T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Kwaliteitsmanager , HSQ manager, innovatiemanager

Kwaliteitsmanager , HSQ manager, innovatiemanager

Werkervaring interimmanager

Maart 2008 en nu Management Consultants

Bedrijfsorganisatie bureau gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement en innovatiemanagement:

Diverse bedrijfskundige diensten gericht op het verbeteren van:
- de producten/ diensten
- de proces flow/ cashflow

- projecten en programma’s (six-sigma, INK, KPI’s, LEAN ed)
- interim (kwaliteits)- en innovatiemanagement
- advisering ‘business improvement’
- trainingen/ opleidingen
- coaching (kwaliteits)management en KAM management
- (leveranciers) audits
- voorbereiding op (ISO) audits (oa ISO 9000 en ISO 14000)

Huidige en recente opdrachtgevers en opdrachten:
- Interim kwaliteitsmanager TelecityGroup, datacentre en ICT dienstverlening) Ontwikkeling integraal kwaliteits- managementsysteem ISO 9001, ISO 27001 (ICT security), ISO 4001 (milieu) en OHSAS 18001. (Februari 2009 t/m juni) Het ISO certificaat behaald.
- Leiden en optimaliseren van het commercieel proces van Puzzel. (ISO 9000 en lean six sigma traject)
- Ontwikkelen lesmodule HBO+ kwaliteitsmanagement voor
integrale veiligheid. HS Wageningen.
- Afstudeerders begeleider HEAO Bedrijfskundige informatica, Veiligheidsmanagement HS Wageningen.
- Bedrijfsanalyse en (proces) innovatie Cyclotronic.
- Uitwerken Solar rails gewonnen innovatie Prorail prijsvraag nominatie 08/09 ‘Bereikt u kyoto tussen Utrecht en Den Haag’. 2e plaats gewonnen.
- Coach (kwaliteits) managers

Juni 2006 – maart 2008 Manager Kamba
Kwaliteit Arbo Milieu bedrijfsanalyse van DHL Global Mail/ Select Mail

Verantwoordelijk voor boven genoemde gebieden. Leiding van de afdeling KAMBA, BHV organisatie, kwaliteit verbeterprojecten en business improvement.
• Opzetten van de afdeling Kamba en leiding aan de afdeling.
• Leiding bedrijfs-analyse, (KPI) rapportage en daaraan gekoppelde business improvement (ICT) projecten.
• Verbeteren van de kwaliteit van de diensten en klantgerichtheid.
• Uitbouwen van kwaliteitssysteem en ISO certificering.
• Opzetten en leiden van professioneel Arbo zorg. Functionele leiding BHV (landelijke) organisatie
• Formuleren en uitvoeren van het beleidsplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen inclusief duurzaam ondernemen.

Dec 2004 – juni 2006 Managing partner van 4 Flow

Realiseren van business plan 4 Flow. Acquisitie van opdachten en accountmanagement. Uitvoeren van management consultancy opdrachten op het vlak van algemene bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement, innovatie, ICT en e-commerce. Opbouwen en onderhoud van (klant)netwerken. Ontwikkeling en op de markt zetten van (nieuwe) diensten inclusief de marketing.

Uitgevoerde opdrachten:
• Verbeteren van de kwaliteit- en efficiency van (ICT) processen en, van Welfare Enterprise en Eye-tools.
• Algemene bedrijfskundige advisering en verhuizing van Het Atelier.
• Optimalisering van (ICT) bedrijfsvoering, waaronder de e-commerce van Puzzel .
• Ontwikkeling van diensten en voorbereiding publicaties op het gebied van kwaliteit-/ risicobeheersing en innovatie bevordering.
• Coach verschillende managers/ ondernemers.
• Nederlands Netwerk Kwaliteit: Delphi Onderzoek naar de toekomst van kwaliteitsmanagement. Voorbereiding NNK kwaliteitscongres 2006.
• Advisering opzet e-commerce Camee sportswear.

Aug 1999 - dec 2004 Senior consultant van INQA Quality Consultants B.V.

Realiseren van afgesproken opdrachtresultaten inclusief uitvoering. Tevredenheid van klanten toetsen over de uitgevoerde opdrachten. Leiding gegeven aan planvorming en opdrachtuitvoering tot 12 personen. Opleiding/ begeleiding junior collega´s.
Opbouwen en onderhoud van (klant)netwerken dmv o.a. lezingen en publicaties. Acquisitie van opdachten en accountmanagement. Ontwikkeling en op de markt zetten van (nieuwe) diensten inclusief de marketing.

Uitgevoerde opdrachten:
• Ontwikkelen, verbeteren en invoeren van ISO/ INK kwaliteits-systemen. (Ministerie van Justitie in 1999 en 2003, MTU Detroitdiesel Benelux (MDB)
• Interim kwaliteitsmanagement. (Min. van Justitie DBOB)
• Ontwikkelen en invoeren ITIL processen (Min. van Justitie en Allianz verzekeringen). Leiding geven aan de ITIL procesmanagers en de ICT (helpdesk)medewerkers.
• Begeleiden van reorganisaties van ICT afdelingen.
• IT interim service management (Royal verzekeringen, Min. van Justitie DBOB)
• Opstellen van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsverbeterplannen. (Commit informationsystems en Justitie DBOB)
• Begeleiden invoering informatiebeveiligingsmaatregelen (Justitie)
• Begeleiden en uitvoeren ISO- en INK audits (Ministerie van Defensie en Justitie)
• Business - ICT performance verbeterprojecten (Card Services)
• Opstellen handreiking projectmanagement WWB (Ministerie van SZW)
• Ontwikkelen en verzorgen van opleidingen/ trainingen (COA, BIPI, SBF-KPI\'s)
• Spreker/ gastdocent op gebied van kwaliteitzorg/ INK/ projectmanagement (Niria, NNK, kwaliteitsdag Justitie, SZW gemeentedagen en Hoge school Utrecht logistiek management)
• Begeleiding/ coaching managers en collega’s
• Ontwikkeling en commercialisering van nieuwe INQA diensten zoals ´Business ICT Improvement´ (BIPI) en QsysITIL.
• (Pull) marketing activiteiten INQA diensten.
• Publiceren van artikelen op o.a.Kennizz in de rubriek INK kwaliteit en resultaatverbetering
• Acquisitie van opdrachten en onderhouden van eigen (major) accounts. (Accountmanagement)
• Vertegenwoordigen van INQA in diverse netwerken zoals INK en NNK.

Februari 1986 – augustus 1999 Diverse organisatorische en leidinggevende functies bij BVG/ Cadans/Relan (sociale verzekeringen)

Verantwoordelijk voor het verbeteren van de organisatiestructuur, (dienstverlenings-)processen, klantvriendelijkheid en diensten. Het terugdringen van onnodige bureaucratie, het telkens aanpassen van de organisatie aan wijzigende (opgelegde) wetswijzigingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Organisatorische trouble-shooting. Leidende rol in de opzet en het uitbouwen van kwaliteitssystemen.

Het opzetten en aanpassen van (nieuwe) organisatieonderdelen. Het (de)centraliseren van werkzaamheden. Gewerkt vanuit verschillende rollen; adviseur, coördinator, coach, projectleider, kwaliteitsmanager of auditor. Adviseren van staf/ lijn managers, (rayon/ staf) directies en (concern)directie. Leiding gegeven aan (multidisciplinaire) projecten en programma´s met budget tot enkele miljoenen.

Kwaliteitsadviseur
Uitgevoerde opdrachten Kwaliteitsmanager Risico management
• Advisering van de concern- en regiodirecties tav het kwaliteitsbeleid.
• Vertegenwoordiging van het bedrijf in branche overleggen.
• (Project) leiding (concern) kwaliteitszorg adviseurs.
• Introductie van kwaliteitszorg en kwaliteitszorgmethodieken (ISO, INK, kwaliteitsmeting, SPC (Six-Sigma), auditing etc).
• Ontwikkeling en continu verbeteren van het bedrijfsbrede overkoepelende kwaliteitssysteem en deel/aspect kwaliteitssystemen.
• Oprichten en bemannen van de centrale kwaliteitsdienst.
• Functionele leiding van de in het land werkzame kwaliteitsmedewerkers.
• Opzetten van de landelijke kwaliteitsmeting. (Inclusief de rechtmatigheids- en doelmatigheidsmetingen) Terugdringing - en beheersing (financiële) risico´s.
• Diverse kwaliteits verbeterprojecten gericht op het verbeteren van de processen, het professioneel handelen en/ of de producten/diensten. (WW uitvoering, arbeidskundigen, juristen, artsen,
informatiemanagement, ICT´ers ed.)
• Organiseren en leiden van kwaliteitszorg verbeterprojecten,conferenties, workshops, op gang brengen en houden van intervisie en interne (kwaliteits)opleidingen.
• Auditen van bedrijfsonderdelen; specialistische afdelingen en (regio) vestigingen.

Projectmanager Uitgevoerde opdrachten
automatisering
• Project automatisering loonvaststelling
• Diverse kleinere automatiseringsprojecten zoals ‘automatisering landelijke kwaliteitsmeting’,
• Opstellen bedrijfsmodellen en informatieplannen.
• Advisering over bestaande automatiseringssystemen, onderhoud, vervanging, uitfasering ed.
• Advisering ICT project- en beheerorganisatie; o.a. methoden en technieken (SDM) en beheerprocessen en bezetting (applicatie)beheer
• IT- Governance en IT-Alignment : Business en ICT (afstemmings) projecten

Organisatiekundige
Uitgevoerde opdrachten
• Uitvoering van reorganisatie (voor-)onderzoeken; doorlichten en auditen van organisatieonderdelen,
• Het adviseren en begeleiden van reorganisaties; ontwerpen van nieuwe eenheden, optimaliseren van processen en bezettingen, fuseren, decentraliseren/ centraliseren, saneren. O.a. het opzetten van de organisatie van het nieuwe vervangingsfonds en kwaliteits (management) organisatie.
• Leiding gegeven aan verschillende organisatie verbeter-, verander- en ICT projecten tot 40 medewerkers. Procesverbetering activiteiten.
• Advisering van de (centrale) directie m.b.t. organisatiebeleid in het bijzonder het kwaliteitsbeleid.
• Efficiencyonderzoeken en verbeterprojecten voor de uitvoerende lijn en ondersteunende staf.
• Normeren van bezettingen van WW - en WAO uitvoeringsprocessen op de rayonkantoren en hoofdkantoor.
• Het adviseren en begeleiden van organisatorische aanpassingen bij de implementatie van (nieuwe) automatiseringssystemen o.a. bij ´premieheffingsystemen´, de landelijke ´verzekerdenadministratie´, het nieuwe ´artsen´systeem en ´juridische´ systeem.
• Ontwikkeling van uniforme werkwijze van lijn en stafwerkzaamheden, o.a. van de primaire processen zoals de WW en WAO, facilitaire diensten en IT ontwikkel- en beheerprocessen.

1981 – 1986
(Assistent) Hoofd kwaliteitsdienst IKU industrie Koot (automotive industrie , nu onderdeel van Aeton MCI)

Verantwoordelijk voor:
Ontwikkelen en invoeren van het (ISO) kwaliteitssysteem inclusief statische proces control (SPC en Six-Sigma) Oprichten en uitbouwen van de kwaliteitszorgorganisatie.
Leiding van de kwaliteitsdienst (14 medewerkers); (eind)controleurs/ inspecteurs en technische stafmedewerkers.
Oplossen van kwaliteitsproblemen. Verbeteren van de producten, (technische) processen (matrijzen, spuitgieten, metaalbewering, elektronica, oppervlaktebehandelingen en (sub)assemblages.
Het terugdringen van (kwaliteits)kosten.
Ondersteunen produktontwikkeling mbv opzetten en leiding geven aan gestructureerde product (duur)testen en kwaliteitsregistratie (six-sigma).
Bijdragen aan productinnovatie; o.a. als secretaris van de Ideeënbus commissie, uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken.

Huidige/ recente relevante nevenfuncties
• Afstudeer begeleider HBO opleidingen zoals Bedrijfskundige Informatica, veiligheidsmanagement; ICT –kwaliteit afstudeeropdrachten.
• Docent avond opleiding post HBO Bedrijfskundige Informatica en HBO Informatie beveiliging van de HS Wageningen.
• Redacteur ‘Synapsis’ vakblad van \'Nederland Netwerk Kwaliteitskundigen\' (NNK)
• Gastdocent afdeling logistiek management Hogeschool Utrecht
• INK kennispartner: commissielid tool-kit, bedrijfsvertegenwoorder
• Commissielid ingenieursvereniging KIVI/ Niria werkgroep bedrijfskunde methodologiën. Onderzoek naar de effectiviteit van organisatieontwerpen.

Vroegere nevenfuncties o.a.
• Voorzitter van bestuur ´Stichting administratiekantoor INQA ICG´
• Nederland Netwerk Kwaliteitskundigen (NNK)
• Commissielid opstelling criteria aan kwaliteitszorg opleidingen in Nederland in het kader van certificering (SKO) en EOQ (EFQM)
• Delphi werkgroep ´Toekomst van de kwaliteitskundige´ (2005 - 2015)
• NNK commissielid \'Kwaliteitszorg in de overheid\'
• Activiteiten kwaliteitskringen KDI en Microcentrum (Fijnmechanische industrie)
• Oprichter Puzzel
• Oprichter ISIS carpooling
• Oprichter en (hoofd)redacteur van oa het studentenblad Interversus IHBO Eindhoven; huidige Fontys Hogeschool Eindhoven
• Opzet en leiding (collectieve) boekenverkoop IHBO Bedrijfskunde (circa f 15.000 omzet per jaar)
• Jeugdwerk, (hoofd)leider Delftse vakantieschool (drie weken1000-1500 deelnemende kinderen), kampen Mens en Samenleving (10 daagse tentenkampen met circa dertig kinderen)
• Klassenvertegenwoordiger VWO en IHBOOpleiding interimmanager

Professie HTS Technische bedrijfskunde,1979
Industriële vormgeving, 1975
VWO Atheneum B, 1974
Opleidingsniveau HBO+ / academisch werkniveau

Kwaliteitszorg Ontwikkelen en implementeren van (ISO) kwaliteitssystemen (KDI)
Risicomanagement Procesbegeleider INK-managementmodel
Kwaliteitszorg in de dienstverlening
Beoordeling functioneren kwaliteitszorg en KAM
Management interne kwaliteitsauditing
Bedrijfsauditing volgens ISO-certificeringsmethodiek en INK auditing
Kwaliteitszorg in IT
Kwaliteitsmethodieken/ programma´s zoals Kaizen, zero-defects,
Six Sigma, LEAN, DMAIC, QFD, DFX, Can-ban, FMEA
Risicomanagement: security, Arbo en milieu (HSE en KAM)
COSO II/ Enterprise Risk Management
ASQ certificatie level CMQ/OE en SSBB

Management & Professioneel leidinggeven
organisatie Ondernemingskunde
Integraal Management
Organisatie van de informatievoorziening
Organisatiebeleid
Effectief beïnvloeden in advies- en trainingsrelaties
Projectmatig werken in (automatiserings-)projecten
Normering \'menselijke dienstverlening\'
Organisatie methodieken zoals BPR en BPM
HRM Selectie en assessment

Commercie Account management (Krauthammer)

Automatisering AMBI (organisatie onderdelen)
MOF, ITIL (IT service management) en BiSL
Ontwikkelmethoden (SDM, RAD ed)
ICT management/ informatiemanagement
Organisatie van de automatisering
Business ICT governance en ICT alignment
Project management IT oa Prince 2
EDP/ IT auditing oa CMMi
Goed testen met T-map

Diverse ICT tools : zoals MS-office, Project Managers Workbench, Servicedesk,
Mindmanager, Frontpage, Cobol, SAP, ASP, HTML

Techniek : Ontwerpen op bedrijfszekerheid van mechanische constructies FMEA.
Meettechnieken in Electro - en fijnemechanische industrie.

Diverse : HORECA diploma

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Technisch bedrijfskundige met 26 jaar verandermanagement ervaring in het verbeteren van resultaten; ondernemen, (ICT) kwaliteitsmanagement, organisatie, toepassing van ICT en professioneel handelen. Gedreven organisatie/ samenwerkingsverbeteraar, (Extern) adviseur, projectleider/ manager, (interim) kwaliteitsmanager, six-sigma champion/ black belt, coach. ASQ certificatielevel CMQ/OE en SSBB.

Persoonlijkheid Visie
Creatief
Ondernemend
Sociaal/ betrokken
Mensgericht
Teamplayer
Faciliterende motivator
Conceptueel
Analytisch
Gestructureerd
Resultaat gericht
Pragmatisch
Doorzetter

Talenkennis interimmanager

Nederlands goed
Engels goed, extra business Engels certificaat
Duits redelijk

Overig

Vrije tijd
Gezin, tuin, kunst(exposities organiseren), webmaster, internet, non-fiction) lezen en Canadese kanoën.

 beschikbaar?