T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager

Interim manager

Werkervaring interimmanager

ERVARING

Oktober 2008- Heden Zelfstandig Management Consultant

Project Manager/ adviseur bij de exploitatie van een patent voor de gegarandeerde levering van groene stroom certificaten voor eindgebruikers.


Januari 2003- Oktober 2008 CIO

Chief Information Officer bij de Engels-Nederlandse Energiebeurs APX, waarvan de aangesloten partijen zich in vrijwel alle Europese landen bevinden. Verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van een nieuw elektronisch handelsplatform, een compleet nieuwe en redundante externe datacommunicatie infrastructuur zowel als een interne datacommunicatie infrastructuur tussen drie landen. Het hergroeperen en herinrichten van de fail-proof datacenters en de implementatie van een VoIP (Voice over IP) telefoon netwerk tussen de verschillende vestigingen.Maart 2002-December 2002 Zelfstandig Management Consultant

Project Manager bij de implementatie van Clearing en voor OTC Energie derivaten in de Benelux. In opdracht van APX/ ENDEX en in samenwerking met London Clearing House en diverse grote banken, het opzetten van de infrastructuur en het implementeren hiervan. Verantwoordelijk voor zowel de IT technische als de organisatorische kant van het project.


1999-2002 Getronics


Directeur IS en Facilities bij Getronics Nederland, rapporterend rechtstreeks aan de raad van bestuur van het Concern. Verantwoordelijk voor de informatiestructuur en automatisering in Nederland
Beheer van het Nederlandse wagenpark (3500 auto\'s) het Nederlandse vastgoed en vaste en mobiele telefonie. Vanaf begin 2001 Directeur Informatie en Communicatie Technologie.


1997 – 1999 SHV

Informatie & Automatiseringsmanager bij SHV. In eerste instantie voor het Energie gedeelte (LPG) na de vervreemding en de deconsolidatie van de Makro voor het hele bedrijf. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een LPG distributie pakket en de uitrol hiervan in 31 landen. Initiatie en realisatie van een Wide Area Network. (1e fase: Europa) Opstellen van het Informatiebeleid.
(Vertrekbij SHV wegens huiselijke omstandigheden; meer dan 50% van de werktijd op reis.)


1990 - 1997 Berenschot Informatica

Diverse opdrachten binnen de overheid, semi-overheid en bedrijfsleven. De opdrachten varieerden van het doorlichten van de interne informatie structuur tot het opstellen van beleid, due-diligence onderzoeken, outsourcing en begeleiden van fusies. Op de bijlage is een overzicht opgenomen van de belangrijkste opdrachten in deze periode.
In de laatste drie en half jaar voornamelijk twee grote interim management opdrachten.

• Tweeënhalf jaar interim-manager Informatisering en Automatisering (70 personen, budget 20 miljoen gulden) bij het energiedistributiebedrijf EDON (Groningen, Oost Friesland, Drenthe, Overijssel).

• Interim management bij Hartman BV. Algehele projectleiding bij de implementatie van het BaaN IV systeem voor de automatisering van de gehele bedrijfsvoering. Realisatie van een nieuwe bedijfs-datacommunicatie structuur. Aanschaf van nieuwe hard- en software.


Opleiding interimmanager

HBS-b, 1971.
Vrije Universiteit Amsterdam – natuurkunde, 1973.
HTS - werktuigbouwkunde, 1978.
Vrije Universiteit - rechten (docto¬raal), 1984.
Bijvakken: economie, recht en infor¬matica, Pascal/Unix.

Diverse cursussen projectmanagement, logistiek management.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels (vloeiend), Duits (goed), Frans (passief)

 beschikbaar?