T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim jurist

interim jurist

Werkervaring interimmanager

RELEVANTE WERKERVARING
ALGEMEEN

Praktisch ingestelde, flexibele interim jurist met hands on mentaliteit. Generalist met veel ervaring in het arbeidsrecht, contractenrecht en verbintenissenrecht. Begrip voor de business, creativiteit, commitment, gedrevenheid en een dienstverlenende instelling zijn kernwoorden. Functioneert uitstekend zowel solo als in een team en heeft veel ervaring op het gebied van coaching van (junior) collega’s.

RELEVANTE WERKERVARING

Interim Legal Counsel bij C&A Nederland CV te Amsterdam.

C&A Nederland is een grote retailorganisatie met circa 125 vestigingen en 4500 werknemers in Nederland. Duur: eind november 2009 tot en met begin augustus 2010.
Werkzaamheden o.a.:
•Arbeidsrecht: advisering en procedures (o.a. beëindiging van de arbeidsovereenkomst, voeren van inhoudelijke ontbindingszaken, voeren van UWVwerkbedrijf procedures, advisering omtrent medezeggenschap, ontslag op staande voet zaken, ziekteverzuim gerelateerde kwesties, kennelijk onredelijk ontslag, vragen met betrekking tot de uitleg van de toepasselijke CAO);
•Huurrecht: onderhandelen over en beoordelen van huurovereenkomsten, advisering inzake onderhuurcontracten, servicekosten;
•Verbintenissenrecht (ontbinding van overeenkomsten, becommentariëren van algemene voorwaarden, opstellen van diverse overeenkomsten –o.a. samenwerkingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, overeenkomsten met leveranciers)
•Aansturen van intellectueel eigendomszaken ondergebracht bij externe advocaten

Interim Legal Counsel bij Re:Sources Netherlands BV (Shared Service Center van de Publicis groep te Amstelveen).

Publicis is wereldwijd het vierde grootste reclame- en communicatiebureau met een beursnotering in Parijs. In Nederland behoren een 11 tal reclame- en mediabureaus tot de Publicis Groep. Duur: begin mei 2009 tot en met eind oktober 2009.
Werkzaamheden o.a.:
•Arbeidsrecht: beëindiging van arbeidsovereenkomsten (ontbinding, reorganisatie, UWVwerkbedrijf procedures, beëindingingsovereenkomsten), advisering m.b.t. eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, loonvorderingen, pensioenkwesties etc.;
•Huurrecht: advies en incasso;
•Intellectueel eigendomsrecht: advisering omtrent merk- en auteursrechten en toelaatbaarheid van reclames;
•Ondernemingsrecht: begeleiden van fusies, opstellen van aandeelhouders- en bestuursbesluiten, het bijhouden van de internationale entiteitendatabase;
•Verbintenissenrecht: uitleg, advies en opstellen van overeenkomsten met leveranciers en klanten, uitleg van en advies over van beëindiging van overeenkomsten, niet-nakoming, incasso’s,

Interim Legal manager bij Cofra Amsterdam BV, het forward office van Cofra Holding SA, te Amsterdam. Duur: eind november 2007 tot en met eind april 2009.

Cofra Holding is de houdstermaatschappij van onder andere C&A, Redevco en Good Energies.
Werkzaamheden werden voornamelijk verricht ten behoeve van C&A Nederland (retail), maar ook voor Good Energies (duurzame energie), Entrepreneurs Fund (private equity) en Anthos Asset Management (o.a. vastgoed).
Werkzaamheden o.a.:
•Arbeidsrecht: advisering en procedures (o.a. beëindiging van de arbeidsovereenkomst, advisering over medezeggenschap, ontslag op staande voet, gelijke behandeling, CAO gerelateerde zaken);
•Huurrecht: onderhandelen over en beoordelen van huurovereenkomsten, advisering inzake renovatie;
•Verbintenissenrecht (ontbinding van overeenkomsten, becommentariëren van algemene voorwaarden, opstellen van diverse overeenkomsten –o.a. samenwerkingsovereenkomsten, beheerovereenkomsten, vervoersovereenkomsten, overeenkomsten met modellen/BN-ers)
•Ondernemingsrecht: opstellen van aandeelhouders- en bestuursbesluiten;
•Aansturen van intellectueel eigendomszaken ondergebracht bij externe advocaten

Interim jurist bij de Stichting Achmea Rechtsbijstand te Bilthoven. Vervanging wegens zwangerschap van juni tot en met medio november 2007.
Werkzaamheden o.a.:
•Arbeidsrecht: advisering en procedures op arbeidsrechtelijk gebied (o.a. beëindiging van de arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, ontslag op staande voet, gelijke behandeling);
•Sociaal Verzekeringsrecht: voeren van diverse procedures op het gebied van WAO, WVG, ZW
•Verbintenissenrecht (ontbinding van overeenkomsten, uitleg van algemene voorwaarden)

Interim jurist bij Grey (reclamebureau) te Amsterdam. Duur: van maart tot juni 2007
Werkzaamheden o.a.:
•Arbeidsrecht (opstellen arbeidsovereenkomsten, begeleiden beëindigingsprocedures)
•Vennootschapsrecht

Interim jurist bij SenterNovem (agentschap van het Ministerie van Economische Zaken te Zwolle) ter vervanging van de stafjurist. Duur: februari en maart 2007
Werkzaamheden:
•Opstellen juridische jaarrapportage ten behoeve van het Ministerie van EZ;
•Beoordeling jurisprudentie;
•Advisering m.b.t. stuiting en verjaring

Interim Legal Counsel bij Re:Sources Netherlands BV. Duur: september 2006 tot en met januari 2007
Werkzaamheden op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht, jaarrekeningrecht, verbintenissenrecht.

Interim jurist bij de Stichting Achmea Rechtsbijstand te Apeldoorn. Het behandelen van dossiers op het gebied van het arbeidsrecht en –in mindere mate- het verbintenissenrecht. Duur: november 2005 tot en met medio april 2006

Interim jurist bij Re:Sources Netherlands BV. Periode: 25 april – 3 oktober 2005.
Werkzaamheden op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, huurrecht, intellectueel eigendomsrecht, insolventierecht

Diverse opdrachten als zelfstandige:
•Opstellen van overeenkomsten;
•Advisering op het gebied van arbeidsrecht en privacy
•Voeren arbeidsrechtelijke procedures (voor het kantongerecht en UWVwerkbedrijf)

2002-2004
Advocaat bij Van Dort Advocaten te Naarden (vanaf januari `02)
Werkzaamheden:
•Arbeidsrecht: o.a. het voeren van ontbindingszaken -zowel verzoekend als verwerend, ontslag op staande voet, ontslagaanvragen bij het CWI, loonvorderingsprocedures, advisering over medezeggenschap, concurrentiebedingen, het opstellen van reglementen, arbeidsovereenkomsten;
•Huurrecht: advisering en procedures over huur, met name op het gebied van huurrecht bedrijfsruimten;
•Verbintenissenrecht: o.a. uitleg van overeenkomsten, het opstellen van diverse overeenkomsten, procedures over wanprestatie;
•Insolventierecht: o.a. het adviseren van cliënten ter voorkoming van faillissement, begeleiding in het bereiken van een akkoord, voeren van diverse procedures op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid;
•Personen- en familierecht: het voeren van echtscheidingsprocedures, procedures op het gebied van mentorschap, opstellen van omgangsregelingen en echtscheidingsconvenanten.
•Interne kantoororganisatie; werving en selectie nieuwe advocaat.

Voornaamste benodigde vaardigheden: juridische kennis, analytisch vermogen, onderhandelingsvaardigheid, strategisch denken, creativiteit, en goede mondelinge en schriftelijke communicatie.

2001-2002
Buitengewoon griffier Rechtbank te Utrecht, sectie Kort Geding (werkzaamheden verricht naast functie bij SBG/Spirit)
Werkzaamheden:
•bijwonen van zittingen
•concipiëren van vonnissen

Voornaamste benodigde vaardigheden: juridische kennis, accuratesse, goede mondelinge en schriftelijke communicatie.

2001
Bedrijfsjurist bij SBG Holding B.V./ Spirit Detachering B.V. (doorstart van SBG)
Werkzaamheden:
•Opstellen en beoordelen van overeenkomsten (o.a. arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, huurovereenkomsten);
•Advisering op diverse rechtsgebieden (aansprakelijkheid, arbeidsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht);
•Voeren van arbeidsrechtelijke procedures (terugvordering van loon, ontbindingsprocedures, procedures over studiekosten)
•Voeren van onderhandelingen

Voornaamste benodigde vaardigheden: juridische kennis, onderhandelingsvaardigheid, goede mondelinge en schriftelijke communicatie.

1999-2001
Senior bedrijfsjurist bij PriceWaterhouseCoopers N.V. (vanaf augustus ’99), Werkzaamheden:
•Opstellen, beoordelen en onderhandelen m.b.t. overeenkomsten tussen PwC en derden (o.a. overeenkomsten van opdracht, lease overeenkomst, intentieverklaringen);
•Beoordelen en onderhandelen over algemene voorwaarden;
•Advisering Raad van Bestuur en partners op diverse rechtsgebieden, bijvoorbeeld over privacyvraagstukken, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid, samenwerkingsvormen;
•Onderhandelingen over een omvangrijk outsourcingsproject, waarbij PwC ruim 100 werknemers van de wederpartij in dienst nam, alsmede het opstellen van de outsouringsovereenkomst;
•Onderhandelen over en het opstellen van een overeenkomst tot gezamenlijke aanbesteding (tussen PwC en twee andere partijen) van een ICT project.

Voornaamste benodigde vaardigheden: juridische kennis, onderhandelingsvaardigheid, goede mondelinge en schriftelijke communicatie.

1995-1999
Advocaat bij Van Dort en Dito Advocaten te Naarden (vanaf juni ‘95).
Werkzaamheden: advisering van cliënten en het voeren van procedures op het gebied van:
•Arbeidsrecht: o.a. het voeren van ontbindingszaken -zowel verzoekend als verwerend, ontslag op staande voet, ontslagaanvragen bij het CWI, loonvorderingsprocedures, advisering over medezeggenschap;
•Verbintenissenrecht: o.a. het opstellen van overeenkomsten, incasso’s;
•Insolventierecht: optreden als curator in faillissementen;
•Personen- en familierecht: het voeren van echtscheidingsprocedures, procedures op het gebied van mentorschap, opstellen van omgangsregelingen en echtscheidingsconvenanten, erfkwesties.

Voornaamste benodigde vaardigheden: juridische kennis, analytisch vermogen, onderhandelingsvaardigheid, strategisch denken en goede mondelinge en schriftelijke communicatie.

1994-1995
Junior belastingadviseur bij Coopers & Lybrand, afdeling Loonbelasting/ Sociale verzekeringen (maart ‘94 - mei ‘95).
Werkzaamheden: Advisering en het voeren van procedures op bovengenoemde rechtsgebieden, onder leiding van senior adviseur.

Opleiding interimmanager

1980-1985:HAVO, Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg
1985-1989:HEAO, Economisch-Linguïstische afdeling, Hogeschool Zeeland
1989:IDRAC-Montpellier, Erasmus-uitwisselingsproject
1989-1993: Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, Nederlands Economisch Publiek- en Bedrijfsrecht, scriptie: De Commanditaire Vennootschap
1995-heden: Diverse post-academische nascholingscursussen (permanente opleiding advocatuur) o.a. op het gebied van arbeidsrecht, onderhandelen en contracten maken. In 2007 succesvol de arbeidsrechtelijke specialisatiecursus \'PALA\' afgerond

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

arbeidsrecht, huurrecht, verbintenissenrecht, corporate housekeeping

Talenkennis interimmanager

Nederlands moedertaal, Engels in woord en geschrift vloeiend, Frans in woord en geschrift goed, Duits redelijk.

 beschikbaar?