T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Senior HRM adviseur

Senior HRM adviseur

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
Juni 2008 tot juni 2009 Jeugdzorg Amersfoort Hoofd P&O
Direct leidinggeven HRM afdeling o.a.
Professionalisering HRM afdeling
Organisatieontwikkeling
Lid managementteam

Mei 2007 tot juni 2008 RWS HRM manager
Direct leidinggeven HRM afdeling o.a.
Professionalisering HRM afdeling
Organisatieontwikkeling
HRM projecten o.a.:
Pilot RWS project ziekteverzuimbegeleiding en preventie
Pilot RWS project e-HRM
Pilot RWS project strategisch personeelsanalyse

Oktober 2000 - mei 2007 Human Capital Group,
HRM-adviseur /HRM-manager

RWS, a.i. HRM-manager
Professionalisering HRM afdeling, HRM-adviseur
Project arbeidsvoorwaarden/toelagen
Informatie ziekteverzuimproces voor leidinggevenden LSU/
Kwaliteitstoets en benchmark RKW gesprekken
Werving en selectie voor alle directies

Ministerie Sociale zaken Subsidieregeling levensfasebewust HRM-beleid, Projectmedewerker
In samenwerking met TNO Bedrijven ondersteunen en adviseren
Internet site levensfasebewust HRM-beleid (samen met TNO)

ICTRO (ICT Rechterlijke Organisatie, Ministerie van Justitie)HRM-adviseur
Ontwikkelen en implementeren personeelsontwikkelingsbeleid
Ontwikkelen en invoeren opleidingsinformatiesysteem
Projectmanager inventarisatie kennis, vaardigheden en ambitie
Formuleren kerncompetenties en functiegerelateerde competenties
Herzien functionering & beoordeling cyclus
Projectmanager opleiding kennis Rechterlijke organisatie

VU Amsterdam, Faculteit Exacte Wetenschappen, HRM-adviseur
Ontwikkelen en implementeren ziekteverzuimprocedure Wet Poortwachter

Kerncentrale Borssele, HRM-adviseur
Ontwikkelen en implementeren ziekteverzuimprocedure Wet poortwachter
Training ziekteverzuimgesprekken
Training voortgangs- en beoordelingsgesprekken.

NRE (Energiebedrijf Eindhoven) HRM-adviseur
Trainingen ziekteverzuimgesprekken
Begeleiden reorganisatie a.h.v. sociaal plan
Ontwikkelen functieprofielen voor de nieuwe organisatie
Werving en selectie
Aanzet geven voor professionalisering van de P&O afdeling waarin de rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de P&O unit verhelderd en vastgesteld worden
Opstellen van een plan van aanpak waarmee gezorgd wordt dat de benodigde P&O processen, methodieken en instrumenten ontwikkeld en in gebruik genomen worden
Plan van aanpak Arbo management

Ministerie van Defensie, Landelijk Bevoorrading Bedrijf KL
a.i. Hoofd P&O onderdeel staf LBBKL (totaal ca 180 medewerkers)
Leiding geven aan HR- team
Adviesrol/ sparringpartner voor lijnmanagement en manager HRM
Opstellen ziekteverzuimbeleid/ reorganiseren SMT
Managementinformatie
Relatiebeheer Arbo-dienst
Opstellen functieomschrijvingen
Werving en selectie

Eureka ICT services, HRM-adviseur
Ontwikkelen rolprofielen en competentieprofielen
Coaching en begeleiding van management

September 1995 - augustus 2000
Norit Cosmara (Industrieel productiebedrijf Farmacie en Cosmetica)HRM Manager
Eind verantwoordelijk voor HRM en lid van managementteam
Ontwikkelen en implementeren HRM-beleid
Management Development
Ontwikkelen en implementeren Arbo-beleid
Relatiebeheer ARBO dienst, lid sociaal medisch team
Werving, selectie en introductie
Advies op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid
Functiebeschrijvingen in Hay en Orba
Ondersteunen leidinggevende op HRM-gebied
Ontslagzaken

Oktober 1991 - augustus 1995
Combi Werk Delft, Sociale werkvoorziening, personeelsfunctionaris
Selectie doolgroep sociale werkvoorziening
Opleidingsplan
Rechtspositionele vraagstukken
Participatie professionaliseringsprojecten

September 1974 - juni 1991
Drietal basisscholen
Adjunct hoofd van de school
Remedial teacher
Leerkracht


Opleiding interimmanager

HBO P&O
HBO PABO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht, Betrokken, Klantgericht en Flexibel

 beschikbaar?