T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager, Consultant, Interim manager, HR Manager

Manager, Consultant, Interim manager, HR Manager

Werkervaring interimmanager

Karakteristiek

Meer dan 20 jaar ervaring in human resources, verandermanagement, HR consultancy en verkoop. Sinds 2006 zelfstandig interim manager. In 2009 was hij onder andere a.i. Manager HRM van de Plant Sciences Group, bij de Universiteit van Wageningen.
Momenteel werkt hij a.i. voor adviesbureau Eprom (heeft o.a. KPN als klant) en in het verleden heeft hij bij KPN uitgebreide ervaring opgedaan in diverse HR en Salesfuncties. Hij is een toegankelijke persoon en geniet van het werken met mensen uit verschillende achtergronden en culturen. Wim woont met zijn vrouw en twee zoons in Utrecht en probeert o.a. als lid van het buurtcomité, de ouderraad en als trainer/coach van de voetbalteams van zijn zoons het leven in de stad nóg leuker te maken.


Werkervaring

2010: Senior organisatieadviseur en projectmanager HR (a.i.) bij Eprom organisatieadviseurs
2009: Manager HRM (a.i.) aan de Universiteit van Wageningen, Plant Sciences Group (1350 fte)
2009: Coördinator aanbestedingsproject arbeidsmigratie, met een consortium van partners (IOM/Risbo/PWC), adviseur over de organisatiestructuur voor Ardyn ARBO
2007/2008: Manager Resources (a.i). van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
2000/2006: Interimmanager en senior organisatieadviseur bij Eprom organisatieadviseurs
1996/2000: Manager HR, juridische zaken en facilities bij KPN, DOB (300 fte)
1994/1996: Directiesecretaris bij KPN Holding, Concerndiensten
1989/1994: Accountmanager bij KPN Telecom
1986/1989: Beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij KPN Telecom Groningen

Opleiding en training

• 1986 Rechten, RU Groningen. Specialisatie Arbeidsrecht. Afgestudeerd op een rechtsvergelijkend onderzoek naar werkgeversaansprakelijkheid te Bazel, Zwitserland.
• 1989 Sales trainee/accountmanagement opleiding bij KPN Telecom
• 1995 Reddin training effectief management
• 1998 Postacademische opleiding “Strategisch Human Resourcesmanagement”, De Baak
• 1999 Financieel Management voor niet financieel professionals, de Baak
• 2003 Diverse interne organisatieadviesopleidingen bij Eprom
• 2008 Managementtraining Vergouwen en Overduin

Gedurende mijn gehele loopbaan training/opleiding op de volgende gebieden: HR en verander-management: zowel juridische (medezeggenschap, arbeidsrecht, ambtenarenrecht), werving en selectie als trainingen effectief management, adviseren en organisatie ontwikkeling. Voorts opleidingen functiebeschrijven en –waarderen, coaching en training van teams en gesprekstechnieken.
Toelichting werkervaring

2010: Senior HR Projectmanager en Organisatieadviseur bij Eprom organisatieadviseurs (freelance basis, 16 uur)

• Acquisitie, met name uitbreiden dienstverlening onder bestaande klanten
• Onderzoek naar de financiële expertise en adviesvaardigheden van HR adviseurs m.b.t. loonkostenvraagstukken. Ervaren managers ze op dit terrein echt als business partner?

2009: Manager HRM (a.i.), Plant Sciences Group, Universiteit van Wageningen (1350 fte)

Belangrijkste resultaten/verantwoordelijkheden:
• Leiding geven aan de afdeling HRM, 19 medewerkers(14 fte)
• Advies over HR processen van de decentrale personeelsadministratie ten opzichte van het Shared Service Center, reductie in personeel decentraal. SLA’s met Concern HR over rolverdeling centraal/decentraal en implementatie van de veranderingen
• Coachen van de HR adviseurs in ontwikkeling naar “”business partner”,SLA’s met BU’s
• Lid van het directieteam en adviseur m.b.t. medezeggenschap, o.a. over opheffing van een onderdeel van de PSG
• Juridisch advies over rechtsposities, medezeggenschap, reorganisatie en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO van de Universiteiten, Stichting Landbouw Onderzoek)

Feb/Maart/Sept/Okt. 2009: Project Aanbesteding Circulaire Migratie (arbeidsmigratie)

Belangrijkste resultaten/verantwoordelijkheden:
• Namens een consortium bestaande uit PWC, IOM en Risbo opgetreden als projectcoördinator in het kader van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgeschreven Tender over arbeidsmigratie.
• Presentatie van het consortiumvoorstel aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verwerken van de gestelde vraagstelling in de offerte
• Opleveren definitieve aanbestedingsvoorstel inclusief begroting

Jan/Feb 2009: Organisatieadvies voor Ardyn, ARBO

Belangrijkste resultaten/verantwoordelijkheden:
• Advies aan het management over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de algemeen directeur en de regiomanagers. Opstellen van functieprofielen voor beide posities
• Advies over het medezeggenschapstraject m.b.t. een reorganisatie van de organisatie

2007/2008: Manager Resources a.i. van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Deze intergouvermentele organisatie (wereldwijd 6000 medewerkers) werkt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Justitie aan terugkeerprogramma’s voor migranten en in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan kennisbevorderende uitwisselingsprogramma’s met landen van herkomst. Ik heb als interim manager de volgende resultaten geboekt:

Belangrijkste resultaten/verantwoordelijkheden:
• Leiding aan de afdeling “Resources”: HR, Financiën, ICT, Directiesecretariaat en Facilities
• Onderhandeling met Ministeries over projectfinanciering in 2008, in totaal 10 miljoen euro
• Ontwikkelen en implementeren van een nieuwe organisatiestructuur waarbij het projectmatig karakter van de organisatie centraal heeft gestaan, reductie in personeel van 80 naar 65 fte
Kwaliteitsimpuls werving op key posities
• Invoering resultaatgerichte beoordelings- en competentiemethodiek in 2007
• Implementatie SAP Finance/HRM per 1 juni 2008
• Opstellen Jaarrekening 2007, coördinatie budgetcyclus 2008 en 2009

2000/2006: Interimmanager en senior organisatieadviseur bij Eprom organisatieadviseurs

Eprom is een organisatie-adviesbureau gericht op het vergroten van resultaatgerichtheid m.b.v. een bedrijfskundige benadering van HRM. Het bedrijf werkt veel met zelf ontwikkelde e-hrm instrumenten. Als senior adviseur was ik verantwoordelijk voor eigen omzet en omzet voor junior en medior adviseurs en leidde de geacquireerde projecten.

Belangrijkste resultaten/verantwoordelijkheden:
• Organisatieadvies en –structuring, functiebeschrijven en –waarderen, o.a. reeksen functiefamilies bij vele klanten waaronder Gemeentes, KPN (Telecom, Vastgoed, Netwerk Bouw), ABN AMRO
• Key Accountmanager o.a. KPN Telecom, raamcontracten relatiemanagement
• Fusietrajecten en interimmanagement, o.a. bij KPN en SIDN/KEMA
• Voorzitter en/of lid van beloningscommissies en bezwarencommissies, zoals voorzitter functiewaarderingscommissie Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en lid bezwarencommissie functiewaardering Vereniging van Kamers van Koophandel
• Acquisitie van (grote) projecten, coaching junior- en medioradviseurs

1996/2000: Manager HR, Juridische Zaken en Facilities bij KPN, DOB (300 fte)

Belangrijkste resultaten/verantwoordelijkheden:
• Outsourcing Dienst Omroepbijdragen (DOB) uit KPN en opbouwen eigen P&O afdeling, inrichten personeelsadministratie
• Leiding aan de afdeling (10 medewerkers, op de diverse vakgebieden), lid van met MT en secretaris van de Raad van Toezicht
• Invoeren resultaatgerichte managementstijl, cultuurverandering, veiligheid buitendienst
• Sterke inkrimping buitendienst, mobiliteitstrajecten
• Opheffing Dienst per 1 januari 2000 en mobiliteitstraject voor alle medewerkers, deels samenvoeging met Belastingdienst. Samen met de bestuurder onderhandeld met de bonden over de arbeidsvoorwaarden na overgang

1994/1996: Directiesecretaris KPN Holding, Concerndiensten

Belangrijkste resultaten/verantwoordelijkheden:
• Bestuurlijke en organisatorische ondersteuning van de directeur Concerndiensten, verantwoordelijk voor negen concerndiensten van KPN, waaronder het facilitair bedrijf en de ARBO-dienst
• Organisatieadviezen over deze diensten, met name qua positionering (outsourcing, samenvoeging en dergelijke)

1989/1994: Accountmanager bij KPN Telecom

Belangrijkste resultaten/verantwoordelijkheden:
• Via een sales trainee traject doorgegroeid naar accountmanager voor maatwerk servicecontracten voor zeer grote bedrijven
• Verantwoordelijk voor jaaromzetten van circa 3 miljoen euro aan telecomapparatuur
• Aan het eind van deze periode werkte ik ook als projectleider “verkorting levertijden zakelijke markt

1986/1989: Beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden privatisering KPN Telecom Groningen

Belangrijkste resultaten/verantwoordelijkheden:
• Advies en voorlichting over en het organiseren van alle personele zaken in het district Groningen rond de privatisering van KPN. Projectmanagement rond alle personele aspecten en voorlichting over verschillen in arbeidsvoorwaarden na privatisering


Opleiding interimmanager

Opleiding

1986 Rechten, RU Groningen. Afgestudeerd op een rechtsvergelijkend onderzoek naar werkgeversaansprakelijkheid te Bazel, Zwitserland.
1989 Sales trainee opleiding KPN Telecom
1995 Reddin training Management
1998 Postacademische opleiding “Strategisch Human Resourcesmanagement”, De Baak Managementopleidingen.
2003 interne Eprom opleiding resultaatmanagement
2008 Managementtraining Vergouwen en Overduin

Trainingen / cursussen

Gedurende mijn gehele loopbaan regelmatig training en opleiding op de volgende gebieden:

o Commercie: gespreksvaardigheden, relatiemanagement, verkooptraining en producttrainingen
o HR en verandermanagement: zowel juridische (medezeggenschapwetgeving, arbeidsrecht, ambtenarenrecht), werving en selectie als diverse trainingen op het terrein van effectief adviseren en organisatie ontwikkeling
o Management: diverse trainingen, waaronder Reddin managementeffectiviteit, resultaatmanagement, coaching en training van zelfsturing in teams


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

snel in het maken van een goede analyse van de belangrijkste zaken die aangepakt moeten worden
combineren van beleidsmatig inzicht met operationele daadkracht
makkelijk contact met mensen, in staat goede sfeer te creeren
onderhandelingsvaardig vanuit win/win denken

Talenkennis interimmanager

engels goed
duits goed
nederlands goed
frans redelijk

 beschikbaar?