T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager; verandermanager, coach.

interim manager; verandermanager, coach.

Werkervaring interimmanager

v.a. midden 2008 interim (verander) management, met name het begeleiden van veranderingsprocessen;

In 2007 en deel van 2008:
Adviezen in het kader van Business Continuity Management;

In 2005/2006
Begeleiden MT naar aanleiding van ingezette herstrructurering;

Eerdere werkervaringen:
>Hoofd van landelijke opleiding op MBO/HBO-niveau;
- opbouwen en inrichten van een regionaal opleidingsinstituut;
- beschrijven en inrichten van het opleidingsproces;
- vaststellen rechtspositie middenkader;
- ontwikkelen lesstof en opleidingsmateriaal;
- ontwikkelen computerondersteunde opleidingen;
- opleiden docenten

>na managemenopleiding in 1987 overgestapt naar het strategisch management.

> Betrokken bij 3 omvangrijke reorganisaties, waarvan:
- twee maal het afbouwen van een oude organisatie en het opbouwen, inrichten en bemensen van een nieuwe organisatie (1988 en 1992);
- het begeleiden en implementeren van een fusie tussen twee organisatie-onderdelen (1999).

Op academisch werk- en denkniveau leiding gegeven aan diverse organisaties, in grootte varierend van 25 tot 1300 medewerkers.

Functies:
>Interim manager bij de ontmanteling van twee eenheden en opbouw van de nieuwe organisatie:
- direct leiding gegeven aan een team (gemiddeld 55 mensen) en lid van het managementteam en het veranderteam.

>Teamleider bijzonder team en lid van het management:
- direct leiding gegeven aan een team (35 mensen) met een bijzondere opdracht en lid van het managementteam.

>Hoofd afdeling organisatie en opleidingsadvies t.b.v. alle ministeries en het buitenland (1994/1997):
- direct leidinggegeven aan hoogopgeleide fiscalisten, communicatie- en organisatiedeskundigen. Taak: het geven van organisatie- en opleidingsadviezen aan de directeuren op het ministerie van financien en (op verzoek) aan de directeuren bij de overige ministeries;
Daarnaast het (op verzoek) verzorgen van de individuele begeleidingen en coachen van die directeuren;
- Voorts op aanvraag van Europese organisaties in Parijs dan wel Brussel het verzorgen van de begeleiding van, of de opleidingen voor buitenlandse overheden (b.v. China, Oekraine, Oost Europa, Suriname, Antillen, etc;
- organiseren van o.a. managements - en de train the trainer opleidingen voor studenten van buitenlandse overheden.

>Projectmanager, invoering management informatiesysteem en projectmanager, invoering digitale Belastingdienst (1997/2000)
- leiding gegeven aan de invoering van beide projecten, Met name verantwoordelijk voor het overdragen van informatie en kennis aan de directe gebruikers en het verzorgen van de benodigde stuurinformatie voor het management.

> Proceseigenaar Changemanagement (2000/2001):
- begeleiden van de overgang van productgericht werken naar procesgericht werken;
- Leiding gegeven aan 1300 medewerkers, werkzaam binnen het change proces;
- verantwoordelijk voor het beschrijven en implementeren van het changeproces van de automatiseringsorganisatie.
- Als voorzitter van het Change Advisory Board, laatst verantwoordelijke voor het beslissen over het al dan niet aanbrengen van de changes op de landelijke (IT) infrastructuur en de automatiseringsprogramma's.

Algemeen projectmanager, onderzoek en inrichting van het Business Continuity Management (2001/2003):
- Leiding gegeven aan het onderzoek naar de eisen van bedrijfscontinuiteit van de totale Belastingdienst:
- De resultaten zijn verwerkt in een Business Continuity Plan en beschreven en uitgewerkt in een Business Continuity Proces voor het management.
- Oprichten landelijk platform van Business Continuity specialisten.

> Interim manager, landelijk opleidingscoordinator (2004)
- verantwoordelijk voor het samenbrengen van de juiste opleidingsvraag bij de juiste opleidingsaanbieder;
- verantwoordelijk voor het te voeren opleidingsbeleid.
- Als coach belast met de begeleiding van twee MT leden;
- Onderzoek naar de mogelijke toepassing van E-learning.

> interim manager, risico manager (2004/2005):
- vanuit het eerder beschreven Business Continuity Plan een vertaling gemaakt naar de gevolgen hiervan voor een bepaald organisatie onderdeel, met als extra dimensie, het bezien van de mogelijkheden van een budget neutrale invoering.

Opleiding interimmanager

Mulo-A, Atheneum
fiscaal recht, controle techniek
leerwerkplan ontwikkelaar;
counseling, coaching, informatie management, financieel management, projectmanagement, stress management, verandermanagement, business continuity management (2001)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

resultaat gericht;
inventief;
flexibel;
pragmatisch;
stressbestendig;
creatief;
zakelijk;
besluitvaardig
kan goed motiveren, delegeren (op alle niveaus) en als uitgangpunt geldt: uitgaan van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden.

Talenkennis interimmanager

nederlands
engels
duits
frans

Overig

beschikt over goed netwerk binnen de overheid en opleidingsland.

 beschikbaar?