T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Project/technisch manager

Project/technisch manager

Werkervaring interimmanager

Interim- & Projectmanagement ....... (2011 – heden)
Eigenaar
-Projectmanager Energy Efficiency OSF2, Tatasteel
-Projectmanager vervanging E-filter 28 KGF2, Tatasteel

Dierenpark Emmen (2008 – 2011)
Hoofd Interne Services (Facilitair Manager)
-Lid van MT.
-Intergratie van de afdelingen onderhoud, parkschoonmaak, projecten, automatisering en beveiliging tot één facilitaire afdeling.
-Uitzetten van het benodigde reorganisatietraject om tot één afdeling te komen.
-Uitvoeren en begeleiden van diverse projecten.
-Implementatie van een Facilitair Management Systeem.
-Opstellen van contracten met dienstverleners en leveranciers.
-Opstellen jaarplannen voor de nieuwe afdeling.
-Dagelijkse leiding en eindverantwoordelijke over de afdeling Interne Services (41 fte)

Corus Strip Products IJmuiden (2007 – 2008)
Project Manager
-Managen van multidisciplinaire projecten variërend van 1 miljoen tot tientallen miljoenen euro’s.
-Indienen van investeringsvoorstellen.
-Samenstellen uitgangspunten en formuleren van de voorwaarden voor haalbaarheid van projecten.
-(Laten) maken van planningen en toezien op naleving van planningen om het volcontinue proces zo weinig mogelijk te verstoren.
-Voorbereiden financiële onderbouwing van projecten.
-Begeleiden van het proces van interne goedkeuring van projecten.
-Bewaken van de financiële planning tijdens projecten.

Van Meeuwen Smeerbeheer B.V. (2005 – 2007)
Service Manager
-Lid MT van de Van Meeuwen Groep.
-Opzetten en uitrollen van een nieuwe B2B service organisatie.
-Mede verantwoordelijk voor bepalen van strategie en beleid van de Van Meeuwen Groep.
-Dagelijkse leiding geven aan medewerkers en onderaannemers werkzaam voor Van Meeuwen Smeerbeheer B.V.
-Eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van bovenstaande medewerk(st)ers.
-Verantwoordelijk voor personeelsbeleid.
-Verantwoordelijk voor (het geven van) opleidingen aan de medewerk(st)ers van Van Meeuwen Smeerbeheer B.V.
-Verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten tussen Van Meeuwen Smeerbeheer B.V. en afnemers of relaties.
-Verantwoordelijk voor de beheersing van de kosten.
-Medeverantwoordelijk voor het realiseren van verkoopbudgetten.
-Verantwoordelijk voor signaleren van marktontwikkelingen en het initiëren van te ondernemen acties.
-Verantwoordelijk voor het verzorgen van marketing communicatie naar relaties.

Search and Rescue Squadron (2001 – 2005).
Hoofd Gereedstelling en Onderhoud.
-Bepalen strategie en beleid ten aanzien van gereedstelling en onderhoud.
-Eindverantwoordelijk voor juiste niveau van inzetgereedheid.
-Autoriseren speciale onderhoudsactiviteiten.
-Toezien op en coördinatie van de juiste opleiding en training van onderhoudspersoneel.
-Ontwikkelen en implementeren van nieuwe onderhoudsprocedures.
-Begeleiding diverse onderhoud-, modificatie- en upgradingprojecten.
-Uitvoeren van supervisie, steekproeven, controles, inspecties en evaluaties om kwaliteit te waarborgen.
-Bepalen en bewaken van (bestedingen uit) onderhoudsbudget.

Forbo-Krommenie (1997 – 2001).
Projectleider Technisch Onderhoud.
-Participeren in de opzet van het investeringsplan ten behoeve van afdeling Technisch Onderhoud.
-Participeren in de opzet van het kostenprojectenplan ten behoeve van de Linoleum Divisie.
-Opzetten, begeleiden en uitvoeren van nieuwbouw-, vervanging- en ARBO-projecten (Plant Maintenance).
-Coördinatie en begeleiden werkzaamheden tijdens de zomerstops.
-Interne examinator ten behoeve van VAPRO examens.

Koninklijke Luchtmacht (1987 – 1997).
Specialist helicopteronderhoud.
-Correctief en preventief onderhoud aan helicopters.
-Functional Check Flight monteur.
-Begeleiden en uitvoeren van modificatie- en upgradingprojecten.
-Plaatsvervangend dock chief Productie Eenheid Projecten, DMVS.

Opleiding interimmanager

Master of Business Administration, TSM-Business School, Enschede.
HTS-werktuigbouwkunde, Hoge School West-Brabant, Breda.
MTS-werktuigbouwkunde, Middelbare Technische School, Emmen.
Professioneel Projectmanagement 2.0, TSM-Business School, Enschede.
Prince 2 Foundation, APMG-International.

Diverse Leiderschapsmodules: Communicatie en leidinggeven, Situationeel leidinggeven, Intern onderhandelen en conflicthantering.

Overige cursussen: Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA, Probleemanalyse en besluitvorming (Kepner&Tregoe), Assetmanagement (Traduco), Projectmanagement (Kepner&Tregoe en RijnConsult), Concurrent Projectmanagement (Project Services), Ontstoffingstechniek (TechnoTrans), Explosieveiligheid (TechnoTrans), Onderhoudstechnicus HACCP ISO 17024 (TÜV), Tribologie (VSN).

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Persoonlijk:
Communiceren op elk niveau, zelfstandig, no-nonsense, werken in teamverband, doelgericht, resultaatgericht, besluitvaardig, volhouder, sociaal.

Management:
Leiding geven aan grote en kleine technische (onderhoud)afdelingen en project teams.
Opzetten en bijhouden van de nodige administratieve processen en technische documentatie.
Ontwikkelen van strategie en beleid.
Uitzetten van afdelingsbeleid.
Personeelsbeleid ten behoeve van technische afdelingen.
Opstellen van onderhouds- en capaciteitplanningen.
Opstellen van budgetten.
Opstellen van diverse rapportages

Logistiek:
Bepalen en bewaken van de omvang van de voorraad spare parts.
Inkopen van diensten, materialen en spare parts en het uitbesteden van werkzaamheden.

Commercieel:
Uitbrengen van offertes en contracten.
Contract besprekingen.
Opstellen van contracten.
Aanbrengen nieuwe klanten.

Automatisering:
Implementatie van Aircraft Configuratie Management Systeem.
Implementatie van een Facilitair Management Systeem.
Proces automatisering.


Talenkennis interimmanager

Vloeiend: Nederlands (moedertaal), Engels.
Redelijk: Duits.
Mondeling: Frans.


Overig

Autocad, AutocadLT98, Word, Excel, MS Project, Power Point, SAP, CAMS, CAIMAN, Lotus Notes

 beschikbaar?