T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?manager/projectleider

manager/projectleider

Werkervaring interimmanager

06/07 – 07/08 Evean Manager thuiszorg divisie Amsterdam-Noord
Resultaten:
• Toekenning HKZ kwaliteitscertificaat
• Reductie ziekteverzuim 13% - 6%
• Terugdringing begrotingstekort

01/05 – 06/07 Evean Projectleider verbetering primair proces
Resultaten:
• Inrichting administratieve organisatie
• Invoering efficiëntere bedrijfsvoering/kostenreductie
• Traject “boeien en binden” personeel / invoering integraal personeelsbeleid

06/04 – 11/04 Particura Directeur
Resultaten:
• Herinrichting administratieve organisatie
• Implementatie integraal personeelsbeleid

06/04 – 11/04 Particuliere Thuiszorg K’land Directeur
Resultaten:
• Realisatie omzetverhoging 3%
• Reductie ziekteverzuim
• Toekenning HKZ kwaliteitscertificaat

01/04 – 06/04 Thuiszorg Zuidwest Friesland Manager rayon Koudum
Resultaten:
• Realiseren samenwerkingsverband met zorgpartner
• Intensivering integraal personeelsbeleid

07/02 – 02/04 Stichting Opmaat Binnen 3 regio’s werkzaam als troubleshooter
Resultaten:
• Reorganisatie operationeel management
• Inrichting resultaatgerichte divisies

06/01 – 06/02 Regionale Thuiszorg Projectmanager divisiesplitsing
Resultaten:
• Oprichting divisies (HV en V&V)

11/00 – 06/02 Het Flevohuis Projectmanager
Resultaten:
• Invoering procuratieregeling
• Implementatie cliënt volgsysteem

08/00 – 07/02 Regionale Thuiszorg Projectmanager
Resultaten:
• Succesvol fusie voorbereidingstraject met een zorgpartner
• Implementatie functiewaarderingssysteem
• Realiseren samenwerkingsverband drie zorgpartners

12/00 – 06/01 Gemeente Haarlem Projectmanager
Resultaten:
• Implementatie scholingstraject
• Ontwikkeling mediabeleid
• Implementatie project “ouders, kind en computer”

02/99 – 12/00 Regionale Thuiszorg Projectmanager
Resultaten:
• Implementatie management informatie systeem
• Ontwikkeling rapportage tool
• Inrichting administratieve organisatie
• Begeleiding scholingstraject

01/99 – 09/99 Amsterdam Thuiszorg Consultant
Resultaten:
• Ontwikkeling communicatiebeleid
• Inrichting administratieve organisatie


1989 – 1998 Amsterdam Thuiszorg
Hoofd bedrijfsbureau

1987 – 1989 GG & GD Haarlem
Hoofd administratie Jeugdgezondheidszorg


Opleiding interimmanager

1993 HEAO – Bedrijfsinformatica (BI)Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een peoplemanager/verandermanager met ruime ervaring in de non-profit sector. Door middel van coaching en motivering weet ik mensen op een hoger niveau te krijgen. Hiervoor laat ik mij onder meer leiden bij het gedachtegoed van Steven Covey. Het begeleiding van verandertrajecten en het bevorderen en verbeteren van efficiency en kwaliteit is mij toevertrouwd.
Het aanbrengen van structuur met respect voor de heersende cultuur met gebruik van aanwezige know how is voor mij een vanzelfsprekendheid. Competenties die op mij van toepassing zijn: leiderschap, analytisch, sociaal, gestructureerd, besluitvaardig en communicatief.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?