T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragendirecter bestuurder verandermanager

directer bestuurder verandermanager

Werkervaring interimmanager

Meest recente opdrachten:
Primair Onderwijs | 35 basisscholen | College van Bestuur a.i. met veranderopdracht

Stichting Primair Onderwijs in Samenwerking (PAS)|Arnhem
directeur a.i. met veranderopdracht|

Organisatie voor kinderopvang |directeur a.i. | voorbereiding en begeleiding verkoop zeven werkmaatschappijen |

Maatschappelijk werk Apeldoorn en de Veluwe |directeur a.i.

Welzijnskoepel Apeldoorn| directeur-bestuurder a.i.|

Opleiding interimmanager

2019 systeemdenken voor bestuurders | Sioo

2013 organiseren en veranderen MOOC| Sioo

2009 hooglerarenreeks management van processen | Nyenrode en Focus

2008 verandermanagement (de Caluwé en Vermaak | Nyenrode en Focus

2006 hooglerarenreeks verandermanagement | Nyenrode en focus

2000 action learning | Concern Opleidingen

1996 adviesvaardigheden voor senior -adviseurs | Gijswijt

1994 strategisch management | Concern Opleidingen

1979 pedagogische academie | Arnhem

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

KERNCOMPETENTIES
Bestuurssensitief |daadkrachtig | nieuwsgierig | netwerker | onafhankelijk denker |omgevingsbewust | visionair met praktisch en realistisch verandervermogen | communicatief|


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Duits en Engels

Overig

PROFIEL
Positie kunnen innemen - en me daartoe verhouden- is mijn specialiteit. Mijn visie op waardengestuurd leiderschap is in mijn handelen voor eenieder te herkennen.


 Beschikbaarheid opvragen