T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?directeur en/of bestuurder ai

directeur en/of bestuurder ai

Werkervaring interimmanager

Adviseur Zorg a.i. 15 sept 2017- 1 nov 2017
‘t Gerack
Bij ‘t Gerack, een organisatie die diensten levert op het gebied van zorg, wonen en welzijn ben ik verantwoordelijk voor de zorg. Mijn verantwoordelijkheid heeft betrekking op verpleeghuiszorg, thuiszorg , aanleunwoningen en huishoudelijke ondersteuning. De organisatie draagt zorg voor 775 cliënten en er zijn 350 medewerkers werkzaam.
Voorbeelden van behaalde resultaten:
- Zorg dragen voor een warme overdracht naar de
nieuwe manager zorg.
- Advies mbt de toekomstige strategie als het om zorg
gaat.
- Advies over het kwaliteitsbeleid (kwaliteitskader, audit
systeem en veligheid

DIRECTEUR ZORG a.i. Okt 2016 - 15 sept 2017
‘t Gerack

Bij ‘t Gerack, een organisatie die diensten levert op het gebied van zorg, wonen en welzijn ben ik verantwoordelijk voor de zorg. Mijn verantwoordelijkheid heeft betrekking op verpleeghuiszorg, thuiszorg , aanleunwoningen en huishoudelijke ondersteuning. De organisatie draagt zorg voor 775 cliënten en er zijn 350 medewerkers werkzaam.
Voorbeelden van behaalde resultaten:
- Ontwikkelen en implementatie van een nieuwe
organisatiestructuur.( Eerst verantwoordelijk
verzorgende, teamleiders en manager zorg)
- Werken met het zorgplan, doelgericht rapporteren.
- Intern een organisatie brede audit opgezet en
uitgevoerd op basis van het toetsingskader van de
inspectie en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
- Introduceren en invoeren van een Financieel
sturingsmodel van cliënt indicatie naar een formatie
budget.
- Introductie en implementatie van een medicatie app
en het Elektronisch cliëntendossier
- Herinrichting afdeling kwaliteit en vernieuwing van het
audit model (kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017
was richtinggevend).
- Aanzet tot een cultuurverandering aan de hand van
vernieuwde kernwaarden.

INTERIM MANAGER NOV 2015 – APRIL 2016
Vanboeijen

Als interim regio manager werkzaam bij Vanboeijen een instelling voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Lid van het MT en verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van de regio waar 600 medewerkers werkzaam zijn en 250 cliënten verblijven. In mijn functie was ik verantwoordelijk voor een budget van 30 miljoen euro.

OPERATIONEEL DIRECTEUR NOV 2008 – OKT 2015
KLM Health Services

In deze functie ben ik verantwoordelijk geweest voor de strategische koers van de organisatie, het operationele en commerciële proces en het leiden van een stafafdeling. Daarnaast ben ik vanuit de directie proceseigenaar geweest van het project voor het vervangen van het totale ICT landschap van de organisatie.

Resultaten:
• Processen geleid die gericht waren op het in balans brengen van kosten en opbrengsten, het opstellen van een visie en een daarop afgestemd geheel nieuw beleidsproces voor de KLM gericht op de duurzame inzetbaarheid van KLM medewerkers door een optimale gezondheid;
• Als lid van de directie heb ik in 2009/2010 mede de onderhandeling gevoerd over de verkoop van 30% van de organisatie;
• Gestage groei van het klantenbestand met omvangrijke klanten,buiten de KLM groep zoals veiligheidsregio’s en ministeries;
• In samenwerking met een grote ARBO organisatie is een strategische samenwerking opgebouwd.

BEDRIJFSKUNDIG MANAGER ai MEI 2008 – NOV 2008
Medisch Spectrum Twente

Ik heb leiding gegeven aan de RVE’s (poli)klinische afdelingen (heelkunde, plastische chirurgie en orthopedie) met 400 FTE’s.

Resultaten:
• Het proces naar management participatie van
medisch specialisten begeleid;
• De jaarplannen vormgegeven in het kader van de
beleidscyclus voor de drie RVE’s;
• Formatieplaatsen plannen opgesteld voor de
verpleegafdelingen in het kader van een
bezuinigingstraject.

DIVISIE MANAGER ai NOV 2007 – JUN 2008
Amphia Ziekenhuis

Ik heb leiding gegeven aan (poli)klinische afdelingen (interne geneeskunde, maag darm lever ziekten, reumatologie, geriatrie, neurologie) met 500 FTE’s.

Resultaten:
• Een nieuwe scopie kamer en de verbouwing van een verpleegafdeling gerealiseerd met de maatschap interne geneeskunde (MDL) en een proces van re-design ingezet ten behoeve van de werkwijze en de huisvesting met de Maatschap Interne Geneeskunde;
• Twee afdelingen neurologie samengevoegd met een nieuwe experimentele managementstructuur.

DIVISIE MANAGER ai JAN 2007 – JUN 2007
Maxima Medisch Centrum (MMC)

Ik heb leiding gegeven aan (poli)klinische afdelingen (interne geneeskunde, maag darm lever ziekten, longgeneeskunde, KNO, oogheelkunde (700 FTE’s).

Resultaten (poli)klinische afdelingen:
• Bijgedragen aan een stabiele vakgroep
kindergeneeskunde met werkbare verhoudingen.
• Gezonde financiële situatie gerealiseerd binnen de
divisie;
• Plan voor een betere Diagnose behandelcombinatie
(DBC) registratie opgesteld;
• Projectproces re-design ten behoeve van de
werkprocessen in de nieuwbouw gecontinueerd;
• Nieuw managementteam ingesteld voor het VMK
bestaande uit een gynaecoloog, kinderarts en een
zorggroep manager onder mijn voorzitterschap.

DIVISIE MANAGER ai JUL 2006 – DEC 2006
Maxima Medisch Centrum (MMC)

Ik heb leiding gegeven aan de divisie Vrouw, Moeder, Kind, VMK (250 FTE’s waaronder 19 kinderartsen die in dienstverband zijn), met daaronder de afdelingen neonatale intensive care, de kinderafdeling, de afdeling gynaecologie en obstetrie, de verloskamers en de vakgroep kindergeneeskunde .


Resultaten divisie Vrouw, Moeder, Kind:
• Resultaat verantwoordelijke eenheid VMK gevormd
op basis van zorgplannen;
• In samenwerking met Twijnstra en Gudde een
businessplan ontwikkeld voor het Vrouw Moeder
Kind centrum gericht op de nieuwbouw;
• Samenwerking geregeld tussen het MMC en het St.
Anna ziekenhuis te Geldrop ter ondersteuning van de
intensive care in het St. Anna Ziekenhuis;
• Formatie plaatsen plan opgesteld op basis van het
dienstpatroon per afdeling.

DIRECTOR BUSINESS DEVELOPMENT JAN 2005 – APR 2006
Nederlands Inkoop Centrum (NIC)
In deze functie ben ik eindverantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen van nieuwe zorginitiatieven die vanuit de kennis en deskundigheid van het NIC binnen de gezondheidszorg commercieel geëxploiteerd kunnen worden.

Resultaten:
• Digitaal (online en real-time) papierloos informatie-, verantwoordings- en betalingssysteem voor het persoonsgebonden budget (PGB) ontwikkeld, ter verlichting van de PGB–houder, de zorgverzekeraar (zorgkantoren) en VWS;
• Informatieve website voor ziekenhuizen en verzekeraars ontwikkeld ten behoeve van Diagnose behandelcombinaties;
• Online systeem ontwikkeld dat inzicht geeft in het totale aanbod aan hulpmiddelen en andere functionaliteiten, zoals contractuele afspraken tussen gemeente en leveranciers.
• Advies uitgebracht aan een externe organisatie (ARBO dienst) over nieuw te ontwikkelen diensten en producten in het kader van de invoering van de WMO en het uitbouwen van de huidige bedrijfsactiviteiten.

DIRECTEUR / BESTUURDER JUL 2003 – DEC 2004
Regionaal indicatie orgaan gemeente Utrecht (Rio Loket 1)
In deze functie was ik eindverantwoordelijk voor de totale organisatie (70 medewerkers) en was ik verantwoordelijk voor een budget van € 4 miljoen.

Resultaten:
• Financiële problemen opgelost (na 1,5 jaar was het
eigen vermogen weer positief);
• Relatie met patiëntenverenigingen en de gemeente
verbeterd;
• Overdracht van indicatie activiteiten en personeel van
de Gemeente Utrecht naar de Stichting Loket 1;
• Een systeem opgezet van prestatie indicatoren ten
behoeve van de productiviteit;
• Een tijdelijke indicatie unit ingesteld ten behoeve van
4 regionale indicatie organen;
• Een nieuw ICT systeem ingevoerd;
• Liquidatie van de organisatie en overdracht in het
kader van een centraliseringproces aan het Centraal
indicatie orgaan Zorg CIZ.

DIVERSE FUNCTIES

AUG 1997 – DEC 2004
DIRECTEUR / GROOT AANDEELHOUDER | NOVELLA (medische research organisatie)

JAN 1995 – AUG 1997
ADJUNCT DIRECTEUR | AIDS FONDS

JAN 1993 – JAN 1995
HOOFD VERPLEGINGSDIENST | WILHELMINA KINDERZIEKENHUIS

JAN 1990 – JAN 1993
ETAGE HOOFD OVER 4 AFDELINGEN | DIAKONESSENZIEKENHUIS UTRECHT

JAN 1989 – JAN 1990
PROJECTLEIDER | ZIEKENHUIS OVERVECHT UTRECHT

JAN 1988 – JAN 1989
PROJECTLEIDER | REINIER DE GRAAFGASTHUIS DELFT

AUG 1986 – JAN 1988
DIRECTIE ASSISTENT | STICHTING SAMENWERKENDE DELFTSE ZIEKENHUIZEN

Opleiding interimmanager

1980- Hogere beroepsopleiding voor verpleegkundige
1982- Cursus ziekenhuiswetenschap
1986- Doctoraal Gezondheidswetenschappen
Afstudeerrichting: Beleid en beheer van
Gezondheidszorgvoorzieningen
1991 Hoger Management (Van de Broek en partners)
1991 Instellingsmanagement intramurale
gezondheidszorg (IMIG) Nationale Ziekenhuis
Raad

Cursussen
1999 Cursus Good clinical practice
2006 Cursus interim management bij Twijnstra Gudde
2007 Cursus veranderkunde bij Twijnstra Gudde
2007 Cursus jaarrekening, Bureau Kees Horden

Diverse bedrijfsopleidingen:- Cursus onderhandelen
volgens het Harvard model
- Cursus Budgettering
- Vervolg cursus Budgettering
en beleidsprocessen
2009 Prince2 basis
2011 Twee daagse cursus coachend leidinggeven 1
2012 Twee daagse cursus coachend leidinggeven 2
2013 Twee daagse cursus Teamcoaching
2014 Twee daagse cursus Lean six sigma KLM
2015 Twee daagse cursus lean management KLM
2016 Masterclass Verandermanagement TIAS Business school
2017 Lid worden of zijn van een Raad van Toezicht: docent Prof. dr. Ir. Rienk Goodijk
handvatten en lessons learned Spijtenburg
________________________________________

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

-Durft beslissingen te nemen;
-Gaat uit van eigen ervaring, kennis en ideeën;
-Neemt verantwoordelijkheid voor genomen beslissingen;
-Denkt in mogelijkheden en kansen.
-communicatief sterk
- overtuiging kracht
-organisatie sensitief
-politiek sensitief
-


Talenkennis interimmanager

nederlands en Engels

Overig

Pitch
Mijn persoonlijke eigenschappen, vastgesteld in eerdere assessments, zijn dat ik ondernemend ben, verbaal vaardig en laag drempelig. Ik ben in staat tot het borgen van veranderingen en ben daarnaast een vernieuwer, een koersbepaler, en een echte netwerker. Ik durf te beslissen en ben energiek. Alles wat ik aanraak gaat bewegen of het nu gaat om herziening van bedrijfsprocessen (recent conform de Lean Six Sigma methode) of optimalisatie van automatiseringssystemen of samenwerking tussen medewerkers. Ik ben extravert, enthousiast en hou van uitdagingen. Ik ben ondernemend en commercieel ingesteld. Problemen treed ik tegemoet op ontspannen en relativerende wijze om ze vervolgens aan te pakken in hoog tempo met veel creativiteit.
Ik heb mijn ervaring opgebouwd zowel binnen de profit als de non-profit sector en zowel in loondienst als zelfstandig ondernemer en als interim manager.
Tijdens mijn carrière van inmiddels ruim vijfendertig jaar heb ik bewezen in staat te zijn ondermeer een nieuwe organisatie met meerdere locaties vanaf de start op te bouwen, de strategische koers van organisaties te bepalen, organisaties opnieuw financieel gezond te maken, grote reorganisaties door te voeren en te implementeren, de verkoop van bedrijfsonderdelen te realiseren en grote ICT trajecten te implementeren.
Ik geloof erin dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie kunnen liggen waarbij door het management wordt gestuurd op output zodat ruimte ontstaat dat medewerkers hun resultaten kunnen bereiken. Ik geloof niet in zelfsturende teams zonder leidinggevenden maar met een soort coördinator. Wel geloof ik in organisatie van het eigen werk en eigenaarschap van de medewerker.
Mijn focus is gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Mijn management stijl is delegerend, groepsgericht, coachend, sturend op resultaat en vastgesteld beleid en gericht op het borgen van verandering.
Mijn ervaring heb ik opgebouwd binnen een complexe bestuurlijke omgeving, in eindverantwoordelijke functies binnen de Thuiszorg, Ziekenhuizen, WMO/AWBZ indicatieorgaan, luchtvaartindustrie, de ARBO dienstverlening en een farmaceutische research organisatie. Mijn netwerk is breed en omvat ondermeer zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, nationale, regionale en gemeentelijke overheden en koepelorganisaties.
Mijn laatste ervaring was in de thuiszorg vanuit mijn verantwoordelijkheid als interim directeur zorg. Ik heb de organisatie omgebogen van zelfsturing naar teams met een Teamleider en eerstverantwoordelijk verpleegkundige/verzorgende. Na het werven van een geheel nieuw management team ben ik bezig geweest met implementatie en borging hiervan. Ik heb daarnaast meegewerkt aan de opzet van de strategische koers en een financieel sturingsinstrument geïntroduceerd voor het management in de zorg. Dit instrument legt een link legt tussen de gestelde indicaties van de cliënten en het hieruit voortvloeiende budget en dus inzicht in de beschikbare personele formatie ten behoeve van de zorg.
Ik heb een begin gemaakt met het kwaliteitsdenken dat is gebaseerd op de Toetsingskaders van de inspectie en op die van het kwaliteitsinstituut voor de zorg.


 beschikbaar?