T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenDirecteur, Manager, Veranderingsmanager

Directeur, Manager, Veranderingsmanager

Werkervaring interimmanager

- Directeur/Bestuurder a.i. Farmaceutisch Facilitair Bedrijf. Aanvankelijke opdracht gericht op ontwikkeling nieuwe initiatieven en herstel van rendement. Uiteindelijk gevolmachtigd tot liquidatie van de onderneming wegens gebrek aan draagvlak voor investeringen bij de aandeelhouders.
- Interim management (en consultancy) bij EMEA organisatie voor Cardiovasculaire Producten (marktleider). In kader van productintroductie de \\\"global marketing strategy\\\" vertalen naar locale operationele doelstellingen. Ontwikkelen en laten uitvoeren van launch trainingen in diverse Europese landen.
- Voorzitter Bestuur Integrale Eerstelijnszorg. Bestuurlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Ontwikkelen integrale zorgplannen, samenwerkingsmodellen en implementatietrajecten. Stimuleren en ontwikkelen ketenzorg: huisartsenzorg, farmaceutische zorg, jeugdzorg, verpleeghuiszorg en poliklinieken.
- Praktijkbegeleiding huisartsenpraktijk op gebied van uitbreiding, effectiviteit en efficiency verbetering, participatie WMO, intra- en interdisciplinaire samenwerking.
- Directeur/Bestuurder a.i. Centrale HuisartsenPost (>300.000 inwoners). Focusgebieden: samenwerking/integratie met Spoed Eisende Hulp ziekenhuis; beleid en ontwikkeling ICT infrastructuur, hosting en vervanging; WDH en RSP, kwaliteitsbeleid en certificering.
- Directeur/Bestuurder a.i. huisartsencoöperatie (ca. 120 HA). Focus: ontwikkelen en implementeren praktijkondersteunerspool (werkgeversorganisatie); initiëren universitaire huisartsenpraktijk, heroriëntatie strategie en beleid; structuurvernieuwing (Health Governance); genereren nieuwe geldstromen.
- Projectmanager/Adviseur: ontwikkelen frontoffice functie voor zorgpartijen binnen WMO. Ontwikkelen van visie, structuur en werkprocessen binnen een multifunctionele woon-zorg omgeving.
- Projectmanager/Schaduwmanager: ontwikkelen meerjaren ICT-beleid t.b.v. grote thuiszorgorganisatie in de Randstad. Thema: \\\"Registratie en Informatie\\\".
- Projectmanager DBC Platform. Ontwikkelen van \\\"het gremium voor vernieuwing en verbetering\\\". Platform voor zorgverzekeraars, ziekenhuisbestuurders, medischspecialisten en leveranciers.
- Projectmanager (tevens docent/cursusleider) in kader van ontwikkeling en uitvoering Management Development programma voor een van de grote kinderopvang organisaties.
- Projectmanager voor diverse projecten op gebied invoering Praktijk Ondersteuning Huisartsenpraktijk en t.b.v. implementatie Landelijke Transmurale Afspraken.
- Docent/Cursusleider voor diverse bedrijfskundige nascholingen voor huisartsen, apothekers en medisch specialisten.
- Projectmanager Innovatie Marktbewerking bij snel groeiende farmaceutische onderneming. Focus: innovatie marktbewerking, ontwikkelen nieuwe mix in personal en non-personal detailing. Uitvoering landelijk grootschalig Kwalitatief Onderzoek Huisartsen.
- Projectmanager Farma t.b.v. de ontwikkeling van een nieuw gezondheidsprogramma bij een commerciële TV-zender (DTC).
- Projectmanager/Adviseur in kader van de fusie-integratie van de sector medische microbiologie in een academisch ziekenhuis. Het samenvoegen van ‘vier bloedgroepen’ leidt tot coherentie tussen medisch specialisten, wetenschappers en paramedisch personeel.
- Projectmanager/Adviseur in kader van bestuurlijke fusie Thuiszorg en Verpleeghuiszorg. Aanzet bieden tot integrale zorgverlening.
- Adviseur m.b.t. herstructurering en competentieontwikkeling regionale kinderopvang organisatie.

Voorts:
Als projectmanager (met resultaatverplichting) een tiental projecten uitgevoerd op gebied van organisatieverandering en cultuurverandering t.b.v. internationale farmaceutische ondernemingen.
Gemiddelde looptijd: 18 maanden.
Scope: meer bereiken met minder mensen, verbeteren rendement (>25%), vergroten effectiviteit en synergie, behouden/verkrijgen marktleiderschap, incorporeren van vereiste competenties.
Rendementsverbeteringen variëren van 45-67% (afhankelijk van performance areas).

Tevens (internationale) ervaring als managementcoach en managementtrainer.

Opleiding interimmanager

Opleiding:
Reformatorisch College Blaucapel te Utrecht: HBS-B
COVALU te Utrecht: HBO medisch/microbiologisch analist

Aanvullende studies:
LOI: Primaire Medische Kennis en Artsenbezoeker;
ISW: Marketing Assistent en Marketing Manager;
EUR: PAO Industriële Marketing;
Kingston University (UK): MBA

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch, conceptueel, confronterend, doelgericht, empatisch, inspirerend, innovatief, motiverend, ontwikkelingsgericht, pragmatisch, relationeel, resultaatgericht, socratisch, structureel, vasthoudend, verbindend.

Talenkennis interimmanager

Nederlands: uitstekend
Engels: uitstekend
Duits: goed
Frans: redelijk
Russisch: matig


Overig

Uiterst ervaren manager (generalist met sterke marketing oriëntatie) in uiteenlopende aspecten van(eerstelijns)zorg. Uitstekende resultaten in implementeren en incorporeren van verandering.
Coachend op leiderschap, visie, richtinggeven, betrokkenheid en doelgerichtheid.

 Beschikbaarheid opvragen