T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim operationeel management

Interim operationeel management

Werkervaring interimmanager

Café de Wijngaard
Een eigen onderneming in gastgerichtheid leek de verwezenlijking van een jarenlang gekoesterde droom. Samen met mijn partner wilden we onze gelijke interesses, passie, ambities en voortdurende drang om te creëren en te veranderen in ons eigen horecabedrijf en in onze woonplaats willen voortbrengen. Na een verkeerde inschatting besluiten we om te stoppen omdat het horecaleven een dermate grote impact op onze levens heeft.

Foodstep Advies en Onderzoek
Bij Foodstep verantwoordelijk voor de Business Unit Begeleiden. Fysiek actief als interim manager (projectmanager) en als tijdelijk leidinggevende in productiekeukens en facilitaire diensten.
Het inrichten en onderhouden van een pool van freelance interim-managers.
Betrokken bij complexe veranderingsvraagstukken op het gebied van reorganisatie van voedingsdiensten en de ontwikkeling en implementatie van gastvrijheidsystemen (meestal zonder eigen keuken). Dat betekent onder andere vanuit een strategische oriëntatie, de vertaling hiervan maken in de vorm van het ondernemingsplan, voorstellen doen voor implementatie tot en met de operationele uitvoering ervan op basis van projectmanagement.
Ondersteuning en coaching van collega’s bij Foodstep op basis van vakinhoudelijke kennis.
Als Senior Consultant coördineer je de volledige keten op het gebied van sales en marketingactiviteiten binnen Foodstep. Zoals:
Acquisitie, offertes maken, projectmanagement, facturering en nazorg. Daarnaast het onderhouden van relatiebeheer, het netwerken en het maken van forecasts en de strategische gevolgen hiervan voor de resultaten van de eigen organisatie.
Tevens verantwoordelijk voor het rendement van de uitgevoerde activiteiten.
In die hoedanigheid betrokken bij diverse opdrachtgevers in de institutionele gezondheidszorg.
Enkele opdrachtgevers zijn: Carint, ODIJA, Amsta, Meander, Vivium, UMCN, Noorderboog etc.

McKesson Netherlands B.V.
Het van oorsprong Amerikaans bedrijf en marktleider op het gebied van ziekenhuis informatiesystemen (ZIS) en elektronische patiënten dossiers (EPD) exploiteert in Nederland tevens het voedingsautomatiseringssysteem Foodcare.
Werkzaamheden: het herstellen van de ernstig verstoorde klantrelaties (circa 100 applicaties) Sales & Marketingactiviteiten ten aanzien van Foodcare (nieuwe versies, updates en onderhoudscontracten). Verbetervoorstellen (R&D) gedaan ten aanzien van de functionaliteiten en het gebruiksgemak van het softwarepakket en de dienstverlening rond service en aftersales.
Een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en daarmee het toekomstperspectief voor dit product geschetst en aan het Amerikaanse management gepresenteerd.

Holland Food Service B.V te Wijchen.
Ruim vijf jaar ben ik werkzaam geweest als Management Consultant bij Holland Food Service B.V te Wijchen.
Ik was verantwoordelijk voor adviesprojecten bij grootkeukens van zorginstellingen en adviseerde relaties onder andere bij vraagstukken en veranderingstrajecten op het gebied van de organisatie van facilitair en hospitality management. Voor dit doel heb ik binnen de onderneming de merknaam Holland Care Consultancy ontwikkeld. Ik participeerde in het Managementteam en het Salesteam en in die rol verantwoordelijk voor de omzet van convenience producten en de daar aan gerelateerde diensten van het bedrijf. Het proactief voeren van acquisitie en onderhouden van relatiebeheer binnen de institutionele gezondheidszorg. Het creëren van draagvlak onder de afnemers voor het gebruik van convenience producten (ready to eat) binnen de sector.
Tot mijn gesprekspartners behoorden enerzijds directieleden, facility managers en inkoopfunctionarissen en anderzijds de medewerkers op de vloer.
Als lid van het managementteam heb ik mijn steentje bijgedragen aan de algemene beleidsvoering van de onderneming. Een aantal highlights binnen het bedrijf waarbij ik aan de basis van de ontwikkeling stond waren:
- De nieuwbouw van het bedrijfspand
- De HACCP-certificering
- Productontwikkeling (convenienceproducten en de fabricage ervan)
- Inrichten van de bedrijfsprocessen
- Kwaliteitszorg
- De organisatie van Facilitaire services binnen het bedrijf.

1999-2001 Hoofd voedingsdienst Stichting Willibrord Ruyschenbergh in Gemert.
Mijn belangrijkste projecten waren:
- De dagelijkse leiding en organisatie (inkoop, personeelsmanagement,
Productontwikkeling en marketing) van de productiekeuken
- De reorganisatie van de voedingsdienst (5 keukens saneren naar één productielocatie met een ontkoppelde bereidingswijze).
- Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.
- Het introduceren van coachen als stijl van leidinggeven.
- Voorstellen tot gewijzigde aanpak van de groenvoorziening van de terreinen.
De voedingsdienst, bestaande uit 54 medewerkers, vormde het logistieke dienstencentrum ten behoeve van circa 700 cliënten. De cateringactiviteiten waren gericht op de bewoners van vijf locaties binnen de stichting en de externe maaltijdgebruikers in de regio.

1998 Hoofd voedingsdienst bij verpleeghuis De Watersteeg te Veghel.
Hier was ik verantwoordelijk voor de organisatie van de maaltijdvoorziening ten behoeve van de circa 300 intra- en extramurale cliënten. Dit houdt in:
- Budgettair verantwoordelijk voor de Food en Beverage uitgaven.
- De inkoop van voedingsmiddelen.
- Personeelsbeleid en management.
- De dagelijkse leiding.
Tevens de coördinator van de nieuwbouw van een multifunctioneel restaurant. De exploitatie van dit restaurant kreeg hierin een zelfstandig karakter. In mijn functie gaf ik bij deze werkgever leiding aan de 45 medewerkers van de voedingsdienst en restauratieve dienst.
Bovendien werd tevens de basis gelegd voor één centraal facilitair service bureau (1 dienstencentrum) en tevens de interne financieringsmethodiek (kostenplaatsen en budgettering) doorgevoerd.

1992-1997 Hoofd voedingsdienst bij Stichting Ouderenzorg Best, Son en Breugel.
In die periode heb ik als vaste waarde van het managementteam o.a. bijdrage geleverd aan een intensief fusietraject met de SVVE. Als hoofd voedingsdienst was ik verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van de maaltijdvoorziening ten behoeve van 450 cliënten en gaf directe leiding aan circa 50 medewerkers van twee keukens die later zijn samengevoegd tot één productiekeuken. Hieronder kan worden verstaan:
- De inkoper van voedingsmiddelen.
- De dagelijkse leiding binnen de keukens.
- De P&R van de keuken naar de diverse klantengroepen.
/3
- Personeelsbeleid en management.
- Kwaliteitszorg en financieel beheer.
Daarnaast heb ik mede gestalte gegeven aan een restauratieve dienst en het uitbestedingstraject van het schoonmaakonderhoud aan een externe dienstverlener. Daarnaast een onderzoek gehouden en aanbevelingen gedaan op het gebied van veiligheid voor de bewoners (inbraakgevoeligheid etc.). Tevens heb ik in samenwerking met, in eigen beheer een automatiseringssysteem ontwikkelt om keuzemogelijkheden op het gebied van maaltijdenvoorziening aan de bewoners te kunnen aanbieden.
Ik ontwikkelde hier tevens op een transparante wijze het financiële beheer.

Studie H.B.O.-Facility management.
Tijdens mijn studie H.B.O.-Facility Management heb ik een opdracht gekozen die breed facilitair georiënteerd was. In mijn afstudeeropdracht stond een adviesnota centraal met als onderwerp parkmanagement ten behoeve van bedrijventerrein Wijchen-Oost. Ik heb hierin de mogelijkheden op het gebied van een gezamenlijke organisatie van facilitaire diensten tussen bedrijven onderzocht in het kader van het revitaliseringstraject. De items die hier centraal stonden waren gericht op het onderhoud van gebouwen, terreinen en installaties, gezamenlijke contracten op het gebied van energie- en afvalverwerking, en schoonmaakonderhoud. Ook heb ik diverse financieringsbronnen aangeboord in de vorm van (Europese) subsidiemogelijkheden. De aanbevelingen uit deze nota zijn door de ondernemersvereniging en gemeente met een groot enthousiasme ontvangen. De aanbevelingen ondersteunden de uitgangspunten voor de revitalisering van het bedrijventerrein.
Opleiding interimmanager

Opleidingen
Diploma/certificaat
- H.B.O. Facility management Saxion Hogeschool Deventer 2003 (Bachelor of Business Administration)
- Sales & Marketing training TC-One (Amsterdam) 2006
- Algemene Ondernemersvaardigheden 2003
- Verklaring Sociale Hygiene S.V.H. te Zoetermeer 2003
- MS Office, E-synergy, Globe (Exact) S.P.C. training te Den Bosch
- Financieel Economisch Management Adcare 1996
- Ontkoppelde voedselverzorging CIN te Utrecht 1996
- Middenkader voedingsdienst CIN te Utrecht 1993
- Chef-kok als keukenmanager Stichting B.G.P. 1990
- Basiscursus computerkunde Inst. Scheidegger 1989
- Cursus dieetkok AAG te Den Bosch 1988
- Voortgezette opleiding instellingskok S.B.B.O. te Arnhem 1987
- Primaire opleiding instellingskok S.B.B.O. te Nijmegen 1985
- L.b.o. T-stroom (C-niveau) T.S. Dr. Poels te Nijmegen 1983
- L.b.o. consumptieve Techniek (C-niveau) T.S. Dr. Poels te Nijmegen 1982


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ambitieus, gedreven, direct in de communicatie, humor, resultaatgericht, sociaal, teamplayer, mensenmens .

Talenkennis interimmanager

Nederlands woord en geschrift, Engels woord en geschrift, Duits woord

 beschikbaar?