T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager - directeur - verandermanager

Interim manager - directeur - verandermanager

Werkervaring interimmanager

Een positieve uitzondering onder de interim managers (citaat bestuurder, 2019)

Ervaren integraal manager van primair en ondersteunend proces met hart voor de zorg. Mijn missie is om de zorg daadwerkelijk te verbeteren voor cliënten en medewerkers.

Ik ben gedreven, enthousiast en creatief. In staat om complexe uitdagende problematiek te doorgronden en eenvoudig weer te geven. Inventief in het vinden van oplossingen en in staat om mensen te inspireren hiermee aan de slag te gaan. Ik ben sociaal vaardig waardoor ik mij gemakkelijk op verschillende niveaus in de organisatie beweeg en verbind met collega’s en cliënten. Een sterke sparringpartner op directieniveau waarbij ik de verantwoordelijkheid niet uit de weg ga als dat nodig is. Samenwerken is voor mij vanzelfsprekend om de uitdagingen aan te gaan waar we als sector (en organisaties) voor staan.

20 jaar ervaring (ouderen) zorg
2020 – heden Projectmanager Inloopvoorziening – Gemeente Zaanstad
(interim parttime, start april 2020)
Realiseren inloopvoorziening voor verslaafden in een complexe organisatorische en uitvoerende omgeving.

2018 – 2020 Divisiemanager Wijkzorg – HWW zorg Den Haag (interim, 2 jaar)
Aansturen divisie Wijkzorg bij een grote VVT instelling met stevige uitdagingen. Ontwikkelen en implementeren nieuwe koers. Reorganiseren divisie met 2600 cliënten, 500 medewerkers (35 miljoen omzet) georganiseerd in 32 zelfsturende teams. Optimaliseren organisatie voor zelfsturing, verder ontwikkelen besturingsmodel en verbeteren interne samenwerking en ondersteuning (o.a. van stafdiensten). Coachen als het kan en sturen waar nodig. Nieuw sterk team gebouwd en vooral gewerkt aan vertrouwen, betrokkenheid en consistente koers. Gerealiseerde resultaatsverbetering, blije medewerkers, cliënten en bestuurders (financieel resultaat +4 miljoen in 2 jaar).

2007 – heden Directeur en mede oprichter ZBz partners BV (zelfstandig)
Organisatieadviesbureau gespecialiseerd in regievoering op complexe veranderingstrajecten en vernieuwende concepten in de zorg.

In 2007 gestart met ZBz partners met als doel het verbeteren van de ouderenzorg, en dan vooral voor de ouderen zelf. Opdrachten op gebied van visie en strategie, adviseren, ontwikkelen en implementeren van organisatieveranderingen en werkwijzen. Voornamelijk bij grote intra- en extramurale (ouderen) zorgorganisaties. Vaak als partner, coach en/of adviseur van bestuur en directies in complexe setting.
Meer dan 25 opdrachten bij 15 instellingen op gebied van:
• Strategie, organisatie & implementatie nieuwe concepten
• Herontwerp en kostenbesparingen bij zorgorganisaties met (grote) problemen
• Aansturing van transitie en reorganisatie trajecten.

2012 – 2019 Directeur en mede oprichter Gewoon thuiz (zelfstandig)
In 2012 gestart met een initiatief om zelfsturende coöperaties van medewerkers op te zetten in de thuiszorg. In het concept staat de cliënt centraal en wordt uitgegaan van de kwaliteit van leven. Het zorginitiatief is verkocht aan één van de betrokken ondernemers. De organisatie verder ontwikkelt als software leverancier voor kleine zorgorganisaties. Aandelen verkocht in 2019.

2010 – 2011 Manager paramedische diensten – Zorgbalans
(VVT organisatie, interim, 12 mnd)
Het aansturen van de behandeldiensten (ruim 130 professionals) tijdens een transitie periode. Het vertrouwen in de leiding moest worden hersteld na een roerige periode. Doelstelling om te decentraliseren en gestructureerd werken. Opzetten van een decentrale ambulante behandeldienst. Resultaat een decentrale behandeldienst.

2009 Programmamanager transitie Zorgbalans (VVT organisatie, interim 6 mnd)
Het in-control brengen van de vele projecten die liepen ter verbetering van de organisatie. Coaching en ondersteuning projectmanagers. Resultaat: grip en overzicht op projecten. Structurele en planmatige uitvoering.

2009 Concerncontroller Zorgbalans (VVT organisatie, interim 6 mnd)
Focus op verbeteren van informatievoorziening. Versnelling van rapportage en registratieprocessen en professionalisering van de dienstverlening. Resultaat een professionele en tijdige managementrapportage en versnelling jaarafsluiting.

2007 Concerncontroller Thuiszorg Rotterdam (VVT organisatie, interim 4 mnd)
Focus op advies RvB bij verwerken WMO gevolgen, ontwikkeling risico management informatiesysteem en opstellen productieafspraken Zorgkantoor. Opdracht vervolgd als projectleider in complex verandertraject. Resultaat: focus bestuur en management verschoven van angst en krimp naar vertrouwen in de toekomst.

2006 Bestuurssecretaris, Concerncontroller Zorgbalans
(VVT organisatie, interim 12 mnd)
Aansturing control en als secretaris vooral gericht op ondersteuning Raad van Bestuur in een fusieproces, opzetten organisatiemodel (voor en na invoering WMO). Met succes veel aandacht besteed aan voorkomen boete NMa.

2004 – 2006 Controller Stichting Ouderenzorg Velsen
(VVT organisatie, interim 2 jaar)
Coördinatie en leidinggevende administratie en informatiemanagement. Aansturing projecten vastgoed, PCC en ondersteuning RvB in fusieproces, procedure NMa, reorganisatie bedrijfsvoering, zorg en welzijn. Resultaat een succesvolle afronding van de opdracht en organisatie voldoende in control.

2004 Projectmanager Regionale thuiszorg (VVT organisatie, interim 12 mnd)
Projectmanager (interim) bij een verzorgingshuis. Analyse organisatie en werkwijze, opstellen kostprijs-calculaties, opstellen reorganisatieplan. Resultaat succesvolle invulling van de opdracht o.a. een verbetering 15% op de directe kosten gerealiseerd.

2002 – 2004 Directeur bedrijfsvoering Regionale Thuiszorg
(VVT organisatie, interim en dienstverband 2 jaar)
Aansturing alle ondersteunende diensten (circa 130 mdw). Aandachtspunten implementatie geautomatiseerde planning en registratie, opzetten Service level agreements). Ondersteuning bij BPR traject. Begeleiding bedrijfsvoering naar reorganisatie (van centraal naar decentraal (regionaal). Resultaat succesvolle afronding van de opdracht.

2000 – 2002 Senior projectmanager PricewaterhouseCoopers (dienstverband, 2 jaar)
Interim projectmanager op verschillende projecten, zie pagina 3

1994 – 2000 Financieel Directeur WNK Bedrijven Alkmaar (dienstverband, 7 jaar) - Sociale werkvoorziening
Als lid van de directie en het managementteam verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en financiën. Initiator van een veranderproces met als doel een meer bedrijfsmatige aanpak van de sociale werkvoorziening, gestart als financieel controller.

Opleiding interimmanager

Opleidingen, training en cursussen
Groei is leven

Beïnvloedingspsycholoog (2020) – HBO opleiding tot beïnvloedingspsycholoog; loopt
Subconscious Impact (2019) – Practitioner; Communiceren met impact
NTI NLP (2018) – NLP Master practitioner
NTI NLP (2017) – NLP practitioner
365 dagen succesvol (2017-2018) Jaartraining – Persoonlijke groei en ontwikkeling jaarprogramma (2x)
Vision Forward (2014–2019) - Diverse trainingen: MBTI, Enneagram, Commerciële vaardigheden, effectief communiceren, Level4 Salestraining
Berenschot (2009) Projectmanagement (PRINCE light)
PriceWaterhouseCoopers (1999 – 2002) Diverse persoonlijke trainingen incompany bij PwC op gebied van commerciële en persoonlijke vaardigheden, advisering en communicatie
Universiteit van Amsterdam (1995 – 2000) - Bedrijfseconomie
Hogeschool Alkmaar (1989 – 1993) - HEAO Bedrijfseconomie – BIV

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN
- Koersvast vanuit een visie
- Samenhangende implementatie
- Oog voor persoonlijke en organisatie belangen
- Verbinding maken met mensen
- Denken in kansen en mogelijkheden

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
- Analytisch
- Creatief
- Sociaal
- Ondernemend
- Pragmatisch

BRANDSTOF
- Samen beter maken
- Bijdrage aan de samenleving
- Persoonlijke ontwikkeling
- Avonturen in de buitenlucht
- Spelen en sporten


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Sinds 2008 als penningmeester, vrijwilliger en bestuurslid verbonden aan stichting Binnenste Buiten. Cultuurstichting houdt zich o.a. bezig met organisatie festivals en theaterprogramma Dementie.

Geïnteresseerd in singularity, meditatie, coaching en persoonlijke ontwikkeling gericht op het leven van je mooiste leven. Mateloos geïntrigeerd door mensen en gedrag, motivatie voor verandering, bewuste en onbewuste gedachten en de invloed op besluitvorming - zowel zakelijk als privé. Help als onbezoldigd businesscoach graag mensen met het ontwikkelen van nieuwe ideeën, bouwen van een bedrijf, ontwikkelen van businessplannen, online marketing en verdienmodellen. Ben verder graag buiten en actief in wielrennen, mountainbiken, wandelen en hardlopen. Graag aan het tekenen en schilderen en geniet van het gezinsleven met 4 kinderen.


 beschikbaar?