T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim change / credit manager

Interim change / credit manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring als interim manager (2008 - heden)

Driscoll’s of Europe B.V., Breda (Nederland)
Finance Consultant (juli ’14 – november ’14)

Steekwoorden: credit management (B2B), rapportages, processen en procedures, operationele ondersteuning

Een opdracht met een veelzijdig karakter: operationele ondersteuning van Accounts Receivable, het mee helpen stroomlijnen van financiële processen binnen Accounts Receivable en Accounts Payable en het opzetten van rapportages. Daarnaast het verbeteren van de samenwerking met de afdeling Sales en Sales Support.

Telfort Zakelijk B.V., Venray (Nederland)
Consultant Order-to-Cash (februari ’14 – maart ’14)

Steekwoorden: analyse, management rapportages, processen en procedures

Een korte opdracht waarbij de insteek was om binnen een zeer kort tijdsbestek een grondige analyse uit te voeren op het gebied van Order-to-Cash en knelpunten hierin te benoemen. Vrij snel kwam een aantal quick wins naar voren, die verder opgepakt kon worden door de organisatie.

Autobar Holland B.V., Dordrecht (Nederland)
Manager Credit Control (juni ’13 – november ‘13)

Steekwoorden: peoplemanager, credit control (B2B), team beleid, processen en procedures, target, management rapportages, organisatiegedrag en cultuur

De opdracht bestond uit het aansturen van een team van 13 personen (11 fte), het stroomlijnen van het team en het inzetten van gerichte acties, zodat het team zelfstandig kon gaan opereren. Dit betekende o.a. het opzetten en implementeren van werkprocessen en procedures, het initiëren van regulier teamoverleg en het uitzetten van een teambeleid. Ik heb hierbij met name de menselijke kant van het managen belicht en daardoor succes gehad in het creëren van 1 team en in de weg vrijmaken voor een manager in vaste dienst. Tegelijkertijd moest ik het team inkrimpen naar 10 personen (8 fte). Daarnaast heb ik het team blijvend gemotiveerd en ondersteund om het target te behalen, namelijk binnen 3 maanden een 50% reductie van het vervallen saldo, wat gelukt is. Een niet onbelangrijk onderdeel van de gehele opdracht was ook het opzetten en tijdig opleveren van diverse managementrapportages.

Weir Minerals Netherlands B.V., Venlo (Nederland)
Finance Consultant (september ’12 – juni ‘13)

Steekwoorden: accounts receivable, accounts payable, facturatie, bankgaranties, LEAN

De initiële opzet van deze opdracht was het tijdelijk vervangen van de credit manager en met name gericht op (optimalisatie van) credit management processen en het beheren van bankgaranties. Na de 1e periode van 3 maanden werd de opdracht verlengd met 6 maanden en veranderde de opdracht in het optimaliseren van diverse processen binnen Accounts Payable, Accounts Receivable en Facturatie. De gehele opdracht stond in het teken van LEAN.

Aviko B.V., Steenderen (Nederland)
Change facilitator (juni ’11 – juni ’12)

Steekwoorden: organisatiegedrag en cultuur, proces optimalisatie, rebate controller, credit management (B2B), beleid, managementrapportages, “brown paper”, verandering

De opdracht begon als vervanging van de Rebate controller/coördinator, waarbij de focus lag op het aanbrengen van structuur en eenvoud binnen de Rebate afdeling, het doorvoeren van procesoptimalisatie, het verbeteren van de rapportagestructuur en het opstellen van een beleidsplan.
Een drietal maanden heeft dit gedeelte van de opdracht geduurd totdat de nieuwe vaste medewerker in dienst kwam, die ik gedurende haar eerste paar maanden heb ingewerkt. Tegelijkertijd ben ik gevraagd om voor de afdeling Credit Management het order-to-cash proces te stroomlijnen en een rapportagestructuur op te zetten. Daarnaast hebben de afdeling en ik m.b.v. “brown paper” sessies een beleidsplan gemaakt, zijn verantwoordelijkheden en procedures duidelijk neergezet en zijn afdelingsoverschrijdende overleggen geïnitieerd. Dit traject (Rebate en Credit Management) van de opdracht heeft in totaal ongeveer 6 maanden in beslag genomen. Tegen het einde van deze 6 maanden veranderde de opdracht van optimalisatie van 2 afdelingen naar verandermanagement binnen de organisatie en werd een traject van nog eens 6 maanden in gang gezet met een tweeledig karakter: enerzijds een afloop en fine-tuning van het eerste traject en anderzijds advies en input geven op het gebied van o.a. strategie, segmentatie, gedrag en cultuur. Advies en input gaf ik m.b.v. presentaties in het CMT of d.m.v. overleggen met diverse stakeholders. Alles met het doel om discussies te starten of te openen, om een open mindset te creëren en/of om zaken vanuit een geheel andere invalshoek te bekijken. Voornaamste succes hierin is dat het concept voor segmentatie verder zal worden vormgegeven en dat een aanzet is gegeven voor verandering van gedrag en cultuur.

Essent Nederland B.V., ’s-Hertogenbosch (Nederland)
Change Manager (januari ’11 – april ’11)

Steekwoorden: risk, credit control (B2B), beleid, analyses, coachen, verandering, LEAN

Het doel van deze opdracht was om het Risk team (4 fte) te veranderen in een team met duidelijke structuur, leiding en beleid. Dit begon met het inzichtelijk maken van de werkvoorraad en hierop te sturen. Tegelijkertijd heb ik de (werk)processen gestroomlijnd, “one way of working” geïntroduceerd en een beleidsplan geschreven met input van de teamleden. Aangezien er 2 vaste fte en 2 tijdelijke fte waren, heb ik functieprofielen gemaakt en een planning voor het uitfaseren van de 2 externen. Halverwege de opdracht werd ik gevraagd om een zelfde traject te doen bij het Credit Control team (7 fte), waarbij de insteek was om het gehele team te behouden en de huidige senior te coachen en te begeleiden. Ook hier was het van belang om werkvoorraad inzichtelijk te krijgen en hierop te sturen, processen te stroomlijnen en “one way of working”. De gehele opdracht stond in het teken van LEAN en Operational Excellence.

Alliance Healthcare B.V., Veghel (Nederland)
Finance Consultant (april ’10 – oktober ’10)

Steekwoorden: managementrapportages, credit management (B2B), stakeholder management, kortingsproces

De insteek van de opdracht was het geven van operationele ondersteuning binnen het Shared Service Center wegens het vertrek van 2 fte. Vrijwel meteen werd aangegeven dat dit een onderdeel was en dat de focus lag op het veranderen van het (zeer complexe) kortingsproces (extramuraal), het maken van nieuwe rapportages / rapportagestructuren en het assisteren in de complete herinrichting van het credit management proces. Een belangrijke taak was ook om de diverse stakeholders (Business Control, Sales, Sales Support en F&A) op één lijn te krijgen. Daarnaast heb ik mij beziggehouden met de screening van nieuwe kandidaten en het inwerken van de gekozen kandidaat.

Ineos Nova Netherlands B.V., Breda (Nederland)
Consultant credit management (januari ’10)

Steekwoorden: financiële analyses, quick scans

Een korte opdracht, die een overbrugging was voor het vertrek van 1 fte. De opdracht hield in het maken van uitgebreide financiële analyses van key accounts en quick scans van reguliere accounts. Tegelijkertijd heb ik me beziggehouden met het herinrichten van het electronisch archief qua opzet en indeling.

Belkin B.V., Schiphol-Rijk (Nederland)
Regional Credit Manager (juli ’09 – januari ’10)

Steekwoorden: credit management (B2B), klachtenmanagement, proces optimalisatie

De opdracht begon met het assisteren in de transfer van de credit afdeling van de UK naar Nederland en het opschonen van een grote backlog van een aantal grote Europese klanten (met name uit UK en Frankrijk). Vrij snel werd de opdracht uitgebreid en moesten processen op het gebied van klachtenmanagement en cash allocatie veranderd en verbeterd worden. Dit betekende ook intensieve samenwerking met de Outsourcing partner, die een aantal deelprocessen behandelde; ook deze processen zijn veranderd en verbeterd. Daarnaast heb ik de nodige adviezen gegeven over het nieuwe credit management team en indeling daarvan.

Obvion N.V., Heerlen (Nederland)
Business Consultant (mei ’09 – juni ’09)

Steekwoorden: teamanalyse, credit management (B2C), proces optimalisatie, LEAN

Een korte en duidelijk afgebakende opdracht, die bestond uit het analyseren van de huidige opzet en bemanning van de afdeling Bijzonder Beheer (35 fte) en om aan de hand van de veranderende markt- en economische situatie en de toekomstverwachtingen de nieuwe opzet en bemanning te bepalen. Hierbij was het zaak om dit vanuit het LEAN principe te benaderen en vervolgens uit te werken. Op deze manier werd aansluiting gezocht en gevonden met een tweede verandertraject, wat eerder was ingezet. De opdracht werd samengevat in een adviesrapport, dat als basis heeft gediend voor de verdere ontwikkeling en organisatie van de afdeling.

Kinzo Trading B.V., Ede (Nederland)
Regional Credit Manager (december ’08 – maart ’09)

Steekwoorden: portefeuilleanalyse, credit management (B2B), procesoptimalisatie

In eerste instantie was de opdracht om te kijken naar de debiteurenportefeuille en om een aantal klanten in Frankrijk, Duitsland en Italië te beheren. Vrij snel bleek dat er meer nodig was dan alleen operationeel beheer. Mijn advies was om de debiteurenportefeuille op te schonen en te differentiëren en om structuur aan te brengen binnen de credit management afdeling (4 fte) zowel op organisatorisch vlak als op proces vlak. Dit advies werd goedgekeurd en door mij zelfstandig uitgevoerd. Tegelijkertijd heb ik mij beziggehouden met het opzetten en implementeren van een kredietverzekering.


Werkervaring in loondienst (1998 – 2008)

jan 2007 – feb 2008 Philips Electronics Nederland B.V., Eindhoven (Nederland)
Regional Credit Manager BeNeLux
• Credit management beleid bepalen en implementeren
• Sterke link naar en samenwerking met de verschillende businesses
• Opbouwen van lange termijn zakelijke relaties met interne en externe klanten
• Analyseren van kredietwaardigheid van nieuwe en bestaande klanten

feb 2004 – dec 2006 Trimble Europe B.V., Eersel (Nederland)
Regional Credit Manager EMEA
• Dagelijkse operationele Credit & Collections activiteiten voor EMEA regio en aansturing (direct 3 fte en indirect 25 fte)
• Coachen & trainen van (nieuwe) medewerkers en sales managers
• Optimalisatie van Order-to-Cash processen voor en met klanten (consultancy)
• Advisering en ondersteuning aan Sales management, Order administratie, Logistiek & Distributie en Europese verkoopkantoren
• Advisering bij verkoopkwesties en account mergers
• Bezoeken key accounts in Benelux, Duitsland, Frankrijk, UK & Ierland

maa 2002 – jan 2004 Alec Burlington N.V., Woerden (Nederland)
Business Development Manager
(apr 2003 – jan 2004)
• Verantwoordelijk voor marktanalyse en marketing
• Identificatie van nieuwe markten
• Initiatie, ontwikkeling en implementatie van marketing strategieën
• Presenteren van management informatie
• Consultancy van database management en marketing

Management trainee
(maa 2002 – maa 2003)
• Dagelijkse aansturing van de afdeling Outsourcing (10 fte)
• Verantwoordelijk voor de afdeling International Debt Recovery (5 fte)
• Opbouwen en implementeren van processen en procedures
• Ontwikkelen en presenteren van management rapportages

jan 2001 – nov 2001
Citibank, Diners Club, Brussel (België) & Dublin (Ierland)
Project manager & Trainer
(sep 2001 – nov 2001, Brussel)
• Trainen, coachen en aansturen van de Front office (20 fte)
• Subject Matter Expert van de Front office
• Optimalisatie van procedures Front- en Back office

Customer Service & Credit Representative Benelux en Frankrijk
(jan 2001 – aug 2001, Dublin)
• Oplossen issues van corporate accounts
• Autorisatie van kredietaanvragen

aug 1998 – dec 2000 Elan Financieel Advies Bureau B.V., Almere (Nederland)
Account Manager Levensverzekeringen & Project Manager Product Groep
• Verkoop van spaarproducten en levensverzekeringen (b2c)
• Verkoop van employee benefits en pensioenverzekeringen (b2b)
• Analyse en segmentatie van de productportfolio

Opleiding interimmanager

2009 Verbeter je Leiderschapshandicap
Leiderschapstraining (Constant Effect Coaching)

2007 Influential Leadership
Influence & change management training (Philips – DDI)

Managing Change
Change management cursus (Philips – NIIT – IBM)

2005 + 2006 Triple S Module I, Follow-up Module I en Module II
Sales & Communicatie training (Global Partners & Associates)

1999 + 2000 Sales & Communicatie training
Sales & Communicatie training (Kenneth Smit)

1992 – 1997 Economie, Internationaal Management
Universiteit Maastricht

1984 – 1992 VWO
Marnix College in Ede

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 Office XP en Office 2007 / 2010 / 2013
Oracle, SAP, Microsoft Dynamics
Diverse credit management tools
XMS

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Frans
Duits

Overig

Met ruim 17 jaar ervaring in o.a. credit management, procesoptimalisatie, management consultancy, credit management, verandermanagement en organisatiegedrag en cultuur, opgedaan bij verschillende middelgrote bedrijven, vooraanstaande multinationals en binnen uiteenlopende branches, ben ik een allround interim manager die breed inzetbaar is op diverse posities en in diverse rollen. Door genoemde ervaring te combineren met de kwaliteiten om zowel op strategisch als detailniveau te kunnen acteren, ben ik in staat om mensen, processen en middelen te veranderen en te stroomlijnen. Daarbij komen mijn bijzonder goede communicatieve vaardigheden en pro activiteit goed van pas. Andere kwaliteiten zijn analytisch, resultaatgericht, meertalig (Nederlands, Engels, Frans en Duits) en een groot aanpassingsvermogen. Deze veelzijdigheid is direct ook een grote meerwaarde in iedere opdracht.

 beschikbaar?