T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager en Consultant

Interim manager en Consultant

Werkervaring interimmanager

Uitgevoerde projecten:
- Teamontwikkeling bij een grote non-profit organisatie
- Uitvoeren van een organisatieonderzoek ten behoeve van conflicthantering en cultuurverandering bij een woningcorporatie.
- Begeleiding bij de teamontwikkeling van het managementteam en Directie van een productschap
- Teamontwikkeling bij een juridische afdeling van Rijkswaterstaat
-Begeleiding van Directie en management bij een cultuurveranderingstraject binnen een Stichting voor infrastructurele werken
- Ondersteunen bij beleid en strategie voor Vanderkleijn BV, specialist op instore promotions
-. Begeleiden van het managementteam bij de positiebepaling volgens INK model. Dit bij een onderdeel van Rijkswaterstaat en het begeleiden van de Directie bij de implementatie van het kwaliteitsbeleid
- Strategisch adviseur van een kwaliteitsverbeteringstraject ten behoeve van een grote juridische functie bij het ministerie van Verkeer en waterstaat
- Begeleiden van de Directie van een productschap bij een reorganisatie. waaronder het uitvoeren van een knelpuntenanalyse, visie-ontwikkeling, dialoog met medewerkers, structuurverandering, cultuurverandering.
- Ontwikkelen van een bedrijfsstrategie en het begeleiden van de uitvoeringsplannen.
- Projectleiding van een projectgroep bestaande uit diverse marktvertegenwoordigers ten behoeve van de ontwikkeling van een ketencertificaat. Voor een grote zakelijke dienstverlener.
- Begeleiding van het directieteam bij de verzelfstandiging van een onderdeel binnen een gemeentelijke organisatie.
- Uitvoeren van technische risicoanalyses conform NEN-EN 1050 op hijsmateriaal voor Smit-Polyweb. Een leverancier en producent van hijs- en sjormateriaal.
- Het doen van externe kwaliteitsaudits bij rechtbanken en gerechtshoven conform het kwaliteitsstatuut rechtbanken, ten behoeve van een certificerende instantie.
- Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijke accreditatie volgens ISO 17025 voor een laboratorium bij Rijkswaterstaat.
- Uitvoeren van een evaluatie op laboratoriumprojecten binnen een onderdeel van Rijkswaterstaat.
- Implementeren van ITIL en ISO 9001 bij een ICT afdeling van het ministerie van SZW
- Ondersteuning en begeleiding van de KAM coordinator en dienstleiding bij de beschrijving en implementatie van VCA** bij een onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht.
- Begeleiden van het managementteam bij de totstandkoming van nieuw kwaliteits- en milieubeleid van een dienstkring van Rijkswaterstaat.
- Begeleiden van de KAM commissie en management bij de invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem bij een onderdeel van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland.
- Begeleiden van een projectteam bij de pilot van een project met als doel invoering van externe kwaliteitsborging. Dit bij een onderdeel van de Provincie Zuid-Holland.
-Implementeren van een kwaliteitssysteem voor het laboratorium IL volgens STERLAB, ten behoeve van accreditatie, bij een onderdeel van een specialistische dienst van Rijkswaterstaat.
- Directe begeleiding en ondersteuning van de directie op regiebasis en korte projecten ten behoeve van de totale bedrijfsvoering.
- Begeleiden en ondersteunen, van een bekende non-profit organisatie, bij het beschrijven van een integraal managementsysteem.
- Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat
- Begeleiden van het projectteam en Directie UAV bij het maken van het bestek met bijbehorende onderdelen. Dit ten behoeve van een meerjarig innovatief contract bij een dienstkring van Rijkswaterstaat.
- Begeleiding van de Directie van Rijkswaterstaat bij de totstandkoming van ondernemingsplannen.
- Training Sturen op Kwaliteit binnen Ziekenhuis Walcheren en GGZ Westelijk Noord-Brabant
- Uitvoeren van diverse workshops "Inrichten van Processen" voor de gezondheidszorg
- Uitvoeren van Verkoop en Productdemonstratie trainingen voor Vanderkleijn BV, specialist op instore promotions.
- Training van medewerkers ten aanzien van de systematiek van externe kwaliteitsborging en de begeleiding van de projectgroep, binnen een onderdeel van de Provincie Noord-Brabant.
- Ontwikkelen en geven van een tweedaagse training kwaliteitsmanagement voor alle medewerkers van een onderdeel van het ministerie van VROM.
- Training externe kwaliteitsborging bij onderdelen van de spoorweg gerelateerde ingenieursbureaus.
- Training van medewerkers ten aanzien van de systematiek van externe kwaliteitsborging voor de gemeente Den Bosch.
- Training Sturen op Samenwerking bij het Minsterie van SZW


Opleiding interimmanager

HBO Bedrijfskunde aangevuld met diverse opleidingen en trainingen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Kwaliteitsmanagement ISO 9001,HKZ,INK,CAF
- Organisatieontwikkeling
- Managementsystemen
- Cultuur, gedrag en organisatie

Talenkennis interimmanager

- Nederlands
- Engels


Overig

Hij is 51 jaar, management consultant, interim manager en houdt zich met name bezig met advisering over managementsystemen en leiderschap, onder andere binnen de overheid. Daarnaast houdt hij zich bezig met organisatievraagstukken zoals onder andere doelmatigheid en rechtmatigheidsvraagstukken, verzelfstandiging en reorganisaties. Specialisatie richt zich met name op management, managementsystemen, leiderschap, procesmanagement en -besturing.

Hij is door de praktijk groot gebracht. Bij Philip Morris Holland heeft Guus zich ontwikkeld op het gebied van kwaliteitszorg en organisatiekunde. Op internationaal niveau heeft hij kwaliteits- en laboratoriumsystemen ontwikkeld en geïmplementeerd.

Guus heeft als hoogst genoten opleiding een HBO opleiding op het gebied van (bedrijfskunde) kwaliteitsmanagement. Daarnaast diverse andere opleidingen zoals: IBW management opleiding, design of online documentation, auditing ISO 9001, kwaliteitsanalist, extern auditor INK, Directie UAV, Introductie V&W, docentenopleiding, communicatietraining, software, etc.

Deze kennis heeft hij in de praktijk gebracht bij verschillende bedrijven en heeft binnen een Directieteam leidinggegeven aan verschillende Europese vestigingen van een Schaaldierenconservenbedrijf. Na zijn industriële ervaring heeft Guus een aantal jaren bij de Rijksoverheid gewerkt (Rijkswaterstaat) om zich daar met name met Kwaliteitsmanagement bezig te houden zowel binnen grote Infrastructurele projecten als binnen de interne organisatie.

Inmiddels is Guus al weer 9 jaar managementconsultant en richt zich naast managementsystemen op leiderschap en het begeleiden van veranderingen.

Hij heeft ervaring op de volgende onderwerpen:

Ontwikkelen van ISO 9001 kwaliteitssysteem
Coachen van Directie en management op het gebied van leiderschap en strategievorming.
Interactieve beleidsvorming en procesmanagement
Ontwikkelen van kwaliteitssystemen ten behoeve van de gezondheidszorg (HKZ)
Ontwikkelen van kwaliteitszorg voor laboratoria volgens STERLAB
Opzetten van HACCP
Werken met GMP- en GLP systemen, ITIL en groeimodel.
Ontwikkelen, geven en begeleiding van training en opleidingen op het gebied van kwaliteitszorg, milieuzorg, communicatie en samenwerking.
Geven van presentaties en workshops
Begeleiden, ondersteunen en trainen op het gebied van Externe kwaliteitsborging Rijkswaterstaat, Holland railconsult en Provincie Noord-Brabant
Lead auditor ten aanzien van ISO 9001/2;1994 en ISO 9001:2000
Reorganisatie van middelgrote en grote organisaties
Contractontwikkeling en beheersing

 beschikbaar?