T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Change manager

Change manager

Werkervaring interimmanager

Periode 2010-08 / 2010-10 (consultancy bestuur Leasemaatschappij)
Parttime bij een Leasemaatschappij omzet € 30 mln. als Management consultant met als taak concipiëren van een meerjaren beleidsplan ten behoeve van het vormgeven van acquisitie en new business.

Periode 2010-04 / 2010 – 11 zorgtaken uitgevoerd in privé.

Periode 2008-11 / 2009-12 (Adviseur RvB / Concerncontroller)
Fulltime bij een zorginstelling omzet ca. € 130 mln. als adviseur RVB / concern-controller met als taak hiërarchisch leiding te geven aan administraties en control, lid directieraad.

Periode 2008-01 / 2008-09 (Financial manager)
Fulltime bij een VVT zorginstelling omzet ca. € 45 mln. als hoofd Financiën, Control & ICT met als taak hiërarchisch leiding te geven aan administraties, control en ICT, lid directieraad

Periode 2007-05 / 2007-12 (concerncontroller)
Fulltime bij een zorgorganisatie omzet ca. € 500 mln. als Financieel adviseur, concern-controller RVB met als taak functioneel leiding geven aan groepscontrollers, concerntreasury en lid management comité.

Periode 2006-08 / 2007-05 (controller, Financial manager)
Fulltime bij een zorginstelling omzet ca. € 160 mln. als financieel directeur met als taak hiërarchisch leiding geven aan controllers en administraties, en concern ICT.

Periode 2006-02 / 2006-04 (projectleider Health Care Governance, adviesopdracht)
Parttime bij een zorgorganisatie omzet ca. € 134 mln. als Adviseur RVB/RVT met als taak het concipiëren van een Governance Code voor de instelling.

Periode 2005-03 / 2006-06 (concerncontroller, financieel manager, projectleider)
Fulltime bij een zorginstelling omzet ca. € 50 mln. als adviseur RVB / concerncontroller met als taak hiërarchisch leiding geven aan de administraties, lid management team.

Periode 2005-08 / 2005-12 (adviseur directie)
Parttime bij een Leasemaatschappij omzet ca. € 20 mln. als adviseur directie met als taak uitvoering / ondersteuning bij due diligence, koop en verkoop van deelnemingen.

Periode 2003-08 / 2006-02 (concerncontroller, kwartiermaker SSC (100fte))
Fulltime, later parttime bij een zorgorganisatie omzet ca. € 150 mln. als Concerncontroller met als taak de fusie-organisatie een controleerbare structuur te geven en het kwartiermakerschap te houden van een op te richten Shared Service Centre, lid van de directieraad.

Periode 2001-09 / 2003-04 (Transitiemanager Financial Shared Service Centre (FSSC))
Fulltime bij een openbaarvervoermaatschappij omzet ca. € 288 mln. als financieel manager met als taak hiërarchisch leiding geven aan de transitie van onafhankelijke administraties naar een geïntegreerd Financieel Shared Service Centre, functioneel leiding geven aan businesscontrollers van de deelnemingen. Lid management team.

Periode 2001-06 / 2001-07 (Financieel directeur Thuiszorg organisatie)
Fulltime bij een zorgorganisatie omzet ca. 50 mln. als financieel directeur met als taak de vervaardiging van een reddingsplan w.o. herfinanciering en doorstart.

Periode 2001-04 / 2001-06 (Financieel consultant Verzekeraar)
Fulltime bij een verzekeraar als projectmanager met als taak een kostenbesparingsprogramma te vervaardigen.

Periode 1978 / 2000 Loondienst. NV Alrecon (financieel directeur); PTT Post (hoofd bedrijfs-economische zaken); Staatsdrukkerij (chef bedrijfsbudgettering & kostencalculatie)

Opleiding interimmanager

Bedrijfseconomie aan de UvA
postdoctorale cursussen treasury, change management, accountantcy

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Leiding geven aan veranderingsprocessen;
Ondersteunen en zonodig coachen bestuur/management;
Total chanege management (organisatorisch; personeel; fiscaal; bedrijfseconomisch; bestuurlijk; juridisch)

Talenkennis interimmanager

Nederlands, moedertaal;
Engels, schrijven/spreken goed
Duits, schrijven/spreken goed

Overig

Ik ben een daadkrachtige, resultaat gerichte bouwer (continuïteit en stabiliteit staat voorop!) hands on, een mensenmens. Medewerkers typeren mij als een zeer toegankelijk en betrokken persoon die bereid is mee te denken in nieuwe kansen. Medewerkers en collega’s kunnen zich ontplooien waarbij het overall belang van de organisatie en de risicobeheersing daarbij niet uit het oog verloren mag worden.
Opdrachtgevers typeren mij als een organisator, een ondersteuner, een inhoudelijke coach m.b.t. bedrijfseconomische- inrichting- en kwaliteitsprocessen. Geen jaknikker meer een participatief leider, in de zin van richtinggever, professioneel en functioneel vasthoudend.

Ik ben in staat personen en groepen te enthousiasmeren, te winnen voor een bepaald doel. Externe partijen (banken, verzekeraars, belastingautoriteit), aandeelhouders, toezichthouders, medezeggenschap raden, collega leidinggevenden en medewerkers breng ik “awareness” bij om de organisatiedoelen te kunnen realiseren, hierbij schenk ik nadrukkelijk aandacht aan het zakelijk- en het menselijk aspect.
Het initiëren van (creatieve) processen bij groepen en individuen waaruit een gezonde en structurele productiviteitsverbetering en/of kwaliteitsverbetering voortkomt vind ik erg belangrijk voor de verhoging van structurele outputkwaliteit. Ik vind het gedragsaspect hierbij van groot belang.

Ik beschik over specifieke kennis van veranderingsprocessen bij administratieve, technische en juridische reorganisaties. Ik heb veel ervaring op het gebied van het ontwikkelen van KPI en PPI (outputdoelstellingen) in aanvulling op een goed werkend risicobeheerssysteem, binnen een veranderende organisatie. Ook met het ontwikkelen, ten uitvoer brengen en optimaliseren van de bestuurlijke informatieverzorging ten behoeve van de managementondersteuning heb ik zowel vanuit mijn studie als ook vanuit mijn ervaring veel affiniteit


 beschikbaar?