T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?operations, inkoop, Ict, management

operations, inkoop, Ict, management

Werkervaring interimmanager

Werkervaring:

2006- heden werkzaam als interim manager voor het bedrijf BV.
Dit bedrijf is ruim 3,5 jaar geleden opgericht, met als doel om bedrijven die door autonome groei
en/of acquisitie snel zijn gegroeid, te ondersteunen. Deze ondersteuning is gericht op de verbeteren
van de bedrijfsprocessen, informatie en communicatie stromen op strategisch, tactisch en operationeel
niveau. Momenteel werken we met een team van 16 professionals samen bij diverse opdrachtgevers.
Een aantal interim-opdrachten/projecten die onder andere door mij zijn uitgevoerd;
• Als Manager Data & Research (2008/2009,Interim) Herstructurering, Change management/ veranderingstraject van de organisatie, tegelijkertijd leidinggeven aan afdeling ICT en Research bij de NVM vereniging van Makelaars. Resultaten;
- adviserend aan de algemeen directeur en bestuur. Klankbord voor beleid en strategisch meerjarenplan
- Projectleiding en sturing van een groot aantal projecten en dossiers.
- Borging continuiteit van informatievoorziening aan management , bestuur, vakgroepbestuur en externe partijen
- Innovaties doorgevoerd in upgrading van applicaties voor de makelaars.
- Budget 2009 bepaald en goedgekeurd door bestuur (vakgroepbesturen)
- opstellen van beleidsplannen en rapporten voor de afdeling.
- Geheel volgens ITIL werkwijze diverse infrastructurele projecten doorvoeren Continuiteit borgen van informatievoorziening.
- bewaking en bewerking van unieke databank aangescherpt met leveranciers
- Portfolioanalyse gemaakt van toeleveranciers, inclusief het insourcen van activiteiten die ge- outsourced waren.
- implementatie erp financieel systeem (Unit4 Agresso)
• Adviseur UWV (CWI): adviserend aan het management van een UWV vestiging in de samensmelting van CWI en UWV. Change management, Teambuilding, Governance.
• Directeur Inkoop,Logistiek & ICT (2006-2007, Interim), Operational Excellence en Lean doorvoering in de supply chain van een fashion retail organisatie Verandermanagement van hiërarchisch naar integraal management Ondersteuning bij pakketselectie voor een ERP implementatie, Implementatie van POIP voor filialen, en Softbrick (planning en tijdsregistratiesysteem)
• Make or Buy analyses tbv productieproces van kapitaalgoederen.
• Optimaliseren van een logistieke organisatie in de (keuken) retail.
• Scenario ontwikkeling tbv van Ketenregie.
Supply chain onderzoek tbv;
producent in Chinahandelsagentforwarderinkoopcombinatieoverslag en distributie.
• Tenderproces voor distributie. Optimaliseren van de supply chain en stroomlijnen inkoop
• Opzetten plan van aanpak ten behoeve van Ketenregie
• 6sigma trainingen en implementatie
• Implementatie van Softwarepakketten (SAP gerelateerd, Softbrick (tijdsregistratie),
Transportplanningssysteem.
• Als projectlid deelgenomen aan het opzetten van richtlijnen voor het Duurzaam kunnen beoordelen van organisaties (cradle to cradle filosofie).
Een en ander volgens een feitelijk en transparant label. 2008-2009
• Als klankbord gefungeerd voor diverse gemeentes op het vlak van Duurzame richtlijnen (Senternovem/Vrom) overheid op aanbestedingstrajecten (2009)
• Als klankbord gewerkt voor een grote aanbieder van personele diensten op het gebied van MVO en Duurzaam. Behoefte aan kapstok, communicatietraject en acceptatie. Moet passen in cultuur.
• Uitvoeren van Duurzaamheidsscans bij organisaties. (Algemeen, ICT, Procesgeorienteerd)
• Relaties met ICSE, International Centre for Sustainable Exellence te Eindhoven, Ecochoice


* Tevens bestuurslid van VLM Zuid. (Vereniging Logistiek Management)


Werkervaring vervolg:

apr'01-feb 2006 Werkzaam bij Maas International B.V., Eindhoven

• als Directeur Operations (directielid) verantwoordelijk voor de algehele operationele activiteiten
van Maas International. Samen met het MT Operations (areamanagement, technical operations,
logistiek, kwaliteit en IT) zorgdragen dat het full facility concept bij de klant wordt uitgevoerd. Dit
houdt in het zorgeloos aanbieden van een consumptie uit onze vendingmachines. Dit alles volgens
de overeengekomen SLA’s met de klant. Hierbij is de focus op Operational Exellence, kwaliteit,
efficiency en budget. De afgelopen 3 jaar verantwoordelijk geweest voor de insourcing van
Logistiek en het invoeren van een compleet nieuwe wijze van werken. Dit middels een eigen
ontwikkelt systeem (IVC) wat draait op SAP. Daarbij gelet op corporate governance en compliance
in combinatie met de infrastructuur. Dit houdt in dat onze operators(300FTE) bij de klant
en monteurs (25FTE) allen met een PDA hun dagelijkse werkzaamheden moeten uitvoeren. Dit
vergt veel discipline en management control. Dit wordt dan weer mogelijk gemaakt door de data
die de PDA registreert, weer in rapportage vorm beschikbaar te stellen aan het management.
Middels IVC, is Maas in staat geweest om in de totale keten, significante efficiency verbeteringen
door te voeren. (verantwoordelijk voor 374 FTE)

• als General Manager Maas Duitsland (interim) (rapporterend aan CEO, 07-´05 tot feb 06)
Onder mijn verantwoordelijkheid is de organisatie in Duitsland volledig geherstructureerd. De
laatste 6 maanden van 2005 kreeg ik de opdracht om dusdanige projecten te implementeren,
waardoor basis Budget 2006 betere positieve resultaten laat zien. Grote projekten als insourcing
van de logistieke aktiviteiten in combinatie met reductie van leveranciers en assortiment, of het
optimeren en efficienter laten verlopen van de processen intern en extern, hebben daartoe
bijgedragen. Daarbij is een compleet nieuw management team benoemd en ingewerkt.

aug'98 – mar'01 Werkzaam bij ITW Construction Products B.V., Venlo

• als Business Unit Manager ( Site-Manager, 04-´00 tot Mar’01)
Na integratie met ITW (Illinois Tool Works), verder optimaliseren van de EDC performance.
Daarnaast is er een synergie ontstaan door het samengaan met ITW, die verdere integratie van
magazijnen binnen ITW tot gevolg heeft. Dit heeft betrekking op de ´brandnames´Duo-Fast en
Paslode. In 3½ jaar zijn er 8 magazijnen vanuit 4 landen samengevoegd in Venlo.
Focus was het optimaliseren van de logistieke flow en daarbij het rationaliseren van
leveranciers door middel van het opzetten van European Purchasing agreements. Rapporterend
aan de Director Operations en CFO in Amerika, Chicago.
Projecten zijn oa;
- Centraliseren van de europese inkoop in het EDC
- Verder centraliseren van magazijn en distributie activiteiten
- European Item Coding (synchroniseren en rationaliseren van unieke codes)
- Standard Packaging. (verpakkingseenheden, Unit of Measure)
- ERP system (voornamelijk interfacing bestaande systemen.)
- Implementeren van basisprincipes;
o 80/20 (focus)
o In-Lining (optimaliseren productie”runs”)
o MRD (Market Rate Demand, afstemmen vraag-behoefte. Veelal min/max principe)
o PLS (Product Line Simplification, ligt weer in lijn met bovenstaande principes)


• als European Logistics Manager (08-´98 tot 04-´00, lid van European Management Duo-Fast)
Verantwoordelijk voor de implementatie van een herstructureringsplan voor de European Supply
Chain van Duo-Fast Europe. Dit plan is in samenwerking met KPMG opgezet. Herstructuring omvat
het centraliseren van magazijnen in Europa, middels het opzetten van een European Distribution
Center(EDC) in Venlo en 3 ´hubs´ in UK, Spanje, Tsjechie. Om deze strategie te ondersteunen is
simultaan een nieuw ERP-systeem, MFG/PRO, geïmplementeerd. Als projectmanager voor de
fysieke opbouw van het EDC en als projectleider logistiek voor de implementatie van MFG/PRO.
Daarnaast het implementeren van de goederen- en informatiestroom tussen de europesche
fabrieken, verkoopkantoren, leveranciers en het EDC. Verantwoordelijk voor het beleid en inkoop
aangaande European Transportation. Middels Tendering gekomen tot een mix aan preferred
suppliers. Daarin is meegenomen tevens de Incoming Goods flow.
(Duo-Fast Europe is eind ´99 overgenomen en geïntegreerd met ITW)

dec'95 - jul'98 Werkzaam bij SCA-Mölnlycke (Hygiene Products) B.V., Gennep

• als Purchasing & Supply Manager
Verantwoordelijk voor de afdeling Inkoop en Logistiek. Algehele inkoopactiviteiten ten behoeve van
de fabriek in Gennep en de daarbij behorende logistiek tot aan de productie. De fabriek produceert
en distribueert incontentieproducten (TENA) voor Europa en Internationale markten. In deze
funktie als intermediair fungeren tussen fabriek, de leveranciers en het hoofdkantoor in
Zweden.Het inkoopbudget bedraagt fl. 140mln.
Inkopen betreffen onder andere;
- Diensten
- Grondstoffen (raw materials) voor het maken van TENA luiers. (plastics, elastics, foam, non-woven, paperpulp, packagingmaterials
- Technische inkopen
- Transport, logistieke hulpmiddelen
Behaalde resultaten onder andere;
- Reductie van toeleveranciers. (preferred supplier en second source)
- Initieren en opvolgen van cost-savings-trajecten in samenwerking met leveranciers en productie
- Reductie vooraad van 4 weken naar 0,8 weken
- Vendorrating en Vendormanagement
- Kostenreductie van afvalstromen
- Inrichting nieuw technisch magazijn
- Verbeteren en pro-actief bewaken van de goederenstroom, middels COA’s.
- In samenwerking met Kwaliteitsafdeling opzetten van technische specificaties

apr’93 - dec’95 Werkzaam bij OMRON ELECTRONICS/ European Logistics Center,
Den Bosch

• als Manager Customer Service/ IT
Betrokken bij de opbouw en inrichting van het nieuw op te zetten European Logistics Center(ELC).
Borging van de werkwijze middels procedure en instructies volgens de eisen van ISO9002.
(Certificaat behaald Lloyd´s) Daarnaast structuur geven aan de Customer Service activiteiten met
de verkoopkantoren.
Als EDP/IT-verantwoordelijke, betrokken bij het implementeren van het Warehouse Management
System (WMS400) en het testen van wijzigingen. Beheer en onderhoud van de systemen,
werkplekken en hulpmiddelen in het ELC

dec’91 - maart’93 Werkzaam bij Fuji Photo Film B.V., Tilburg

• als Quality Assurance Service Engineer
Als team-lid van de Service Group mede verantwoordelijk voor de opzet van de Customer Service
organisatie voor de nieuwe Production Plant P3, ten behoeve van de productie van PS-plates (off-
set drukplaten). Onderhouden van klantenkontakten en leverancierskontakten. Mede
implementeren van een ISO9002 systeem voor P3. Certificatie door Lloyd´s.
(Afgestudeerd bij Fuji dec´91-mei´92, voor het opzetten van een Quality Manual en een
implementatieplan voor ISO9002)Opleiding interimmanager

Opleidingen:

Algemeen:
2004-2005 Master of Management & Organisation, TIAS Business School
Universiteit van Tilburg. (MMO) (diploma).
Scriptie “loyaliteit van artsen/specialisten in het voorschrijven van medicijnen”
In opdracht van Jansen-Cilag.
1992 Technische Bedrijfskunde, HTS in Eindhoven (Ing.(B.SC.) Diploma)
1987 VWO, Strabrecht College in Geldrop (Diploma)
Logistiek:
mei '98 Supply Chain Management, bij SCA
Inkoop:
Oktober’09 Duurzaam Inkopen, van strategie naar uitvoering, bij NEVI
mei '98 Winnend onderhandelen I + II , bij NEVI
Kwaliteit:
april 1992 Cursus ISO9000 quality standard, bij Det Norske Veritas Industry
january 1994 Cursus ISO9002, bij Poels & Partners (auditor)
september 1996 Cursus Total Quality Management, "Best Partner" concept., bij SCA
2006 Lean-6Sigma. Champion training.
2009 ISO 26000 handvat voor organisaties MVO, Social Responsibility
ICT:
september 1993 Certificate System Operator AS/400, bij IBM Utrecht
april 1994 Cursus CL programming AS/400, bij ICS opleidingen Utrecht
september 1994 Cursus Query/400, bij ICS opleidingen Utrecht
dec´98 Cursus MFG/Pro (ERP system) super-user training, bij TRW.
Apr’2001 Cursus SAP, key-user training, in-house
2003 ITIL en PRINCE2 foundation, in-house
Overige:
januari '97 Time Management, bij TMI
februari '97 Management Praktijktraining, bij GITP opleidingen
februari '98 Projectmanagement training, PRIME, bij SCA

Computerkennis:
• Zeer goed bekend met;
Windows + Microsoft office (Word, Excell, Powerpoint , Acces etc.) MFG/PRO en SAP
• Goed bekend met;
diverse software applications en hard-ware inrichten, websites


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

leiding geven aan complexe projecten tegelijkertijd
teamplayer, pragmatisch en handson
tevens strategisch/tactisch
spin in web

Talenkennis interimmanager

Nederlands vloeiend
Engels zeer goed
Duits zeer goed

Overig

Internationale ervaring:
Voor Fuji, OMRON,SCA-Mölnlycke en ITW Construction Products, Maas International regelmatig reizen naar klanten, verkooporganisaties, leveranciers en hoofdkantoren in Europa en USA.

Hobby’s:
Sport golf, tennis, wintersport, voetbal


 beschikbaar?