T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager ICT

Manager ICT

Werkervaring interimmanager

Meer dan 15 jaar ervaring met het inrichten en veranderen van organisaties hebben mij gevormd tot een ervaren verandermanager. Als geen ander in staat leiding te geven door een heldere visie neer te zetten, deze duidelijk te communiceren en betrokkenen te inspireren. Door inlevingsvermogen en politiek gevoel ben ik in staat snel aansluiting te zoeken binnen alle geledingen van de organisatie. Resultaatgerichtheid en aandacht voor de factor mens staan bij mij centraal. Kernwoorden: People-manager, pragmatisch, resultaatgericht, bruggenbouwer.
Naast mijn werk als ondernemer en management trainer, voer ik regelmatig interim-opdrachten uit.

Meest relevante projecten en activiteiten:

IVENT Operations, Advies & Applicaties (MinDef)
okt. 2008 – juli 2009
Business) Unit Manager
Eindverantwoordelijk voor een unit bestaande uit 32 medewerkers (ontwikkelaars, architecten, projectleiders en adviseurs). Als direct leidinggevende verantwoordelijk voor deze medewerkers m.b.t. hun inzet, functioneren en ontwikkeling. Als unit manager verantwoordelijk voor het financieel eindresultaat van de unit en voor diverse kpi’s m.b.t. het functioneren van de totale unit. Tevens verantwoordelijk voor een aantal klanten van deze organisatie in de rol als aanspreekpunt voor de totale dienstverlening van dit bedrijfsonderdeel.


Militaire Inlichten en Veiligheidsdienst (MIVD)
okt. 2005 – mei 2008
Project manager / adviseur voor de herinrichting van de ICT Beheerorganisatie van de MIVD. Het was hierbij de doelstelling om de organisatie voor te bereiden op de toekomst waar thema’s als kostenbesparing, doelmatigheid, sourcing een rol spelen. Tevens de organisatie voorbereiden op het beheren van een totaal nieuwe “state of the art” infrastructuur.
Door een gecombineerde aanpak, bestaande uit het inrichten van de demand organisatie en het verbeteren van de service management functie is hier een nieuw en meer slagvaardig Governance model neergezet. Daarnaast is de gehele IT organisatie functioneel gereorganiseerd om het gehele proces van aanvraag tot in beheer nemen van een ICT oplossing beter te ondersteunen..

Vanwege positieve reacties van zowel klanten als medewerkers, aansluitend door het Management gevraagd de rol van (interim) IT Manager op mij te nemen. In deze rol als interim hoofd van de ICT afdeling van de MIVD was ik operationeel eindverantwoordelijk voor de gehele ICT Infrastructuur en gerelateerde ICT voorzieningen t.b.v. het inlichtingenproces binnen geheel Nederland en de inzetgebieden van Defensie (uitzendingen en vredesoperaties).


ING - ITC
2001-2002
Adviesopdracht voor het uitvoeren van een kostenbesparingsoperatie inclusief de uitvoering van een datacenterconsolidatie inclusief uitwijkfaciliteiten van alle Nederlandse rekencentra van ING.
Deze opdracht richtte zich op het realiseren van een besparing van € 200 milj. op de operationele kosten op jaarbasis. Om deze zeer complexe problematiek beheersbaar te maken is gekozen voor een gestructureerde en methodische aanpak (Issue Based Consulting + Prince2 + IBM Datacenter Consolidatie Methode), resulterend in een totaalplan met planning, aanpak, methodiek en kostenraming.

Dankzij de zeer positieve reactie van ING op het geleverde resultaat, kreeg IBM opdracht voor het opzetten, inrichten en begeleiden van de gehele kostenbesparingsoperatie van ING, waar de datacenterconsolidatie onderdeel van uit maakte.

Binnen dit programma was ik betrokken als consultant waarbij ik naast de programma manager verantwoordelijk was voor de inhoudelijke kant van het voortraject waarin de strategie, de veranderaanpak en de business case vastgesteld werden.

In de uitvoerende fase was ik tevens projectleider voor de systeemconsolidatie met als doel het opleveren van het “Target Model” voor alle platformen van ING. Dit “Target Model” geeft aan hoe de toekomstige situatie er na consolidatie uitziet, hoe de beheeromgeving en processen gerealiseerd worden en welke besparingen dit zal opleveren.


ABN AMRO Lease Holding
2000 – 2001
Adviesopdracht voor het opzetten van een beheerorganisatie voor een centraal geleide IT-organisatie. Dit als onderdeel van een programma waarbij de IT functie van alle landen/vestigingen van Leaseplan centraal belegd werd. Het adviestraject geeft enerzijds aan hoe de toekomstige organisatie en het bijbehorende stuurmodel eruit zal zien en geeft daarnaast het traject aan om tot deze organisatie te komen. Verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van dit traject en daarnaast een adviserende rol voor het IT Management.

Rabofacet
2000 – 2001
Opzetten van de beheerorganisatie voor het callcenter van de "Rabofoon". Vanwege de vereiste spoed is dit project opgezet met een korte termijn traject om de belangrijkste tekortkomingen op te lossen. Vooral de ondersteuning bij storingen en het omgaan met wijzigingen in de infrastructuur kregen hierbij aandacht.
Parallel werd een lange termijn traject opgestart om de toekomstige visie met het bijbehorende beheermodel te ontwikkelen.

Koninklijke Hoogovens (Corus)
1999 –2000
Adviseur voor de transformatie van de IT afdeling (350 medewerkers) van functioneel- naar proces georiënteerd. Het invoeren van ITIL als beheermethodiek, waarbij alle Service Support processen en Service Level Management werden ingevoerd.
De IT organisatie bestond op dat moment uit afzonderlijke eilanden en was zeer sterk gefragmenteerd. Het invoeren van procesmanagement over alle afdelingen heen heeft er voor gezorgd dat de voor de klant belangrijke processen centraal gemanaged werden. Binnen het project vervulde ik verschillende rollen. Allereerst en bovenal als adviseur van het IT-management, maar ook tijdelijk als interim Problem & Change Manager en als projectleider voor de invoering van het Configuratiebeheer en de bijbehorende tooling.


Shell Nederland Raffinaderij
1998 – 1999
Interim Manager van de afdeling "Service Coördinatie" bestaande uit 5 medewerkers. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het afhandelen van alle standaardwijzigingen in de ICT infrastructuur van Shell Pernis. De afdeling behandelde zo'n 500 aanvragen per week.
Gedurende de uitvoering van deze functie is de klanttevredenheid ten aanzien van het proces sterk toegenomen en zijn de Service Levels opgetrokken naar een hoger niveau. Dit is bereikt door structuur aan te brengen, door medewerkers te coachen en door duidelijkheid te brengen in de afspraken met klanten en leveranciers. Door alle verwachtingen tastbaar en meetbaar te maken is inzicht verkregen en konden veranderingen in de processen getoetst worden op hun effectiviteit.


Diverse
2001 - heden
Naast de genoemde projecten heb ik nog vele training- en adviesopdrachten uitgevoerd voor o.a. : NTT-Data Group, IBM (alle Europese landen), HP (Nederland & Singapore), Schiphol Telematics, DTO, KPN, BMW Duitsland, Leaseplan, Samsung Korea, en vele kleinere bedrijven in binnen- en buitenland. De meeste hiervan overigens in het Engels.Opleiding interimmanager

HTS Technische bedrijfskunde
Toegepaste Integrale Psychologie

Diverse cursussen en bedrijfstrainingen
- Debating
- Adviesvaardigheden
- Inkoop & inkooprecht
- Verkooptechnieken
- ITIL Essentials (IT beheer)
- Prince 2 Essentials (projectmanagement)
- Persoonlijke Effectiviteit 1 & 2
- MCP Windows 95
- ITIL Service Manager (IT beheer)
- Consultancy training
- Prince2 expert (projectmanagement)
- Skillverdieping consultancy
- Issue Based Consulting
- IT Process Model
- Infrastructure & Technology Management
- Persoonlijke balans
- Workshops volgens de "Metaplan" methode
- ISO 20000 Consultancy
- Motiveren en Inspireren


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Algemeen management
Lijnmanagement
Consultancy
People Management
Projectmanagement
Programma Management
IT Service Management

IT beheer


Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels (vloeiend)
Duits (redelijk)
Frans (matig)
Afrikaans (redelijk)

Overig

Certificaties:
PRINCE2 Practitioner (projectmanagement)
ITIL Service Manager (IT Management)
certified ISO 20000 consultant
IBM certified consultant
gecertificeerd Enneagram Trainer

 beschikbaar?