T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim management & HRM Advies

Interim management & HRM Advies

Werkervaring interimmanager

Match4Onderwijs, September 2009- heden
Recruitment, MD-traject opzetten voor leidinggevenden in de kinderopvang, HR-vraagstukken in het onderwijs (voortgezetonderwijs, VMBO en HBO-scholen) begeleiden.

Stichting Proominent Openbare Basisscholen, juni 2009- heden
Vraagstuk om i.s.m. de directie de voor-, tussen- en naschoolse activiteiten te organiseren.


Ludens, september 2008- heden
Interim management bij cluster Majella (bestaande uit 1 kinderdagverblijf van 5 groepen en 7 BSO locaties), begeleiden van leidinggevenden.
Cultuuromslag bewerkstelligen, samenhang in het team optimaliseren, samenwerking tussen BSO & KDV bewerkstelligen (aan de hand van de SPIN-methodiek), medewerkers begeleiden in en toewerken naar het tempo van de Ludens-organisatie*.
Tevens: BSO activiteiten profileren in de externe markt, starten met het inbrengen van functiedifferentiatie, contracten van medewerkers afstemmen op de huidige wet- en regelgeving.
* Ludens is ontstaan door het samen gaan van Cumulus en Portes, ruim een jaar geleden.

Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn, april 2008 – februari 2009 Leidinggevende a.i. van 2 brede scholen waaronder 8 groepen kinderdagverblijf, 2 peuterspeelzalen en 1 buitenschoolse opvang. Personele omvang: 40 pedagogisch medewerkers.
Het accent lag bij de Petteflet op continuïteit bieden, zaken op orde brengen, het pedagogisch niveau van medewerkers in kaart brengen en het team ondersteunen naar een zelfstandig niveau.
Bij de Kroostakker, de nieuw te openen locatie van de SKDD: een team samenstellen, contracten op orde brengen, inrichting en samenwerkingsverbanden aangaan binnen en buiten de Bredeschool waaronder de Gemeente. Studiedagen voor de SKDD organiseren en verzorgen.

Meerdanthee’, januari 2009 tot heden
Oprichter en eigenaar van een hightea bedrijf. i.s.m. mevrouw C. Koning-Jansen
Voor o.a. evenementen en workshops.


Stichting Kinderopvang Weesp, januari 2008 - mei 2008 Personeelsadviseur a.i. Het ondersteunen van de leidinggevenden om prestaties van teams te verbeteren en bij te dragen aan het optimaliseren van de resultaten (roosteren, personele formatie opzetten, ziekteverzuim begeleiding, functioneringstrajecten bewaken). Tevens ben ik waarnemend directeur geweest in verband met uitval van de directeur.
OPL te Maartensdijk, september 2007 - mei 2008 Personeelsadviseur a.i. Deze opdracht was gericht op ondersteuning tijdens de reorganisatie. Extra aandachtsgebieden: ziekteverzuim, door- en uitstroom begeleiding, bijdrage leveren t.b.v. de certificering (o.a. levensfase personeelsbeleid en inwerktraject).
Stichting Kinderopvang Amersfoort, juli 2005 – oktober 2007 Vestigingsmanager a.i. van vier locaties in Amersfoort. 2 Kinderdagverblijven en 2 locaties voor buitenschoolse opvang. Totale personele omvang: 45 pedagogisch medewerkers. Werving en selectie, functioneringscyclus op basis van competentiemanagement implementeren, beleidsontwikkeling, teams en individuen coachen, samenhang tussen de diverse locaties upgraden.

Mickey’s Kinderdagverblijven II BV, februari 2002 - juni 2005 Vestigingsmanager a.i. van twee kinderdagverblijven in Amersfoort en één in Badhoevedorp. Totale personeelsomvang: 35 pedagogisch werkers. Naast leidinggeven lag het accent bij Mickey’s op het saneren en financieel gezond maken van de locaties. Het HRM-bureau voor organisatieadvies, vervangingsvraagstukken en verandermanagement.
Tevens verzorgt ‘’ het onderhouden van kwaliteitshandboeken en –systemen. Ik verwijs u graag door naar onze website: ook voor het uitgebreide trainingsaanbod voor leidinggevenden, medewerkers en kindgerichte begeleiding.

Randstad Nederland te Diemen, september 1998 - januari 2002 Projectcoördinator Opleiding & Ontwikkeling, afdeling HRD Verantwoordelijk voor de totstandkoming en planning van opleidings- en ontwikkelactiviteiten. Tevens ervaring opgedaan binnen de Randstad Holding in binnenland en buitenland in het vervullen van diverse projecten als recruiter. Mede verantwoordelijk voor: Opzetten van een Curriculum College voor de gehele Randstad Organisatie.
Ontwikkelen van een planningskader voor de afdeling Planning. Maatwerk trainingen ontwikkelen voor het management. Het verzorgen van trainingen voor het eigen Randstad Personeel (flex en vast personeel). Recruitment werkzaamheden voor de ING/Postbank en specifieke wervingsmethoden voor de –destijds reorganiserende- ABN AMRO bank. Randstad werd gevraagd om een aantal interne bureaus te vullen met adequaat en gediplomeerd personeel. Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging te Almen, november 1995 – augustus 1998 Intercedent, verantwoordelijk voor de selectie en te werkstelling van agrarisch personeel. Tevens ben ik op de locaties in Almen en Emmeloord voor de Bedrijfsverzorging als troubleshooter ingezet om knelpunten tussen vraag en aanbod te verbeteren. Lucent Technologies Bell Labs Innovations, afdeling HRM, 1 juni 1994 - 31 oktober 1995
HRM-assistant, parttime functie naast mijn studie
Brasserie De PickNick te Zutphen, 14 februari 1992 – 31mei 1994 Functie: parttime bijbaan medewerker horeca Stages: Gemeente Zutphen, afdeling Burgerzaken, 1 maart 1993 – 1 juli 1993. Cijfer 8. Sanato Automobielbedrijven Midden Nederland. 2005, duur 6 maanden. Adviesopdracht competentie management en beoordelingscyclus herschrijven. Zorginstelling de Opbouw, december 2007 – heden. Beleidstuk opstellen t.b.v. scholing voor stagiaires.

Opleiding interimmanager

Opleiding en training: SPIN-methodiek, i.o.v. Ludens
Seminar projectmanagement van Twijnstra Gudde: voorjaar 2008. HBO Personeel & Arbeid, Hogeschool Utrecht, 2004-2008. Diploma in bezit*.
(* Opgeleid in een 5-tal vakgebieden: onderzoeker/vernieuwer, coach, trainer, projectleider en adviseur) Studiedag Kluwer Levensfase personeelsbeleid, december 2007. Supervisietraject, 2006/2007, cijfer 8. Trainingen effectief samenwerken, presenteren en beroepsmatig communiceren. Vrije keuze vakken: Loopbaanbegeleiding, werving & selectie en mediation 2006. Training door de Smartgroup inzake nulmeting gesprekken voeren 2007. Basistraining NLP 2004 en training voor gevorderden 2005. Effectieve communicatie 2003. Verzuimpreventie en reïntegratie 2003. Persoonlijke effectiviteit 2001. MEAO Europese Specialisatie 1996.
Marktonderzoek:
- Personeelsvoorziening in de welzijns- en gezondheidssector
- Professionalisering en baantevredenheid in de gezondheidszorg

Potentieelbepalingen: Assessment (SmartGroup) juni 2005. Rapportage in bezit. Psychologisch rapport (ORGA) juni 2000. Verslag in bezit.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Changemanagement
Fusies & reorganisaties begeleiden


Talenkennis interimmanager

Nederlands uitstekend (woord en geschrift)
Engels & Frans goed (woord en geschrift)
Duits goed (woord)

 beschikbaar?