T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenVerandermanager

Verandermanager

Werkervaring interimmanager

Maart 2004 – heden
Heden: Zelfstandig ondernemer
Organisatie- en projectadvies op freelance basis
Specialisatie: verandertrajecten

Opdrachten Freelance

Opdracht April 2007 / Augustus 2007
Freelance adviseur / manager secretariaten at AMC de Meren IFP
Efficiencyverbetering Secretariaten IFP

• aanstellen teamcoördinator in vaste dienst
• tot die tijd optreden als manager secretariaten
• ontwikkelen van heldere taakomschrijvingen voor 5 secretariaten:
Directie- P&O- Opname-, Poliniek- en Klinieksecretariaat.
• in kaart brengen werkvoorraad 5 secretariaten
• werving en selectie
• opstellen profielen binnen het nieuwe functiegebouw
• bezetting op alle werkdagen
• vastleggen afspraken over werkverdeling en vervanging
• opstellen procedures & werkinstructies
• opstellen personele begroting
• samenvoegen Directiesecretariaat met P&O secretariaat
• DBC contactregistratie optimaliseren
• invoering Clean Desk Policy
• interne verhuizing
• archief opruiming
• verbeteren van de communicatie
• invoering nieuwe werktechnieken/middelen
• invoering time management
• opzetten dossiervorming secretaresses
• invoering competentiemanagement
• zorgen voor passende secretariële (om-)scholing


Opdracht augustus 2004 / Oktober 2006
Projectsecretaris Provincie t.b.v. de omlegging van een provinciale weg in 5 gemeenten
• verlenen van procesmatige en inhoudelijke ondersteuning aan de Programmadirecteur;

• zorg dragen voor organisatorische en administratieve zaken;

• voeren van stuurgesprekken met de projectleiders i.s.m. de programmadirecteur;

• tussenpersoon in het projectteam naar contractteams, staf en overige organisatieonderdelen;

• acties uitzetten bij en functioneel aansturen van projectmedewerkers (28p);

• het bewaken van lopende acties (reactietermijnen van beoordelaars etc.);

• inhoudelijke voorbereiding van projectstart-ups, workshops en teambuildingsessies;

• gevraagd en ongevraagd uitbrengen van organisatorische adviezen aan de programmadirecteur;

• input en eindredactie maand- en kwartaalrapportages;

• voorbereiding en uitvoering personeelsbeleid, alsmede werving en selectie;

• inwerken van nieuwe projectmedewerkers;

• communicatie in- en extern.


Opdracht juni / juli 2004 Analyse bij een gerenommeerd opleidingsinstituut
• analyse t.b.v. werving & selectie voor de functie directiesecretaresse
• advisering aan P&O afdeling.


Opdracht april / mei 2004 Organisatieanalyse groeiende organisatie op het gebied van
IP services voor Service providers
• Organisatieanalyse
• schrijven Plan van Aanpak voor nieuw op te zetten secretariaat
• schrijven profiel voor functie officemanager op maat


Oktober 2003 – maart 2004 Oriëntatieperiode opstart twee zelfstandige ondernemingen
Uitvoering 4 proefopdrachten ten behoeve van portfolio binnenhuisarchitectuur, ontwerp website, acquisitie. Onderzoeken van mogelijkheden als freelance consultant.Loondienstbetrekkingen

Mei 2003 – oktober 2003 Harbour Business Classics Operational Manager
• projecten ter verbetering van automatisering, logistiek, uitstraling, verkoop en informatiestromen voor een bedrijf in herenmaatkleding;
• administratie;
• boekhouding;
• verkoop en advies.

Mei 2000 – mei 2003 Sethos BV Detacheringsbureau Projectleider jr.

Detachering bij een grote bank: .
Opzetten en inrichten van het projectbureau Cultuur van waaruit het veranderingstraject van intern gericht naar klantgericht wordt gecoördineerd (5000 medewerkers).
• communicatie in- en extern;
• planning en logistiek voor leergangen van leidinggevenden;
• leidinggevend aan projectsecretariaat (2p);
• budgetopbouw en –bewaking;
• input leveren voor managementinformatie;
• input leveren voor Plan van Aanpak;
• organiseren van grote bijeenkomsten;
• informatievoorziening;
• projectorganisatie;
• meedenken over vervolgtrajecten.

Detachering bij Schiphol: Opzetten en inrichten van een projectbureau t.b.v. het project ter vervanging van het digitale hart van Schiphol waar alle vitale activiteiten zoals luchtverkeersleiding, bagagetransport, terminals etc. op zijn aangesloten, alsmede alle databases.
• Aansturing van het projectsecretariaat (4p);
• inventarisatie van behoeften voor het projectbureau;
• schrijven Plan van Aanpak;
• ontwerp en inrichting digitaal archief en fysiek archief;
• opzet projectbureau;
• voorbereiden interne verhuizing en uitbreiding;
• rapportages over voortgang project.

Mei 1998 – mei 2000 Planet Media Group Management Assistent
De eerste 7 maanden opzetten secretariaat voor de directeuren financiën, commercie, techniek, content en de bedrijfsjurist.
• samenstellen van het beleid en processen;
• werving & selectie secretaresses;
• leidinggevend aan secretariaat (6p);
• relatiebeheer;
• intussen: volledige ondersteuning van 5 directeuren;
• back-up voor de personal assistant van de algemeen directeur;
Vanaf oktober 1998 Management Assistent van de Manager Customer Services.
• begeleiding van de reorganisatie van de afdeling;
• opzet informatiestromen en werkprocessen;
• Inhoudelijke ondersteuning van de directeur;
• spilfunctie de afdeling;
• huisvestingscoördinator bij interne verbouwing en verhuizing van de afdeling;
• facility management.
Januari 1997 – april 1998 Konig Taxaties Office Manager
• ondersteuning directie;
• ondersteuning projectleiders;
• leidinggevend aan secretariaat (2p);
• herstructurering van het secretariaat;
• opzetten postregistratiesysteem, databases en relatiebeheer;
• ontwerpen en implementeren standaardformulieren;
• routing personeelszaken;
• uitwerken van taxatierapporten voor Hofzaken en offertes;
• organiseren meetings en festiviteiten;
• coördinatie van de verhuizing van het bedrijf naar een andere plaats.

Juni 1993 – april 1996 Dectrade Computerbedrijf Directiesecretaresse
Ondersteuning van twee directeuren, agendabeheer, in- en verkoop computeronderdelen en software (inkoop in Engels), in- en verkoop X-10 apparatuur (home-automation), adviserende rol naar klanten, voorraadbeheersing, debiteuren- en crediteurenadministratie, facturatie, relatiebeheer, telefoon.

November 1990 – mei 1993 Mediavox Vertaalbureau Directiesecretaresse
Ondersteuning van de algemeen directeur op alle mogelijke vlakken, opzetten van boekhouding, administratie, agendabeheer, relatiebeheer, telefoon, telefonische verkoop van advertenties, verzorgen van mailings, etc.Opleiding interimmanager

Opleiding
2003 Binnenhuisarchitectuur (IVB)
2001 Prince 2 Foundation (Pink Roccade)
2000 HBO Management Assistent (SMI
1993 Effectieve Bedrijfscorrespondentie Nederlands (LOI)
1989 MAVO-D

Cursussen
1999 Workshop Mindmapping
1999 Workshop Loopbaanplanning
1998 Workshop Timemanagement (Randstad)
1993 Cash (boekhoudprogramma)
1990 Machineschrijven


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Aanpassingsvermogen,klantgericht, integer, accuraat, ambitieus, betrokken, besluitvaardig,helicopterview, flexibel, leervermogen, gemotiveerd, organisatiesensitief, resultaatgericht.

Talenkennis interimmanager

Nederlands in woord en geschrift:Uitstekend
Engels in woord: Goed
Engels in geschrift: Redelijk


Overig

Extra Curriculair:
Maart 1991 – Maart 1999 Bestuurslid Jongerensociëteit
Bijzonderheden:
In bezit van rijbewijs B
In bezit van auto
In bezit van geldige VAR


 Beschikbaarheid opvragen