T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Kwaliteits Manager

Interim Kwaliteits Manager

Werkervaring interimmanager

Interim opdrachten 2006 tot heden
Hoofd Afdeling Beheer en projecten
SAP consultant, ondersteuning Quality Management module Manager Arbo & Milieu
Interim QA Manager
Interim QA Lead food
Interim Programma ondersteuner Milieu

Werkervaring:
1990 - 1998 Manager Regulatory Affairs bij de firma Barentz Grond¬stoffen BV, handelsbe¬drijf in industriële grondstoffen
1994 - 1998 Manager Quality Assurance, toegevoegd aan bovenstaande functie

Werkzaamheden:
Manager Regulatory Affairs

- Het fungeren als help-desk voor Europese-Unie zaken, aanspreekpunt voor klanten uit de voedingsmiddelen, chemie en diervoedersector
- Het verstrekken van informatie aan klanten en leveran¬ciers be¬tref¬fende Europese wet-en regelgeving, waaronder informatie betreffende invoerrechten¬, landbouwheffingen, anti-dumpingheffingen, exportrestituties, verwerkingsrestituties¬
- Het houden van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen
- Het onderhouden van contacten met verschillende productschappen, ministeries en branche-organisaties ter onder¬steuning van het te voeren beleid, daarnaast lobby-activiteiten
- Het inschatten van de markt-en prijsontwikkelingen van basis grondstof¬fen op Europees- en wereldniveau
- Advies uitbrengen over Europese wetgeving met betrekking tot
* levensmiddelen
* verpakkingsproblematiek
* diervoeding
* genetisch gemodificeerde organismen
* milieu beleid, waaronder gevaarlijke stoffen en veiligheidsbladen
* logistiek

Manager Quality Assurance

- verantwoordelijk voor het onderhoud en structurele verbe¬te¬ringen van het totale systeem van de kwaliteitsborging, gecertificeerd ISO-9002
lid van het Management Team

1998 - Coordinator Europe Environmental Health Safety bij Imation Europe BV, producent van Data Storage producten, Printing Machines en aanverwante chemicalien

Werkzaamheden:
- Bijhouden van Europese wet-en regelgeving en de nationale implementatie daarvan in Europa
-Informeren van het moederbedrijf in Amerika met betrekking tot alle Europese maar tevens nationale wetgeving binnen Europa
- Sturen en coordineren van Europese wet-en regelgeving binnen alle Europese vestigingen met betrekking tot alle producten
- Adviseren van derden met betrekking tot opslag, vervoer van producten met name gevarengoederen
- Invulling geven aan een milieu verantwoordelijk beleid met betrekking tot het op de markt
brengen van producten en de afvloeiing daarvan.
- Registreren van producten in verschillende landen in Europa

- Adviseren van alle vestigingen binnen Europa met betrekking tot alle wet-en regelgeving vallende onder de arbeidsomstandigheden

2001 - 2002 Coordinator Europe Quality Assurance, Environmental Health and Safety bij
Valvoline Europe BV, producent van olie en tectyl producten

Werkzaamheden:
- Onderhouden van kwaliteit- en milieu zorgsystemen ISO 9002, ISO 14001
- Implementatie nieuwe norm ISO 9001 betreffende de Europese verkoopkantoren
- Coordineren van communicatie met betrekking tot provinciale en gemeentelijke instanties
- Opvolging geven aan alle relevante wetgevingsvraagstukken
- Coordineren van arbo-zaken
- Invulling geven aan een milieu verantwoordelijk beleid met betrekking tot het op de markt
brengen van producten en de afvloeiing daarvan
- Adviseren en implementeren van maatregelen noodzakelijk voor de productie, opslag en vervoer van producten, met name gevarengoederen
- Intern organiseren van cursussen, geven van presentaties, begeleiden van verbetertrajecten op het gebied van Management Performance

2002 - Coordinator Quality Assurance, Environmental Health and Safety bij producent van groente/fruit halffabrikaten

Werkzaamheden:
- Centrale coordinatie mbt Arbo/Milieu/Kwaliteit voor 3 fabrieken in Nederland en 3 fabrieken in het buitenland (Polen, Spanje, Marokko)
- Certificeringstraject aangaande HACCP/GMP en ISO 14001 centraal initieren en begeleiden
- Vernieuwen milieuvergunningen, verzorgen milieurapportages
- Opvolging geven aan alle relevante wetgevingsvraagstukken op het gebied van milieu/arbo/voedselveiligheid (waaronder General Food Law)
- Gesprekspartners voor relevante autoriteiten (gemeente, provincie)
- Initieren van cursussen
- Afstemmen van klanten eisen met produktie op het gebied van produktspecificaties betreffende chemische/microbiologische/fysische aspecten.
- Uitvoeren van interne/externe audits
- Coordineren van beleid op het gebied van pesticidens
- Hoofd BHV
- Verantwoordelijk voor SAP-implementatie traject Quality Assurance

Opleiding interimmanager

Opleiding:
1978-1984 : Atheneum A, Rijksscholengemeenschap Epe
1984-1985 : Au pair in Brussel
Cursus Frans: Cours de promotion sociale de l'Etat
Desbetreffend diploma gehaald
1985-1986 : Propedeuse Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
1986-1991 : Europese Studies (Frans, Spaans, economie) aan de Universiteit van Amsterdam
1989-1990 : Inleiding Agrarische Economie, Voortzetting Agrarische Economie, Landbouwpolitiek
Universiteit van Wageningen

Relevante bijvakken:
- Bestuurskunde aan de Universiteit van Amster¬dam
- Economie aan de Universiteit van Amsterdam
- Internationale Economische Betrekkingen

Onderwerp afstudeerscriptie:
"De gevolgen van de onderhandelingen in het kader van de GATT voor de markt van landbouwproducten
in de EG"

1992-1993 : Cursus Comité van Graanhandelaren
1994- 1998 : Bijblijf cursus Vermande (Europese wetgeving)
1999 : Europees veiligheidsadviseur
2001 : Project management training
Cursus beoordelen van personeel
2002-2005: Cursus voedingsmiddelen technologie
Cursus HACCP/BHV/veilig werken met gevaarlijke stoffen/hygienisch ontwerp produktie ruimten/machines.
Cursus Tracking & Tracing
Cursus Finance for non-financial managers

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Pragmatisch, analytisch, communicatief sterk, dynamisch, oplossingsgericht, humor

Talenkennis interimmanager

Frans : schriftelijk en mondeling vloeiend
Engels : schriftelijk en mondeling vloeiend
Spaans : schriftelijk en mondeling goed
Duits : schriftelijk en mondeling redelijk beschikbaar?