T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Security manager

Security manager

Werkervaring interimmanager

Heineken Nederland, Zoeterwoude, Security Manager a.i. maart 2016 tot oktober 2017.
Adviseren directie en management over beveiliging van de Brouwerijen in Nederland . Aansturen van de afdeling Bewaking & Beveiliging van de verschillende brouwerijen
(Heineken Brouwerij Zoeterwoude, Heineken Brouwerij ’s-Hertogenbosch, Vrumona te Bunnik en Brand Brouwerij te Wijlre). Totaal van 35 medewerkers.
Enkele van de behaalde resultaten:
• Realisatie project ‘’beveiligen op afstand’’, besparing 2 fte.
• Voorbereiden uitbesteden van de dienstverlening Bewaken & Beveiligen
• Procesverbetering van de instroom medewerkers en toegangsverlening
• Bevorderen uniformiteit en kwaliteit van de verschillende locaties en updaten processen en procedures

ING Bank NV, Facility Management, Amsterdam, Projectleider Security a.i. januari 2015 tot november 2015.
Vluchtroutes en ontruimingsplattegronden voor 300 ING bankkantoren inventariseren (i.v.m. beheer onderhoud en brandscans), waar nodig aanpassen en het beheer van de brandveiligheid optimaliseren.

ING Bank NV, Facility Management, Amsterdam, Facilitair Projectleider Security a.i. juli 2014 tot januari 2015
• Programma van eisen opstellen voor de beveiliging van een nieuw ING hoofdkantoor van ruim 46.000m2 met zes huurders. Dit betrof de inbraakdetectie, camera observatie systemen, toegangscontrolesysteem voor ING en voor huurders, intercomsystemen, aansluiting op Security managementsysteem en Centrale meldkamer, parkeerbeheerssysteem.
• Procedures ten aanzien van security- en ontvangstmanagement voor dit Multi-tenant pand in beeld brengen en implementeren.

ING Bank NV, Facility Management, Amsterdam, Projectmanager Risk Office a.i. april 2014 tot september 2014
• Vaststellen en beschrijven van de werkwijze van de First Line Monitoring van Facility Management.
• Het beschrijven van de diverse rollen en verantwoordelijkheden, deze vertalen naar de uitvoering en vastleggen in een uitvoerplan en jaarplanning.

ING Bank NV, Facility Management, Amsterdam, Portfolio manager Security a.i. december 2011 tot 31 december 2012
• Als vervanger van de Portfoliomanager Security aansturen van het portfolio security. Taken: rapportages, risicoanalyses, adviseren, kwaliteit (dienstverleners) en projecten aansturen.
• Als Landelijk Coördinator BHV verantwoordelijk voor het tot stand komen van een nieuw Kader Beleidsplan BHV, inclusief de implementatie van het beleid. Coördineren van de Hoofden BHV voor de 14 Hoofdkantoren, 12 Regiokantoren en de 300 bankkantoren.


Provincie Noord Holland, Sector Facilitaire Dienst, Haarlem, Beleidsadviseur a.i.
december 2010 tot november 2011
• Demand manager voor de uitbestede diensten: Post, Repro en Media Producties Catering, Receptie, Servicedesk en Telefonistes.
• Verantwoordelijk voor overige contracten, zoals: kantoorartikelen, sanitaire artikelen, postbezorging, papier, bloemen en planten.

Sogeti Nederland B.V., Locatiebeheerder en Adviseur facilitaire organisatie a.i.
april 2010 tot en met december 2010.
Locatiebeheerder van drie locaties in Vianen, Amersfoort, Den Bosch.
• Aansturen van alle facilitaire processen op de verschillende locaties.
• Regieleider van verhuizingsprojecten en verbouwingen.
• Maken van procesbeschrijvingen en borging van kennis met betrekking tot de werkzaamheden van de Technisch Locatiebeheerder

Hogeschool van Utrecht, SSC Facilitair, Clustermanager a.i. december 2008 tot september 2009.
Clustermanager van drie locaties. Aansturen van 4 teamleiders en circa 40 medewerkers. Resultaten:
• Invoeren van nieuwe dienstverleningsafspraken
• Verbetering interne samenwerking binnen het cluster
• Bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het SSC
• Ontwikkeling Sla’s en structurering processen

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, SSO Facilitair Bedrijf Den Haag, Teamleider Frontoffice a.i. augustus 2007 tot augustus 2008.
Aansturing van 23 medewerkers van servicedesk, recepties en telefooncentrale verspreid over 6 locaties. Resultaten:
• Samenvoegen van 6 Servicedesks tot 1 centrale Servicedesk/Call Centre
• Verbetering managementrapportages
• In verband met taakstelling de formatie voor de Servicedesk teruggebracht
• Sterke verbetering telefonische bereikbaarheid van Servicedesk

Van Gogh Museum Amsterdam, Hoofd Facilitair Bedrijf a.i. oktober 2005 tot mei 2007.
Facilitair Bedrijf bestaande uit 36 fte. Dienstverlening richt zich op eigen personeel (200 medewerkers) en vooral op bezoekers (1,6 miljoen per jaar). Doel van de opdracht: Het professionaliseren van het Facilitair Bedrijf.
Taken & verantwoordelijkheden: Leiding geven aan afdelingen Kassagroep, Services, Gebouw & Techniek en Bureau Management Ondersteuning.
Gerealiseerde projecten:
• Beveiligingsverbouwing gehele museum
• Huisvestingsstrategie ontwikkeld en geïmplementeerd
• Ontwikkeling en implementatie meer jaren onderhoudsplanning
• Diverse bouwkundige projecten

Gemeente Dordrecht, Teamcoördinator Repro, Post & Logistiek a.i. januari 2005 tot oktober 2005. Taken & verantwoordelijkheden: Samenvoegen van drie afdelingen (stadsdrukkerij, postkamer en Inkoop service centrum) met als doel om onderlinge samenwerking te bevorderen, uitwisseling van kennis en capaciteitsbevordering.
Behaalde resultaten:
• Succesvolle samenwerking en plezierig team
• Structurering van de processen
• Analyse van productie in de repro en overzicht van kostprijzen op artikelniveau
• Beschrijving van eigen productie en uitbesteden

BPO Adviesgroep te Leusden, directeur a.i. januari 2005 tot maart 2005.
Dagelijkse leiding van een training & adviesbureau voor Ondernemingsraden.
Structurering processen en organisatieverandering met als doel omzet, kwaliteit en arbeidsverhoudingen te verbeteren.

Concern Arbeidsvoorziening te Zoetermeer, Adviseur Project Landelijke Telefonie a.i. mei 2003 tot juli 2004. Inzichtelijk maken van facturatie en contracten KPN Telecom voor de verzelfstandigde eenheden van de voormalige Arbeidsvoorziening waaronder Kliq en CWI.

Smits’ Bedrijven BV te Gemert als Adviseur Security a.i. september 2003 tot december 2003. Beveiligingsonderzoek en advies.

Stichting Centrum Vakopleiding te Utrecht als Specialist Facilitaire inkoop a.i. oktober 2002 tot juli 2003. Inventarisatie van alle facilitaire contracten. Afbouw/splitsing van contracten t.b.v. de overdracht aan ROC ’s of beëindiging van de vestiging. Ontwikkeling van draaiboeken voor overdracht of liquidatie. Mede aansturen van de regionale kwartiermakers. Aansturen van het proces inkoop t/m contract.

Holland Railconsult B.V. (Movares) te Utrecht, Groepsleider Service Management a.i.
mei 2002 tot september 2002. Leiding geven aan afdelingen service center, postkamer, archief, bibliotheek en huismeesters. Contactpersoon voor externe dienstverleners als schoonmaak, catering, plotterkamer, receptie en beveiliging. Belangrijkste resultaten:
• Reorganisatie van het FM Service Center.
• Bereikbaarheid van Service Center sterk verhoogd.

Bruna B.V. te Houten als Hoofd Facilitaire Zaken van december 1998 tot april 2002. Taken & verantwoordelijkheden:
• Leiding geven aan acht medewerkers van Postkamer, Receptie en Interne dienst. Aansturen van beveiliging, catering en schoonmaak.
• Verantwoordelijk voor de huisvesting en onderhoud van Hoofdkantoor en Distributiecentrum.
• Inkoop van goederen en diensten zoals, meubilair, drukwerk, kopieermachines en faxen, telecommunicatie, kantoorartikelen, afvalbeheer, leaseauto’s etc.
• Verantwoordelijk voor onderhoud en beheer telefooncentrale en infrastructuur.
• Verantwoordelijk voor beveiliging en procedures.
• Beleid van de afdeling bepalen en het budget hierop afstemmen.
• Deelnemen in diverse projecten zoals onder meer Projectgroep Euro en Security introductie Euro.
• Belangrijkste resultaten: Structuur gebracht in de werkzaamheden en procedures van de afdeling Algemene Zaken. Besparing van 25% op contract voor kopieermachines. Besparing van 20% op contract voor afvalverwerking + besparing van 1fte op handling hiervan. Besparing inkoop van drukwerk met 30%. Een 15% lagere bezetting gerealiseerd door meer efficiency in postkamer te brengen. Gehele (interne) verbouwing van het Hoofdkantoor gerealiseerd. Outsourcing van het wagenpark.

Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. te Amsterdam als Bedrijfsrechercheur van oktober 1993 tot en met oktober 1998. Taken & verantwoordelijkheden: Het zelfstandig uitvoeren van fraudeonderzoeken en beveiligingsonderzoeken en het maken van de rapportage hiervan.

Opleiding interimmanager

Opleiding:
1977/1983 HAVO (6 vakken en 2 extra vakken in 1985)
1987/1991 Hogeschool voor Economie en Management Utrecht (richting MER)

Overige opleidingen en cursussen:
2017 Post HBO, opleiding Security & Recht
2016 Bijscholingstraject Post HBO Security Management (DHM)
2015 Post HBO, Security Techniek (SOBA)
2012 Online Training BHV (ING)
2012 Compliance trainingen ING
2011 Training Minuten maken (Provincie Noord Holland)
2007 Training Verzuimgesprekken (Min. V&W)
2005 Cursus Presenteren (Mind Tuning)
2003 Post HBO, Security Management (DHM)
2002 Cursus Arbo en gezondheid (BHV) op kantoor (Bureau Galileo)
2002 Cursus Gebouwen Onderhoud (Studie Management Center)
1999-2002 Foto Vakschool Apeldoorn
2000 Training Functioneringsgesprekken (Bruna)
2000 Training Beoordelingsgesprekken (Bruna)
1999 Training Presenteren (Bruna)
1994/1995 Cursus Logistiek en Voorraadmanagement (ISW)
1992/1993 Opleiding Federatie Belastingadviseur

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ervaren Security Professional en Manager met werkterrein: Security- en risicomanagement, interim management, projectmanagement en advies.
In 2017 gecertificeerd als MSec (Certificering van de Stichting Security Expert Register Nederland)

Belangrijkste vaardigheden:
Doelgericht. Tactisch en operationeel sterk, met een visie. Coachende stijl van leidinggeven. In staat mensen in beweging te brengen en soepel samenwerkende teams te smeden door sterke communicatieve vaardigheden. Ruime ervaring met verandermanagement binnen afdelingen. Sterk in structureren van processen en vormen van klantgerichte afdelingen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

Overig

Overige werkervaring

OR-Online, Leusden, Projectmanager december 2013 tot heden.
Derwyn, Wijn inkoop & verkoop, oktober 2004 tot maart 2005.
Assistent belastingadviseur, Berk, 1993.
Medewerker Customer Service, Douwe Egberts Coffee Systems, 1991- 1993.
Medewerker Technische Service, Douwe Egberts Coffee Systems, 1991.
Dienstplichtig Marechaussee, Marechaussee der tweede klasse, 1983-1984.


 beschikbaar?