T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?bestuurder/manager/projectmanager

bestuurder/manager/projectmanager

Werkervaring interimmanager

Bestuurder RIBW Midden Brabant, budget € 32 mio, 400 FTE(maart 2008 – april 2009)

Directielid Poliklinieken en bemoeizorg Bouman GGZ R’dam, budget € 30 mio, 350 FTE (juli 2007- april 2008)

Regiomanager De Grift(Iriszorg), verslavingszorg Gelderland (sept. 2004-maart 2005)
Manager Verslavingszorg, GG & GD Utrecht (feb. – dec. 2000)
Directeur Sociale Zaken & Ontwikkeling in Thuiszorgorganisatie (1999)
Directeur/locatiemanager gecombineerd verzorging/verpleeghuis (1996 - ’97)
Projectmanager BinnenPlaats: ontwikkeling en regie woonvoorzieningen MO Utrecht GG & GD(dec. 08 – heden)

Procesbegeleider inzake advisering vestiging voorzieningen MO College B & W Hilversum(mei - okt. 09)

Projectleider verbouw nieuw hoofdkantoor RIBW MB Tilburg(mei – okt. 09)

Procesmanager beleidsontwikkeling en teamcoaching Talent Utrecht(2007)

Projectmanager realisatie drie poliklinieken Novadic- Kentron(maart 2006 – medio 2007)

Projectleider woonvoorzieningen RIBW(SBWU, Utrecht)(januari 2006 – februari 2007)

Procesmanager regie en bouw eerstelijns gezondheidszorgvoorzieningen Leidsche Rijn, gemeente Utrecht (juni 2004-januari 2005)

Projectmanager ontwikkeling voorzieningen MO gemeente Leiden (feb. 2005- januari 2006)

Projectmanager ¨Sluitende aanpak dak- en thuisloze jongeren¨, opdracht gemeente Nijmegen (januari-juli 2004)

Projectmanager integrale ontwikkeling en realisatie van acht woonvoorzieningen voor dak- en thuisloze verslaafden: opstellen van PvE; realisatie van nieuw- en verbouw; communicatie; voorbereiding adviezen college B & W; afhandeling beroeps- en bezwaarschriften inzake RO procedures (Art.19 en 17); inspraaktrajecten; beoordeling offerte zorgaanbieders, Project Binnenplaats, gemeente Utrecht (2001/2003)

Projectmanager ontwikkeling en bouw voorziening maatschappelijke opvang Utrecht, DMO Utrecht (2002-2003)

Projectmanager haalbaarheid woonvoorzieningen dak- en thuislozen, gemeente Den Haag (2002-2003)

Projectleider buurtbeheer rond voorzieningen MO gemeente Utrecht (jan. – dec 2005)

Projectmanager locatiekeuze heroïneverstrekking , Projectmanagementbureau Utrecht (juni-oktober 2004)

Diversen:

Organisatie werkbezoek H.K.H. Koningin Beatrix aan project BinnenPlaats(april 2010)

Voorzitter informatieavonden legionellabesmetting gemeente Utrecht(2007)

Voorzitter begeleidingscommissie harddrugsgebruiksruimte gemeente Amersfoort (2005/6)

Voorzitter ten behoeve van inspraaktrajecten maatschappelijk noodzakelijke voorzieningen, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht (2001-2002)

Training brandweerofficieren: leidinggeven/conflicthantering en opvang na traumatische gebeurtenissen (1996 -’01)

Coaching individuele leidinggevenden gezondheidszorg en brandweer (´96-’02)

Consultant W & S not for profit sector (1998)

Opleiding interimmanager

WO arbeid en organisatiepsychologie
Psychiatrisch verpleegkundige
HBO IW
Div. managementopleidingen
Sioo veranderkunde voor interimmanager

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ondernemend/besluitvaardig. Verbindt partijen. Balans tussen resultaat en mensgericht. Teamspeler, daadkrachtig, energiek. Is in staat om nieuwe oplossingen te bedenken. Stuurt op verantwoordelijkheid nemen en dragen van professionals. Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Humor

Talenkennis interimmanager

nederlands, engels goed
Duits, frans redelijk

Overig

Voorzitter RvT MO en zorgorganisatie

 beschikbaar?