T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?financieel management / credit management

financieel management / credit management

Werkervaring interimmanager

Zelfstandig adviseur
Zorg dragen voor herfinanciering van MKB-bedrijven met slechte rentabiliteit. Hierbij zijn plannen gemaakt voor het beëindigen van verlieslatende activiteiten en zijn deze ook uitgevoerd. Daarna is de herfinanciering en wisseling van huisbankier begeleid.

Het opstellen van ondernemingsplannen voor MKB-bedrijven en begeleiding bij de implementatie. Tijdens het proces staat bij de ondernemer centraal die daardoor in staat is belangrijke keuzes voor zijn bedrijf op een meer afgewogen wijze te maken.

Het herontwikkelen van bedrijfsmatig onroerend goed (inbreidingslocatie) voor een belegger/eigenaar. Het plan omvat de planuitwerking in de initiatieffase en het vinden van partners ten behoeve van de technische uitvoering alsmede de verhuur/verkoop.

Begeleiding van een reïntegratiebedrijf op het gebied van bedrijfsvoering. De activiteiten omvatten de contractanalyse , dossierbeoordeling alsmede uitvoering van contractbesprekingen met opdrachtgevers. Hierbij is diepgaande kennis van de reïntegratiebranche verworven.

Begeleiding van aan- en verkoop van bedrijven. Hierbij ligt de nadruk op voorbereiding van de aan- of verkoop alsmede op de procesbegeleiding. In het kader van de procesbegeleiding zijn andere adviseurs (accountant, fiscalist, jurist) van de onderneming aangestuurd.

Account manager / teamleider / manager bedrijven (loondienst)
Verantwoordelijk voor zakelijke afdeling (10 FTE) van een bank. Nadruk hierbij lag op advisering en verkoop in de grootzakelijke markt alsmede op de aansturing van de commerciële frontoffice/back office. Als manager bedrijven bijdrage geleverd binnen het management team van de bank.

Projectleider (loondienst)
Verantwoordelijk voor efficiencyonderzoek op lokale bankkantoren. Doel van het onderzoek was de voorbereiding voor invoering nieuwe processen/producten en het zichtbaar maken van besparingspotentieel. Daarna werd het project overgedragen aan een lokaal projectteam voor de implementatie.

Interim management (loondienst)
Langdurige vervanging van managementfuncties bij bankkantoren. Uitvoeren van speciale opdrachten op gebied van organisatie en bedrijfsvoering.

Kredietbeoordelaar (loondienst)
Beoordelen en fiatteren van financieringsaanvragen op het hoofdkantoor van een bank.

Fabricage voorbereider (loondienst)
Het opstellen van procesbeschrijvingen voor oppervlaktebehandeling van vrachtwagenonderdelen.

Bedrijfskundig medewerker
Het opstellen van normen voor de bouw en inrichting van een magazijn voor distributie van machines en onderdelen wereldwijd.

Opleiding interimmanager

Master Finance Small en Mediumsize Enterprises
TIAS Business School, Tilburg
Opleiding gericht op advisering van familiebedrijven.
Disciplines: Financiering/Organisatie/Fiscaliteit/Beleggingsanalyse/Familieondernemingen

Verkooptraining
Gustaf Kaser, Hilversum
Disciplines: verkooptechnieken

Belastingconsulent
College Belastingadviseurs
Disciplines: Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting/ Omzetbelasting/Overige belastingen

NIBE bankopleidingen
Amsterdam
Disciplines: Kredietverlening/Betalingsverkeer/Effecten

Fenedex Exportcursus
Fenedex
Disciplines: marktonderzoek/exportdocumenten/betalingsverkeer

Overige
Disciplines: managementtrainingen/verkooptrainingen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Commercieel/technisch: relatiebeheer / advies
Organisatorisch: leidinggeven / managementteam / procesbegeleiding
Financieel: financiering(-constructies) / betalingsverkeer
Fiscaliteit: financieringsconstructies / bedrijfsoverdracht
Bestuurlijk: bestuurslid ondernemersverenigingen


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

Overig

Ervaring grondstoffenmarkt/metalen
Ervaring bedrijfsovername
Ervaring finance
Ervaring projectontwikkeling onroerend goed
Ervaring re-integratiemarkt
Ervaring bankorganisatie

 beschikbaar?