T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenfinancieel manager / controller

financieel manager / controller

Werkervaring interimmanager

10/02 tot heden: Interim Financieel Manager

12/10 – 07/11 E.ON als Manager Accounting & Process met als taken het leidinggeven aan
10 mensen, de jaarafsluiting 2010, kwartaalrapportage Q1 en trainingen i.v.m. nieuwe SAP module. (Globe)

09/10 – 11/10 Haagse Hogeschool als Adjunct Hoofd Registratie & Verslaglegging met als taken het coördineren van de werkzaamheden van de afdeling R&V (16 fte).

09/09 – 07/10 Lucas onderwijs, een stichting voor PO en VO (31.000 leerlingen en 80 scholen) als Hoofd Financiën en Administratie met als taken de forecasts (Q2 en Q3), jaarrekening 2009, begroting 2010 en 2011, herstructureren afdeling FA, leiding geven aan 17 fte, liquiditeitsprognose en opzetten/implementeren projectadministratie.

09/09 – 12/09 Simavi als Projectmanager herstructurering administratieve organisatie met als taken de MSF2 subsidie, herstructureren ao en opzetten projectadministratie.
(gemiddeld 1 dag per week)

01/09 – 08/09 International Water and Sanitation (IRC) als Financial Controller met als taken het aanpassen van de begroting 2009, jaarrekening 2008, Q1 rapportage, half jaar cijfers, projectcontrol (GATESprojecten), ao/ib inzake treasury, implementatie urenregistratie systeem en Exact Globe / E-synergy.

03/08 – 12/08 Vakopleiding Transport en Logistiek als Business Controller voor de business units Opleiding & Training, Detachering en Kenniscentrum. Beschrijven, ontwikkelen, toetsen en adviseren inzake managementinformatie, prijsbeleid, kostprijsmodellen, uitvoeren van interne audits en ISO 90001 traject voor de afdeling F&F. Jaarrekening traject en conversie van Axapta naar Exact Globe. BTW issues.

01/08 – 03/08 Erasmus universiteit als Business Controller faculteit rechtsgeleerdheid met als taak ontwikkeling kostprijsmodel en verdeelmodel.

11/07 – 02/08 Beurtvaartadres als projectleider Financiën met als taak beschrijven AO/IB als voortraject ISO certificering, optimaliseren debiteurenbeleid, beschrijven en invoeren Planning & Control cyclus, opzetten management informatie en coaching van de Controller / Hoofd Financiën.
04/07 – 10/07 Kinderopvang DAK als Financial Controller met als taak het professionaliseren van managementinformatie (integraal management), opzetten planning & control cyclus, kostprijzen en leiding geven aan en herstructureren van de taken binnen de financiële afdeling (8 mensen)

11/06 – 03/07 Vakopleiding Transport en Logistiek als Projectleider finance met als taken uitwerken planning & controlcyclus, begroting 2007, adviezen over verdere inrichting afdeling Finance & Control en fungeren als Sr. Business Controller.

06/06 – 10/06 Forensisch centrum Teylingereind, een particuliere gesloten justitiële inrichting als Hoofd Financiële Zaken met als taken: verbeteren planning & control cyclus en de managementrapportage, jaarrekening 2006 en begroting 2007, leiding geven aan de automatisering (1,6 fte), salarisadministratie (0,8 fte) en de financiële administratie (3,1 fte) totaal 9 mensen en verdere inhoud geven aan de functie Hoofd financiële zaken / controller.

11/05 – 05/06 Centrum indicatiestelling Zorg als Stafmedewerker Planning & Control met als taak het verder opzetten van de planning & control cyclus, begeleiden crediteurenadminstratie en coördineren jaarrekeningtraject op het centraal bureau in Driebergen en Businesscontroller met als taken opzetten en inrichten rapportage/begroting regio Den Haag.

08/05 – 12/05 Stichting Rijswijkse Kinderopvang als Financial Controller, met als taken:
Verder ontwikkelen rapportage, begroting 2006, kostprijsberekeningen.

10/04 – 10/05 Stichting Librijn als Beleidsmedewerker Financiën met als taken:
Inzicht verschaffen in de financiële positie van de stichting, opzetten nieuw fin.adm structuur ivm Lumpsum financiering, optimaliseren en beschrijven AO/IC , begeleiden jaarrekening 2004 en AVR 2004, begroting 2005 en advisering functie-inhoud.

06/04 – 09/04 Verder ontwikkelen van de planning & control cyclus binnen de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. (PI Haaglanden).
Het opzetten van de periodieke management informatie.
Het verzorgen van de trimester rapportage richting het hoofdkantoor.
Het begeleiden van de medewerker budgettering & begroting.

11/03 – 05/04 Coördineren jaarafsluiting, verzorgen jaarrekeningen van BRUNA B.V.
en testen rapportage uit Business Warehouse van SAP.

11/03 – 06/04 Financieel adviseur van The International School of The Hague tot begin juni 2004 voor 1 tot 2 dagen per week.
 Project controller nieuwbouw
 Opzetten rapportage / begroting ISH (secondary en primary school)

07/02 – 10/03 Hoofd Financiën bij Het Rijnlands Lyceum, een scholengemeenschap voor zowel internationaal als nationaal onderwijs van ongeveer 4000 leerlingen verdeeld over vier locaties

Taken / verantwoordelijkheden
 De uitbestede financiële- en crediteurenadministratie in eigen beheer uitvoeren en tevens de debiteuren- en crediteurenadministratie decentraliseren.
 Implementatie Exact Financials.
 Opzetten managementrapportage voor het locale management.
 Project administraties huisvesting / nieuwbouw.
 Leidinggeven aan het Stafbureau van 4 mensen.
 Inhoud geven aan de nieuwe functie van Hoofd Financiën.
 Sparringpartner Bestuursmanager.


02/01 – 09/02 Interim Professional bij Yacht Finance te Den Haag.
Opdrachten: 12/01 – 06/02: Bedrijfscontroller bij Duinwaterbedrijf Zuid-Holland

Taken / verantwoordelijkheden
 Opzetten begrotingscyclus binnen het Verkoopbedrijf.
 Leiding geven aan de Financieel administratieve afdeling van 10 mensen
 Verzorgen tri-mester rapportages.
 Aanspreekpunt voor Stafdienst Financiën.

08/01 – 11/01: Financieel Manager bij Kelly Services Nederland, een internationaal uitzend- en detacheringsbedrijf .

Taken / verantwoordelijkheden
 Leidinggeven aan de financiële administratie van 5 mensen
 Het verzorgen van de maandcijfers en dit communiceren met het hoofdkantoor in Houston.
 Verzorgen van balans en V&W specificaties van de jaarrekening en aanspreekpunt voor de accountants.
 Assisteren met de upgrade van Oracle versie.

03/01 – 07/01 Coördinator administratie bij Advanced Travel Partners, een internationale reisorganisatie.

Taken / verantwoordelijkheden
 Zorgdragen voor een goede overgang van de administraties in Den Haag naar het hoofdkantoor in Aalsmeer.
 Fungeren als mentor voor het nieuwe Hoofd Administratie van Goverment Travel.
 Leidinggeven aan 6 mensen van de financiële administratie.

05/98 – 01/01 Controller Disko Transport en Disselkoen Holding te Maasland

Taken / verantwoordelijkheden
 Volledig verantwoordelijk voor de administraties van Disko Transport (10 mensen) en Disselkoen Holding.
 Het verzorgen van de maand-, kwartaal- en jaarcijfers.
 Het verzorgen van management informatie.
 Lid van het Management Team.
 Integratie van administraties i.v.m overname transporteur.
08/84 – 04/98 Diverse administratieve- en financiële functies bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.

05/96 – 04/98 Controller Air Traffic Management binnen de Vliegdienst.

Taken / verantwoordelijkheden
 Het maken van kostenoverzichten, begrotingen, analyses, periodieke rapportages voor de stafafdelingen binnen de Vliegdienst.
 Het bewaken, budgetteren, analyseren, periodiek rapporteren van de landings- en overvliegkosten (€ 350 mijloen in 1997/98) in nauwe samenwerking met de Traffic Manager.
 Veel contact met buitenlandse vestigingen en overheden.
 Het verder ontwikkelen van het Management Systeem voor landings- en overvlieggelden.
 Leidinggeven aan 1 medewerker.


10/92 – 04/96 Afdelingschef Rekening Courant binnen de Corporate Controllers afdeling.

Taken / verantwoordelijkheden
 Zorgdragen voor een tijdige en juiste afrekening van de inkomende en uitgaande facturen (vracht/passage/overig) met het Iata Clearing House en incasso/verrekening met ander airlines, waar een RC verhouding mee is.
 Leidinggeven aan 12 medewerkers.
 Verdere implementatie van het eigen boekhoudsysteem IRAS.
 Veel externe contacten met IATA, andere airlines en vestigingen wereldwijd.

11/90 – 09/92 Sectiechef Vestigingenadministratie
 Leidinggeven aan een afdeling van 15 medewerkers, waar de verkoopverantwoording van de passagedocumenten met de vestigingen plaatsvond en de ticketvoorraad werd bijgehouden.

05/88 – 10/90 Sectiechef Verkoop en Vervoer
 Leidinggeven aan een afdeling met 20 – 30 medewerkers, waar de vervoersdocumenten werden vastgelegd. Nadruk hier lag op de sociale vaardigheden.

08/84 – 04/88 Diverse uitvoerende functies binnen de Vrachtadministratie, zoals vastleggen vrachtbrieven, interline verrekeningen.

01/83 – 07/84 Administratief medewerker bij het Diaconessenhuis te Voorburg. Het voeren van de crediteuren- en debiteurenadministratie.

Opleiding interimmanager

Opleidingen: diploma:
2001 – 2003 Hoger Financieel Administratief Management (HoFaM)
opleiding tot Qualified Controller (qc). ja

1997 Certificaten Voortgezette Administratieve Organisatie en Ondernemingsfinanciering 1A (Post-Hbo).

1988 – 1996 Staatspraktijkdiploma Boekhouden (SPD1 en 2). ja

Specifiek: Cursus DBC (diagnose behandel combinatie)

Talenkennis interimmanager

Talen: Engels zeer goed in woord en geschrift.
Duits zeer goed in woord en geschrift.
Frans matig tot slecht in woord en geschrift.Overig

Automatisering:
Financieel software Coda financials, Exact, Ace, FIS2000, Oracle, Snelstart
Masterpiece, SAP(BW) en R3, Axapta
Toepassingen Excel, Words, PowerPoint, internet, e-mail Beschikbaarheid opvragen