T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Juridisch Manager

Interim Juridisch Manager

Werkervaring interimmanager

Mn Services N.V. December 2010 - Maart 2011
Interim Legal Counsel
- Reorganisatie en documentatie van mandatering ten behoeve van externe managers;
- Organisatie van nieuwe custody accounts ten behoeve van transitieproces emerging markets investments.

Fortis Bank Nederland / ABNAmro Mei 2010 – November 2010
Interim Legal Counsel
- Verzorgen van een juiste en volledige overdracht van internationale zekerheden in het kader van de fusie;
- Completeren van de benodigde registraties;
- Onderbouwing geven ten behoeve van risk en compliance.
Belangrijkste resultaat:
Volgens planning zijn alle internationale zekerheden volledig en juist overgedragen


NSCB Bank HLÜ Augustus 2008 – Mei 2009
NSCB Bank is een in Tallinn-Estland gevestigde coöperatieve bank, die in zijn business plan heeft voorzien in een verhuizing van het hoofdkantoor naar Nederland en van daaruit de opzet van vestigingen in heel Europa.
Onder toezicht van de Nederlandse Bank zal NSCB Bank uitsluitend spaarproducten ontwikkelen en aanbieden.
Interim Manager Legal
- Opzetten van de organisatie volgens het business plan;
- Begeleiding bij de aanvraag van vergunningen;
- Opzetten van een professionele juridische omgeving en compliance;
- Opstellen van en onderhandelen over overeenkomsten met derden;
- Opstellen van overeenkomsten en voorwaarden voor spaarders.
Belangrijkste resultaat:
Opdracht is niet afgerond. Ten gevolge van de kredietcrisis heeft de opdrachtgever de uitvoering van zijn plannen voor onbepaalde tijd moeten opschorten.

Mn Services N.V. Oktober 2007 – Augustus 2008
Mn Services is een vermogens- en pensioenbeheerder met een beheerd vermogen van ongeveer 58 miljard Euro en behoort daarmee tot de grootste vermogensbeheerders van Nederland.
Project Manager Legal
Door de snelle groei van de organisatie en de invoering van MiFID is het nood-zakelijk geworden inhoud en processen van betreffende documentatie te reorganiseren.
- Opstellen, begeleiden en onderhandelen met betrekking tot Investment Management Agreements, ISDA’s, Transition Agreements enz.
- Opzetten van een organisatie, waarbij de documentatie efficiënt en effectief gebruikt en toegepast kan worden.
Belangrijkste resultaat:
Afronding van 23 Investment Management Agreements met een totale waarde van 3 miljard euro.

Corio N.V. November 2006 – September 2007
Corio is een bij de AEX-index genoteerd vastgoedfonds met een focus op winkelcentra en kantoren. Corio is eigenaar van o.a. Hoog Catharijne en Villa Arena.
Project Manager Legal
- Verantwoordelijk voor M&A-activiteiten in Turkije met als doelstelling investeringen in winkelcentra te realiseren met een investeringsbudget van Euro 500 miljoen;
- Opzetten van een organisatie in Istanbul, die de verworven winkelcentra met eigen budgetverantwoordelijkheid zal exploïteren.
Belangrijkste resultaat:
Acquisitie van zes winkelcentra en opzet van lokale organisatie gerealiseerd.

NIBC Bank N.V. Augustus 2005 – December 2006
NIBC Bank is en merchant bank met activiteiten op mondiaal niveau. In 2005 heeft de Raad van Bestuur besloten de deelneming in Brussel, NIBC Petercam Derivatives N.V., te liquideren.
Projectbeschrijving:
- De uitvoering van de “novatie” van bijna 400 zogenaamde ISDA derivaten overeenkomsten;
- Het oplossen van overige uitstaande verplichtingen (werknemers, huur enz.) van de onderneming;
- De begeleiding van de liquidatie, ook in relatie met de goedkeuring van de Belgische Centrale Bank.
Belangrijkste resultaat:
De afronding van dit project is gelukt voor het einde boekjaar met een zeer positieve invloed op resultaten 2005 en op voorbereiding IPO.
NIBC Bank N.V. December 2005 – Februari 2006
In verband met onderbezetting en drukke werkzaamheden bij de BU Compliance tijdelijke inzet als Compliance officer.
Projectbeschrijving:
- Reorganisatie van BU Compliance;
- Werven medewerkers;
- Opzetten KYC-office;
- Coördinatie beleidsvorming op grond van wijzigende regelgeving.
Belangrijkste resultaat:
De BU Compliance steviger gepositioneerd en beter voorbereid op wijzigende regelgeving en IPO.
NIBC Bank N.V. Februari 2006 – november 2006
Head Legal
- Leiding geven aan de Business Unit Legal; 11 juristen, 6 para-legals, 2 documentalisten en 2 secretaresses;
- Reorganisatie werkzaamheden en functies BU Legal;
- Begeleiding M&A dossiers en projecten;
- Begeleiding van opzet van nieuwe activiteiten;
- Begeleiding voorbereiding beursgang;
Belangrijkste resultaat:
Succesvolle aansturing zonder verstoring van de voortgang van werkzaam-heden.

International Water Holdings B.V. Februari 2002 – Juli 2005
International Water Holdings is een samenwerking van Bechtel U.S.A. and Fiat/Edison Italië. International Water Holdings exploiteert wereldwijd voorzieningen in publiek drinkwater en waterzuivering, gebaseerd op uitgegeven concessies. Het hoofdkantoor is gevestigd op Schiphol.
Projectbeschrijving:
De opdracht is gedurende de looptijd een aantal malen gewijzigd ten gevolge van strategische heroverwegingen van aandeelhouders. Dit verklaart de lange duur van deze opdracht.
Fase I
- Verantwoordelijk voor het management van het hoofdkantoor, rapporterend aan de aandeelhouders;
- Verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden;
- Juridische begeleiding van internationale aanbestedingen, ter verkrijging van drinkwater concessies en de bouw van installaties.
- Vertegenwoordiging van de onderneming naar derden.

Fase II
Op grond van een besluit van de aandeelhouders tot verkoop van de onderneming is de opdracht uitgebreid met:
- Voorbereiden van en onderhandelen voor de verkoop van de onderneming(en).

Fase III
Potentiële koper en aandeelhouders hebben uiteindelijk geen overeenstemming kunnen bereiken over de koopsom. Derhalve wijzigde de opdracht in:
- Ontwikkelen en uitvoeren van herstructurering van de vennootschappelijke structuur en verdere efficiency verbetering voor verdere kosten reductie.

Fase IV
Onverwacht meldde zich een nieuwe geïnteresseerde partij, waarmee ook feitelijk overeenstemming is bereikt, conform de uitgangspunten en onderhandelingen, als in Fase II. De opdracht wijzigde zich weer.
- De begeleiding en uitvoering van de liquidatie van de achterblijvende vennootschappen, nationaal en internationaal, de begeleiding van de ontslagen en de sluiting van het hoofdkantoor.
Belangrijkste resultaat:
Uitvoering van de opdracht(en) in alle fasen zonder complicaties en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever.

Eutilia N.V. September 2001 – Februari 2002
Eutilia is een samenwerking tussen twaalf marktleidende Europese energie producenten en distributeurs en exploiteert een internet veiling en marktplaats via welke produkten en diensten, gerelateerd aan de subsidiaire bedrijfs-processen, worden ingekocht.
Projectbeschrijving:
- Ontwikkeling en implementatie van efficiency verbeteringen en kosten reductie door middel van reorganisatie van processen en procedures.
- Ontwikkeling en implementatie van “corporate governance policy” en “compliance”;
- Invoering van gestandaardiseerde overeenkomsten en gerelateerde documenten;
- Het opzetten van een juridische afdeling.
Belangrijkste resultaat:
De realisatie van kosten reductie van € 9 miljoen voor de volgende twee jaar en een verbetering van de cash-flow met € 3.2 in het budget 2002.

Xantic B.V. April 2001 – September 2001
Xantic is een samenwerking van KPN en Telstra of Australia met activiteiten op het gebied satelliet communicatie.
Projectbeschrijving:
- Voorbereidingen en ondersteuning bij de verkoop van de onderneming volgens de nieuwe strategie van de aandeelhouders;
- Het opzetten en positioneren van een juridische afdeling;
- Onderhandelen en aangaan van acquisitie overeenkomsten.
Belangrijkste resultaat:
De invoering van een goed functionerende juridische afdeling, mede gepositioneerd door een middellange termijn planning en budget.

Byteplanet.com B.V. December 2000 – April 2001
Byteplanet.com is een e-commerce bedrijf met als activiteit een internet marktplaats voor de distributie van muziek, boeken en films, ten behoeve van klanten van en bezoekers aan de website.
Projectbeschrijving:
- Het opzetten van de organisatie volgens business plan en budget;
- Ontwikkeling en invoering van een marketing plan;
- Personeelszaken en werven van personeel;
- Onderhandelingen en aangaan van overeenkomsten met Buma/Stemra en Sena;
- Onderhandelingen en aangaan van overeenkomsten met artiesten, platenlabels etc.
Belangrijkste resultaat:
De opening van een winstgevende website met een snel groeiend aantal gebruikers en bezoekers.

Endemol Holding B.V. Augustus 2000 – December 2000
Endemol en haar deelnemingen ontwikkelen en produceren formats en televisie programma’s, die nationaal en internationaal verkocht en gedistribueerd worden.
Projectbeschrijving:
- Reorganisatie van de juridische en m&a afdeling;
- Co-ordinatie van de verkoop internationaal van het Big Brother format;
- Onderhandelen en aangaan van joint-venture en juridische begeleiding m&a projecten;
- Begeleiding van de verkoop van de filmdistributie activiteiten;
- Begeleiding van de produktie van content voor mobiele internet toepassingen.
Belangrijkste resultaat:
De beoogde joint venture overeenkomsten zijn inderdaad aangegaan, o.a. in Australië, Nieuw Zeeland en Brazilië. Het format van Big Brother is internationaal succesvol verkocht.
Endemol Holding B.V. Augustus 2000 – December 2000
Endemol en haar deelnemingen ontwikkelen en produceren formats en televisie programma’s, die nationaal en internationaal verkocht en gedistribueerd worden.
Projectbeschrijving:
- Reorganisatie van de juridische en m&a afdeling;
- Co-ordinatie van de verkoop internationaal van het Big Brother format;
- Onderhandelen en aangaan van joint-venture en juridische begeleiding m&a projecten;
- Begeleiding van de verkoop van de filmdistributie activiteiten;
- Begeleiding van de produktie van content voor mobiele internet toepassingen.
Belangrijkste resultaat:
De beoogde joint venture overeenkomsten zijn inderdaad aangegaan, o.a. in Australië, Nieuw Zeeland en Brazilië. Het format van Big Brother is internationaal succesvol verkocht.

Neo-Matra Beheer B.V. April 2000 – Augustus 2000
Neo-Matra is een handelsonderneming in auto- en bevestigingsmaterialen.
Projectbeschrijving:
- Reorganisatie, met name het efficienter maken van de bedrijfsvoering;
- Ontwikkeling van een opvolgingsscenario en de implementatie daarvan, aangezien na de pensionering van de eigenaar de opvolging niet was geregeld.
Belangrijkste resultaat:
De activiteiten zijn inderdaad succesvol voortgezet.
Activiteiten sinds april 2000
Zelfstandig interim manager.
Verschillende projecten met opdracht tot reorganisatie, M&A, opzetten nieuwe activiteiten, uitbreiding en tijdelijke vervanging van management. Projectenlijst aangehecht.

Vorige werkzaamheden:
* 1 januari 1996 - 1 april 2000
Group Executive OCS Group Limited, directeur Cannon Hygiene International Limited, Cannon Hygiene Limited, Cannon Hygiene France s.a.r.l. en Cannon Hygiene Scandinavia A/S en Vice-President Cannon Hygiene (USA) Inc. en Cannon Hygiene Franchising (USA) Inc.

OCS Group (omzet € 600 miljoen/50.000 medewerkers is een familiebedrijf met activiteiten op het gebied van facility manage-ment, wasserijen, schoonmaak, luchthaven diensten, catering, be-veiliging en hygiëne diensten. OCS heeft dochterondernemingen in Europa, USA, Azië, Australië/Nieuw-Zeeland en Zuid Amerika. Cannon is de hygiëne divisie van OCS.
Functiebeschrijving:
- Als lid van de directie algemene verantwoordelijkheid voor alle onderdelen
van de Cannon Hygiene ondernemingen.
- Leiding geven aan lokaal/internationaal management en management team
Cannon Hygiene International.
- Opzet, ondersteuning en begeleiding franchisees.
- Omzet- en winstverantwoordelijk Cannon Hygiene International.
- Ontwikkelen en opstellen van groei plan met vaststelling van doelgebieden.
- Realisatie groei volgens (investerings-)budget en prognose door autonome
groei en door opzetten van eigen ondernemingen, joint-ventures en
franchises.
- Verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling Corporate Identity, marketing,
uniforme internationale arbeidsvoorwaarden en produktinnovatie.
- Creëren van mogelijkheden om ook andere diensten van OCS Group te
ontwikkelen in gebieden waar Cannon Hygiene zich vestigt.
- Verantwoordelijk voor juridische zaken.

* 1 februari 1994 - 1 januari 1996
International Account Manager Hodon International B.V.

Hodon International (omzet € 500 miljoen/45.000 werkenemers) was de dienstverleningsgroep binnen het Vendex concern en na de beursgang van Vendex toegevoegd aan Vedior Holding B.V. Inmiddels is de naam van Hodon gewijzigd in Abilis International B.V. en verkocht aan de Deense multinational ISS.
Functiebeschrijving:
- Acquisitie van internationale klanten en begeleiding van internationale
tenders.
- De ontwikkeling en implementatie van beleid met betrekking tot acquisitie
en begeleiden van internationale klanten met central purchase agreements.
- Het sluiten van overeenkomsten met internationale klanten en de verdere
begeleiding en controle daarop door aansturing van lokaal management.
- “Sub-contracting” van activiteiten in gebieden waar Hodon geen eigen
vestiging had.
- Opzetten van een marketing data base.

* 1 januari 1991 - 1 februari 1994
General Counsel Hodon International B.V.
Functiebeschrijving:
- Ondersteuning en implementatie van ondernemingsbeleid en strategie, met
name op onderdelen met juridische raakvlakken.
- Beleidsontwikkeling tot en uitvoering van acquisities van ondernemingen en
verkoop van ondernemingen.
- Het ontwikkelen en implementeren van processen en modellen ter optima-
lisatie van de vennootschapsstructuur.
- Behandeling juridische problemen op holding niveau en het voeren van een
vennootschaprechtelijke administratie.
- Beleidsbepalende coördinatie van internationale samenwerkingsverbanden.
- Leiding aan (nationale) juridische afdelingen.
- Perswoordvoerder voor Hodon en werkmaatschappijen.
* 1 oktober 1985 - 1 januari 1991
Hoofd Personele en Juridische Zaken Hodon B.V.
Functiebeschrijving:
- Coördineren van zaken met juridische consequenties ter ondersteuning van
beslissingen als onderdeel van beleid, vertaald in Management Letter, KTP,
MTP enz.
- Juridische ondersteuning bij acquisities en speciale projecten.
- Begeleiden van juridische zaken op landen niveau.
- Coördinatie management development en salarisbeleid hoger kader met
toepassing van Hay salary system.
- Ontwikkelen en bijhouden van data bank personeelgegevens ten behoeve van
sociaal overleg en sociaal jaarverslag Vendex.
* 1 juni 1983 - 1 oktober 1985
Bedrijfsjurist Hodon B.V.


Functiebeschrijving:
- Advisering aan Directie van arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke
aspecten.
- Zelfstandig voeren van arbeidsrechtelijke procedures.
- Aandragen van juridische bouwstenen ten behoeve van personeelsbeleid.
- Bijhouden van formele vennootschappelijke zaken, zoals statuten,
handelsregister, benoemingsbesluiten, volmachten e.d..
- Bestuderen en annoteren van contracten.

* December 1980 - 1 juni 1983
Juridisch medewerker Nauta Van Haersolte (thans Nauta Dutilh), advocaten te Amsterdam.
Functiebeschrijving:
- Juridische onderzoek en advies, voornamelijk op het gebied van
ondernemingsrecht en verbintenissenrecht.
- Onderhouden van contacten met cliënten.
- Bijhouden van formele vennootschappelijke zaken, zoals statuten,
handelsregister e.d., ten behoeve van cliënten.

* Augustus 1977 - December 1980
Kandidaat Assistent Juridische Faculteit UvA en Executive Officer Columbia Summer Program in American Law.
Functiebeschrijving Kandidaat Assistent:
- Verrichten van juridisch onderzoek in groepsverband in opdracht van
hoogleraar/docent.
- Bijhouden van de bibliotheek en alle daarbij behorende werkzaamheden,
zoals uitleen, surveillance e.d.
Functiebeschrijving Executive Officer:
- Uitvoerende ondersteuning bij de organisatie van een jaarlijks terugkerende
zomercursus, georganiseerd door de universiteiten van Leiden, Amsterdam
en New York (Columbia University).
- Samenstellen en produktie van syllabi en lesmateriaal in opdracht van
professoren.
- Organisatie van accommodatie, excursies e.d.
- Begeleiding van deelnemers in alle voorkomende zaken.

* Oktober 1975 - Juli 1977
Assistent Deurwaarder Geerlings & Hofstede, gerechtsdeurwaarders te Amsterdam.
Functiebeschrijving:
- Het voeren van incasso procedures op basis van door de deurwaarder
toegewezen dossiers.
- Ondersteunen van de deurwaarder bij uitvoering van vonnissen e.d., zoals
beslaglegging en onvrijwillige verkoop.
- Onderhouden van contact met cliënten.
Nevenfuncties

Juni 1989 - Juli 1992
Commissaris Architectenbureau Hondius Lamers en Heesen te Aalsmeer.
Oktober 1992 - Oktober 1994
Secretary General van European Federation of Cleaning Industries in Brussel
Vertegenwoordiging van schoonmaakwerkgevers bij de Europese Commissie.
Oktober 1992 – Januari 2007
Voorzitter Amsterdamse Woningbouwvereniging Ons Huis
Woningbouwvereniging met ong. 4400 verhuureenheden en een balanstotaal
van € 250 miljoen.
Februari 1999 – Januari 2008
Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Olympus, een samenwerkings-
verband van de Amsterdamse woningcorporaties “Olympus Wonen”, “ACOB” en “Ons Belang”. Sedert 2002 gefuseerd met Stichting Eigen Haard; thans “Woningstichting Eigen Haard” met ongeveer 50.000 verhuureenheden.
Maart 2002 – heden
Voorzitter van de Vereniging van Interim Juristen.

Talen
Engels, Frans en Duits mondeling en schriftelijk goed/uitstekend.

Opleiding interimmanager

Universiteit van Amsterdam Nederlands recht

- Mulo (diploma 1970), Havo (Diploma 1973), Atheneum (Diploma 1975).
- Nederlands recht Universiteit van Amsterdam (Afgestudeerd 1980).

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch, empathisch, integer, sociaal, doelgericht

Talenkennis interimmanager

Frans, Duits Engels

 beschikbaar?