T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?service manager, project manager

service manager, project manager

Werkervaring interimmanager

Periode: December 2008 – Maart 2009
Bedrijf: Bombardier Transportation
Functie: Project Manager Nederland
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: Prince II, ITIL
Hardware: HP
Operating System: Windows XP
Pakketten: MS Project, MS Visio, MS Office
Werkzaamheden: opstellen van een spare parts catalogue voor het leveren van VIRM componenten aan NedTrain. Het overeenkomen en vastleggen van prijsafspraken met toeleveranciers en aansluitend minimale ordergrootte en levertijden. Met NedTrain onderhandelen over welke componenten af te nemen en koopfrequentie en hoeveelheden bepalen. Inkoopgebied beslaat West-Europa met accent op Duitsland en afzetgebied is Nederland. Communicatie met leveranciers in zowel Duits als Engels.

Periode: Maart 2008 – November 2008
Bedrijf: ING
Functie: Change coördinator
Toegepaste methode &
technieken, hardware, tools: Merant Dimensions for RFC’s, IRM-a (Peregrine) for changes, Prince II, ITIL
Hardware: HP
Operating System: Windows XP, Unix AIX
Database: MS Access
Pakketten: MS Project, MS Visio, MS Office
Werkzaamheden: coördineren van 10 tot 12 medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van diverse projecten, borgen van de gewenste op te leveren kwaliteit bij tussen fases en eindoplevering van de projecten. Nauwe samenwerking met release, configuration, incident & problem, testacceptance, security, capacity, availability, service level en beheer contract management. Het uiteindelijk approven van changes. Het opstellen van verbetervoorstellen t.a.v. de processen. Als aanspreekpunt fungeren tussen de projectleiders en de beheerorganisatie.

Periode: Juli 2005 – februari 2008
Bedrijf: ABN Amro
Functie: Market Data engineer
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: Peregrine Incident Management, Remedy Configuration Management en Change Management, ITIL
Hardware: HP
Operating System: Windows Server 2003, Windows XP, Windows NT
Database: Access, SQL
Pakketten: MS Project, MS Visio, MS Frontpage, MS Office, Reuters, Bloomberg
Werkzaamheden: Operationele ondersteuning leveren op het gebied van applicatiebeheer voor de handelaren in de dealingroom. Opstellen van documentatie ter ondersteuning van applicatie beheerprocessen.

Periode: April 2005 – Juni 2005
Bedrijf: Diverse opdrachtgevers (kortlopende opdrachten)
Functie: IT consultant
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: ITIL helpdesk, Incidentmanagement, configuration management, problem management, change management
Hardware: HP Proliant ML350R03, HP Proliant DL360R03, Netscreen, 3comm SuperStack, LinkSys
Operating System: Windows Server 4.0, Windows Small Business Server 2003,Windows Terminal Server 2000, Windows XP, Windows 2000
Database: Access
Pakketten: Exchange 5.5, Exchange 2003, MS Project, MS Visio, MS Frontpage, MS Office XP
Werkzaamheden: Operationele ondersteuning leveren op het gebied van systeem –en applicatiebeheer. Opzetten van site-to-site en remote-to-site VPN op netscreen. Installeren en configureren van wireless LAN’s met behulp van LinkSys accesspoints. Opstellen documentatie ter ondersteuning van systeem –en applicatie beheerprocessen.

Periode: Februari 2005 – Maart 2005
Bedrijf: Denso Europe B.V.
Functie: Consultant helpdesk
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: Prince II, ITIL helpdesk, incident management, configuration management, problem management, change management
Hardware: IBM
Operating System: Windows Server 4.0, Windows XP clients, IBM AS400
Database: SQL
Pakketten: Track-It! 6.5 Enterprise Edition, Crystal Reports, MS Project, MS Visio, MS Office XP, Lotus Notes
Werkzaamheden: Het opzetten van een helpdesk binnen een internationaal Japans bedrijf. Het afstemmen en beschrijven van de ITIL processen helpdesk, incident management, configuration management, problem management en change management op de organisatie structuur, en het implementeren van deze processen. Het inrichten van de helpdesk tool Track-It! Het begeleiden en trainen van de IT medewerkers in het optimale gebruik van de tool, en de nieuwe processtructuur. Het management begeleiden in bewustwording van de nieuwe methodieken en realiseren van commitment. Het inrichten en beschikbaar stellen van de nodige rapportage hulpmiddelen ontwikkeld m.b.v. Crystal Reports.

Periode: Maart 2004 – Januari 2005
Bedrijf: Het Zijper Notariskantoor
Functie: Projectleider
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: Prince II
Hardware: HP Proliant ML350R03, HP Proliant DL360R03, Netscreen, 3comm SuperStack
Operating System: Windows Server 4.0, Windows Small Business Server 2003,Windows Terminal Server 2000, Windows XP, Windows 2000
Database: Access
Pakketten: Exchange 5.5, Exchange 2003, MS Project, MS Visio, K.van Brug, MS Office XP
Werkzaamheden: Projectleiding van een migratietraject van Windows Server 4.0 en Workstations naar Windows Terminal Server 2000 en Windows Small Business Server 2003.
Als projectleider en als meewerkend teamlid de migratie van de bestaande Exchange 5.5 omgeving naar Exchange 2003 uitgevoerd. Opzetten van een representatieve testomgeving en testplanning opgesteld en daarna het testtraject begeleid. Active directory geïmplementeerd.
Gedurende de implementatie verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de applicaties. De implementatie van een nieuw netwerk infrastructuur met schaalbare uitbreidingsmogelijkheden. De Internet security voorzien van een upgrade, met name extra beveiliging voor de thuiswerkplekken. Een nieuw security beleid ontwikkeld.

Periode: September 2003 – Februari 2004
Bedrijf: Het Zijper Notariskantoor
Functie: Business Improvement Consultant / Projectleider
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: Prince II
Hardware: Compaq Proliant
Operating System: Windows Server 4.0, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
Database: Access
Pakketten: MS Project, MS Visio, MS Office 97, K.van Brug
Werkzaamheden: Haalbaarheidsstudie uitgevoerd m.b.t. de afdeling Bewindvoering. Kostprijs product bepaald en capaciteit van de afdeling in kaart gebracht. SWOT voor het notariskantoor uitgevoerd, knelpunten van de processen zichtbaar gemaakt en begeleiding opgezet om deze knelpunten te verwijderen.

Periode: November 2002 – Augustus 2003
Bedrijf: De Bruijn & Erkamp notarissen en Van Leersum & Nagtglas Boot notarissen
Functie: Projectleider / herinrichter bedrijfsprocessen
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: Prince II, ITIL helpdesk, incident management, configuration management, problem management, change management
Hardware: HP Proliant ML350R03, HP Proliant DL360R03, Netscreen firewall, HP stackable switches
Operating System: Novell, Windows 2000 Server, Windows 2000 Terminal Server
Database: Access
Pakketten: Exchange 2000, MS Office 2000, MS Visio, MS Project, K. van Brug
Werkzaamheden: De fusie tussen beide kantoren begeleiden op het gebied van automatisering, telecom en organisatiestructuur. Begeleiden van offerte trajecten betreffende automatisering en telecom. Projectmanagement tijdens de implementatie. De huidige organisatiestructuren in kaart brengen en daarna omvormen tot een pasklaar geheel, zodat beide organisaties eenzelfde structuur krijgen. Een volledige analyse van de bedrijfsprocessen en waar nodig deze herinrichten en opnieuw implementeren. Een aantal processen toegevoegd aan het kwaliteitshandboek. Migreren naar een nieuwe bedrijfsapplicatie (K. van Brug), opleiden van personeel (Word, Outlook, en K. van Brug software), inrichten IT technische ondersteuning, en applicatie beheer.
Als projectleider en meewerkend teamlid de implementatie van Exchange 2000 uitgevoerd. De Exchange omgeving moest van scratch af ingericht worden voor ongeveer 70 gebruikers. Beleid opgesteld voor mailbox gebruik en gedeelde mappen, waarna de implementatie plaatsvond. Exchange verwerkt de mail via Batch-SMTP.
Opzetten en begeleiden van een testtraject voor deze migratie. De oude mailomgeving bestond voor een deel uit de standaard optie onder Windows NT (postkantoor) en voor een deel uit een centraal gedeelde mailbox.
Tijdens de duur van het project zelf het systeem -en functioneel applicatiebeheer uitvoeren.
De gebruikte tools waren MS Project en ITIL. De nieuwe bedrijfsapplicatie draait op een Windows 2000 Terminal Server omgeving. Beide kantoren zijn gekoppeld d.m.v. een vaste lijn verbinding met cisco routers.

Periode: Mei 2002 – December 2002
Bedrijf: Het Zijper Notariskantoor
Functie: IT en Quality Consultant
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: Prince II, ITIL helpdesk, incident management, configuration management, problem management, change management
Hardware: Compaq Proliant, Netscreen firewall
Operating System: Windows Server 4.0, Windows NT 4.0 Workstation
Database: Access
Pakketten: Exchange 5.5, MS Project, MS Visio, MS Office 97, K. van Brug
Werkzaamheden: Achterstand in IT ontwikkelingen wegwerken, realiseren van een up-to-date IT invulling afgestemd op de Notariële wensen en eisen. Opzetten van een automatiseringsplatform tussen een twaalftal collega vestigingen (samenwerkingsverband). Implementeren van een kwaliteitshandboek, dit is mede een pilot voor de rest van het samenwerkingsverband. De opgedane kennis en ervaring wordt via een kwaliteitsplatform beschikbaar gesteld.
Functioneel beheer uitgevoerd.
Implementeren van Exchange 5.5 en migratie van MS-postkantoor naar Exchange 5.5 uitgevoerd. Het is een NT 4.0 netwerk, met NT 4.0 workstations en Windows 2000 professional workstations. De externe verbinding omgezet van ISDN naar kabel d.m.v. een VPN router / firewall en een kabelmodem. Dit is een onderdeel van de werkzaamheden. De bedrijfsapplicatie is van K. van Brug automatisering gebaseerd op Microsoft Access.

Periode: April 2002 – Juni 2002
Bedrijf: Garage Viljo van Splunteren
Functie: systeem –en applicatie beheerder
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: Prince II
Hardware: Eigen systeem
Operating System: Windows 2000 Server, Windows 2000 professional
Database: Access
Pakketten: SnelGarage, MS Project, MS Visio, MS Office 2000
Werkzaamheden: opstellen plan van aanpak voor project om van stand alone pc’s onder Windows 98 naar netwerk onder Windows 2000 te migreren. Hieronder valt advies en levering nieuwe hard –en software inclusief maatwerk en installatie, opstellen procedures, opleiden personeel m.b.t. omgang met nieuwe omgeving, en inrichten ADSL internet connectie. De bedrijfsapplicatie is SnelGarage.

Periode: Januari 2002 - September 2002
Bedrijf: Creatief Unie (uitzendbureau)
Functie: systeem –en applicatie beheerder
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools:
Hardware: DELL PowerEdge
Operating System: Windows 2000 Server, Windows Server 4.0
Database: Access
Pakketten: BIT, MS Office 2000, MS Frontpage
Werkzaamheden: migratie uitgevoerd van een peer to peer netwerk (windows NT 4.0) naar Windows 2000 Advanced server met Windows 2000 clients. Volledige inrichting van de Server, en van de clients. Uitvoeren van systeem en applicatie beheer taken, alsmede onderhoud van de website.
De hardware is van DELL afkomstig (power-edge), en er wordt gebruik gemaakt van het MS office 2000 pakket, samen met BIT als bedrijfsapplicatie. Er zijn diverse inbel verbindingen gerealiseerd: via analoog modem (BIT), ISDN modem (bankzaken), en via ADSL (Internet)gecombineerd met een router.

Periode: Januari 2002 - Februari 2002
Bedrijf: Vegt (snoepgroothandel)
Functie: systeem –en applicatie designer
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: Prince II
Hardware: Eigen systeem
Operating System: Windows 2000 Server (ontwikkelplatform)
Database: Access
Pakketten: MS Office 2000, MS Visio, MS Project
Werkzaamheden: voorstudie en initieel ontwerp maken om een snoepgroothandel te automatiseren. Dit moet gerealiseerd zijn voordat er gefuseerd kan worden met een tweede groothandel.
Het geheel wordt gebaseerd op W-LAN technologie in het kantoor en PDA’s met Internet connectie voor directe orderverwerking tijdens klanten bezoek

Periode: Oktober 2001 – December 2001
Bedrijf: Autorijschool de Schans
Functie: systeem –en applicatie beheerder
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: Prince II
Hardware: Eigen systeem
Operating System: Windows 2000 Server
Database: Access
Pakketten: ERS, MS Office 2000, MS Visio, MS Project, MS Frontpage
Werkzaamheden: migratie uitgevoerd van peer to peer netwerk (windows 98 machines) naar Windows 2000 advanced server met windows 2000 clients. Systeem hardware op maat gemaakt, en volledig ingericht. Bedrijfswebsite gebouwd en in onderhoud genomen. Uitvoeren van systeem en applicatie beheer taken.
De hardware is volledig maatwerk gebaseerd op Intel P4, er wordt gebruik gemaakt van MS office 2000, samen met ERS (t.b.v. CBR) als bedrijfsapplicatie.

Periode: Januari 2001 – Oktober 2001
Bedrijf: Extra Clearing BV (ING bank)
Functie : Projectleider / manager
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: Prince II, ITIL helpdesk, incident management, configuration management, problem management, change management
Hardware: IBM RS 6000, Compaq Proliant, Sun Solaris
Operating System: IBM AIX, VAX VMS, Novell, Windows 2000
Database: SQL, Access
Pakketten: MS Office 2000, MS Project, MS Visio, MS Frontpage, VBA, Remedy
Werkzaamheden: Coördineren van projectleiders binnen de IT organisatie. Het bieden van inhoudelijke ondersteuning bij problemen aan de projectleiders. Functioneren als intermediair tussen de rest van de organisatie en de IT organisatie betreffende alle lopende projecten. Mede bepalen van de benodigde capaciteit om de projecten op een adequate manier tot een goed einde te brengen. Administreren van projecten en management Informatie opleveren over status en forecast.
Belangrijkste project was het fine-tunen en verder inrichten van de processen van de helpdesk, problem management,configuratie beheer, service level management en change management volgens de ITIL standaard. Tevens het afstemmen van en het voorbereiden van de implementatie van een nieuwe versie van de helpdesktool Remedy.
Het gebruikte projectmanagement instrumentarium was
Prince II.

Periode: Mei 1999 – December 2000
Bedrijf: Extra Clearing BV (ING bank)
Functie : Manager Customer Service
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: Prince II, ITIL helpdesk, incident management, configuration management, problem management, change management
Hardware: IBM RS 6000, Compaq Proliant, Sun Solaris
Operating System: IBM AIX, VAX VMS, Novell, Windows
Database: SQL, Access
Pakketten: MS Office, MS Project, MS Visio, MS Frontpage, VBA, Remedy
Werkzaamheden: aansturen van de afdeling Customer Service, bestaande uit 14 medewerkers. Customer Service bestaat uit een helpdesk (1e lijns ondersteuning) en operationeel beheer (2e lijns ondersteuning). De ondersteuning vond plaats voor traders (dealingrooms), de eigen IT-afdelingen en de overige afdelingen van Extra Clearing zoals Risk management, treasury, front- middle- en backoffice, cash management, finance & control, nostro, legal en compliance.
Binnen deze afdeling de ITIL processen helpdesk, problem management, configuratie beheer, service level management en change management op een hoger niveau tillen en meer integreren in de organisatiestructuur, dit alles ingericht met behulp van Prince II
Opstellen en bewaken van procedures, en verbeteren van bestaande processen inclusief beschrijven.
Verder vanuit deze functie begeleiding bieden aan de organisatie om tot een beter functionerend geheel te komen. Onderdelen daarin zijn: cultuur verandering, procesoptimalisatie en kennis borging in de organisatie (organisatie optimalisatie).

Periode: Augustus 1998 – April 1999
Bedrijf: ITems Consultancy BV
Functie : Consultant (opdracht uitgevoerd als MSO voor de ING)
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: ITIL helpdesk, incident management, configuration management, problem management, change management
Hardware: Compaq
Operating System: Novell, Windows
Database: Access
Pakketten: MS Office, MS Visio, MS Project
Werkzaamheden: Uitvoeren van een IT risico analyse. Als interim MSO een plan van aanpak opstellen om de IT security van Extra Clearing BV gelijk te trekken met de richtlijnen van de ING standaard. Als MSO de IT organisatie begeleiden om tot een praktisch gerichte oplossing te komen. Het beleggen van security taken binnen de huidige organisatie structuur. Het inwerken van permanente MSO’s en LSO’s.

Periode: Februari 1998 – Juli 1998
Bedrijf: Tandem Computers BV
Functie : Instructor
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: n.v.t.
Hardware: Tandem Himalaya
Operating System: Tandem NSK, Windows
Database: SQL
Pakketten: TACL, Pathway, non stop transaction manager
Werkzaamheden: Inleren in de Tandem architectuur. Verzorgen van Tandem trainingen, o.a. concepts & facilities, TACL programming, Operations management, system management, pathway system management. Begeleiden van andere instructors in het geven van trainingen.

Periode: Juni 1997 - Februari 1998
Bedrijf: NS Opleidingen
Functie : Systeembeheerder
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: ITIL
Hardware: Data General
Operating System: Windows Server 4.0, Citrix Winframe
Database: Access
Pakketten: MS Office
Werkzaamheden: Leiding geven aan een viertal medewerkers. Verantwoordelijk voor de IT ondersteuning van NS Opleidingen, ongeveer 200 gebruikers, geografisch verspreid over 6 vestigingen. De hoofdvestiging was in Utrecht en het netwerk was gebaseerd op windows NT 4.0. Onderzoek naar de haalbaarheid van de invoering van een ITIL oplossing. Ontwerp gemaakt voor een nieuwe IT organisatie structuur. Dit was tevens het afstudeerproject voor de HTS. In dat project zijn de negen hoofd onderwerpen van ITIL verder uitgediept en pasklaar gemaakt voor de organisatie van NS Opleidingen.

Periode: November 1996 – Mei 1997
Bedrijf: NS Opleidingen
Functie : IT consultant
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools: ITIL
Hardware: Data General, IBM
Operating System: Windows Server 4.0, Citrix Winframe, Banyan Vines
Database: Access, Dbase
Pakketten: MS Office, Word Perfect, Lotus 123, Dbase, Draw Perfect
Werkzaamheden: begeleiden van het project DO-IT. Een migratie traject om de overstap te maken van Banyan Vines naar Windows NT 4.0, van Word Perfect naar Word, en de nodige hardware aanpassingen. Management voorstellen geschreven. Gebruikers wensen en eisen verwerkt in de opzet van de nieuwe structuur. Geven van technische ondersteuning bij management beslissingen. Management wensen vertalen richting leveranciers. En leveranciers voorstellen omgebouwd naar begrijpelijke managementtaal.

Periode: Januari 1990 – Oktober 1996
Bedrijf: NS Opleidingen
Functie : bedrijfsopleider en leerstofontwikkelaar
Toegepaste methode &
Technieken, hardware, tools:
Hardware: IBM
Operating System: Banyan Vines
Database: Dbase
Pakketten: Word Perfect, Lotus 123, Dbase, Draw Perfect, Wang tekstverwerker
Werkzaamheden: verzorgen van materieel gerichte trainingen, zowel theoretisch als praktisch. Ontwikkelen van opleidingen (o.a. zelfstudiepakketten), en deze proefdraaien. Opleidingsbehoefte inventariseren, en adviseren over opleidingstrajecten.

Periode: Augustus 1988 - December 1989
Bedrijf: NS Onderhoudsbedrijven
Functie : documentalist
Werkzaamheden: archiveren van technische documentatie, alsmede rubriceren van nieuwe tekeningen. Gewijzigde en nieuwe tekeningen aanbieden voor verfilming. Gebruikers informeren over mutaties.

Periode: Augustus 1979 – Juli 1988
Bedrijf: NS onderhoudsbedrijven
Functie : hoofdmonteur elektrisch onderhoud
Werkzaamheden: elektrisch onderhoud verzorgen van NS materieel. De laatste 2 jaar van deze periode onderhoud gegeven en storingen verholpen aan de beveiligingselektronica van NS materieel.


Opleiding interimmanager

Opleiding

2000 – 2001: MBA Webster University (diploma) (Amerikaanstalige opleiding)
1998 – 1999: MBA University of Sunderland (na 1e jaar afgebroken)(Engelstalige opleiding)
1993 – 1998: H.T.S.- informatica (diploma)
1983 – 1987: M.T.S.- elektronica (diploma)
1974 – 1978: M.A.V.O. (diploma)

Cursussen

2006: ITIL foundation
ITIL service manager
2004: Linksys (Cisco) wireless LAN en DSL routering
Airespace wireless LAN technical training
SonicWall technical training
F5 technical training
Tipping Point technical training
Panda True Prevent en Gatedefender
Stonesoft technical training
Windows 2003 Small Business Server (incl. Exchange 2003)
2003: Visual Basic for Applications
2002: Windows 2000 Server
Exchange 2000 Server
Netscreen, Juniper firewall basics
2001: Exchange 5.5 Server Planning, Design and Implementation
2000: Corporate actions (European Option Academy)
Business English
1998: Tandem Concepts & Facilities
Tandem TACL programming
Tandem Pathway System Management
Tandem Pathway Application Programming
Tandem TCP / IP
Tandem Operations Management
Tandem Non Stop Transaction Manager / MP Operations and Management
1997: Citrix winframe technical training
Windows NT administering
Windows NT core technology
Windows NT enterprise edition
1992 – 1993: M.T.S.- wiskunde (getuigschrift)
1981 – 1986: diverse materieel onderhoudscursussen (NS)
1979 – 1981: V.E.V. M.E.P. (NS)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

leiding geven, projecten managen, (organisatie) structuur aanbrengen, nauwkeurig / procesmatig werken, kennis overbrengen (in woord en schrift)

Talenkennis interimmanager

Nederlands: vloeiend in woord en schrift
Engels: vloeiend in woord en schrift
Duits: goed in woord en schrift
Frans: matig in woord en schrift
Russisch: redelijk in woord en schrift

 beschikbaar?