T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Controller

Controller

Werkervaring interimmanager

Zelfstandig Interim Manager vanaf 1 januari 2006

November 2010 – maart 2011
R&D controller a.i. bij Crucell
Crucell is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen, produceren en wereldwijd verkopen van vaccins en antistoffen ter preventie en bestrijding van infectieziekten. Verantwoordelijk voor control van de R&D organisatie en projecten, samenstellen en analyseren van management committee rapportages, budgetbesprekingen met contractpartners, uitwerken en initiëren van verbeterde afdeling en project control processen. Opzetten nieuwe controllerfunctie binnen de Nederlandse organisatie.

maart 2010 – november 2010
Programma Manager Finance a.i. bij Visser & Smit Hanab in Papendrecht.
V&SH ontwikkelt, bouwt en onderhoudt verbindingen, netwerken en installaties voor water en energie.
Verantwoordelijk voor het uitwerken, opzetten en leiden van een intern verbeterprogramma t.b.v. Financial Control binnen de onderneming.januari 2008 – februari 2010
Project Controls Manager a.i. bij Visser en Smit Hanab IPP in Papendrecht.
EPC project voor bouw van restwarmte en CO2 installatie t.b.v. tuinders. Verantwoordelijk voor het controleren van de kostenramingen, opzetten van de projectadministratie, –control en -rapportages, coördinatie met de betrokken bedrijfsonderdelen.

Bouwproject van ketels t.b.v. afvalverbrandingsinstallatie. Verantwoordelijk voor het afronden van financiële en contractuele zaken tijdens de laatste fase van het project in nauwe samenwerking met het projectmanagement en de directie. Ondersteunen bij onderhandelingen met de klant en subcontractors over de afronding van de contracten, meer- en minderwerk en claims.

november 2007 – januari 2008
Project Controller a.i. bij TNO Kwaliteit van Leven in Leiden / Delft.
Tijdelijke invulling wegens werving van vaste medewerker. Verantwoordelijk voor plm. 150 onderzoeksprojecten. Controleren dossiers nieuwe opdrachten, aansturen van projectadministratie, voortgangsbesprekingen met projectleiders, signaleren trends en ontwikkelingen in projectbudgetten, beoordelen resultaatverwachtingen, bewaken van voortgang en facturatie, aanvragen en verzorgen van accountantsverklaringen.

augustus 2006- oktober 2007
Districtscontroller a.i. bij VolkerRail Contracting in Vianen.
VolkerRail contracting voert nieuwbouw en verbeteringsprojecten uit aan het spoor, voornamelijk in opdracht van ProRail. Verantwoordelijk voor alle control aspecten binnen het district. Deze omvatten zowel de geconsolideerde projectresultaten als de verschillende capaciteitsgroepen (afdelingen): beheersen onderhanden werk, debiteuren, creditmanagement, opstellen verwachtingen en budgetten, coördineren van projectadministratie. Daarnaast diverse ondersteunende werkzaamheden aan de BU-controller: opstellen managementrapportages, ad-hoc analyses en financieel jaarplan 2008.

mei 2006 – juli 2006
Projectbegeleider (-controller) a.i. bij TNO Kwaliteit van Leven in Zeist.
Zie beschrijving hierboven

Hogeschool INHOLLAND (voormalige Ichthus Hogeschool)
augustus 2002 - augustus 2005
Docent Economie en Management (in avonduren)
Lesgeven en begeleiden van deeltijdstudenten aan de opleiding Management, Economie en Recht (MER). Vakken: bedrijfseconomie, algemene economie, bedrijfsethiek, management en organisatie

Fluor Daniel B.V.
oktober 1998 - december 2005

juni 2002 - december 2005
Project Controller
Behartigen van de commerciële aspecten van industriële projecten en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het projectmanagement hierover. Opstellen van managementrapportages, budgettering, kostenbewaking, forecasting, financiële analyses en prijsmodellen, planning, progress and performance measurement, bewaken van correcte en tijdige facturatie en opvolgen van betalingsachterstanden, risico management, commercial reviews, resource planning, opstellen van offertes: uren, materialen, installatiekosten, change management, meer- / minderwerk, inwerken en coachen van nieuwe medewerkers.

januari 2000 - juni 2002
Projectleider
Leiden van een engineering team tijdens Basic Engineering en EPC projecten, voor diverse klanten in de olie en gas sector binnen Europa. Het afstemmen van de technische eisen en wensen met de klant. Coördineren binnen het project met de andere technische en commerciële disciplines. Samenwerken met en aansturen van installatie- en design contractors.oktober 1998 - januari 2000
Electrical Engineer
Ontwerpen en specificeren van elektrische installaties voor diverse internationale projecten in de (petro-)chemie en voedingsmiddelenindustrie

KEMA Nederland B.V.
december 1996 - september 1998
Electrical Engineer
Adviseren van elektriciteits- en productiebedrijven over bedrijfsvoering, onderhoud en reparatie van vermogenstransformatoren. Uitvoeren en coördineren van een onderzoeksproject met als doel het ontwikkelen van een model om de restlevensduur van olie-papierisolatie in vermogenstransformatoren te kunnen schatten.


Technische Universiteit Delft
augustus - november 1996
Toegevoegd onderzoeker
Het opstellen van een projectdefinitie (scope, planning en kostenschatting) voor een onderzoeksproject in opdracht van Rijkswaterstaat.

IREQ, (Institut de Recherche d\'Hydro Québec, Canada)
maart - mei 1996
Stagiaire
Het verrichten van metingen voor mijn afstudeeronderzoek.

Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN
Parttime Doctoraal Programma (PDP) Bedrijfskunde, Universiteit Nyenrode, diploma juni 2002
Elektrotechniek, Technische Universiteit Delft, afstudeerrichting elektrische energietechniek, diploma sept. 1996
Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (Atheneum-B), Chr. Lyceum te Gouda, diploma juni 1991

TRAININGEN
MSP programma management, Foundation, juli 2010
Prince2 project management, Foundation, juni 2010
VCA-VOL, veiligheid, januari 2010

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Brede kennis en interesse, leergierig, zelfstandig, onafhankelijk denker, analytisch, professioneel, resultaatgericht, besluitvaardig, bedachtzaam, vastberaden en klantgericht

Talenkennis interimmanager

Engels: Vloeiend
Duits: Goed
Frans: Basis
Spaans: Basis

Overig

SOFTWARE VAARDIGHEDEN
Microsoft Excel, inclusief macro’s
Microsoft Access, opzetten databases, queries en formulieren
Microsoft Project, Primavera P3 project planner
JobProms, Project cost management system
Lotus Notes mail en databases
Visio
Apple OS X, linux
SAP-R/3 / SAP BW
Baan IV
Metacom

 beschikbaar?