T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Woonconsulent

Woonconsulent

Werkervaring interimmanager

Opdrachten Cannock Chase voorheen Fes-groep:
Stichting Duwo (mei 2008 – september 2008)
Senior Woonconsulent
- Complexbeheer en het opstellen van beheerplannen.
- Ontwikkelen en implementeren van leefbaarheidprojecten.
- Verzorgen van bewonersparticipatie.
- Signaleren van huurachterstanden en het verzorgen van begeleidingsgesprekken met huurders met een complexe schuldproblematiek (huisbezoeken).
- Aanzeggen van ontruimingen en het voorkomen ervan.
- Begeleiden van urgentieaanvragen en het plaatsen van bijzondere doelgroepen.
- Aanpakken van overlastsituaties.
- Opbouwen en onderhouden van interne en externe netwerken.


Woonburg (Voorheen; WoningStichting Walcheren (mei 2006 – april 2008)
Woonconsulent/incassomedewerker
- Verhuur van woningen (intake, bewoners plaatsen, huurcontracten, huurprijzen samenstellen vanuit Strategisch Voorraad Beleid, plaatsen van bijzondere doelgroepen).
- Overlast en leefbaarheid.
- Wijkherstructurering in samenwerking met klankbordgroep.
- Bijwonen van bewonerscommissies en van hieruit acties ondernemen.
- Opbouwen en onderhouden van contact met externe partijen zoals gemeente, politie, hulpverlenende instanties en gerechtsdeurwaarders.
- Deelnemen aan PIT projecten (Probleem Interventie Teams bij extreme overlast van jongeren in een wijk).
- Incassowerkzaamheden: Treffen van betalingsregelingen, inschakelen van schuldhulpverlening en budgetbeheer, aanzeggen van ontruimingen.

Gerelateerde werkervaring:

DeltaBouman (2005)
Pedagogisch medewerker 4
- Begeleiding van verslaafde ex-prostituees naar een beschermde woonvorm.
- Opstellen en uitvoeren van behandelplannen.
- Opbouwen van netwerken.
- Het uiteindelijke doel was het reguleren van de verslaving en het werken in de prostitutie te beëindigen. Dit was vorm gegeven in een nieuw project.

Werkvoorzieningsschap (WVS) (2003 tot 2005)
Coördinator trainingsafdeling en trajectleiding
- Intensief begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (psychische problematiek, lichamelijke en verstandelijke beperkingen, sociaal arm).
- Leidinggeven aan directe medewerkers.
- Opbouwen en onderhouden van externe contacten.
- Verwerken van uren.
- Samenwerken met de arbo dienst en werken volgens de wet poortwachter.
- Evaluatie- en eindevaluatie verslagen opstellen, bespreken en verantwoorden.
- Het uiteindelijke doel was het behouden van mensen binnen de werkvoorziening door ze te motiveren, structuur te bieden en het aanleren van arbeidsritme en gewenning. Dit werd bewerkstelligd door het aanleren van werkzaamheden, observatie, onderzoek en individuele gesprekken.


Stichting het Gors. ( Voorheen; Zorg Lichamelijk Gehandicapten Goes (1987 tot 2003)).
Begeleidster
- Begeleiden van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en later ook mensen met niet aangeboren hersenletsel.
- Begeleiding bestond uit het bieden van structuur, uitbreiden van mogelijkheden, aanleren en behouden van nieuwe vaardigheden, uitbreiden en behouden van sociale contacten, motiveren en enthousiasmeren.
- Begeleiden van stagiaires.
- Coördineren van een groep vrijwilligers.


Stichting Arduin (2000 tot 2001)
Zorgmedewerker
- Begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Voornamelijk mensen met een gedragsstoornis, waarbij agressief gedrag regelmatig aan de orde was.
- Het doel was om cliënten deel te laten nemen aan de samenleving, zelf keuzes te laten maken ten aanzien van hun levensomstandigheden en persoonlijke toekomst. Het geven van hulp die uitgaat van hun mogelijkheden.Opleiding interimmanager

Opleiding:

FMH vakopleiding verhuur ; Diploma november 2007.
Management ; Certificaat 29 juni 2007.
Sociale Wetenschappen (basiscursus) aan de Open Universiteit ; Certificaat 10 september 1991.
MDGO – VZ
(Middelbaar Dienstverlening –en Gezondheidsonderwijs Verzorging) ; Diploma 7 juli 1987.
LBO (Lager Beroepsonderwijs) ; Diploma 2 juli 1984.

Interne en externe opleidingen
Omgaan met bewonerscommissies (2007)
Klantgericht schrijven (2007)
Omgaan met de veranderde doelgroep binnen de Sociale Werkplaats (2003)
Word (2002)
Teamontwikkeling naar zelfsturing (2001)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Softwarekennis:
Goede kennis gebruikelijke office pakketten
NCCW
Itris


Persoonlijkheidskenmerken:
Zelfverzekerd, actief en communicatief vaardig, gedreven, enthousiast. leergierig, sociaal, maar waar nodig zakelijk, kan me goed inleven in de ander, kan zaken snel overzien en daar op inspelen.Talenkennis interimmanager

Talen:
Nederlands.
Engels.


Overig

Neventaak;
Bestuurslid Platform Armoede Kant beschikbaar?