T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager/directeur

Interim manager/directeur

Werkervaring interimmanager

2015: Visie en Strategie traject bij Talma Haven (VVT > 20 mln omzet)
2014: Opzetten Gewoon Thuiz, een nieuw zorgconcept en een volledig alternatief voor intramuraal wonen.
Visie en Strategie traject bij Driezorg (VVT > 50 mln omzet)
Ontwikkeling Wijk van de Toekomst bij ZZG Zorggroep (VVT > 100 mln)
2013: Onderzoek Volledig pakket thuis bij ViVa! Zorggroep (VVT > 100 mln)
` Ontwikkeling extramurale diensten bij Altant Zorggroep (VVT > 100 mln)
Visie en Strategie traject bij Talma Haven (VVT > 20 mln omzet)
2012: Ontwikkeling strategie extramurale zorg bij Marente ( VVT >100 mln omzet)
Implementatie Planning en Control Cyclus bij SGE (Gezondheidscentrum 20 mln)
Ontwikkeling Wijkservice bij Evean (VVT > 200 mln)
2011: Ontwikkeling Management informatie bij SGE (Gezondheidscentrum 20 mln)
Ontwikkeling Planning en Control Cyclus bij Amalia (VVT 15 mln)
Opzet en Implementatie Volledig Pakket Thuis bij Evean (VVT >200 mln)
2010: Opdrachtgever onderzoek Kleinschalig wonen in Nederland
Visie en Strategie traject bij Amalia (VVT > 15 mln omzet)
Eigen onderzoek door Hogeschool Arnhem-Nijmegen
Ontwerpen nieuwe organisatiestructuur bij ZZG (VVT >200 mln)
Interim Manager Paramedische diensten in Transitie bij Zorgbalans (VVT >100 mln)
2009 : Interim Controller bij Zorgbalans (VVT organisatie (>100 mln)
Interim Programmamanager transitie bij Zorgbalans (VVT >100 mln)
Ontwikkeling Volledig Pakket Thuis bij Evean (VVT >200 mln)
2008 : Ontwikkeling Shared Service centrum bij Zorggroep Rijnmond (VVT >100 mln)
Ontwikkeling Kleinschaligwonen; domotica bij WZH (VVT >50 mln)
Opzetten Planning & controlcyclus bij WZH (VVT >50 mln)
Visie en Strategietraject bij WZH (VVT >50 mln)
2007 : Ontwerp reorganisatie ondersteunende diensten bij Zorgbalans (VVT >100 mln)
Ontwerp reorganisatie operationeel bedrijf bij Thuiszorg Rotterdam (>100 mln)

2004 – 2007 : Zelfstandig interim manager in de zorg
2007: Concern Controller (4 mnd) bij Thuiszorg Rotterdam een organisatie voor JGZ, Thuiszorg Kraamzorg (€ 130 mln, 4600 medewerkers).
Werkzaamheden: Ondersteuning RvB bij verwerken WMO gevolgen, Concern
Controller (o.a. Coördinatie Jaarrekening, Ontwikkeling risico managementsysteem, begroting en voorbereidingen voor productieafspraken)

2006: Controller/Bestuurssecretaris (11 mnd) bij Zorgbalans (na fusie met Stichting Ouderenzorg Velsen) een stichting van verzorging- en verpleeghuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (€ 110 mln, 4000 medewerkers).
Werkzaamheden: ondersteuning Raad van Bestuur in een fusieproces, opzetten organisatiemodel (voor en na invoering WMO), verdere werkzaamheden zie hieronder

2004: Controller (interim, 14 mnd) bij Stichting Ouderenzorg Velsen, een stichting van
2006 verzorging- en verpleeghuizen (€ 45 mln, 1400 medewerkers)
Werkzaamheden: Controller (o.a. Coördinatie Jaarrekening, begroting en voorbereidingen voor productieafspraken). Coördinatie/leidinggevende financiële administratie, automatisering en informatiemanagement. Aansturing diverse projecten (o.a. vastgoedplanning, automatisering, AO/IC). Inrichten Planning & Control cyclus (PCC). Ondersteuning Raad van Bestuur bij voorbereiding fusie, reorganisatie bedrijfsvoering en reorganisatie zorg en welzijnsfuncties. Tevens begeleiding diverse reorganisatietrajecten (Woon en zorgcentrum, integratieafdeling). Opstellen kostprijscalculaties en visiedocumenten (cb. WTZi)
Resultaat: Implementatie PCC (besturingsmodel, procuratieregeling etc.), verbetering management informatiesysteem, implementatie kaderregeling AO/IC (inclusief controleplan), implementatie geautomatiseerde registratie extramurale zorg, reorganisatie financiële en salaris afdeling (van decentraal naar centraal).

2004: Projectmanager (interim) bij een verzorgingshuis (omzet € 8 miljoen, 200 medewerkers) onderdeel van de Regionale Thuiszorg Alkmaar
Werkzaamheden Analyse organisatie en werkwijze, opstellen kostprijscalculaties, opstellen reorganisatieplan. Vervolgens ondersteunen (interim) directeur bij realiseren reorganisatie
Resultaat Reorganisatieplan (vastgesteld) en een resultaatsverbetering van minimaal 300.000,-
2002 - 2004: Directeur Bedrijfsvoering bij Regionale Thuiszorg te Alkmaar
(€ 50 mln, 2000 medewerkers)
Werkzaamheden Aansturen ondersteunende diensten: administratieve dienstverlening, automatisering, applicatiebeheer, personeelszaken, opleidingen, zorgcentrale, planbureau, bureau zorgtoewijzing en facilitaire dienst (circa 130 medewerkers). Aansturing diverse projecten (w.o. implementatie planning en registratie (van handmatig naar geautomatiseerd), opzetten Service level agreements). Ondersteuning bij BPR traject, opzetten mobiliteitsbureau, implementatie frontoffice/call center.
Resultaat Servicebedrijf opgezet als zelfstandige eenheid binnen de organisatie, afsluiten Service level Agreements met negen Resultaat verantwoordelijke eenheden, begeleiding bedrijfsvoering naar reorganisatie (van centraal naar decentraal (regionaal) georganiseerd).

1999 - 2002: Interimmanager bij PricewaterhouseCoopers te Amsterdam sector Interim Finance Specialists
2002: Divisiemanager Bedrijfsvoering (6 mnd) bij een Regionale Thuiszorg Alkmaar
(€ 50 mln, 2000 medewerkers)
Werkzaamheden Aansturing afdelingen administratieve dienstverlening, automatisering, personeelszaken, beleid en organisatie en facilitaire dienst (70 personen) bij een thuiszorgorganisatie. Begeleiding sector bedrijfsvoering naar professionele dienstverlening.
resultaat : Visiedocument bedrijfsvoering.

2001: Manager Administratieve Dienstverlening (6 mnd) bij een Regionale Thuiszorg Alkmaar (€ 40 mln, 1800 medewerkers)
Werkzaamheden Aansturing afdelingen financiële administratie, salarisadministratie en bedrijfsadministratie (25 personen) bij een thuiszorgorganisatie, projectduur 6 maanden.
Resultaat: Opzetten verbetertraject, realisatie aantal quick wins.

2000: Manager Grandledger and Intercompany (6 mnd) bij DHL (Danzas)
2001 Werkzaamheden: Aansturen en gedeeltelijk voeren van boekhouding voor grote internationale transporteur, tevens aansturing Intercompany afdeling, projectduur 9 maanden.
Resultaat: Stabiele afdeling opgezet, stroomlijning werkprocessen en vereenvoudiging oplevering financiële gegevens.

1999: Werkgroepleider voor implementatie nieuw financieel systeem onderdeel in- en
2000 excasso (4 mnd) bij Univé te Alkmaar, Assen en Zwolle)
Resultaat: Afgeronde opzet voor in- en excasso module.

1999: Manager debiteurenbeheer (5 mnd) bij Univé te Alkmaar en Assen)
Resultaat: Nieuwe debiteurenadministratie van 9 personen opgezet.
1998 – 1999 : Financieel Directeur bij WNK Bedrijven te Alkmaar
(industriële productie, assemblage en dienstverlening, 750 werknemers, € 25 miljoen exploitatie totaal)
Werkzaamheden: Lid van de directie en het managementteam, Leidinggevende van de afdeling Administratie (7 medewerkers) en informatiecentrum (4 medewerkers), initiator veranderingsproces. Overige werkzaamheden: zie hieronder.

1994 - 1998 : (assistent) Financieel Controller bij WNK Bedrijven te Alkmaar
Werkzaamheden: Uitvoeren financiële- en investeringsanalyses, verbeteren management informatiesysteem, advisering aan management en directie omtrent financiële- en automatiserings zaken, betrokken bij beleidsvoorbereiding, opstellen jaarrekening en -verant¬woording,

Opleiding interimmanager

2000: Universiteit van Amsterdam (deeltijd) Economie – Bedrijfseconomie - Financieel Management (diploma)
Diverse cursussen PricewaterhouseCoopers, onder andere op gebied persoonlijke ontwikkeling, commerciële vaardigheden, projectmanagement

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Steven is een sociaal bewogen mens die snel tot de kern van het probleem weet door te dringen. Door zijn directe zakelijke aanpak en goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit komt hij tot resultaten.

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Word, Powerpoint, Excel, VBA

 beschikbaar?