T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?(Group-) Controller voor Financial/Business Control

(Group-) Controller voor Financial/Business Control

Werkervaring interimmanager

05-’16/08-‘16 Alliander DGO (Duurzame Gebiedsontwikkeling) Amsterdam
4 maanden Sr. Business Controller
Start up van Alliander gericht op duurzame warmte.
Coördinatie en opstellen van business plan.
Beoordelen van nieuwe business cases.

09-’15/11-‘15 Kruger-Rotterdam
2 maanden Financieel & HR manager AI
Door Kruger geplaatst in bijzonder beheer opdracht bij installatiebedrijf.
• Crisismanagement i.v.m. slechte resultaten. Vervullen van rol financieel manager en HR manager vanwege vertrek van de 2 functionarissen
• Liquiditeitssturing door periode van krappe financiële positie
• Plan maken voor verbetering resultaten t.b.v. geldverschaffers.

10-’12/06-‘15 KRO-NCRV (tot 1-1-2014 KRO) Hilversum
31 maanden Controller AI / Projectmanager
Omroepvereniging
• Deelname in team voor fusie van KRO en NCRV (50% tot 1-5-2014).
• Leiding geven aan Financiën en Informatievoorziening.
• Periodieke rapportages aan directie, ledenraad, Raad van Toezicht, NPO en Commissariaat voor de Media.
• Intern projectleider herhuisvesting KRO-NCRV.
• Advisering directie.

04-’11/06-‘12 GDF Suez E&P Zoetermeer
15 maanden Controller-business analyst
Exploratie en productie van gas en olie in de Noordzee. Eigenaar van 30 platforms in de Noordzee. Jaarproductie € 2 miljard.
• Opzetten nieuwe budget tool voor rapportage hoofdkantoor
• Opzetten budget tool voor verwerking cijfers voor joint venture partners en lange termijn budgetten.
• Budget proces coördineren en maken budgetten (per project, per joint venture partner, 5 jaar vooruit).
• Maken en analyseren van kwartaal rapportage joint venture partners
• Proces verbetering rapportage en project control
• Verbetering cost control

03-’11/04-‘11 Koninklijke Nederlandse Munt Utrecht
2 maanden Korte opdracht Administratieve organisatie
Productie en handel van munten (Euro, buitenlandse en edelmetaal)
• Analyse en verbetering van enkele processen
• Beschrijving voor verbetering gebruik van SAP voor deelproces
• Assistentie bij jaarrekening werkzaamheden


06-’10/12-‘10 Watts Industries France Avignon en Fressenneville (Frankrijk)
7 maanden Regional Controller France
Industriële onderneming met 5 bedrijven in Frankrijk, 500 medewerkers.
Reorganisatie van 5 naar 2 bedrijven.
• Rapportage en analyse van resultaten voor lokaal management en Europees hoofdkantoor
• Assistentie bij reorganisatie
• Tijdelijke vervanging van controller en leiding geven aan 3 plantcontrollers
• Budgetproces begeleiden en bijsturen naar nieuwe organisatiestructuur
• Opzet project management met gevolgen van reorganisatie voor accounting, compliance, legal en tax
• Optimaliseren interne controle, doorvoeren gewijzigde processen.


03-’10/06-‘10 Watts Industries Europe Eerbeek
4 maanden Senior Group controller
Industriële onderneming met 25 bedrijven in Europa. 2300 medewerkers.
Productie en distributie van o.a. waterbeveiligingssystemen.
Omzet € 400m.
• Periode overbruggen tot komst permanente groupcontroller.
• Rapportage en analyse van resultaten voor Directie en US headquarters.
• Leiding geven aan corporate controlling (4 fte).
• Ad-hoc projecten.


05-’09/11-‘09 Grontmij NV De Bilt
7 maanden Group controller NV / Corporate controller
Multidisciplinair advies- en ingenieursbureau actief in de segmenten bouw, infrastructuur, milieu, industrie en water.
• Rapportage van maandresultaten en Cash flow aan Raad van Bestuur
• Coördinatie bij externe halfjaar rapportage
• Cash flow planning en forecasting
• Treasury activiteiten (anticiperen op voorwaarden bank convenanten, uitbreiding faciliteit)
• Advies bij stellen van targets aan operationeel landen management
• Doorvoeren van verbeteringen in financiële- en treasury rapportage


10-’08/05-‘09 ADM Cocoa Koog aan de Zaan
7 maanden Project manager closing process improvement
Producent van cacaoproducten voor chocolade- en voedingsindustrie.
• Bij ADM Cocoa Europe, Africa and Far East (13 ondernemingen
in 6 landen) inventariseren van mogelijkheden en doorvoeren van verbeteringen in de financiële processen met als doel sneller en efficiënter de maand financieel te kunnen afsluiten.
• 5 Verbeterteams coördineren en adviseren bij verbeteringen
• Communicatie met steering committee (directie US)
• Doorvoeren van gewijzigde werkprocessen
• Doelstelling gerealiseerd en maandafsluiting van 8 tot 6 werkdagen teruggebracht
• Alle rapportage en communicatie in de Engelse taal.

08-’07/06-’08 Axima Services Alphen a.d. Rijn
10 maanden Verandermanager (augustus-oktober)
Manager finance & control (november-juni)
Onderhoudsbedrijf en uitvoerder van facility management voor grote ondernemingen.
• Bij Axima Services (werkmaatschappij van GTI-SUEZ) wijzigingen
in werkprocessen doorvoeren en efficiëntie aanbrengen binnen verschillende afdelingen
• Leiding geven aan afdeling finance & control en ICT (totaal 14 fte)
• Doorvoeren verbeterde werkwijze
• Oplossen financiële achterstanden (projectadministratie,
onderhanden werk, debiteuren)
• Mede vorm geven aan herstructurering
• Assistentie bij opstellen nieuw business plan
• Processen vernieuwen (kostprijzen, calculatie, onder handen werk, rapportage, incasso, facturatie en management informatie)

08-’06/06-‘07 B&C International Nunspeet
10 maanden Groupcontroller
Hoofdkantoor van groep voornamelijk actief in productie en handel
van raamdecoratie producten. Vestigingen in Duitsland, België, Frankrijk en Polen. 800 medewerkers.
• leiding geven aan de afdeling control (8 personen)
• verbetering administratieve organisatie
• project transfer pricing (bedrijfseconomisch en fiscaal)
• Europees btw project
• verbetering management rapportage

03-’06/07-‘06 Sara Lee International Utrecht
5 maanden Manager Consolidation
Hoofdkantoor van activiteiten van Sara Lee buiten Noord-Amerika.
(260 entiteiten, omzet € 6 miljard)
• mede leiding geven aan de afdeling consolidation
• verbetering consolidatieproces
• beschrijving en verbetering processen
• verbeteren controleprogramma (waaronder Sarbanes-Oxley)
• verbeteren personele verhoudingen

09-’05/01-‘06 RWE Energy Nederland Hoofddorp
5 maanden Manager Planning & Reporting + Consultant
Hoofdkantoor van leverancier gas en elektriciteit.
Nederlandse werkmaatschappij van RWE AG.
• vervanging manager planning & reporting
• leiding geven aan de afdeling planning & reporting
• rapportage aan hoofdkantoor in Duitsland en intern
• verbeteren rapportage en control (kosten / cash flow)
• vastleggen en verbeteren werkprocessen

04-‘05/08-‘05 McKesson Nederland Nieuwegein
5 maanden Controller Finance +HR
Ontwikkelaar en leverancier van IT aan ziekenhuizen en instellingen.
Nederlandse werkmaatschappij van McKesson USA.
• vervanging controller
• leiding geven aan de afdelingen finance, HR en office
• rapportage aan hoofdkantoor in US en intern
• verbeteren debiteurenpositie, projectadministratie en administratieve organisatie
• coördinatie jaarwerk


09-‘04/03-‘05 Dockers Europe Amsterdam
7 maanden Financial controller
Europees hoofdkantoor voor Dockers kleding.
Werkmaatschappij van Levi Strauss USA voor casual kleding.
• opleveren informatie bij due diligence onderzoeken
• assistentie bij voorbereiding verkoop van Dockers
• na afketsen verkoop, assistentie bij sluiting van hoofdkantoor in Amsterdam en overdracht naar Levi’s in Brussel
• vervanging van financial controller, coördinatie jaarwerk
• leiding geven aan de afdeling finance
• verbeteren administratieve organisatie12-‘03/07-’04 Royal Swets & Zeitlinger Holding nv Lisse
7 maanden Manager finance
Internationaal informatieconcern, intermediair tussen uitgevers en professionele afnemers. Totaal 1400 medewerkers, omzet € 900 miljoen.
Holdingmaatschappij met vestigingen in 26 landen.
• vervanging manager finance
• leiding geven aan de afdelingen finance en consolidatie (18 personen)
• coördinatie jaarwerk
• verantwoordelijk voor oplevering van de geconsolideerde groepsjaarrekening
• transparant maken van bedrijfsresultaten, uitwerken verschillen
• signaleren en advisering m.b.t. aan te passen financiële processen
• opstellen en publiceren eerste versie accounting manual
• inventarisatie knelpunten IFRS01-‘03/10-‘03 Axima Services Leiden
10 maanden Controller
Werkmaatschappij in Nederland van Tractebel België (deel SUEZ concern)
Onderhoudsbedrijf en uitvoerder facility management in Nederland.
Totaal 450 medewerkers.
• vervanging controller
• leiding geven aan de afdelingen finance, ICT en inkoop
• coördinatie jaarwerk
• rapportage
• financiële processen op orde brengen
• evalueren en aanpassen management informatie
• herstructurering en verhogen efficiency organisatie
• reorganisatie mede vormgeven09-’02/12-‘02 Fusie GTI Klimaatkontrakt - Axima Services 4 maanden Integratiemanager finance & control ten behoeve van de fusie GTI Klimaatkontrakt met Axima Services
• inventarisatie werkprocessen bij beide fusie partners
(resp. 400 en 450 medewerkers)
• uitwerking huidige systematiek van werken en weergave overeenkomsten en verschillen
• advies opzet nieuwe organisatie
• advies en doorvoeren nieuwe werkprocessen12-‘01/08-‘’02 GTI Klimaatkontrakt Arnhem
9 maanden Controller
Technisch beheer en uitvoerder van facility management via
10 business units in Nederland.
• termijn overbruggen van afwezigheid financiële top 3 (controller, boekhouder en hoofd projectadministratie)
• leiding geven aan boekhouding en projectadministratie (19 personen)
• coördinatie jaar werk
• evalueren en verbeteren van management informatie
• herstructurering en verhogen efficiency financiële afdeling
• verbeteren van werkprocessen
• invoeren maandelijkse interne regiorapportage en bijsturing
01-‘01/07-’01 Powertec Services De Meern
7 maanden Controller
Technisch onderhoudsbedrijf van warmtekracht centrales en noodstroomapparatuur.
• assistentie bij uitbreiding voor aandeelhouder naar 100% belang
• transparant maken resultaten en financiële situatie
• mede begeleiden reorganisatie
• opzetten, uitwerken en invoeren van de volledige AO als
gevolg van loskoppeling van de minderheidsaandeelhouder
• coachen van afdeling finance
• definiëren en invoeren managementrapportage

01-‘00/12-‘00 Wang Global / Getronics Leiden - Amsterdam
12 maanden Controller
Hoofdkantoor van Wang Global in Nederland. Uitvoerder van IT-projecten
en IT beheerscontracten. Overgenomen in 1999 door Getronics.
• leiding geven administratieve afdelingen (central finance, contractadministratie, projectadministratie, credit control
en reporting), totaal 45 personen.
• maandrapportage intern en aan Getronics hoofdkantoor
• coördinatie jaar werk
• onderhouden van contacten met accountant en belastingdienst
• oplossen en opschonen van balansposities Wang Global
• afsplitsen van activiteiten van Wang Global naar Getronics
• mede vorm geven aan de integratie van Wang Global Nederland
met Getronics
• upgraden van het gebruik en de inrichting van SAP

09-‘99/12-‘99 Mallinckrodt Inc. Den Bosch
4 maanden Operationele activiteiten Finance Director (vanwege werkzaamheden
voor automatiseringsproject t.b.v. de Europese vestigingen).
• operationele activiteiten van financieel directeur Europa
• contact met Landen controllers
• opzet consolidatiemodel Europese landen
• verbetering administratieve organisatie


03-‘99/08-‘99 Mallinckrodt Inc. Den Bosch
6 maanden Manager finance & administration
Europees hoofdkantoor van US company, vestigingen in 9 landen in Europa.
Medische apparatuur en (nucleaire) geneesmiddelen.
• leiding financiële administratie Europa
• coördinatie maandafsluiting t.b.v. US hoofdkantoor
• coördinatie jaarwerk (30-6)
• rapportage aan US
• verbetering tax structuur
• verbetering administratieve organisatie

10-‘98/02-‘99 Hoogenbosch Retail Group Den Bosch
5 maanden Controller
Hoofdkantoor van 350 schoenenwinkels (Manfield, Dolcis,
Invito en Olympus) in Nederland, Duitsland en België.
• vervanging van controller i.v.m. ziekte
• verbeteren afdeling betalingsverkeer en filiaaladministratie
• verbeteren gebruik administratieve automatisering (AXI)
• coördinatie jaarwerk
• begeleiding accountantscontrole


08-‘98/09-‘98 Central Clothing Group Vianen
2 maanden Confectie en groothandel in kleding.
Controller
• leiding geven aan administraties02-‘98/07-‘98 Pouw Groep Maarssen
5 maanden Recycling en transport bouwgrondstoffen.
Operational Controller
• verbetering administratieve organisatie
• tijdelijke coördinatie automatiseringsprojecten (Baan)1991-1998 Gascoigne Melotte Emmeloord
Controller finance & logistics
Handelsmaatschappij in boerderij-inrichtingen, ontwikkeling melkrobot en apparatuur voor zuivelverwerking.
• eindverantwoording financiële administratie
• eindverantwoording logistieke afdelingen (inkoop, orderprocessing, magazijn)
• eindverantwoordelijke personeelszaken
• verzorgen interne- en externe financiële rapportage
• fiscale zaken, verzekeringen, automatisering
• advisering dealers
• coördinatie subsidieprojecten (waaronder melkrobotproject)
• tijdelijke waarneming algemeen directeur a.g.v. overname in v.m. Oost-Duitsland


1989-1991 Ceteco Paramaribo (Suriname)
Controller vestigingen in Suriname
In Suriname eindverantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer over een handelsmaatschappij en een droogdok- en scheepsbouwmaatschappij.
Productassortiment handel: witgoed, audio, video, import Toyota auto’s,
auto garage, voedselpakketten, reisbureau.
• financiële- en salarisadministratie
• verzorgen maand- en jaarrapportage
• fiscale zaken, verzekeringen, subsidieverzoeken
• opstellen jaarrekeningen
• AO/IC
• coördinatie commerciële activiteiten winkel bij hoofdkantoor
• invoeren geautomatiseerde projectadministratie bij dok- en scheepsbouwmaatschappij

1987-1989 Ceteco Douala (Kameroen)
Controller vestigingen in Kameroen
In Kameroen eindverantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer
over 4 vestigingen en een assemblagebedrijf voor TV’s en Video’s.
Productassortiment: audio, video, generatoren, waterpompen,
agrarische apparatuur, eendagskuikens en motorfietsen.
• financiële administratie
• fiscale zaken (Frans systeem)
• verzorgen maand- en jaarrapportage
• opstellen jaarrekeningen
• AO/IC
• reorganisatie mede begeleiden1984-1987 Vedior Holding Almere
Medewerker Administratieve Organisatie
Groep actief in uitzendbureaus, bewaking, scholing en scheepsonderhoud.
• vastlegging en beoordeling van de administratieve organisatie
binnen meerdere werkmaatschappijen
• deelname in automatiseringswerkgroepen (implementatie SAP)1981-1984 Deels reizen deels diverse administratieve functies:
1.Unigro Utrecht
2.Accountantskantoor Harmse & van Kesteren Vleuten
3.Nederlandse Middenstands Bank Amsterdam
4.Ziekenfonds Amsterdam & Omstreken Amsterdam
5.Vedior Uitzendbureau Almere

1978-1981 Hij Herenmode (huidige naam We International) Weesp
Administrateur
Modebedrijf met vestigingen in NL, Duitsland en Zwitserland.
• verantwoordelijk voor complete administratie van
dochtermaatschappij
• schadeafwikkeling met verzekeringsmaatschappijen
(vastgoed en vervoermiddelen)


1977-1978 Eerste Hollandsche Levensverzekerings Bank Amsterdam
Administratief medewerker
• diverse administratieve werkzaamheden

Opleiding interimmanager

HAVO
Praktijkdiploma Boekhouden, Moderne Bedrijfsadministratie
Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadministratie (SPD1 en SPD2)
AA-Accountant
NIMA-A, NIMA-B
CPIM (Certified in Production and Inventory Management)
Master Business Administration (AOG-RUG)
Lean Six Sigma green Belt

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analyse, Fusies, Reporting, Procesverbetering

Talenkennis interimmanager

NL, EN, FR, DU

 beschikbaar?