T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interimmanager

interimmanager

Werkervaring interimmanager

Oktober 2010- heden : Energie Prestatie Adviseur (Freelance) bij Woonderij BV Hoogezand.
Opnemen van woningen in het kader van energie-labeling, adviseren met betrekking tot energiebesparende maatregelen en subsidieregelingen.

Mei 2010 – heden : Energie Prestatie Adviseur (freelance) bij Energiewacht Groep Zwolle.
Opnemen van woningen in het kader van energie-labeling, adviseren met betrekking tot energiebesparende maatregelen en subsidieregelingen.

januari 2009 - januari 2010 : Freelance Hoofd Dagelijks onderhoud ad interim bij Woningcorporatie.
Afdelingshoofd ad interim gedurende overbruggingsperiode van aanstelling vaste manager. Rapporterend aan Manager Vastgoed. Direct leidinggevend aan 24 medewerkers van de onderhoudsdienst, werkvoorbereiding, planning en callcenter. Opstellen afdelingsrapportages en begroting. Coördinatie van klachtafhandeling van nieuwbouwcomplexen


Maart 2008 – juli 2008 : Freelance Manager Kwaliteit vastgoed bij Woningcorporatie.
Manager Kwaliteit vastgoed gedurende overbruggingsperiode van aanstelling vaste manager. Rapporterend aan directeur. Direct leidinggevend aan 15 medewerkers op de afdeling Kwaliteit vastgoed (planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud).

maart 2007 - februari 2008 : Freelance Afdelingshoofd ad interim bij Woningcorporatie.
Afdelingshoofd ad interim, vervanging wegens ziekte. Rapporterend aan Manager Vastgoed. Direct leidinggevend aan 24 medewerkers van de onderhoudsdienst, werkvoorbereiding, planning en callcenter. Storingsrapportage opgezet, diverse meetinstrumenten ontwikkeld om prestatie van de afdeling vast te leggen.


juli 2004 - december 2006 : HomeTeam Steenwijk
Manager Centrale Organisatie, rapporterend aan directeur, lid MT. Leidinggevend aan de afdelingen callcenter, werkvoorbereiding, financiën, automatisering, kwaliteitszorg, inkoop en facilitaire ondersteuning, totaal 30 medewerkers. Belangrijkste doelstelling is het optimaliseren van de bedrijfsvoering van de centrale organisatie.
HomeTeam is een franchiseorganisatie (productfranchising) die kwalitatief goed en betaalbaar onderhoud verricht en verbeteringen aanbrengt aan woningen en gebouwen. Het werkgebied omvat Noord- en Oost Nederland. HomeTeam werkt voornamelijk voor Woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en Zorginstellingen. Daarnaast is de particuliere woningbezitter een groeiend marktsegment. De uitvoering in het veld geschiedt door ca. 50 franchisenemers, 25 vaklieden en 10 vaklieden in eigen dienst. De aansturing geschiedt vanuit de Centrale Organisatie in Steenwijk.
Resultaten: Relatie klant-leverancier beter gedefinieerd en ontwikkeld. Omwenteling bewerkstelligd in kwaliteitsdenken en -handelen m.b.t. franchisenemers. Organisatie is meer klantgericht gaan handelen, beter gaan communiceren, meer gericht op behalen van resultaat.
Afdelingen instrumenten laten ontwikkelen om beter te kunnen sturen: meetwaarde, norm, actie.


september 2000 - juli 2004 : PMF Machinefabriek Uithuizen BV
Bedrijfsleider, rapporterend aan directeur. Lid MT. Verantwoordelijk voor de afdelingen administratie, inkoop, calculatie, montage&onderhoud en productie (op locatie en in de eigen werkplaats), engineering en kwaliteit. Samen met de directie wordt de verkoop behartigd. Direct leidinggevend aan 7 man, indirect aan ca. 70 man. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren m.b.t. onderhoud en het uitvoeren van onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van werktuigbouwkundige constructies, systemen en fabrieksinstallaties. Klanten zijn vooral chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, procesindustrie, nutsbedrijven, maar ook kleine zelfstandigen in Noordoost Nederland.
Resultaten: Lastechnische ontwikkelingen doorgevoerd van conventioneel elektrode-lassen naar gemechaniseerde lastechnieken. Planningssysteem verbeterd. Calculatiemethodiek gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Cadcam-toepassingen geïntroduceerd.


januari 1993 - september 2000 : Helio Repro Groningen.
Vestigingsmanager, rapporterend aan de directeur Nederland (Kerkrade) en aan de Commissaris van de holding (Antwerpen).
Verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering. Leidinggevend aan 15 man (13 man direct, 2 man
technisch-administratief). Bedrijf vervaardigt diepdrukcilinders (beelddragers voor diepdrukpersen (grafische industrie)) d.m.v. verspanende en galvanische bewerkingen (nikkel, koper en chroom).
Grafische afbeeldingen worden m.b.v. digitale beeldverwerkingstechnieken vertaald van ontwerp naar eindproduct volgens eisen van klant. De afbeeldingen worden vervolgens op elektromechanische wijze in de cilinder gegraveerd.
Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding (productie, inkoop, werkvoorbereiding, planning, transport, administratie), verkoop en relatiebeheer, opstellen van jaarplannen, voorbereiden investeringsaanvragen.
Bedrijf is onderdeel van de Group De Schutter, vestigingen in België, Nederland, Denemarken en Thailand (totaal ca. 350 personeelsleden).
Resultaten: Omzet vervijfvoudigd. ISO certificering bewerkstelligd. Productieautomatisering (robotisering van galvano-afdeling, omschakeling naar digitale beeldverwerkingstechnieken).


juli 1989 - januari 1993 : Faber Pallets Assen.
Bedrijfsleider, rapporterend aan de directeur. Lid MT. Verantwoordelijk voor productie, technische dienst, extern vervoer, inkoop van machines, apparatuur en grondstoffen.
Leidinggevend aan 7 afdelingschefs, indirect aan ca. 70 man (gedeeltelijk 2 ploegendienst).
Resultaten: Productieautomatisering van pallets in kleine seriegroottes. Interne goederenstroom geoptimaliseerd.


april 1988 - juni 1989 : Machinefabriek De Haan Musselkanaal.
Projectleider, rapporterend aan de technisch directeur. Verantwoordelijk voor de productie van kraangieken voor mobiele kranen. Leidinggevend aan ca. 12 man.
Resultaten: Lastechnologie verbeterd.(opleiding laspraktijkingenieur (post HBO opleiding HTS Utrecht), lasrobotisering ingevoerd. Hierdoor daling van productiekosten en verhoging van doorloopsnelheid en lagere faalkosten ten gevolge van lasfouten.


augustus 1987 - januari 1988 : Schuitemaker Machines Rijssen (vervolg stageperiode).
Productmanager, ontwikkelen en ondersteunen van verkoopactiviteiten, zoals organisatie van beurzen en demonstraties landbouw-RAI, werktuigententoonstelling Liempde), vervaardiging van service- en onderdelenhandboeken.

Opleiding interimmanager

Opleiding

Landbouwuniversiteit Wageningen, studierichting Landbouwtechniek, bul 1987

HTS Kopcursus Bedrijfskunde, diploma 1981

HTS Werktuigbouwkunde, diploma 1980

MTS Werktuigbouwkunde, diploma 1976


Cursussen

Laspraktijkingenieur (1988-1989 HTS Utrecht)

Cursus conflicthantering (2003)

VCA-1 en VCA-2 (2001)

Competentiemanagement (2005)

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?