T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Financieel Directeur / Directeur Bedrijfsvoering

Financieel Directeur / Directeur Bedrijfsvoering

Werkervaring interimmanager

09/2015 – 08/2016 Algemeen Directeur/CEO Kersten Groep
De Kersten Groep (350 medewerkers) richt zich op hulpmiddelen voor mensen met een fysieke beperking, in de vorm van advies, levering en service. Daarnaast functioneert Kersten in de sector als beheerder en herverstrekker van hulpmiddelen tbv zorgverzekeraars, zorginstellingen, gemeenten en zorgkantoren. Vestigingen in Roermond (hoofdvestiging), Arnhem, Almelo en Nijkerk. Snelle groei, complexe regelgeving en niet daarop aangepaste organisatie leidden tot niet goed bedienen van klanten, verlieslatende exploitatie en oplopend werkkapitaal. Omgebogen tot break-even, werkkapitaal afgebouwd en vertrouwen van klanten en medewerkers verbeterd. Complexe financieringssituatie met aandeelhoudersconflict en bijzonder beheer van de bank.

01/2012 – 04/2015 FrieslandCampina (3 fin. directeur functies)
Financieel Directeur a.i. Roemenië 10 maanden
Werkmaatschappij van FrieslandCampina voor Roemenië. Richt zich met lokale merken en een breed scala aan zuivelproducten op de Roemeense markt. Management/Commercie in Boekarest, 3 productiebedrijven. 1.100 FTE. Kostenniveau vereist herstructurering: sluiten vestiging(en), integreren functies, invoeren nieuw ICT systeem. Financiële functie (40 FTE) geprofessionaliseerd. Controls/compliance versterkt. Bijzondere aandacht voor logistieke, administratieve en financiële gevolgen van gedeeltelijk mislukte implementatie van ERP-systeem (SAP).
Financieel Directeur a.i. Rusland 1 jaar 7 maanden
FrieslandCampina Rusland is actief in zuivelproducten in Rusland en de CIS-landen. Gevestigd in Moskou, 1 productiebedrijf in de regio Moskou. Omzet € 250 mln, 650 FTE.
Reguliere FD verantwoordelijkheden in concernverband. Daarnaast verantwoordelijk voor juridische zaken en ICT. Specifiek is beoogde sterke groei qua complexiteit en omvang (verdubbeling omzet in 2013-2105). Volop betrokken bij het uitwerken en concretiseren van de daarop gerichte strategie en bij het balanceren van voortdurende vernieuwing met de dagelijkse operatie. Daarnaast verantwoordelijk voor het programma-management voor implementatie van de strategie en omvangrijk veranderingsprogramma. Voorts professionaliseren van de financiële, ICT en juridische functie (mensen, processen, ICT-systemen, structuur, leiderschap) als onderdeel van de strategie-implementatie.
Financieel Directeur a.i. Foodservice 7 maanden
FrieslandCampina Foodservice richt zich op zuivelproducten voor de professionele markt (restaurants, bakkerijen, catering). Hoofdvestiging in België. Dochterondernemingen in 7 West Europese landen, 3 productiebedrijven. Omzet € 480 mln, 850 FTE.
Reguliere FD verantwoordelijkheden. Specifiek zijn verbeteren controls en besturingsinformatie na slechte beoordeling door auditors, versterken business control en vereenvoudiging organisatie. Aansturing controllers en manager accounting.

01/2006 – 09/2011 Lid RvB/CFO Schouten & Nelissen Groep
De Schouten & Nelissen Groep is een familie-onderneming met circa 500 eigen medewerkers en meer dan 500 aangesloten freelance docenten. Toonaangevend in Nederland op het gebied van trainingen en opleidingen voor volwassenen, organisatieontwikkeling en -advies. Omzet € 60 mln in trainingen en adviesprojecten. In de statutaire directie verantwoordelijk voor financiën en voor de ‘shared services’ administratie, ICT, juridische zaken, inkoop en facilitaire zaken. Bestuurder in het overleg met de Ondernemingsraad. Tevens statutair directeur van de houdstermaatschappij, waarin de internationale activiteiten (6 kleine vestigingen in Europa, Rusland, China; totaal € 4 mln omzet) zijn ondergebracht. Toezichthouder op die vestigingen.
Specifiek:
o Cultuuromslag van een overwegend vaktechnisch gerichte organisatie naar een gezonde balans van professie, klantgerichtheid en economisch rendement;
o Kosten- en kapitaalreductieprogramma’s geïnitieerd en geleid, gericht op aanpassen kostenniveau aan 30% gedaalde omzet (als gevolg van recessie eind 2008/2009);
o Aankoop en verkoop van enkele bedrijfsonderdelen, opzetten joint ventures en buitenlandse vestigingen, herfinanciering van de groep;
o Herformuleren strategie en doorrekenen bijbehorende scenario’s en impact op de financiering;
o Financiële informatievoorziening sterk verbeterd (relevante stuurinformatie, betrouwbaar, efficiënt, snel), voorspellend vermogen vergroot;
o ICT systeem SAP ingevoerd, als integraal onderdeel van verbetering van de bedrijfsvoering;
o Financiële functie binnen de organisatie volledig opnieuw opgezet van een betrekkelijk geïsoleerd opererende administratie naar een volledig bij de bedrijfsvoering betrokken ‘business partner’.

01/2002 – 10/2005 Interim Management
CFO Sara Lee Household & Bodycare Nederland 12 maanden
Werkmaatschappij van het Amerikaanse beursfonds Sara Lee, actief in A-merk producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging (o.a. Sanex, Zwitsal, Prodent, Ambi-Pur). Omzet € 150 miljoen, 300 medewerkers. Één productielocatie. Specifiek: 1) Transformatie van zelfstandige werkmaatschappij met directe verantwoordelijkheid voor alle bedrijfsfuncties naar commerciële unit die steunt op shared services voor financiën, HR en supply chain. Accent daarbij op reorganisatie financiële functie. 2) Invoeren SAP HR module. 3) Sarbanes Oxley implementatie.
Financieel Directeur Uniq Noord Europa 10 maanden
Divisie Noord Europa van Engelse beursgenoteerde Uniq plc. Divisie is actief in gekoelde gemaksvoeding (salades, sandwiches, bewerkte vis) in Zweden, Denemarken, Polen, Duitsland, België en Nederland. Omzet € 450 miljoen, 2.750 medewerkers. 12 productielocaties in 5 landen. Statutair directeur Nederlandse houdstermaatschappij. Lid RvC van de werkmaatschappijen.
Specifiek is het veranderingsproces van 5 onafhankelijk opererende werkmaatschappijen naar één Noord Europees bedrijf met een functionele management structuur en shared services voor commerciële units. Als onderdeel daarvan wijzigen ook de financiële functie en de informatiesystemen. Daarvoor strategie en drie-jaars plan ontwikkeld, uitgewerkt en in uitvoering genomen. Organisatie opnieuw gestructureerd, medewerkers in nieuwe functies herplaatst.
Directeur CPS onderwijsontwikkeling en advies 9 maanden
CPS Onderwijsontwikkeling en advies is een adviesbureau dat zich richt op onderwijsinstellingen, de landelijke overheid en gemeenten. Omzet € 17 miljoen, 160 medewerkers. Ad interim lid van 2-hoofdige directie, rapporterend aan het bestuur van de stichting CPS. CPS was voorheen volledig gesubsidieerd en in transitie naar een overwegend commerciële organisatie. Primair verantwoordelijk voor die transitie, implementatie van een nieuwe strategie en daarnaast voor de portefeuilles F&A en kwaliteitsbeheersing.
Controller Hydron Advies & Diensten 5 maanden
In Hydron Advies & Diensten waren de ICT en Marketing functies van drie grote non-profit watermaatschappijen gecentraliseerd. Als lid van een controlling team de planning en control van de gecentraliseerde ICT functie opgezet.

10/2000 – 12/2001 Directeur en CFO Zurel Group
Zelfstandige internationale handels- en productieonderneming in bloemen en planten. Omzet € 225 mln, 400 medewerkers. Vestigingen in 6 landen. Lid van tweehoofdige statutaire directie. Lid RvC van de werkmaatschappijen. Verantwoordelijk voor alle elementen van de bedrijfsvoering behalve verkoop, inkoop en HR. Onderneming was verlieslatend en er bestond risico voor discontinuïteit. Winstgevendheid hersteld door gerichte sturing op marge, sanering klantenbestand en ingrijpende reorganisatie. Liquiditeitspositie veiliggesteld en verbeterd. Strategie opnieuw bepaald, business plan ontwikkeld en financieel uitgewerkt. Onderneming verkocht aan participatiemaatschappijen. Alle hieraan gerelateerde zaken behandeld dan wel intensief erbij betrokken. Parallel hieraan acquisitie voorbereid.

03/1995 – 09/2000 Campina (inmiddels FrieslandCampina).
05/2000 – 09/2000 Financieel Directeur Campina Nederland
Dagverse zuivel voor de Nederlandse markt. Omzet € 550 miljoen. Vijf productiebedrijven. Verantwoordelijk voor F&A en ICT. Aangevangen met centraliseren van de financiële functie.
11/1999 – 04/2000 Projecten
In afwachting van aanstelling bij de divisie Campina Nederland (zie hiervóór) verscheidene projecten geleid of uitgevoerd. Belangrijkste daarvan waren de beëindiging van een joint venture in China en het enkele maanden vervangen van de algemeen directeur van de ICT dochter van Campina.
02/1999 – 10/1999 Interim Directeur F&A Tuffi Campina
Joint venture van Campina met een Duitse zuivelcoöperatie. Actief in de Duitse markt met breed zuivelassortiment. Omzet € 500 miljoen. Vier productiebedrijven. Interim functie. Gebrekkig functionerende financiële afdeling opnieuw gestructureerd en personele bezetting kwalitatief aangepast. Intensief betrokken bij herstel van mislukte SAP implementatie.
11/1997 – 11/1999 Financieel directeur Menken Groep
Zelfstandig opererende deelneming van Campina. Omzet € 300 mln, vijf werkmaatschappijen in zuivel en frisdranken in Nederland, Frankrijk en Spanje. Verantwoordelijk voor financiële en juridische zaken. Toezicht op de werkmaatschappijen. De Menken groep is in deze periode ontmanteld. Specifiek aandacht gegeven aan de verkoop en ontvlechting van de werkmaatschappijen en afbouw van de holding organisatie alsmede aan de herfinanciering en internationale juridische en fiscale afwikkeling.
03/1995 – 10/1997 Corporate Controller/Stafdirecteur Financiën
Verantwoordelijk voor de concern verslaggeving, planning en control en voor de kwaliteit van de financiële functie. Nauw betrokken bij invoeren ERP systemen (SAP) in de divisies en op het hoofdkantoor. Veel aandacht voor rekrutering en ontwikkeling van financieel talent.

12/1993 – 02/1995 Partner KPMG
Accountants/Adviseurs. Verantwoordelijk voor eigen deel audit/advies-praktijk. Klantgerichtheid verbeterd.

12/1992 – 11/1993 Directeur Klöckner Hänsel Tevopharm
Machinebouw. Omzet € 25 mln. 260 werknemers. Onderdeel van Duitse concern Klöckner Werke AG. Verantwoordelijk voor F&A, ICT, P&O, Juridische en Algemene Zaken. Onderneming kwam in grote problemen door zwakke financiële positie en surséance van moedermaatschappij Klöckner Werke. Bedrijf gereorganiseerd en deel productie uitbesteed. Nieuwe strategie ontwikkeld. Financiering veiliggesteld.

09/1990 – 11/1992 Controller Smiths Food Group
Voedingsmiddelenindustrie (chips en snacks). Omzet € 120 mln, 700 werknemers. Onderdeel van het Amerikaanse concern General Mills en (later) Pepsico. Verantwoordelijk voor business controlling. Controlling functie volledig opnieuw opgezet. Informatiesystemen vernieuwd. Project controlling opgezet voor bouw van een nieuwe fabriek.

09/1989 – 08/1990 Controller Grasso Products
Machinebouw. Omzet € 25 mln. 385 werknemers. Onderdeel Grasso N.V. Verantwoordelijk voor F&A en ICT. Rapporterend aan algemeen directeur. Informatievoorziening gemoderniseerd.

06/1983 – 08/1989 ICT Auditor KPMG
Accountants/Adviseurs. Audit- en adviesopdrachten op het raakvlak van ICT en administratieve organisatie, in industrie, financiële dienstverlening en overheid.

Opleiding interimmanager

Opleidingen (na middelbare school)
1979-1983 HTS Informatica
1985-1988 Doctoraal Bedrijfseconomie
1988-1988 Registeraccountant
Verscheidene trainingen en seminars gericht op vaktechnische ontwikkeling, communicatie en management.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Professionaliseren bedrijfsvoering, Professionaliseren Finance, Business Planning, Strategie-ontwikkeling, Business Controlling, Acquisities en bedrijfsverkopen, Herstructurering

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift. Vloeiend Duits (mondeling).

 beschikbaar?