T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?lijnmanager, verandermanager

lijnmanager, verandermanager

Werkervaring interimmanager

Ervaringsgebieden
Functioneel Programma- en lijnmanagement, verandermanagement, cultuurverandering,
Vakgebieden ICT, Operations, Customer Relation Management,
Branches o.a. Bank- en verzekeringswezen, telecom, internet, kabel, energiesector, overheid
Ervaring Nederland, Slowakije, België, Oost- & West-Duitsland, Frankrijk

Loopbaan overzicht

2004 – heden Zelfstandig interim manager o.a.
Adviseur NVTK, ontwikkeling toolbox Toezicht houden in de Kinderopvang
Adviseur directie, programmamanager a.i., CJG Rijnmond (febr-juni 2012)
Programmamanager Klantbehoud en distributie, Monuta (april- juli 2011)
Manager Sportontwikkeling, KNSB (jan-sept 2010)
Projectmanager Nuon Feenstra Verwarming (juni-aug 2009).
Manager Product Services, Randstad HR Solutions (juni-okt 2008).
Informatiemanager Operationele Zaken, Transavia.com (jan-mei 2008).
Hoofd Operations, Fortis Alfam Credit Nederland (april-okt 2007).
Kwartiermaker Verkoopbedrijf Beleid & Ontwikkeling, Dunea (sept 2005-dec 2006).
Manager Innovatie bij beleggingsinstituut IRIS (Rabobank, Robeco) (mrt-aug 2005).
Verandermanager bij FNV en Provincie Flevoland (aug 2004-febr 2005).
Zwangerschapsverlof nov 2008-mei 2009 en okt-dec 2010, zorgverlof terminaal zieke vriend aug-okt 2009)

1998-2004 KPN Mobile
Interim manager Reorganisatie KPN & SNT Customer Service Desk Zakelijke Markt
Manager ICT Sales & Distribution - Architecture & Development
Architect, groep ICT Architectuur & Consultancy
1997-1998 Ernst & Young – BU Information Communication & Entertainment – Consultant

1995-1997
KPMG – BU Information Communication & Entertainment – Management consultant
1994-1995 Small Business Center, Bremen, Duitsland – Management consultant
Werkervaring detailoverzicht

Aug 2011- heden NVTK - Toezicht houden in de Kinderopvang
Doel Het in opdracht van het NVTK ontwikkelen van een toolbox voor de toezichthouder, inzake management informatie en informatiegedrag.
Organisatie van workshops voor beginnende leden van de RvT/RvC.
Publicatie van een reeks van drie artikelen over veranderend toezichthouderschap in de kinderopvang in het blad BBPM (beleid, bestuur, management & pedagogiek). Het eerste artikel gaat in op de vraag: Wie is die toezichthouder in de kinderopvang. Hoe ziet hij of zij deze professie? Het tweede artikel behandelt de succesfactoren voor goed toezichthouderschap. Het derde artikel gaat in op het informatiegedrag van de toezichthouder en de benodigde management informatie die nodig is om toezicht te houden.

Febr – juni 2012 Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond
Funktie Adviseur directie, programmamanager a.i.
Doel Het doorlichten en herstructureren van het strategisch programma KIEN. KIEN zorgt voor een structurele wijziging in het JGZ proces, welke afwijkt van de wettelijke richtlijnen. Het programma wordt in de lijn uitgevoerd en aangestuurd door het projectbureau.
Resultaat Heldere doelstellingen, aanpak en projectportfolio, duidelijke belegging opdrachtgeverschap en verankering van projecten in de organisatie. Bijstellen van het ambitieniveau om alles in één keer op te pakken, nu een stapsgewijs en voor de organisatie behapbare projectplanning.

April – juli 2011 Monuta
Funktie Programma manager Klantbehoud en distributie
Doel  Meer verkopen van uitvaart verzekeringen via eigen distributiekanalen. Onafhankelijkheid van externe distributiekanalen moet zorgen voor de continuïteit van Monuta.
 Klantbehoud in zowel de verzekerings- als uitvaart markt (retentiemanagement).
Resultaat Programmaplan en productroadmap. Opdracht terug gegeven. Door wisseling van zowel algemeen als commercieel directeur is het niet mogelijk om een strategisch programma te starten.
Januari - september 2010 KNSB
Funktie Manager Sportontwikkeling (breedte-, wedstrijd, topsport), verandermanager
Doel Projectleider: verantwoordelijk voor de integratie van de SkateBondNederland en de KNSB.
Manager Breedtesport, later manager Sportontwikkeling, lid MT. Breedtesport bestaat uit de teams opleidingen, projecten, beleid, subsidies en ledenservice.
Reorganisatie afdeling Sport. Het ontwerpen en implementeren van nieuwe processen, kpi’s, organisatievorm en functieprofielen. Het herplaatsen van medewerkers.
Verandermanager KNSB
Opzetten HRM cyclus en competentiemanagement, ontwikkelen van HRM formats.
Eenduidig beleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de afdelingen van de KNSB.
Resultaat
Integratie van 2 sportbonden (was reeds eerder mislukt), nieuwe inrichting afdeling Sport.
Juni- augustus 2009 Nuon Feenstra Verwarming
Funktie Projectmanager
Doel Inrichtingsplan van de 'bedrijfsbureau' processen, systemen en organisatie
Het opleveren van management informatie m.b.v. Qlikview
Resultaat Inrichtingsplan, overdracht aan nieuwe interne manager bedrijfsbureau

Juni- oktober 2008 Randstad HR Solutions
Randstad HRS verzorgt het volledige betalingsverkeer rondom de personeels- en salarisverwerking van bijna alle Nederlandse onderwijsinstellingen, Philips, Atos, MKB en zorginstellingen. Randstad heeft recent een aantal payroll bedrijven opgekocht en wil deze samenvoegen tot één geheel.
Funktie Manager ICT en Operations
Doel Leiding geven aan de teams: ICT-ontwikkeling, bouw, test, beheer & betalingsverkeer, klanten Service Desk, Service en SLA Management
Specifieke opdrachten:
Programmaverantwoordelijk ‘nieuwe architectuur, samenvoeging ICT van de aangekochte payroll bedrijven. Randstad heeft een aantal bedrijven opgekocht, die alleen rendabel werden als de klanten, ICT, processen en cultuur werden samengevoegd tot één geheel.
Opzetten van servicemanagement en implementeren ITIL en TMAP test methodiek
Versterken leiderschap van het team management
Lid van het kernteam. A.g.v. de druk op de ICT-ontwikkeling werd er bij de implementatie van een nieuwe release een kleine maar ernstige fout gemaakt, waardoor de belastingaangiften, pensioenberekeningen en salarisbetalingen fout gingen. Doel kernteam naast probleem oplossen, uit de krant houden, behoud klanttevredenheid, overleg belastingdienst, verzekeringsmaatschappij interne organisatie etc.).
Resultaat Inzicht in rentabiliteit, verkoop Randstad HR Solutions aan Raet

Januari-mei 2008 Transavia.com
Funktie Hoofd Informatiemanagement Operationele Zaken
(informatiemanagement, funktioneel beheer, procesmanagement)
Doel  Opzetten van afdeling wat betreft mensen en inhoud. Inwerken nieuwe manager.
Opzetten procesmanagement binnen Transavia.
Informatieplan en bewaken van de samenhang van de projecten.
Resultaat Procesarchitectuur, juiste prioritering projecten, implementatie beheer methodiek en ITIL.

 April 2007-oktober 2007 Fortis Alfam Credit Nederland
Alfam (120 FTE) verkoopt kredietproducten aan consumenten en MKB via de Fortis Bank, professionele intermediairs, assurantietussenpersonen en (auto)dealers.
Funktie Hoofd Operations, lid MT (vervanging van overspannen manager)
Doel Leiding geven aan de afdeling Operations (75 FTE), vijf teams:
Verkoop: acceptatie, contract intake, risk management;
Betalingsverkeer;
Klanten service;
Collections (bijzonder beheer);
Fortis lease (effecten & financial lease);
Resultaat  Ontwikkeling van een management informatiesysteem, samen met de teammanagers waardoor er meer sturing is op de organisatie o.b.v. het aantal klanten en type portefeuille
Vergroten mobiliteit van een aantal oudere medewerkers
Heroverweging risk management beleid verkoop kredieten boven de 50 K.

Sept 2005-dec 2006 Dunea
Funktie Start als kwartiermaker, later Hoofd Verkoopbedrijf Beleid & Ontwikkeling
Doel Kwartiermaker en verandermanager.
Vormgeven van en leiding geven aan de nieuwe afdeling Beleid & Ontwikkeling. Overgang van zes bestaande naar één nieuwe afdeling (33 fte). De teams zijn Onderzoek & Advies, Processen & Systemen, KPI & SLA management.
Doel van de reorganisatie was het behalen van operational excellence door synergie, verzakelijking, lerend vermogen, ondernemerschap en bestuurbaarheid.
Complex OR-traject, zonder akkoord sociaal plan met vakbonden.
Het veranderen van de bedrijfscultuur door een uitgebreid traject ‘van cultuur naar structuur’:
Manager ICT a.i.
Leiding geven aan medewerkers ICT beheer en procesmanagement
Opzetten procesmanagement en SLA-management externe leveranciers. Focus op GPR. Instellen sterke sturing op kwaliteit, kosten en rapportages.
Terugdringen van ziekteverzuim van 25%.
Programmamanager, aansturen van het lopende programma met o.a. de projecten:
Verbeteren van het proces project matig werken, introductie Prince werkwijze.
Project mobiel werken voor monteurs (migratie naar BAAN en e-portal). Monteurs kregen real time lees- en schrijf-toegang tot alle bedrijfsrisicovolle informatie. Zij kregen met telefoon en laptop een mobiele werkplek waar ze op kantoor, in de auto en thuis konden werken. Schonen, datamigratie, toekomstvaste gegevensmodellen waren een vereiste voor het welslagen van dit project.
Project verhuizing van het gehele verkoopbedrijf (mens, gebouw, ICT etc.)
Project opnieuw inrichten van call center (fte, werkwijze, ICT, klantbenadering)
Resultaat  Nieuw ingerichte afdeling met nieuwe functieprofielen, werkwijze, organisatie inrichting, kpi-bouwwerk, management rapportage systeem;
1e stap veranderingstraject succesvol doorlopen. Veel draagvlak om zelf door te gaan.
Mrt-aug 2005 IRIS (beleggingsresearchinstituut Robeco/Rabobank)
IRIS publiceert maandelijks ruim 100 publicaties via meer dan 15 distributiekanalen (internet, intranet, SMS en tijdschriften). De organisatie groeide harder dan de mensen aan konden. Er was een tijd lang sprake van onvoldoende management, waardoor te hoge werkdruk, ziekteverzuim, medewerker- en klantontevredenheid.
Funktie Manager Innovatie.
Doel  Leiding geven aan matrix organisatie (projectorganisatie en projectburo);
Klant contact persoon Robeco & Rabobank Private Banking, International en Nederland;
Verantwoordelijk voor het innovatie programma;
Professionaliseren project matig werken en teambuilding.
Resultaat  Produkten zoals de pensioenwijzer, private banking individueel beleggingsadvies op de deurmat, fondsselector, Robeco tradingtool, Portefeuilletool Duitsland, E-mail alert, e-mail nieuwsbrief, koersinformatie, trade monitor;
Start 1e stap project matig werken & besturing methodiek.
Aug 2004-febr 2005 BRW-groep (customer management)
Functie Verandermanager
Doel  Provincie: invulling geven aan wetgeving: 65% van de diensten via internet en open communicatie over de wijze van invulling van de beleidstaken. Redesign communicatie afdeling en efficiënte internetprocessen;
Vakbond: transitie van taak- naar klantgerichte organisatie, implementatie van nieuwe klantcontactsystemen en processen. Klantfocus door beter klantbeeld.
Resultaat Klantfocus door completer klantbeeld, proces efficiëntie.

2003-2004 KPN Vast & SNT – Customer Service
KPN/SNT is het grootste Nederlandse call center, werkzaam voor vele multinationals.
Functie Interim manager Customer Service Desk Zakelijke Markt (reorganisatie).
Doel  Zakelijke klanten krijgen één service-ingang.
Fusie van KPN en SNT produkt- of proces-helpdesks naar klantgerichte service desk.
Centralisatie van KPN & SNT callcenter medewerkers naar 5 locaties met nieuwe processen, systemen en arbeidsverhoudingen.
Resultaat Klanttevredenheid gestegen naar 90% en stijging van aantal klantorders;

2000-2003 KPN Mobile – Business Process Group
Functie Manager Sales & Distribution – Architecture & Development.
Doel  Leiding geven aan architecten, procesontwikkelaars, bouw en functioneel beheer.
Opstellen informatieplan
Programma- en projectmanagement, Jaarlijks innovatiebudget van €60 miljoen;
Afstemming architectuur met E-plus (Duitsland) & Base (België).
Resultaat Afdeling van ‘pispaaltje’ naar een gewaardeerde ‘partner in business’.

1998-2000 KPN Mobile – Business Process Group
Functie Senior business consultant/ICT architect
Doel  Ondersteuning RvB en directie bij begeleiding van reorganisaties, commerciële strategiebepaling en haalbaarheid van innovaties.
Opstellen informatieplan en ICT-architectuur op het gebied van vast-mobiel integratie, datawarehouse, sales & distributie, corporate products (bevat natuurlijk SOA architectuur, security, content management)
Begeleiden van ca. 50 project managers en medewerkers.
Resultaat  Inrichtingsplan afdeling ICT Sales & Distribution (input adviesaanvraag).
Succesvolle implementatie gegevensmanagement;
Succesvolle veranderingen in de vast-mobiel strategie.
1997-1998 Ernst & Young – BU Informatie Communicatie & Entertainment
Functie Management consultant.
Doel Projectleider euro voor VNU en Energie Noord West/Nuon;

Resultaat Succesvolle acquisitie Euro projecten

1995-1997 KPMG - BU Information Communication & Entertainment
Functie Management consultant.
Doel  Visievorming, BPR en klanttevredenheid bij klanten zoals Eneco, Siemens, CBS.
Nadruk lag op teamvorming, bewustwording en eigen verantwoordelijkheid bij afdelingen en individuele medewerkers.
Resultaat Neuzen in één richting (zowel inhoudelijk als inter-menselijk).

1994-1995 Small Business Center, Groningen
Functie Management consultant
Doel Advisering directie Cementbouw-groep inzake omvangrijke investeringen in de Nederlandse en Duitse cellenbeton c.q. kalkzandsteen-industrie (haalbaarheids & vestigings-onderzoek).
Resultaat Investering in 2 fabrieken in Oost-Duitsland met bijbehorende distributienetwerk en met een productiecapaciteit van 2 keer het totale volume in Nederland.

Opleiding interimmanager

1987-1993

1999-2003
1993-1994 Rijks Universiteit Groningen, Faculteit der Economische Wetenschappen Bedrijfseconomie, Internationale strategische marketing
Lichaamsgerichte therapie, Snowlion Center School, Frankrijk (HBO-nivo)
Université de Savoie, Frans
1995-heden
 Lean Six Sigma, The Lean Six Sigma company (incl. examen).
 Crucial conversations, IMK opleidingen/Byce/Vitalsmarts
 Kwaliteit van besluitvorming, Martin Hetebreij
 Mediation/conflicthantering, The lime tree.
 Change- en Interventiemanagement (Cap Gemini University, Parijs)
 Interim Management Program, Twijnstra Gudde i.s.m. Sioo, het Interuniversitair Centrum voor Ontwikkeling op het terrein van Organisatie en veranderkunde
 Managers Effectiviteit (Reddin & associates)
 International Consulting Skills (KPMG)
 Personal Development (Terry Ostrowiak)
 Business Process Redesign (KPMG)
 Profiteren van een diverse culturele samenleving (KPMG/ISIS)
 Werken in internationale multiculturele context (KPN)
 Telecom Netwerk Infrastructuur (KPN)
 Diverse telecom & IT cursussen (KPN)
Talenkennis Zeer goede schriftelijke en mondelinge beheersing van Engels, Duits en Frans

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Functioneel: Lijn-management, programma-management (Prince), coaching & training

Vakgebieden: Customer Service, Marketing, E-commerce, Sales & Logistiek, Relatiemanagement, ICT

Processen:
- Verander- en verbetertrajecten (BPR), reorganisaties, fusies, opzetten en saneren van afdelingen
- Proces & systeem-architectuur, systeembouw, optimalisatie, systeemselectie, datawarehouse, gegevensmanagement, ICT-audit, KPI & SLA management
(ITIL, e-TOM, SAP, BAAN)
- Strategisch organisatieadvies, business- en jaar-planning, formulemanagement, haalbaarheidsonderzoeken

Branches
- Telecom (vast & mobiel), internet, kabel, elektronica
- Uitgeverijen, banken, entertainment & media, energiesector
- Provinciale & gemeentelijke overheid, productschappen, waterschappen, vakbonden
- Vliegtuigindustrie, afvalindustrie, bouwnijverheidTalenkennis interimmanager

Zeer goede schriftelijke en mondelinge beheersing van Engels, Duits en Frans.

Werkzaam geweest in Nederland, Slowakije, België, Oost- & West-Duitsland en Frankrijk.

Overig

Profiel:
‘Ik krijg enorm veel energie als ik mensen en organisaties zie ontwikkelen en ik daaraan een bijdrage heb kunnen leveren’.
Ik karakteriseer mijzelf als een daadkrachtige people manager met een brede belangstelling voor mens, ICT en organisatie-ontwikkeling. Mijn kracht ligt in het kunnen enthousiasmeren van mensen voor goed onderbouwde ideeën om vervolgens samen tot een tastbaar resultaat te komen.
Peoplemanagement, besluitvaardigheid, belangenmanagement en proactiviteit zijn hierbij kernwoorden. Hierbij combineer ik mijn (internationale) ervaringen als verandermanager, programma- en lijnmanager en coach.
Ik werk graag in een resultaatgerichte omgeving, waar focus is op gezonde bedrijfsvoering, ondernemerschap, klant- en medewerkertevredenheid. Ik kom het best tot mijn recht in rollen waar ik de kar mag trekken en mijn verantwoordelijkheid kan nemen.

 beschikbaar?