)publieke sector en zijn omgeving.
Goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
Veel kennis van de Shared Service Center materie en problematiek.
Sterk onderhandelaar.
Veel kennis van de SLA-materie.
Goed ontwikkeld juridisch gevoel.
Mediator.
Peoplemanager.
Kan goed omgaan met weerstand.
Kan goed overtuigen.
Kan goed samenwerken met uiteenlopende persoonlijkheden.
Kan zich in korte tijd inleven in en vertrouwd raken met nieuwe complexe materie.
Analytisch en probleemoplossend vermogen.
Goed in coaching.
Stressbestendig.
Communicatief.
Daadkrachtig.
Besluitvaardig.
Gedreven.
Integer.


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

Overig

Ik beschik over een nononsence mentalitiet, heb veel mensenkennis opgedaan, ben betrouwbaar, heel kwaliteits- en resultaatgericht. Bovendien heb ik een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan heel goed probleemoplossend denken.


 beschikbaar?