T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenadministratief of leidinggevend

administratief of leidinggevend

Werkervaring interimmanager

December 2011 – Maart 2012
Medewerker F&C Rapportage en Informatie a.i.
Zorgverzekeraar CZ te Tilburg

Opdracht
Monitoren openstaande issues en planning van het jaarwerk. Er werden 6 jaarrekeningen opgesteld. Inhoudelijk alle onderdelen moeten coördineren o.a. Vastgoed; DBC’s; Staten NZA; AWBZ et cetera. Opstellen jaarplanning (divisiekalender) voor alle rapportages van de afdeling FA.
Advisering verbetering proces jaarwerk.
Resultaat
• Ingeplande jaarrapportage (divisiekalender) 2012
• Adviesrapport voor een herziene aanpak planning en monitoren jaarwerk
________________________________________
Januari 2010 – Augustus 2010
Ondersteuner afdeling Inkoop a.i.
Lievensberg Ziekenhuis te Bergen op Zoom

Opdracht
Alle uitvoeringstaken waarnemen van de inkoopmedewerker, inkoper en het secretariaat vanwege langdurige ziekte.
Resultaat
• Processen aangepast
• Uitbreiding van het aantal FTE’s van de afdeling bewerkstelligd
• Vier nieuwe medewerkers opgeleid
• Handboek met alle werkinstructies opgeleverd
________________________________________
December 2008 – Juli 2009
Projectondersteuner F&C en Inkoop a.i.
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis te Vlissingen en Goes
Opdracht F&C
Moeilijke dossiers voor de jaarrekening oplossen.
Resultaat
• Twee afgeronde dossiers
• Opgestelde documentatie hoe ik tot de oplossingen gekomen ben•
Opdracht Inkoop
Opschonen artikelstambestand en invoering nieuwe gegevens 2009,
Resultaat
• Systeem opgeschoond
• Uniformiteit aangebracht in vastlegging
• Werkinstructies opgesteld•
Opdracht Inkoop
Probleemfacturen in aantallen terugbrengen
Resultaat
• Processen aangepast tussen Inkoop en Crediteuren
• Kostenbesparing opgeleverd
• Afstemming en procesaanpassingen bij de Magazijnen

________________________________________
Juni 2007 – Juni 2008
Projectcontroller a.i
Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam
Opdracht
Plan van Aanpak voor een financiële projectadministratie voor een nieuw te bouwen ziekenhuis
Resultaat
• Bestaande situatie in kaart gebracht
• Verschillende scenario’s voor verbetering opgesteld
• Een definitief bevonden Plan van Aanpak opgeleverd
Opdracht
Implementatie van het Plan van Aanpak
Resultaat
• Archiveringssysteem project opgeleverd
• Aanschaf nieuw software pakket voor de projectvastlegging geregeld
• Ingerichte beheeradministratie project opgeleverd
• Medewerker opgeleid
• Werkinstructies voor de afdeling F&A en het project opgesteld
• Werkinstructies voor de interne- en externe accountants inclusief risicoanalyses opgeleverd
________________________________________
September 1991 – Augustus 2006
Verschillende functies
Zorgverzekeraar VGZ
2005 – 2006 Projectleider Correspondentieteam
• Opzetten team van medewerkers die alle niet standaard correspondentie afhandelen.
2001 – 2005 Projectleider ICT (Testmanager)
• Projectleider geweest van een grootschalig project voor implementatie van een nieuw systeem. Oracle Open Zorg. Een testorganisatie voor de staande organisatie opgezet.
1999 – 2001 Assistent Manager Projectorganisatie Engineering
• Een afdeling met twintig medewerkers die 48 applicaties beheerden. Beheer van het gehele projectbureau. Taken bestonden uit bijhouden ziekteverzuim; urenregistratie; budgettering en projectplanning van de projecten. Verzorgen managementinformatie. Inhoudelijke beoordeling tariefwijzigingen van het CTG en CTZ.
1996 - 1999 Medewerker Commerciële Binnendienst
• Baliewerkzaamheden; Binnendienstwerkzaamheden; Beurzen; Acquisitie en beheer van de kas van de balie.
1995 – 1996 Re-integratie Consulent
• Bemiddeling voor klanten in uiteenlopende medische vraagstellingen. Onder andere zorgbemiddeling bij op stapel staande operaties; aangepaste hulpmiddelen en allerlei vormen van cursussen en therapieën. Het doel was om afgekeurde mensen uit de WAO te krijgen.
1991 – 1995 Hoofd Verzekerdenadministratie
• Leiding gegeven aan een administratieve afdeling van 34 personen.
________________________________________
1990 – 1991
Verzekeringsadviseur in de buitendienst (kantoor aan huis)
Verzekeringsmaatschappij RVS
• 48 soorten verzekeringen verkocht.
________________________________________
1983 – 1990
Groepsleidster in 4 justitiële- en kinderbescherming internaten
• Leiding geven aan jongens tussen de 14 en 21 jaar die onder toezicht stonden van de kinderrechter. Via behandelingsplannen de jongens zo goed mogelijk klaarstomen om weer in de maatschappij te kunnen functioneren. Kamertraining.

Opleiding interimmanager

Hoger management voor de Zorg 2007-2008
Projectmanagement 2004-2004
Personeel en Arbeid 1983-1987
HBO-Jeugdwelzijnswerk 1979-1983
Cursussen

Financiën, Planning en Control Ziekenhuizen
Financiële bewaking bouwprojecten
DBC’s en Facturering voor Ziekenhuizen
Administrateur Zorgsector
Testtechnieken; Testmanagement; TestFrame Navigatie en Analyse
Itil
Prince 2
Competentiemanagement
Effectief schriftelijk rapporteren
Ergo Coach
Verscheidene verkoop cursussen
Assurantie B
Word en Excel voor gevorderden

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

groot analytisch vermogen op processen en personen
integer
resultaatgericht
plannen en organiseren

Talenkennis interimmanager

nederlands zeer goed
engels goed

Overig

Ik ben per direct beschikbaar voor een interim opdracht of een vaste functie. Liefst fulltime.

 Beschikbaarheid opvragen