T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim- en projectmanager, extern vertrouwenspersoon, coach

interim- en projectmanager, extern vertrouwenspersoon, coach

Werkervaring interimmanager

Jarenlange ervaring als interim-lijnmanager op strategisch-tactisch niveau en als manager van complexe projecten.

Opdrachtgevers: GG&GDen, ZBO\'s, GGZ-instellingen, revalidatiecentrum. farmaceutische zorg, ouderenzorg, primair onderwijs, ROC’s.
Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als bestuurslid en als toezichthouder in diverse organisaties van zorg en welzijn, met het accent op zeggenschap en eigen regie van cliënten in de zorg.

Naast registermanager, opgenomen in het IM-register, ben ik extern vertrouwenspersoon en coach van managers en professionals.


Opleiding interimmanager

-Sociologie, specialisatie voorlichtingskunde en andragologie,
(RU-Utrecht/Landbouwhogeschool Wageningen, doctoraal 1974).
-Leergang senior management (Hogeschool Utrecht, economische faculteit 1992).
-All round mediator (The Lime Tree 2000).
Cursussen: good governance; onderhandelen; coaching bij stress en burnout.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mijn kracht is om ieders drijfveren en competenties naar boven te halen, te zoeken naar verbinding en op basis hiervan beleid en concrete plannen van aanpak op te stellen. Deze plannen vervolgens zorgvuldig bewaken en zo van idee tot resultaat werken. Betrokkenheid van medewerkers in het ontwikkeltraject bevordert een soepele implementatie.
Goed netwerker.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Nevenfuncties
2009 Raad van Toezicht LSR: landelijk steunpunt (medezeggenschap) in de gehandicaptensector en de curatieve sector
2008 - Raad van Toezicht Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (RIBW).
2008 - Raad van Toezicht Stichting Ravelijn, vrijwilligersbemiddeling & advisering, Amersfoort e.o.
1997 – 2007 Lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Laak & Eemhoven Amersfoort en rechtsvoorgangers. (3 fusies meegemaakt). Gedurende de eerste jaren op voordracht van de cliëntenraad.
2002-2005 Bestuurslid NVA organisatie voor duurzame inburgering Amersfoort.
1998-2005 Bestuurslid Per Saldo (landelijke vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget).
1992 – 2002 Mentor bij Mentorscope: advisering van vrouwelijke ondernemers aan vrouwelijke ondernemers.
1991 – 1996 Medeoprichter en eerste voorzitter van Eemlands Vrouwen Ondernemers Netwerk. In die periode o.a. organisatie van beurs Vrouw en onderneming; acties gericht op deelname van vrouwen in besturen van ondernemersorganisaties.


 beschikbaar?