T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?coaching, consulting en interim management

coaching, consulting en interim management

Werkervaring interimmanager

Ervaring
1990 - 2002 Nederlandse Basketball Bond Bunnik
Projectmanager
1999-2002 MPC Donar (eredivisie heren) Groningen
Assistent coach
2002- 2005 MAATconsult bv Heerenveen
(Sport)Consultant/Adviseur
2004-2005 Nederlandse Basketball Bond Utrecht
Assistent Bondscoach Nationaal heren team
2002-2007 Nederlandse Badminton Bond Nieuwegein
Projectmanager
1994-heden Nederlandse Basketball Bond Nieuwegein
Bondsdocent
2002-heden Youth Basketball of America
Ambassador to Holland
2005 – heden coaching & consulting Groningen
Mede-eigenaar/Directeur/Coach/Adviseur/Consultant
Meegewerkt aan de volgende
projecten Opzetten Basketball Talenten Centrum Groningen en Zwolle
Diverse sportbeleidsontwikkelingen in Groningen door de gemeente GroningenErvaringen:

05-heden coaching & consulting
Team en individuele coaching in zowel het bedrijfsleven als de sportwereld. Zie hiervoor
1. Effectieve Team coaching, advisering en begeleiding van zowel sport als bedrijven teams op gebeid van effectief samenwerken, een team worden, gedragstijlen- en drijfverenanalyse. Referenties: NDC Media Groep (Team Go en bladmanagement), VOS logistics, Huisman Transport BV, Philips, Fokker, BV Veendam,
2. Buurtprojecten, middels sportprojecten meer wijkcohesie tot stand brengen. Project wijk de Hoogte in Groningen. Referenties: Ned. Basketball Bond, Ned, Badminton Bond, Gemeente Groningen.
3. Samenwerking tussen diverse organisaties tot stand gebracht die samen het Bslim project in de oude wijken van de stad Groningen ter uitvoering moesten brengen. Di project heeft o.a. ten doel wijkcohesie stimuleren, kinderen leren wat gezond leven is. Referentie: OCSW Gemeente Groningen, Huis van de Sport Groningen, MJD
4. Ontwikkelen van een NSO aanbod ism school, wijk- en sportverenigingen in de stad Groningen in opdracht van een kinderopvang organisatie. Referentie: SKSG.
5. Individuele coachingstrajecten


03-05 MAATConsult BV
Sportmanagement
1.Organisatie, Admin./Org.,Outputgerichtmarketing, Taak/Rolvervul., Planning,Aansturing proces, Netwerk/PR/marketing, Bestuursorg.
2. Sportmanagement vanuit clubperspectief, Technisch manager, Commercieel manager
3. Coach van werk/sport teams, Groepdynamiek/Techn. inh.(Coach de coach),
Sportbeleid / Adviseur
Beleidsontwikkeling,Planontwikkeling, Intermediair tussen overheid/clubs/bonden,Supervisor of senior projectmanager (a.i.), Intervisie. (Hoe projecten uit te voeren.), Breedtesport adviseur, Projecten uitvoeren, Topsportontwikkeling, Selectie adviseur, Hoe voorkom je uitval.
Sport & bedrijf
Marketingonderzoek, Bedrijfsnetwerken, Netwerkopbouw rondom org., Kennisbijeenkomsten. Sport – Bedrijfsleven, Symposia, Ervaringsmeeting, Bedrijfsteams trainen,
Sport/Jeugd/Organisaties - Maatschappijen
Coach/Adviseur, Projectontwikkeling, Buurtproject, Reïntegratieproject, Preventie, Spec. doelgroepen aanpak

Overige
Organisatie basketball kampen
Zitting in diverse klankbordgroepen van NOC#NSF


Nederlands Basketball Team(heren)
Ass. coach
2003 Winnaar vierlanden toernooi België, met overwinningen op Tsjechië en België
2003 Overwinning tijdens het kwalificatietoernooi op Estland
2004 Overwinning tijdens het degradatietoernooi op PolenMPC Donar (heren eredivisie basketball)
Ass. Coach heren eredivisie team(assisteren bij het coachen, assisteren bij de trainingen, assisteren bij het rekruteren van spelers)
Advisering bestuur
1999-2000 Finale Nederlandse Beker
1999-2000 1e ronde Play-off
2000-2001 halve finale Play-off (1e na de reguliere competitie)
2001-2002 1e ronde Play-off

90-03 Nederlandse Basketball Bond
Trainen van Talentvolle jeugd teams (Rayon Selectie)
Ass. Coach Nationaal senioren team
Ass. Coach Nationaal junioren team
Docent les en leidinggeven en techniek, tactiek en coaching op zowel de bondsopleidingen als op het CIOS en ALO
Organiseren van events als ledenwerfactiviteiten, schoolbasketball, pleintjes basketball, nationale kampioenschappen, (bij)scholingen voor trainers/coaches
Verenigingsondersteuning op zowel technisch als bestuurlijk niveau
Opzetten Talenten Centra in Groningen en Zwolle
Opzetten Persoonlijke Opleidingsplannen voor spelers en speelsters uit de nationale teams
Begeleiding van talentvolle spelers en speelsters
Gemeente adviseren over basketball breedte en topsport activiteiten
Coachen van jeugdbondscoaches
Lezingen op de ALO, HEAO, CIOS, en dergelijke

Leo van de Kar sportfonds
1992 Uitverkiezing tot meeste getalenteerde trainer in Nederland.


Opleiding interimmanager

Opleiding /
Cursussen 1980-1983 CIOS(MBO) Heerenveen
1983-1984 Akte J (LO Gymnastiek) (HBO) Groningen
1988-1990 Maatschappelijk Werk (HBO) Groningen
(niet voltooid in verband met baanverandering)
1993-1994 Sport Management (ALO)(HBO) Groningen
1995 Project Management (HBO) Bunnik
2003 Mentale Training bij topsporters (basis) Groningen
2005 Mentale Training bij topsporters(MBTi) Groningen
2005 MDI (gedragstijlen analyse) (HBO) Amsterdam
2006 MDI (drijfveren analyse) (HBO) Amsterdam
2007-2008 HBO coaching ZwolleConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

zie cv............................

Talenkennis interimmanager

zie cv .............................

Overig

zie cv.................................

 beschikbaar?