T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Coachend leider bij veranderingen

Coachend leider bij veranderingen

Werkervaring interimmanager

2007 – 2009 Senior Contract Manager Atos Origin.
Taakomschrijving: Manager Project Managers, inzet en competentie ontwikkeling, werving en selectie, uitstroom en Programma Manager t.b.v. vastgelopen projecten. Rapportage aan Practice Manager
Resultaten: In 2008 zeven Project Managers aangenomen. In 2009 tot op heden vier Project Manager herplaatst of laten afvloeien. Competentie ontwikkeling gerealiseerd door gerichte workshops, Programma’s beëindigd of herstart.

2007 – heden Interim Manager (zelfstandig)
Taakomschrijving: Opstellen RFI en leveranciers selectie i.o.v. een Gerechtsdeurwaarder, Coachen Management ERP leverancier.
Resultaten: Leveranciers selectie op basis van RFI.

2004 – 2007 COO ISDC
Taakomschrijving: Eindverantwoordelijk Delivery organisatie in Nederland en Roemenie, product- en diensten ontwikkeling, bid management, deelname stuurgroepen, financieel beleid, administratie en verslaglegging. Rapportage aan directeur eigenaar/CEO .
Resultaten: cash flow geoptimaliseerd, groei gerealiseerd van 5 naar 7 miljoen Euro, Roemenie laten groeien van 30 naar 150 ontwikkelaars, Roemeens management opgeleid, nearshore diensten verkocht en geïmplementeerd.

2003 – 2004 HRM Belastingdienst (CICT)
Taakomschrijving: Begeleiden reorganisatie, verantwoordelijk voor instroom, doorstroom en uitstroom Business Architecten, bemensen van strategische projecten, duaal management. Rapportage aan MT Architectuur.
Resultaten: Herplaatsen van strategische architecten naar andere dienst binnen Belastingdienst (compliment OR), SPOC voor bemensing strategische projecten, aannemen en uit laten stromen van architecten.

2001 – 2002 Delivery Manager (zelfstandig) TPG Post
Taakomschrijving: Vormgeven nieuwe functie, verantwoordelijk vanuit de ICT organisatie voor alle contacten, afspraken en levering aan de Business Units F&A, Personeelzaken, Bedrijf Veiligheid en het Programma Indoor ( order to cash systeem). Rapportage aan MT lid verantwoordelijk voor Delivery Management.
Resultaten: Klant tevredenheid BU’s verhoogd, Indoor programma in control gebracht (geld en tijd).

2000 – 2001 Manager Projecten (zelfstandig) PTT Post
Taakomschrijving: Vervanging MT lid tijdens reorganisatie, eindverantwoordelijk voor alle ICT projecten, vormgeven nieuwe organisatie, deelname stuurgroepen. Rapportage aan Manager ICT.
Resultaten: Project portfolio overgenomen (ca. 100 projecten) in vierweken tijd, 90 % van projecten conform budget en planning opgeleverd.

2000 – 2001 Financieel adviseur (zelfstandig) groep van startende bedrijven
Taakomschrijving: Opzetten, inregelen en uitvoeren van administratie en boekhouding, verzorgen verslaggeving naar directie en banken, aangiftes belastingdienst, onderhandeling met banken omtrent kredieten, ondersteuning bij het maken van bedrijfsplannen. Rapportage aan directeur eigenaar
Resultaat: Voor alle startende bedrijven krediet regeling kunnen realiseren, lening voor aanschaf productiemiddel (Euro 400.000) gerealiseerd, maandelijkse rapportage aan DGA, directie en bank.

1999 – 2000 CIO (zelfstandig) Glencore Grain
Taakomschrijving: Leiding geven aan de ICT afdeling (15 fte), Y2000 project (internationaal), ontwikkeling en implementatie Trade en Traffic system, ondersteuning buitenlandse handelskantoren, vernieuwing infrastructuur en communicatie middelen. Rapportage aan Financieel Directeur.
Resultaat: Beschikbaarheid applicaties verhoogd van 80 naar 99 %, Y2000 overgang zonder problemen, herinrichting server ruimte en bekabeling zonder verstoring operatie.

1998 – 1998 VP EMEA (zelfstandig) en Asia SE Technology (Stamford USA)
Taakomschrijving: Verbeteren van de bedrijfsresultaten, reorganisatie, onderhandeling Belastingdienst (NL en UK), verkoop reseller activiteiten, cash flow optimalisatie. Rapportage aan CEO.
Resultaat: Vestigingen gesloten in Frankrijk, Duitsland, Belgie. Focus op consulting opdrachten in Nederland en UK, daarmee binnen 6 maanden organisatie weer naar positief resultaat, surseance van betaling vermeden door cash management, betalingsafspraken belastingdienst en GAK.

1997 – 1998 Managing Consultant PA Consulting Group (London UK)
Taakomschrijving: Opzetten Baan ERP consultancy dienst, Ondersteunen en audits op Baan projecten, verwerven en uitvoeren advies opdrachten, bureau manager Nederland. Rapportage aan senior partner.
Resultaat: Werving van 10 Baan consultants en ingezet op projecten, succesvol advies m.b.t implementatie supply chain organisatie, programma management van de aanbevelingen.

1993 – 1997 Directeur Service Line Baan Origin
Taakomschrijving: P&L verantwoordelijk voor Service Line (800 fte in 24 landen), ontwikkelen, marketing en implementatie van diensten, deelname stuurgroepen, managen alliantie met Baan Company en haar partners, verantwoordelijk voor offerte trajecten. Rapportage aan CEO. Winnaar van twee Global Awards.
Resultaat: Groei van 60 naar 800 medewerkers binnen service line, positief resultaat bij een groei van meer dan 100 % in omzet, Contracten gewonnen bij Northern Telecom, Carrier Europe, Boeing.

1992 – 1992 Business Development BSO/Origin
Taakomschrijving: Realiseren van een contract met Baan m.b.t. de overname van de afdeling maatwerk ontwikkeling. Business Development, business case, contract onderhandeling, arbeidsvoorwaarden overleg, overleg met bonden, managen overgang van personen en opdrachten. Rapportage aan directie BSO Beheer.
Resultaat: Insourcing van 60 medewerkers van Baan, geen verloop binnen 12 maand, contract voor 3 jaar op basis van First call last bid.

1990 – 1992 Directie Secretaris BSO Nederland
Taakomschrijving: Dagelijkse ondersteuning Algemeen en Financieel Directeur, aansturen interne ICT afdeling, gedelegeerd commissaris Impact (netwerk leverancier) en ISES (opleiding), invoeren project waardering, beoordelen offertes, ondersteuning Management Teams in Frankrijk en Italië. Rapportage aan Algemeen Directeur.

1987 – 1989 Vestigingsdirecteur BSO Apeldoorn
Taakomschrijving: P&L verantwoordelijk voor de vestiging Apeldoorn, aansturen MT, deelname stuurgroepen, afsplitsing vestigingen Zwolle (1988) en Arnhem (1990), vervanging divisie directeur. Rapportage aan Divisie Directeur.

1986 – 1987 Vestigingsdirecteur BSO Groningen
Taakomschrijving: P&L verantwoordelijk voor de vestiging Groningen, selectie en inrichten kantoor, werven nieuwe medewerkers en opdrachtgevers, opbouwen MT. Rapportage aan Divisie Directeur

1984 – 1985 Informatie Analist BSO Apeldoorn
Taakomschrijving: Gedetacheerd bij de NAM te Assen als ondersteuning van de CIO F&A, uitvoeren toepasbaarheid onderzoeken, implementatie ondersteuning.


Opleiding interimmanager

1972-1978: Rijks Universiteit Groningen – Faculteit Economische Wetenschappen
Afstudeerrichting: Bestuurlijke Informatica


1979-1981: AMBI
Vakkenpakket: Basiskennis Informatica, Algol 60, Basiskennis Bestandsorganisatie, Wiskunde en Statistiek, Operationele Research, Wiskunde en Statistiek, Organisatie en Informatieverzorging, Invoer- en uitvoerverzorging, Systeemonderzoek, Leidinggevende aspecten van InformatieverzorgingConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

In staat om snel effectief te kunnen opereren. Helicopter view maar in staat op detail niveau af te dalen. Facilitator en daardoor in staat meer uit je medewerkers te halen, coachende leiderschapsstijl maar in staat directief te zijn. Resultaat gericht. Empatisch en integer. Brede basis als lijn en project manager met kennis van HR (arbeidsrecht), financiën (fiscaal en control) en ICT (applicaties en infrastructuur). Relatie beheerder.

Talenkennis interimmanager

Engels, Nederlands

Overig

2004 – 2005 Lid organisatie comité 40 jaar HLTC
1999 – 2001 Trainer – Coach
1993 – 1995 Secretaris ouderraad middelbare school
1988 – 1998 Bestuurslid hockey vereniging
1988 – 1989 Bedrijfslid voor het vaststellen van een curriculum HTS Arnhem
1986 – 1990 Lid Adviescommissie HEAO Groningen
1985 – 1989: Docent AMBI
1976 – 1978: Lid Faculteitsraad
1976 – 1978: Student lid werkgroep Bestuurlijke Informatica
1974 – 1976: Student Assistent belast met organisatie van bedrijfsbezoeken beschikbaar?