T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering

Werkervaring interimmanager

Werkervaring

01/2000
(15 jaar )
Capelle aan den IJssel, Nederland.
Directeur eigenaar, Adviseur en Interim Manager;
Management en accountancy advies;
Adviseren van cliënten op strategisch, tactisch en operationeel, als zelfstandige of als vakspecialist i.s.m. met o.a. KPMG, EY, PWC en Deloitte, op het gebied van organisatorische, bedrijfseconomische en administratieve vraagstukken. Tevens advies in implementatietrajecten, o.a. DOT, (DBC’s,) ZZP en WMO systematiek bij zorgorganisaties. Het opnieuw inrichten van administratieve organisatie het opzetten van een AO/IC. Als Interim (Financieel)Manager continuïteit waarborgen en het begeleiden bij fusies en het oplossen van post fusie problemen. Advies beursgenoteerde organisaties over IAS/IFRS en het geven van (inhouse) trainingen met eigen cursusmateriaal. Als Interim Manager diverse projecten op het gebied van organisatie veranderingen en verbeteringen uitgevoerd.

01-05-2014 t/m 11-2014 Firmanaam: Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

Functie : Adviseur a.i.
Opdracht en realisatie : Het adviseren Raad van Toezicht, Raad van Bestuur,
Stafmaatschap en het Management team op het gebied van
complexe zaken op het gebied van:
• Goodwill bepaling
• Afstoten activiteiten (ziekenhuispraktijk)
• Integrale bekostiging
• Inrichten nieuw stuurmodel
o Transformatie Stichting ADRZ naar Niet Transparant Participatiemodel
- Inrichten nieuwe BV
- Waardebepaling inbreng St. ADRZ
- Inrichten Coöperatie Medisch Specialisten Bedrijf
- Afspraken specialisten en nieuw participatiemodel
- Waardebepaling inbreng medisch specialisten
- Opzetten In- en Terugverdienmodel
- opzetten en inrichten Resultaat Verantwoordelijke Eenheden

10-2010- t/m 31-12-2012 Firmanaam: Vitree (Jeugdzorg)

Functie : Manager Bedrijfsvoering a.i. (MT Lid)
Leidinggeven aan : Direct 6, Indirect 28 medewerkers m/v
Eindverantwoordelijk : HRM, Financiën, Control, Informatiebeheer, ICT, Kwaliteit en
Facilitaire zaken.
Opdracht en realisatie:
• Waarborgen continuïteit;
• Inrichten nieuwe organisatie(model);
• Opzetten nieuw bestuur model;
• Oplossen post fusie problematiek;
• Realisatie en implementatie begroting 2011, 2012 en 2013
• Realisatie verkoop zorgproducten 2011 en 2012
- AWBZ 2011 €22 mio en 2012 €24 mio 2013 26 mio
- ZVW 2de lijns curatieve Jeugd GGZ 2010 €375K, 2012 €675K en 2013 €975K
- Provinciale Jeugzorg 2011 €12 mio en 2012 €13 mio 2013 €14 mio
- WMO 2011 €2 mio en 2012 €3 mio 2013 €4 mio

• Definitie productportfolio inclusief kostprijzen
• Implementeren planning & control cyclus;
• Verantwoordelijk voor verkooponderhandelingen AWBZ, ZZP’s en ZvW, GGZ
• DBC’s, Provinciale subsidies en Gemeentelijke subsidies (WMO);
• Voorbereiding transitie Jeugdzorg;
• Implementatie nieuw rapportagemodel;
• Treasurymodel opgezet, ingericht en uitgevoerd;
• Strategisch Vastgoedplan gerealiseerd;
• Herdefiniëren MFC, Jeugd GGZ 2de lijns curatieve zorg te Zwolle
• Zorg gerelateerde werkzaamheden. uitrol VPT (Volledig Pakket Thuis) en
• (her)inrichting Intakeorganisatie.
• HRM, strategie ontwikkeling
• Outsourcing ICT activiteiten


08-2009 t/m 05-2010 Firmanaam: Atlant Zorggroep (VVT en GGZ)

Functie : Projectleider Interne Organisatie a.i.
Opdracht en realisatie:
• Het optimaliseren van werkprocessen t.b.v. de ondersteunende diensten,
inkoop, verkoop en financiële administratie.
* Verbetering inkoopactiviteiten Facilitaire Dienst verdere uitrol Vila – Proquro, Implementatie GHX platform, inkopen via platform bij catalogileveranciers.
• Verankering in organisatie en vastleggen in AO / IC.
• Digitale verwerking inkoopfacturen, implementatie en uitrollen Factuurscan,
PinkRoccade
• Stroomlijning derde geldstromen, verbetering registratie overige opbrengsten.

08-2008 t/m 05-2009 Firmanaam: Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Walcheren/Oosterschelde

Functie: : Hoofd Bedrijfsbureau a.i.
Leidinggeven aan : Direct 12 waaronder 4 Business Controllers, 3 Bedrijfseconomische
adviseurs, 3 Business Intelligent ontwerpers en 2 Business
Analisten.
Opdracht en realisatie:
• Het Bedrijfsbureau functioneel heringericht en een werkstructurering aangebracht de betrouwbaarheid van de managementinformatie beoordeeld en heringericht, introductie Cognos als rapportagetool, implementatie nieuw rapportage model. Tevens de begroting 2009 herzien en aangepast.
• Het opnieuw inrichten en opzetten van een Planning & Control cyclus deze in de gehele organisatie uitgerold.
• Herschikking vastgoed, samenwerking met College sanering zorginstellingen, afstoten en herinrichten van vastgoed, start met opzet van financiering nieuwbouw ADRZ Ziekenhuis.
• Het Managementteam en Raad van Bestuur, gevraagd en ongevraagd, met raad en daad ondersteunen tijdens het fusietraject.
• Het verandermanagement bedrijfseconomisch ondersteund en het primaire proces heringericht waarbij alle disciplines gehoord zijn, "rondje langs de velden maatschappen” en idem sector en afdelingsmanagement”, standaardiseren van processen met als doel een efficiëntere werking binnen het primaire proces.
• Beoordeling en herziening kostenplaatsen/kostensoorten in het kader van het kostprijstraject DBC's, overige verrichtingen, kostprijsmodel via TRAG (Cost Control) (Performation)ontwikkelt.
• Treasury functie ingericht en uitgevoerd.
• Inrichten DBC’s en AO/IB PAAZ

7-2007 t/m 07-2008 Firmanaam: Kennemer Gasthuis Haarlem

Functie: : Manager Bedrijfsvoering a.i.
Leidinggeven aan : Direct 10, Indirect 20 medewerkers m/v
Afdelingen: : Financiële Administratie, Planning & Control, Zorgadministratie en
Informatiebeheer

Opdracht en realisatie:
• Het herinrichten en herpositioneren van de Economische en Administratieve organisatie;
• Inrichten planning en control cyclus, inclusief interne controle en het efficiënt inrichten van processen;
• Het opnieuw inrichten van de afdeling financiën en zorgadministratie het beschrijven van een volledige administratieve organisatie;
• Verantwoordelijk voor een tijdige oplevering, opstellen en goedkeuring, van de jaarrekening.
• Herijken volledige AO/IB
• Mede definiëren DBC’s PAAZ

11-2006 t/m 05- 2007 Firmanaam: GGZ Noord Holland Noord

Functie : Manager Finance & Control a.i.
Leidinggeven aan : Direct 15, Indirect 45 medewerkers m/v

• Zorgdragend voor een continuïteit;
• Fusie besprekingen en Raad van Bestuur met raad en daad in deze periode bijstaan;
• Opzetten AO /IB;
• Opstellen Jaarrekening.

02-2006 t/m 07-2006 Firmanaam : Provincie Zuid Holland, Dienst Beheer Infrastructuur, District Stedelijk Gebied

Functie : Hoofd Bedrijfsvoering a.i.
Leidinggeven aan : Direct 20 medewerkers m/v
Afdelingen : Secretariaat, Financiële Administratie en KAM
Het tijdelijk waarnemen voor de functie met de opdracht:
• het uitvoeren van de werkzaamheden als bureauhoofd Bedrijfsvoering;
• het coachen van de medewerkers en opstellen van een
• ontwikkelingsplan;
• Het bevorderen van teambuilding en samenwerking binnen het
bureau en andere bureaus binnen en buiten het district;
• het concretiseren van werkafspraken;
• het optimaliseren van de ondersteunende functie(dienstverlening) van bureau Bedrijfsvoering
• het verhogen van de efficiency en effectiviteit van het bureau Bedrijfsvoering

11-2005 t/m 03-2006 Firmanaam: ANWB

Functie : Projectleider
Leiding geven aan : Direct aan 2 medewerkers
Taakomschrijving:
• Als projectleider was ik verantwoordelijk om de financiële administratie van de divisie Services, waaronder de Facilitaire Dienst, Vereniging en een Shared Service Center Crediteuren, de (senior)medewerkers te professionaliseren.
Hiervoor maakte ik gebruik van een matrix waarin alle medewerkers van de diverse disciplines, Debiteuren, Crediteuren Assets, Treasury en General Ledger leerde omgaan met integrale verantwoordelijkheid. Resultaat was dat zij vanuit hun disciplines, vakspecialisme, rapportages konden opstellen deze te analyseren, waar nodig adviezen te geven en te voorzien van commentaar.

10-2004-t/m 02-2005 Firmanaam: Ziekenhuis Hilversum

Functie : Interim Manager AO / IC
Leiding geven aan : Direct aan 2, Indirect 10 projectmedewerk(st)ers

Taakomschrijving:
• Het ontwikkelen en implementeren van een afdeling Interne Controle zoals beschreven in de Kaderregeling t.b.v. de DBC systematiek inclusief het opzetten van een handboek AO/IC inclusief stroomschema’s en procesbeschrijvingen van het primaire zorgproces en ondersteunende processen.
• Tevens de Hoofd Dienst Informatie Automatisering Financiën met raad en daad bijstaan aangaande de DBC-systematiek en problematiek.

04-2004 t/m 06-2004 Firmanaam: ING Real Estate

Functie : Consultant

Taak omschrijving:
• Het converteren van reportage modellen en analyses van Dutch GAAP / ING GAAP naar IAS/IFRS en USGAAP en visa versa.

04-2002 t/m 10-2002 Firmanaam : Geldnet BV (G4S) te Maarssen

Functie: : Interim Adviseur / Projectleider
Leiding geven aan : Direct aan 5 project medewerkers m/v
Taakomschrijving: Herpositioneren van de salarisadministratie en de
personeelsadministratie.

• Na een analyse en een rapport te hebben gemaakt kwam het verzoek om de lijst met aanbevelingen uit het rapport in de organisatie te implementeren. Dit was het opzetten van een nieuwe AO/IC en een aantal nieuwe processen om aansluiting met de productie eenheden te maken. Ondersteund door tijdregistratie, standaardformulieren en geautomatiseerde interfaces.10-2000 t/m 07-2001 Firmanaam : Olly’s BV te Alkmaar

Functie : Interim Adviseur / Projectcoördinator/Finance Implementatieteam
ERP Ross / Essentus
Leidinggeven aan : Direct 3, Indirect 10 medewerkers m/v

Taakomschrijving:
• Als Business Proces Owner Finance allereerst volledige procesbeschrijving gemaakt inclusief interfacebeschrijvingen om deze later in een ERP applicatie (Essentus) en Financiële applicatie (Ross) te implementeren.
03/1992 - 12/1999 (7 jaar en 10 maanden)
KPMG Interim Management, Utrecht (stad), Nederland
Management en accountancy advies, Financieel / Accounting, teamleider manager
Als Interim manager verschillende opdrachten volbracht

Functie : Interim Manager (Strategisch en Financieel Professional)

Als Interim manager verschillende opdrachten volbracht. Onderstaand een kleine selectie:

10-1998 t/m 10-1999 Firmanaam : Jan van Breemen Instituut Amsterdam
Functie : Controller (HEAD)
Leidinggeven aan : Direct 10, Indirect 20 medewerkers m/v

Taakomschrijving
• Leiding geven aan: Direct 10, indirect 45 medewerk(st)ers.
• Het begeleiden van het JBI in een fusietraject met het Slotervaart Ziekenhuis. Na afketsen fusie een nieuwe(administratieve)organisatie en interne controle opgezet inclusief planning & control systematiek.
• Het implementeren van een productie applicatie (PRODIS) en een financiële applicatie (FINALL) en inrichten Business Objects.

06-1998 t/m 09-1998 Firmanaam: Wolfson BV te Schoonhoven
Functie : Controller
Leiding geven aan : Direct 4, indirect 12 medewerkers m/v
Taakomschrijving
• Het opzetten van een volledig nieuwe(administratieve) organisatie en interne controle waarbij het implementeren en integreren van een productie applicatie, in- en outbound installatie, met een financiële applicatie hier een belangrijk onderdeel van uitmaakte.

09-1998 t/m 04- 1999 Firmanaam: Sigma Coatings BV
Functie : Business Analist / Controller Divisie Do It Yourself
Leidinggeven aan : Direct aan 8 controllers in de landen: Groot Britannië; België;
Frankrijk; Italië; Spanje; Duitsland en Scandinavië.
Taakomschrijving
• Als BU analist verantwoordelijk voor de volledige analyse, ontwikkeling van consumentenverf producten in de Europese landen.
• Toetsing commercieel en financieel beleid en het opzetten van budgetrondes en goedkeuring van landenbudget.

07-1997 t/m 07-1998 Firmanaam: KPMG /Salarisgroep
Functie : Projectleider reorganisatie / Adviseur
Leidinggeven aan : 12 salarisadministrateurs m/v
Taakomschrijving
• Dit onderdeel moest worden gereorganiseerd daar het een onrendabel onderdeel was gebleken. Mijn taak was om deze organisatie opnieuw op te zetten waarbij aspecten zoals communicatie, commercieel denken en efficiency opnieuw in de organisatie moest worden geïntroduceerd. Waarbij ook vergroting van capaciteit, capabiliteit en professionalisering nodig was.

05-1997 t/m 07-1997 Firmanaam: Events BV te Abcoude
Functie : Interim Controller
Leidinggeven aan : Direct 10,indirect 15 medewerk(st)ers
Taakomschrijving
• Als (Interim) Financieel Manager/Controller de continuïteit van de organisatie in moeilijke tijden waarborgen en te onderhandelen met banken, crediteuren en opdrachtgevers.

01-1996 t/m 04-1997 Firmanaam: Chiron BV
Functie : Financieel Manager
Leidinggeven aan : Direct 8, indirect 18 medewerkers m/v
Taakomschrijving
• Als Financieel Manager verantwoordelijk voor de totale financiële organisatie.
• Tijdens mijn aanwezigheid een nieuw financiële applicatie, Sun en MIS, Hyperion, opgezet.
• Tevens een nieuwe AO/IC geïmplementeerd.

05-1995 t/m 12-1995 Firmanaam: TUI Nederland BV
Functie : Controller verslaglegging
Leidinggeven aan : Direct 5
Taakomschrijving:
• Opdracht luidde de afdeling verslaglegging van HI, te Rijswjk, en Arke, te Enschede, op financieel rapportageniveau te begeleiden en deze op een hoger niveau te brengen.
De toenmalige rapportage structuur was ondoorzichtig en een wirwar van (personal tool) applicaties. Door Hyperion integraal in het bedrijf, als enige rapportageomgeving, uit te rollen en een rapportagemodel te hebben ontwikkelt, i.p.v. de personal tool applicaties (Excel etc.), plus de introductie van een rapportage cyclus heeft ertoe geleid dat TUI nu over een volwaardig rapportagesysteem beschikt.

06-1994 t/m 04-1995 Firmanaam: Vroom & Dreesmann Warenhuizen BV
Functie : Controller Spui / Leyweg
Leidinggeven aan : direct 15, indirect 30

Taakomschrijving:
• De opdracht luidde, om samen met een 12-tal collega’s van KPMG deze organisatie te veranderen van een landelijk filiaal bedrijf naar zelfstandige verkoopunit, per adres een eigen BV, met dien verstande dat vanuit een (inkoop)holding de inkopen werden geïnitieerd en vanuit de vestigingen het verkopen.
• Tevens door het opzetten van een nieuwe verkoop en inkoopunit (POS), waarbij de voorraden automatisch werden bijgewerkt, een dagelijkse stand van zaken en voorraadpeil kon worden aangeven.
• Ook werd er per vestiging een financiële administratie opgezet welke wekelijks de verkooprapportage en maandelijks de totale financiële rapportage tot stand moest brengen.

10-1993 t/m 06-1994 Firmanaam: Athlon NV
Functie : Begeleider Due Dillgence /Adviseur
Leidinggeven aan : Direct 4, indirect 10 medewerkers m/v
Taakomschrijving:
• Het begeleiden van de verkoop van Opel Riva aan Merel autobedrijven. Mijn taak was om alle complexe zaken waar meer aandacht nodig was, zoals de inkoop, import, van Amerikaanse auto’s in kaart te brengen.
• Tevens coördineerde ik in samenwerking met de Douane om de aansluiting met inslag- en uitslagdocumenten te realiseren.
• Ook adviseerde ik de nieuwe eigenaren hoe een import/export administratie conform de wetgeving moest worden opgezet. Tevens schreef ik de AO/IC betreffende deze processen.

12-1992 t/m 10-1993 Firmanaam: Hogeschool van Amsterdam
Functie: Controller
Taakomschrijving:
• Leidinggeven aan : Direct 5, indirect 40 medewerkers m/v
• De opdracht luidde integreer alle administraties van de hogescholen tot 1 transparant geheel. Door gebruik te maken van een volledig geïntegreerde applicatie, Eniac, en het schrijven en implementeren van een nieuwe AO/IC is een volledig nieuwe (administratieve) organisatie neergezet.

03-1992 t/m 11-1992 Firmanaam : Nederlands Omroep Bedrijf
Functie : Controller BTP
Leidinggeven aan : Direct 2, indirect 3 medewerkers m/v
Taakomschrijving
• Daar het NOB zich wilde beperken tot de kernactiviteiten, het faciliteren van omroepactiviteiten en niet het bouwen van deze faciliteiten. De afdeling Broadcast Technical Projects was samen met de Decorafdeling gedwongen te externaliseren. Mijn taak was om de nieuwe directeur/eigenaar Broadcast Technical Projects (voormalig chef van deze afdeling) te adviseren en behulpzaam te zijn bij de oprichting en inrichting van deze nieuwe organisatie. Echter bij de definitieve oprichting achtte de nieuwe directeur zich zelf niet geschikt om deze organisatie te sturen waarna door het NOB besloten werd om deze activiteiten bij derden onder te brengen. Deze verkoop heb ik samen met een NOB manager opgezet en begeleid.
01/1988 - 02/1992
(4 jaar en 2 maanden)
Zelfstandig ondernemer, Haarlem, Nederland
Interim Manager
Management en accountancy advies
Consulting specialist
Als Interim (Project) Manager verschillende projecten volbracht

03/1984 - 12/1987
(3 jaar en 10 maanden)
Jeans Import Benelux, Zwanenburg, Nederland (Young Fashion Wholesale / Retail)
Controller Benelux
Leidinggeven aan: Direct 15, indirect 115 medewerker(st)ers 
Als Controller was ik verantwoordelijk voor de totale financiële organisatie van de Benelux en als rechterhand van de Divisie controller ook verantwoordelijk voor de Divisie Free Time Clothing Europe.
Als Controller introduceerde ik in deze organisatie een nieuw rapportagemodel welke wereldwijd door mij werd geïntroduceerd en geïmplementeerd.

01/1983 - 03/1984
(1 jaar en 3 maanden)
Heidemij Regio Noord Holland, Haarlem, Nederland
Assistent Controller
Semi Overheidsdiensten
Financieel / Accounting
specialist
Als Ass. Controller was ik verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe geautomatiseerde financiële administratie en een nieuwe Management Informatie Systeem

01/1981 - 12/1982
(2 jaar)
Stafmedewerker
Investment banking
Financieel / Accounting
specialist
Mijn werkzaamheden bestond uit het automatiseren van de totale financiële administratie waarbij de aandelenadministratie hierin werd geïntegreerd. Ik schreef het plan, deed aanbevelingen en implementeerde deze.

10/1979 - 12/1980
(1 jaar en 3 maanden)
Van Nelle Zoetwarendivisie, Haarlem, Nederland
Stafmedewerker
Snoepgoed, suiker, gebak
Productie, Fabricage
starter / stagiair
Als stafmedewerker was ik verantwoordelijk voor het opzetten van een geautomatiseerde 
productieafdeling bij verschillende werkmaatschappijen waaronder 
Droste, Venz en Rademaker.
Hierin introduceerde ik het KPI principe waarbij tijdregistratie en beloningstelsel aan elkaar 
werden gekoppeld tevens introduceerde ik het rendement berekenen per productie-unit.

Opleiding interimmanager

Opleiding
09/1974 - 05/1978
(3 jaar en 9 maanden)
Universiteit van Amsterdam, Nederland
Ph.D
Economie, bedrijfseconomie
Studie Economie, specialisatie Bedrijfseconomie.
Kandidaats behaald. Studie niet afgerond.

09/1972 - 05/1974
(1 jaar en 9 maanden)
Universiteit Leiden, Nederland
Ph.D
Rechten
Studie rechten, specialisatie arbeidsrecht. Kandidaats behaald. Studie niet afgerond

09/1967 - 05/1972
(4 jaar en 9 maanden)
Triniteitslyceum Haarlem, Nederland
Gymnasium
Diploma behaald

Cursussen / zelfstudie
2012-2013 Lean Six Sigma Black Belt IBIS UvA
2012-2012 Handreiking Omzetverantwoording ziekenhuizen
2010-2012 DOT KPMG / Qconsult
2005-2006 ZZP Systematiek Ernst & Young
2004-2005 DBC Systematiek Ernst & Young
2002-2004 IAS/IFRS Ernst & Young
Certficaat
2001-2002 Projectmanagement P2 Hogeschool Markus Verbeek Certificaat
2000-2001 Management & Turnaround Hogeschool Markus Verbeek Certificaat
1999-2000 Nieuw belastingstelsel Hogeschool Markus Verbeek bewijs van deelname
1998-1999 Concurrentiebeleid& ICT Hogeschool Markus VerbeekCertificaat
1984-1986 Sociale Wetgeving GAK opleiding te Amsterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een stevige manager met een financiële en bedrijfseconomische achtergrond.
Als autodidact een zeer pragmatisch ingestelde analyticus. Goede bedenker met een creatief, oplossend en organisatorisch vermogen gecombineerd met lef en ondernemerschap. Tevens een conceptueel en strategisch denker in staat om dit te vertalen naar tactisch, operationeel en uitvoerend handelen. Hiermee heb ik bewezen dat het mij lukt in combinatie met mijn parate vakkennis, gebruikmakend van evidend based methodieken en mijn management talenten, mensen en organisaties naar een hoger niveau te tillen waarbij kwaliteit, transparantie en efficiency een eenheid vormen. Tevens ben ik in staat om klantgerichtheid en service in de dagelijkse werkzaamheden te verankeren.
Maar ook bij veranderingen helder en duidelijk (de visie en strategie) te communiceren dat mensen vertrouwd raken met de veranderingen en hierin gaan participeren.

Carrièredoelen
Niveau: Bestuurder / Directeur / Manager bedrijfsvoering / finance / planning & control van een (middel)grote (zorg)organisatie
Branches: Verwerkende industrie, Logistiek, Handel algemeen, Energie-industrie algemeen Overheid, Zorginstellingen, inclusief ziekenhuizen, klinieken, medisch personeel uitgezonderd,
Functiegebieden: Strategie, M&A, General management, Financieel / Accounting, Consulting

Specialistische en leidinggevende expertises
Branchespecifieke expertise
Gezondheidszorg, Vastgoed, Logistiek, Overheidsdiensten, Investment banking; Snoepgoed, suiker, gebak; Young fashion algemeen; Management en accountancy organisatieadvies.

Functiespecifieke expertise
Consulting, Productie, Fabricage, Financieel / Accounting

Carrièreniveau
Manager / Directeur / Bestuurder Organisatie, Financiën / Bedrijfsvoering / Planning & Control van een (middel)grote (zorg)organisatie


Talenkennis interimmanager

Talen
Engels Vloeiend Duits vaardig Communicatief Deens Basiskennis
Spaans Basiskennis Frans Basiskennis Zweeds Basiskennis

Overig

Werkervaring Projectervaring: Leidinggevende ervaring:
meer dan 30 jaar meer dan 25 jaar meer dan 20 jaar

ICT ervaring
Alle gangbare (Zorg)ERP-, Financiële-, BI- en MSoffice applicaties


 beschikbaar?