T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Project Manager

Project Manager

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING
Oikocredit
Mei ’16-heden
Adviseur
Korte Omschrijving
Inrichting van een Project Management Office (PMO); introductie van Agile en Scrum.
Aanpak
Plan van aanpak gemaakt voor de inrichting van het PMO: governance, processen en tooling. Diverse bijeenkomsten georganiseerd om draagvlak te creëren. Vervolgens zijn governance, templates en trainingen verder ontwikkeld.
Resultaat
Het vertrouwen in de aanpak groeit. Het MT ziet PMO als één van de succesverhalen van het jaar.

AMC
Februari ’16 – September ‘16
Projectmanager P2P
Korte Omschrijving
Implementatie van een nieuwe Purchase-to-Pay procesmodel, inclusief workflows in SAP.
Aanpak
In een eerste haalbaarheidsstudie overzicht van verschillende soorten P2P processen gemaakt en de belangrijkste verbeterpunten geïdentificeerd. Op basis hiervan met het projectteam een blauwdruk gemaakt van processen, procedures en een SAP-inrichting. Deze in drie maanden ingevoerd.
Resultaat
Diverse efficiencyverbeteringen gerealiseerd. Cijfer bij klanttevredenheidssurvey was 7,9.

Oikocredit
Juli ’15-November ‘16
Projectmanager
Korte Omschrijving
Implementatie van ERP-systeem (eFront) voor vermogensbeheer van microkredieten.
Aanpak
De eerste stap was de gebruikerseisen duidelijk te krijgen. Op basis hiervan een projectplan gemaakt en uitgevoerd.
Resultaat
Project succesvol afgerond.

Espria
Januari ’16-November ‘16
Adviseur Lean P2P
Korte Omschrijving
Vinden, definiëren en uitwerken van verbeterkansen op het gebied van bestellen-tot-betalen (purchase to pay).
Aanpak
Data-analyse, interviews en workshops op basis van Lean methodieken hebben tot inzicht in forse verbetermogelijkheden geleid. Op basis hiervan zijn er diverse ‘roadshows’ voor meerdere directieteams gehouden enthousiasme te creëren.
Resultaat
Enthousiasme, bij verschillende bedrijfsonderdelen verbazing dat ‘het ook zo eenvoudig kan’ en toestemming voor een relatief ingrijpende pilot.

Mama Cash
Juni ’16 – September ‘16
Organisatieadviseur
Korte Omschrijving
Begeleiden bij formuleren van ICT-strategie en advies over inrichting van de ICT-functie.
Aanpak
In een eerste workshop met de directie de aansluiting tussen externe uitdagingen, strategie en technologische ontwikkeling gemaakt. Deze vervolgens uitgewerkt in een roadmap 2016-2020 en daarbij de benodigde ICT ondersteuning (governance, bezetting en organisatie) aangegeven.
Resultaat
De organisatie kan weer vooruit met de ICT-functie. Urgente verbeteringen worden gerealiseerd.

Vesting Finance
April ’15-Juni ‘15
Projectmanager
Korte Omschrijving
Opstarten van een project om het ERP systeem (Eurodossier) te vervangen. Het doel is om processen te optimaliseren en tegelijkertijd een nieuw systeem neer te zetten.
Aanpak
Na een inventarisatie van de het verbeterpotentieel is een serie van workshops georganiseerd om medewerkers te mobiliseren en om de gewenste processen in hoofdlijnen in kaart te brengen. Dit is input voor een roadmap voor meerdere jaren.
Resultaat
Goed inzicht in het verbeterpotentieel, een projectaanpak op hoofdlijnen, enthousiasme bij het projectteam.

AMC
Januari ’15-April ‘15
SAP Consultant
Korte Omschrijving
Maken van een functioneel ontwerp en een implementatieplan voor SAP Profitcenter Accounting (PCA).
Aanpak
De eerste stap is geweest op hoofdlijnen vast te stellen wat het besturingsmodel voor prestatiesturing is. Vervolgens is voor het hele systeemlandschap (budgetsystemen, rapportagesystemen) en SAP vastgesteld wat de benodigde veranderingen zijn.
Resultaat
Een meerjarenplan om de transitie naar prestatiesturing te maken en een plan van aanpak voor 2015 om PCA te implementeren.

FMO
Januari ’14-Oktober ‘14
Projectmanager
Korte Omschrijving
Implementeren van een ERP systeem (eFront) voor fondsmanagement voor ontwikkelingsbank.
Aanpak
De uitdaging was om het project op gang te krijgen terwijl tussen de lijnorganisatie en ICT geen overeenstemming was over aanpak.
In de voorbereidingsfase is een zeer gedetailleerde business analyse gedaan. Dit verlaagde de risico’s aanzienlijk en gaf de organisatie tijd om consensus te vinden. De tijd die hiermee verloren is gegaan is ingelopen in latere fasen.
Resultaat
Na een aantal maanden in een patstelling gezeten te hebben is het project in een stroomversnelling gekomen en zijn de medewerkers enthousiast. Planningen worden gehaald en het systeem is opgeleverd.

Triple Jump
Maart ’13-December ‘13
Projectmanager
Korte omschrijving
Implementeren van een ERP systeem (eFront) voor vermogensbeheer van microkredieten.
Het project was in zwaar weer gekomen met een forse overschrijding van budget en tijd.
Aanpak
De eerste stap was om samen met de klantorganisatie te zorgen voor goede requirements: een rekeningschema in IFRS, definitie van transacties en rapportages.
Aan de hand van deze requirements is een planning gemaakt (budget en tijd) en zijn heldere afspraken gemaakt met de ICT leverancier en de stuurgroep en is gezorgd voor strakke opvolging van de afspraken.
Resultaat
Het systeem is opgeleverd conform (herziene) planning en budget.

Attero
Mei ’12-Februari ‘13
Interim-manager P2P verbeteringen
Korte omschrijving
Na de SAP implementatie verliepen de Purchase-to-Pay processen (bestellen, ontvangen, facturen en betalen) moeizaam. Het was de opdracht om het P2P proces op gang te krijgen en verbeteringen te realiseren.
Aanpak
Na een korte intensieve analyse van een week zijn de grootste problemen helder gemaakt en zijn tijdelijke oplossingen geïmplementeerd.
Na deze urgente eerste stappen heeft het team gezorgd dat verbeteringen stap voor stap tot stand kwamen. Een ander belangrijk onderdeel was om met het SAP supportteam een zeer strak changemanagementproces in te richten.
Resultaat
Op korte termijn konden facturen weer betaalbaar worden gesteld zodat de goederenlevering weer op gang kwam.
Op iets langere termijn verliepen de purchase-to-pay processen soepel en was er een link gelegd tussen inkoop, goederenontvangst en de financiële administratie.

KPN Mobiel
Juli ’12-Maart ‘13
Programmamanager
Korte omschrijving
Een kostenbesparing van 25% realiseren op de afdeling sitemanagement. Dit diende te worden gerealiseerd door business process redesign, een nieuw ICT systeem en strikt contractmanagement.
Aanpak
Na een korte probleemanalyse en goedkeuring door de directie zijn er een drietal deelprojecten opgestart. Ten eerste een significante efficiencyslag te realiseren aan de hand van Lean/Six Sigma. Hiervoor zijn Kaizen sessies georganiseerd en zijn diverse Lean/Six Sigma tools ingezet (load-balancing, standaardisatie, Andon). Ten tweede de implementatie van een contractensysteem. En als laatste een dataschoning van alle contracten.
Resultaat
Een vrijval van €2 miljoen van de bestaande reserveringen, verbeterde (financiële) rapportages en besparing van FTE’s.

Achmea
April ’11 – Juni ’12
Manager Solvency II
Verantwoordelijk voor ingebruikname van Solvency II veranderingen. Sturing geven aan het SAP implementatieteam bij bouw, test en ingebruikname.

ABN Amro
Maart ’10- Maart ‘11
Business Analist
Maken en bewaken van een business- & ICT architectuur bij de fusie tussen ABN AMRO en Fortis Verantwoordelijk voor holding accounting, intercompany afstemming en DNB toezicht.

Theodoor Gilissen Bank
April ’09- Februari ‘10
Projectmanager
Reorganisatie van de klantadministratie zodat deze voldoet aan de MiFiD regelgeving.

Pearle Benelux
September ’08- April ‘09
Adviseur
Ondersteunen van de CFO bij het herstructureren van de financiële afdeling. Het was de opdracht om op korte termijn te komen tot een correcte jaarafsluiting en op langere termijn een blauwdruk te maken van structuur, taken, verantwoordelijkheden en functies.

VSB Fonds
Januari ’08- Februari ‘09
Interim Manager
Reorganisatie van de ondersteunende diensten (finance & control, ICT, facilitair, procesmanagement).

Achmea Rechtsbijstand
December ‘07- September ‘08
Projectmanager
Herinrichting van SAP FiCo en Cognos naar aanleiding van de fusie van de rechtsbijstandbedrijven van Achmea en Interpolis.

Pepsico International
Januari ‘07- December ‘07
Controller
Eindverantwoordelijk voor de planning & controlcyclus van business unit Salty (Lays, Smiths & Doritos).

Fortis Verzekeringen Nederland
Januari ‘06- December ‘06
Projectmanager
Vanuit de Holdingorganisatie leiding geven aan het project Fast Close, waarbij het opleveren van de kwartaalrapportages met 15 werkdagen versneld moesten worden.

Erasmus MC
Januari ‘05- December ‘05
Consultant
Maken van een plan van aanpak voor het realiseren van een shared servicecenter voor onderzoek & onderwijs.

Akzo Nobel Car Refinishes
Januari ‘04-Januari ‘05
Projectmanager
Internationale reorganisatie waarbij productie werd verlegd naar Spanje. Hiervoor moesten nieuwe processen beschreven worden en diende het SAP systeem te worden aangepast.

Akzo Nobel Car Refinishes
Oktober ‘99 - December ‘03
Manager ICT
Eindverantwoordelijk voor ICT voor West-Europa. Outsourcing van ICT en implementatie van SAP.

Akzo Nobel Car Refinishes
April ‘99-Februari ‘00
Manager Finance & Control
Leiding geven aan financiën tijdens ontvlechting van de administratie uit een service center. Systeemeigenaar van FiCo bij SAP implementatie.

BEN Telecom
Augustus ‘98-April ‘99
Financieel Manager
Opzetten van de financiële functie en de administratieve organisatie (vanaf de start van de organisatie), implementeren van SAP, systeemeigenaar voor SAP FiCo.

Compaq
April ‘97-Augustus ‘98
Controller
Eindverantwoordelijk voor de planning & controlcyclus voor Compaq Logistis EMEA.

Westland Kaas
Januari ‘96- April ‘97
Controller
Eindverantwoordelijk voor de planning & controlcyclus

WERKERVARING
Oikocredit
Mei ’16-heden
Adviseur
Korte Omschrijving
Inrichting van een Project Management Office (PMO); introductie van Agile en Scrum.
Aanpak
Plan van aanpak gemaakt voor de inrichting van het PMO: governance, processen en tooling. Diverse bijeenkomsten georganiseerd om draagvlak te creëren. Vervolgens zijn governance, templates en trainingen verder ontwikkeld.
Resultaat
Het vertrouwen in de aanpak groeit. Het MT ziet PMO als één van de succesverhalen van het jaar.

AMC
Februari ’16 – September ‘16
Projectmanager P2P
Korte Omschrijving
Implementatie van een nieuwe Purchase-to-Pay procesmodel, inclusief workflows in SAP.
Aanpak
In een eerste haalbaarheidsstudie overzicht van verschillende soorten P2P processen gemaakt en de belangrijkste verbeterpunten geïdentificeerd. Op basis hiervan met het projectteam een blauwdruk gemaakt van processen, procedures en een SAP-inrichting. Deze in drie maanden ingevoerd.
Resultaat
Diverse efficiencyverbeteringen gerealiseerd. Cijfer bij klanttevredenheidssurvey was 7,9.

Oikocredit
Juli ’15-November ‘16
Projectmanager
Korte Omschrijving
Implementatie van ERP-systeem (eFront) voor vermogensbeheer van microkredieten.
Aanpak
De eerste stap was de gebruikerseisen duidelijk te krijgen. Op basis hiervan een projectplan gemaakt en uitgevoerd.
Resultaat
Project succesvol afgerond.

Espria
Januari ’16-November ‘16
Adviseur Lean P2P
Korte Omschrijving
Vinden, definiëren en uitwerken van verbeterkansen op het gebied van bestellen-tot-betalen (purchase to pay).
Aanpak
Data-analyse, interviews en workshops op basis van Lean methodieken hebben tot inzicht in forse verbetermogelijkheden geleid. Op basis hiervan zijn er diverse ‘roadshows’ voor meerdere directieteams gehouden enthousiasme te creëren.
Resultaat
Enthousiasme, bij verschillende bedrijfsonderdelen verbazing dat ‘het ook zo eenvoudig kan’ en toestemming voor een relatief ingrijpende pilot.

Mama Cash
Juni ’16 – September ‘16
Organisatieadviseur
Korte Omschrijving
Begeleiden bij formuleren van ICT-strategie en advies over inrichting van de ICT-functie.
Aanpak
In een eerste workshop met de directie de aansluiting tussen externe uitdagingen, strategie en technologische ontwikkeling gemaakt. Deze vervolgens uitgewerkt in een roadmap 2016-2020 en daarbij de benodigde ICT ondersteuning (governance, bezetting en organisatie) aangegeven.
Resultaat
De organisatie kan weer vooruit met de ICT-functie. Urgente verbeteringen worden gerealiseerd.

Vesting Finance
April ’15-Juni ‘15
Projectmanager
Korte Omschrijving
Opstarten van een project om het ERP systeem (Eurodossier) te vervangen. Het doel is om processen te optimaliseren en tegelijkertijd een nieuw systeem neer te zetten.
Aanpak
Na een inventarisatie van de het verbeterpotentieel is een serie van workshops georganiseerd om medewerkers te mobiliseren en om de gewenste processen in hoofdlijnen in kaart te brengen. Dit is input voor een roadmap voor meerdere jaren.
Resultaat
Goed inzicht in het verbeterpotentieel, een projectaanpak op hoofdlijnen, enthousiasme bij het projectteam.

AMC
Januari ’15-April ‘15
SAP Consultant
Korte Omschrijving
Maken van een functioneel ontwerp en een implementatieplan voor SAP Profitcenter Accounting (PCA).
Aanpak
De eerste stap is geweest op hoofdlijnen vast te stellen wat het besturingsmodel voor prestatiesturing is. Vervolgens is voor het hele systeemlandschap (budgetsystemen, rapportagesystemen) en SAP vastgesteld wat de benodigde veranderingen zijn.
Resultaat
Een meerjarenplan om de transitie naar prestatiesturing te maken en een plan van aanpak voor 2015 om PCA te implementeren.

FMO
Januari ’14-Oktober ‘14
Projectmanager
Korte Omschrijving
Implementeren van een ERP systeem (eFront) voor fondsmanagement voor ontwikkelingsbank.
Aanpak
De uitdaging was om het project op gang te krijgen terwijl tussen de lijnorganisatie en ICT geen overeenstemming was over aanpak.
In de voorbereidingsfase is een zeer gedetailleerde business analyse gedaan. Dit verlaagde de risico’s aanzienlijk en gaf de organisatie tijd om consensus te vinden. De tijd die hiermee verloren is gegaan is ingelopen in latere fasen.
Resultaat
Na een aantal maanden in een patstelling gezeten te hebben is het project in een stroomversnelling gekomen en zijn de medewerkers enthousiast. Planningen worden gehaald en het systeem is opgeleverd.

Triple Jump
Maart ’13-December ‘13
Projectmanager
Korte omschrijving
Implementeren van een ERP systeem (eFront) voor vermogensbeheer van microkredieten.
Het project was in zwaar weer gekomen met een forse overschrijding van budget en tijd.
Aanpak
De eerste stap was om samen met de klantorganisatie te zorgen voor goede requirements: een rekeningschema in IFRS, definitie van transacties en rapportages.
Aan de hand van deze requirements is een planning gemaakt (budget en tijd) en zijn heldere afspraken gemaakt met de ICT leverancier en de stuurgroep en is gezorgd voor strakke opvolging van de afspraken.
Resultaat
Het systeem is opgeleverd conform (herziene) planning en budget.

Attero
Mei ’12-Februari ‘13
Interim-manager P2P verbeteringen
Korte omschrijving
Na de SAP implementatie verliepen de Purchase-to-Pay processen (bestellen, ontvangen, facturen en betalen) moeizaam. Het was de opdracht om het P2P proces op gang te krijgen en verbeteringen te realiseren.
Aanpak
Na een korte intensieve analyse van een week zijn de grootste problemen helder gemaakt en zijn tijdelijke oplossingen geïmplementeerd.
Na deze urgente eerste stappen heeft het team gezorgd dat verbeteringen stap voor stap tot stand kwamen. Een ander belangrijk onderdeel was om met het SAP supportteam een zeer strak changemanagementproces in te richten.
Resultaat
Op korte termijn konden facturen weer betaalbaar worden gesteld zodat de goederenlevering weer op gang kwam.
Op iets langere termijn verliepen de purchase-to-pay processen soepel en was er een link gelegd tussen inkoop, goederenontvangst en de financiële administratie.

KPN Mobiel
Juli ’12-Maart ‘13
Programmamanager
Korte omschrijving
Een kostenbesparing van 25% realiseren op de afdeling sitemanagement. Dit diende te worden gerealiseerd door business process redesign, een nieuw ICT systeem en strikt contractmanagement.
Aanpak
Na een korte probleemanalyse en goedkeuring door de directie zijn er een drietal deelprojecten opgestart. Ten eerste een significante efficiencyslag te realiseren aan de hand van Lean/Six Sigma. Hiervoor zijn Kaizen sessies georganiseerd en zijn diverse Lean/Six Sigma tools ingezet (load-balancing, standaardisatie, Andon). Ten tweede de implementatie van een contractensysteem. En als laatste een dataschoning van alle contracten.
Resultaat
Een vrijval van €2 miljoen van de bestaande reserveringen, verbeterde (financiële) rapportages en besparing van FTE’s.

Achmea
April ’11 – Juni ’12
Manager Solvency II
Verantwoordelijk voor ingebruikname van Solvency II veranderingen. Sturing geven aan het SAP implementatieteam bij bouw, test en ingebruikname.

ABN Amro
Maart ’10- Maart ‘11
Business Analist
Maken en bewaken van een business- & ICT architectuur bij de fusie tussen ABN AMRO en Fortis Verantwoordelijk voor holding accounting, intercompany afstemming en DNB toezicht.

Theodoor Gilissen Bank
April ’09- Februari ‘10
Projectmanager
Reorganisatie van de klantadministratie zodat deze voldoet aan de MiFiD regelgeving.

Pearle Benelux
September ’08- April ‘09
Adviseur
Ondersteunen van de CFO bij het herstructureren van de financiële afdeling. Het was de opdracht om op korte termijn te komen tot een correcte jaarafsluiting en op langere termijn een blauwdruk te maken van structuur, taken, verantwoordelijkheden en functies.

VSB Fonds
Januari ’08- Februari ‘09
Interim Manager
Reorganisatie van de ondersteunende diensten (finance & control, ICT, facilitair, procesmanagement).

Achmea Rechtsbijstand
December ‘07- September ‘08
Projectmanager
Herinrichting van SAP FiCo en Cognos naar aanleiding van de fusie van de rechtsbijstandbedrijven van Achmea en Interpolis.

Pepsico International
Januari ‘07- December ‘07
Controller
Eindverantwoordelijk voor de planning & controlcyclus van business unit Salty (Lays, Smiths & Doritos).

Fortis Verzekeringen Nederland
Januari ‘06- December ‘06
Projectmanager
Vanuit de Holdingorganisatie leiding geven aan het project Fast Close, waarbij het opleveren van de kwartaalrapportages met 15 werkdagen versneld moesten worden.

Erasmus MC
Januari ‘05- December ‘05
Consultant
Maken van een plan van aanpak voor het realiseren van een shared servicecenter voor onderzoek & onderwijs.

Akzo Nobel Car Refinishes
Januari ‘04-Januari ‘05
Projectmanager
Internationale reorganisatie waarbij productie werd verlegd naar Spanje. Hiervoor moesten nieuwe processen beschreven worden en diende het SAP systeem te worden aangepast.

Akzo Nobel Car Refinishes
Oktober ‘99 - December ‘03
Manager ICT
Eindverantwoordelijk voor ICT voor West-Europa. Outsourcing van ICT en implementatie van SAP.

Akzo Nobel Car Refinishes
April ‘99-Februari ‘00
Manager Finance & Control
Leiding geven aan financiën tijdens ontvlechting van de administratie uit een service center. Systeemeigenaar van FiCo bij SAP implementatie.

BEN Telecom
Augustus ‘98-April ‘99
Financieel Manager
Opzetten van de financiële functie en de administratieve organisatie (vanaf de start van de organisatie), implementeren van SAP, systeemeigenaar voor SAP FiCo.

Compaq
April ‘97-Augustus ‘98
Controller
Eindverantwoordelijk voor de planning & controlcyclus voor Compaq Logistis EMEA.

Westland Kaas
Januari ‘96- April ‘97
Controller
Eindverantwoordelijk voor de planning & controlcyclus

Opleiding interimmanager

Agile project management Project management
Scrum master Project management
Prince II Practitioner Projectmanagement
Six Sigma (Black Belt) Procesverbetering
Lean voor dienstverlening Procesverbetering
Spiral Dynamic Coaching & organisatieverandering
Young Interim Management Program Verandermanagement (Twynstra Gudde)
Integraal Project Management Project & programmamanagement (Twynstra Gudde)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

o Projectmanagement
o Realiseren van voortgang
o Realiseren van organisatie-veranderingen

Talenkennis interimmanager

o Engels (uitstekend)
o Duits (redelijk)
o Frans (redelijk)

 beschikbaar?