T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?directeur / manager

directeur / manager

Werkervaring interimmanager

Opdrachten, nationaal en internationaal verricht, zijn onder meer:
- Projectmanagement (o.b.v. Prince2, Lean Six Sigma, bb-niveau )
- Communicatie management
- Procesanalyse (RASCI, ARIS, Visio, Mavim)
- Begeleiding bij overstap naar Shared Service Concept
- Integratie en ontvlechten van bedrijven en afdelingen, inclusief sociaal plan
- Invoering nieuwe informatiesystemen (o.a. PMS, Beaufort, e-Synergy, Oracle, People Soft, SAP)
- Personeelsontwikkeling en teambuilding
- Facility management: verhuizing, herinrichting gebouw


Branche ervaring
Profit:
- zakelijke dienstverlening
- banken/verzekeringen
- card handling
- telefonie
- uitgeverijen
- logistiek
- engineering

Non-profit:
- zorg
- overheid (rijks, gemeente)
- waterschappen
- onderwijs


Branche ervaring, niet in CV
Food (Melk, kaas, vleeswaren), Bollen/bloemen, Staal, Papier, Flexibele verpakkingsmaterialen, transport en verlading Schiphol


Werkervaring: Periode interim management (vanaf oktober 2000)

Zorg
RIBW/KAM: Regionaal Instituut Beschermd Wonen, Kennemerland (400 medewerkers; 2005 - 4 maanden)
Plaatsingsproces afgerond binnen de afgesproken periode
• Lid Plaatsingscommissie (na reorganisatie selectie van alle leidinggevende posities)


Visio: Landelijke stichting slechtzienden en blinden (1200 medewerkers; 2005 - 8 maanden)
Opdracht, met bijbehorende projecten, afgerond en overgedragen aan permanente opvolger.
• Hoofd PO&O, lid MT (centraal + decentrale P&O units).
o Regulier leidinggeven
o Projectmanager voor oa.: Functiewaardering, Competentiemanagement, Arbo-dienstverlening; Reorganisatie (110 medewerkers).

Vivium: Verzorgings- en verpleegconsortium (1600 medewerkers; 2004 -2005 - 10 maanden)
Opdracht verlengd; projecten bijna allen gereed en overgedragen aan permanente opvolger
• Manager HR, lid MT (centraal + decentrale HR-units; 25x).
o Regulier leidinggeven
o Projectmanager voor o.a. performance management, automatisering (implementatie Beaufort), personeelsontwikkeling, reïntegratie en arbeidsmobiliteit, en arbeidsvoorwaarden/personeelsregelingen, incl. bijbehorende communicatie.

Robert Fleury Stichting (psychiatrisch ziekenhuis; 900 medewerkers; 2003–2004 - 5 maanden)
• lid MT; vervanging wegens zwangerschap. Aantal projecten gerealiseerd
• Adviezen t.b.v. Raad van Bestuur (o.a. organisatieaanpassing, incl. financiële onderbouwing)

Rode Kruis ziekenhuis, Beverwijk (1500 medewerkers; 2003-2004 - 8 maanden)
Opdracht verlengd; project gereed. Overgedragen aan permanente opvolger.
• Manager P&O (25 medewerkers), lid MT.
Afdeling weer vlot trekken.
Ontwikkelen en implementeren van ondermeer arbeidsmarktcommunicatie (en met een schuin oog naar corporate communicatie)
Projectleider: implementatie nieuw PI-systeem (Beaufort)
Lid keuze-commissie nieuw dienstrooster systeem.
Invoering Covey (aanpak) en Six Sigma.


Waterschappen
Hoogheemraadschap Rijnland (700 medewerkers; 2007-2009 - 20 maanden)
Oorspronkelijke: 3 maanden. Na mijn analyse en advies de groep te splitsen is de opdracht
3x verlengd. Laatste maal om mijn opvolger tijdens de inwerkperiode de tijd te geven alle facetten te
leren kennen; mijn aandacht lag in die periode op het project Duurzame energie.
• Manager Advies & Onderzoek (onderdeel van de afdeling Beleid)
Leidinggeven aan het intern ingenieursbureau
Belangrijkste focus: cultuurverandering team, opstellen jaarplan, programmaplanning, teambuilding, , samenwerking met andere teams en afdelingen.
Bijzonder actiepunt: team splitsen.
• Projectleider Processen en Overdrachtsmomenten (1e fase; tbv. de gehele organisatie)
• Projectleider Duurzame energie. Belangrijk onderdeel was het informeren en op één lijn krijgen van de stakeholders, belangengroepen en Nuon als klant/partner. Projectplan incl. communicatieplan opgesteld en uitgerold. Resultaat: alle partijen tevreden met het communicatieresultaat. Het Hoogheemraadschap werd voor het eerst als extravert ervaren.

Logistiek
Distributiebedrijf PCM Uitgevers (250 medewerkers, 14.000 freelancers, 2006-2007 - 17 maanden)
Opdracht tweemaal verlengd. Laatste keer om de opvolging goed te laten verlopen.
• Projectleiding fusie onderzoek distributiebedrijven PCM en Telegraaf Media Groep (Distri Q); inclusief analyse bestaande distributiemodel, inclusief bijbehorende interne communicatie.
• Hoofd P&O, lid MT (regulier plus o.a. traject van cultuurverandering mede ingezet; aansluiten op centralisatie p&s-taken, e-Synergy; sluiting vestiging met herplaatsen en uitstroom personeel)

Telecom
Telfort (650 medewerkers; 2003-2004 - 4 maanden)
Opdracht volgens planning gereed
• Opstellen gedragscodes, als uitvloeisel van de nieuwe strategie van de organisatie. Inclusief interne communicatie.

Skanska (Zweeds internationaal bouwbedrijf, in Nederland Telecombedrijf in opstartfase (2001 - 1 maand)
• Adviezen ivm. de Nederlandse regelgeving

Engeneering
Aker Kvaerner: Internationaal Ingenieursadvies bureau (22.000 medewerkers; 2005-2006 - 7 maanden)
Project afgerond binnen de afgesproken periode.
• Projectleider International assignments, inclusief interne communicatie.
Resultaat: nieuwe trend neergezet voor Aker Kvaerner wereldwijd.

Media
Kluwer (1400 medewerkers; 2004 - 7 maanden)
Opdracht volgens planning gereed.
• Manager P&O (17x, verdeeld over twee vestigingen)
Mede ontwikkelaar van de nieuwe opzet van P&O. Begeleiding 1e fase naar nieuwe opzet.

Banken en Verzekeringen
De Nederlandse Bank (2004 - 2 maanden)
Opdracht volgens planning gereed
• Projectleider: teambuilding afdeling Beveiliging en Transport, incl. cultuur- en actieplannen

Goudse Verzekeringen (1200 medewerkers; 2001 - 5 maanden )
Opdracht afgerond en overgedragen.
• Hoofd PZ tijdens fusieproces met de Tiel Utrecht Verzekeringen, incl. salaris administratie

FBTO verzekeringen (600 medewerkers; 2000-2001 - 7 maanden)
Opdracht afgerond volgens planning en overgedragen aan permanente opvolger.
• Lid kernteam Internet project: omschakeling van multi channel naar internet verzekeraar. Verantwoordelijk voor de projectcommunicatie en personeelsbeleid. Interne en externe communicatie georganiseerd ivm. nieuwe branding van het merk FBTO en de bijbehorende automatisering van de nieuwe b-lines met de gevolgde stappen daar naar toe; op basis van strategie en de vertaling naar zowel klanten als werkvloer (communicatieplan), en met behulp van de communicatiematrix.
Zeer omvangrijk project.

Achmea, centrale P&O (2001 - 3 maanden)
Opdrachten grotendeels gereed en overgedragen na herverdeling taken bij Achmea
• Mede projectleider, opzet project: ‘Arbeidsmarktcommunicatie ten behoeve van Achmea’
• Projectleider ‘doorlichting Administratieve Organisatie & Financiële Controle’ van
de gehele P&O kolom van Achmea (beheersing van geldstroom: > 1 mrd. NLG)


Cardsystems
Trans Link Systems (60 medewerkers; centrale organisatie voor de OV-Chipkaart; 2003 - 2 maanden)
Opdracht volgens planning gereed
• Rapport over organisatie-opzet en inrichting volgende fase
• Opstellen functiebeschrijvingen

Onderwijs
SEB: Stichting Educatie Beroepsonderwijs (ROC + VMBO; 1500 medewerkers; 2005 - 5 maanden)
Opdracht afgerond ivm. aanstelling permanente opvolging; SSU was grotendeels ingericht.
• Projectleider inrichten Shared Service Unit PZ-beheer; van 5 decentrale locaties naar één centrale service afdeling voor de p&s-taken, met decentraal P&O-adviseurs; 2 CAO’s.
• Inclusief interne communicatie over projectvoortgang
• Inrichting loopbaanbureau
• Regulier leidinggeven P&O

Overheid
P-Direkt; Shared Service Center P- en Sal. Administratie voor de gehele rijksoverheid (Den Haag en Zwolle,
550 medewerkers; onderdeel van Ministerie van Binnenlandse Zaken; 2009 - 5 maanden)
• Manager/projectleider contactcenter
Lid MT-contactcenter
Leidinggeven aan verschillende projecten (procedures, processen en applicaties, zoals telefonie en kennisdatabase). Afstemming met aan te sluiten departementen.
Vertegenwoordiger in Change Decision Board P-Direkt breed: waar alle wijzigingen in de procesketen worden besproken en over de oplossingen wordt besloten.

Ministerie van Economische Zaken (2004 - 3 maanden)
Opdracht volgens planning gereed
• Coaching leidinggevenden bij salarisadministratie.
• Medewerkers coachen in verband met overgang naar Shared Service concept (Emplaza)

Ministerie van Economische Zaken (2003 - 2 maanden)
Opdracht volgens planning gereed
• Advies en training aan de afdeling salarisadministratie: ‘anders werken’
• Coachen van de leidinggevende gericht op teambuilding

CBS (2500 medewerkers; 2001-2002 - 11 maanden)
Opdracht volgens planning gereed. Nieuwe afdeling overgedragen aan permanente opvolger.
• Plv. hoofd Centrale afdeling Personeel en Organisatie (CPO; 90 medewerkers, verdeeld over twee vestigingen)
o.a. Reorganisatie van de afdeling leiden, inclusief interne communicatie daar over. Inclusief
inrichting loopbaanbureau.
Diensverbanden onbepaalde tijd
Tebodin, Den Haag (consultancy en engineering; 2000 medewerkers 22 landen; juni ‘99- nov. ‘00)
• Manager Human Resources, lid MT (nationaal en internationaal eindverantwoordelijke)
Regulier leidinggeven
Projecten: invoering Performance management, arbeidsmarktcommunicatie, personeelsontwikkeling, nieuwe pensioenregeling inclusief uitgebreide voorlichtingsronde voor alle vestigingen.

AXA Verzekeringen (internationaal verzekeraar; 1450 medewerkers; mrt. ‘98- juni ‘99)
• Manager Human Resources (incl. salarisadministratie).
Regulier leidinggeven
Projecten: HR-automatisering: People Soft, fusie UAP en AXA in Nederland.
Diverse internationale projecten

Alexander & Alexander BV (internationaal makelaar in assurantiën, 350 medewerkers; mrt.’95- mrt’98)
•Hoofd Personeelszaken, lid MT
Regulier leidinggeven
Projecten: Fusie geleid voor de regio Amsterdam [450 medewerkers], inclusief harmonisatie
arbeidsvoorwaarden, en uitvoering Sociaal Plan

Funktie/Mediair te Amsterdam (Personeelsadviesbureau; 15 medewerkers; mrt. ‘92 - mei ‘95)
• Senior Consultant, omzet verantwoordelijk
• Coördinator Assessment Centers
• Projectleider: reorganisatie van een Bibliotheek (220 personen) en een Kaasfabriek (120 personen).

O&M Adviesgroep te Den Haag (executive search organisatie; 5 medewerkers; febr.’89-mrt.‘92)
• Consultant, omzet verantwoordelijk.

SMA te Den Haag (opleidingen op het gebied van kantoorautomatisering en secretariaatswerkzaamheden;
onderdeel van Vedior Holding; 140 medewerkers; sept. ‘87-febr. ‘89)
• Vestigingsmanager;
• Secretaris projectgroep: op het gebied van selectie, replacement, outplacement en scholing
• Bemiddelaar bij 1000-banenplan voor Molukkers

ODRP te Den Haag (P&O-adviesbureau van de VNG; 80 medewerkers; sept ‘86- sept ‘87 )
• Consultant

ISBP (Instituut voor Sociale en BedrijfsPsychologie, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam; mei ‘85
- juni ‘86)
• Projectleider onderzoek naar de gevolgen van automatisering op de organisatie, het personeel en de klanten
Onderzoeken bij o.a. Amro-bank, Rabo-bank, PTT en Openbare bibliotheken

PTT-Post (District Amsterdam; sept. ‘78- juni ‘85)
• Medewerker Post en lid van de OR (voorzitter nieuw opgerichte partij).


Opleiding interimmanager

Opleidingen
1986 Doctoraal Arbeids- & Organisatie Psychologie (UvA), inclusief bijvak economie
1982 Kandidaats Andragologie + kandidaats psychologie
1976 Atheneum B

Additionele opleidingen
Verkoop, Marketing, Leidinggeven, Gesprekstechnieken, Conflicthantering, Mediation, Selectie technieken en –vaardigheden, Functiewaardering, Arbeidsvoorwaarden en –recht, Finance for Non-Accountants; Prince2; Six Sigma; Excel gevorderd


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Breed blikveld met oog voor detail. Analystisch. Mensen in beweging krijgen. Doelen realiseren. Strategisch denken en handelen.
People manager, situationeel. Hak knopen door waar nodig.

Talenkennis interimmanager

Nederlands: prima
Engels: zeer goed in woord en geschrift
Duits: goed in woord en geschrift
Frans: voldoende in woord en geschrift

Overig

Overige activiteiten
Sportduiken, Bridgen, Golfen, Schaatsen
Voorzitter duikvereniging AGT-Onderwatersport
Voorzitter hoofdbestuur AGT-sportverenigingen

 beschikbaar?