T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

Oktober 2008 – oktober 2009
Manager Shared Service Center a.i., Actys BOG en Retail, Utrecht
Functie omschrijving: Dagelijkse leiding over financieel beheerafdeling (30 FTE), lid MT Actys BOG en Retail. Daarnaast frequent contact met klanten om account management te ondersteunen bij kwesties die de administratie aangaan.
Belangrijkste resultaten:
• Achterstanden in servicekostenafrekeningen inzichtelijk gemaakt en weggewerkt, waardoor ultimo 2009 deze achterstanden niet meer bestaan;
• Door verbeterde verslaglegging een verbetering van het resultaat volgens jaareindeverwachting 2009 gerealiseerd van € 2 mio, dit is een 152% verbetering ten opzichte van de begroting;
• Verplichtingen uit hoofde van beheer- en huurovereenkomsten gestructureerd vastgelegd waardoor beter gestuurd kan worden op prioriteiten.

Juli 2007 – oktober 2008
Operational Manager a.i., BVL Vastgoed Management BV, Amsterdam
Functie omschrijving: Dagelijkse leiding over beheerbedrijf voor winkelvastgoed (10 FTE, beheerd vermogen ongeveer € 1 miljard).
Belangrijkste resultaten:
• Achterstanden in servicekostenafrekeningen van vier jaar ingelopen en rekening-courantverhoudingen vanaf 1998 uitgezocht;
• Verplichtingen uit hoofde van beheer- en huurovereenkomsten. gestructureerd vastgelegd

Februari 2006 – juni 2007
Management Consultant
Functie omschrijving: Projectleider in het chartale domein van twee grote banken. Daarnaast verschillende kleine klussen o.a. voor particuliere investeerders.
Belangrijkste resultaten:
• Op basis van de opgestelde business case is een go-beslissing van het management verkregen voor de outsourcing van twee geldtelcentrales;
• Het op tijd voltooien van de eerste fase van verbouwingen en inrichting van twee geldtelcentrales.

Maart 1998 – januari 2006
Management Consultant, LogicaCMG Finance, Amstelveen
Functie omschrijving: Het binnen de met de klanten afgesproken tijd en budget doen ontwikkelen en/of implementeren van financiële applicaties. De werkzaamheden worden zowel in Nederland als in het buitenland uitgevoerd. Het klantenpakket omvatte banken en verzekerings-maatschappijen, alsmede een ministerie. Weggegaan om me te bezinnen op mijn verdere loopbaan.
Belangrijkste resultaten
• De financiële business case geschreven voor de outsourcing van de cash centres van een bank. Dit omvatte het volledige bedrijfsonderdeel, inclusief de specifiek voor dit bedrijfsonderdeel gebouwde bedrijfspanden;
• Een onderzoek opgezet en uitgevoerd naar de kwaliteit van de informatiesystemen bij een grote levensverzekeringsmaatschappij, en de aanbevelingen die hieruit voortkwamen geïmplementeerd. Als gevolg hiervan is de redundantie van gegevens in de organisatie teruggebracht en werd er synchroniciteit tussen systemen bereikt;
• Bijgedragen aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van een nieuwe business unit door het maken en geven van opleidingen op het gebied van compliance (Sarbanes Oxley, Tabaksblat).

September 1996 – februari 1998
Teamleider Financiën & Administratie Sportfondsen Nederland N.V., Amsterdam
Functie omschrijving: Leiding geven aan een team van 10 administrateurs en administratief medewerkers. Weggegaan om carrièrestap te maken.
Belangrijkste resultaten
Door een herverdeling van taken binnen het team en het opzetten van een loopbaantraject, waardoor medewerkers konden doorgroeien naar hogere niveaus, werd de productiviteit sterk verhoogd. Dit verbeterde de motivatie van medewerkers, de sfeer op de afdeling en bracht het personeelsverloop omlaag.

September 1995 – augustus 1996
Accountant Medewerker Accountantskantoor Schuurmans, Alkmaar
Functie omschrijving: Zelfstandig uitvoeren van accountantscontroles en samenstelling van jaarrekeningen, alsmede het voeren van administraties van ondernemingen in midden- en kleinbedrijf. Jaarcontract tot overname van het accountantskantoor door een groter kantoor in 1996.

Januari 1995 – augustus 1995
Controller Nieuwe Steen Investments N.V. Zeeman Vastgoed B.V., Hoorn (Noord-Holland)
Functie omschrijving: De administratie voeren van Nieuwe Steen Investments N.V., de accountant ondersteunen bij controle van de jaarrekening en kwartaalrapportages. Weggegaan wegens verschil van inzicht over de invulling van de functie met de eigenaren.
Belangrijkste resultaten
• Mede opstellen van jaarrekening 1994 en de eerste twee kwartaalrapportages van 1995;
• De financiële administratie op orde gebracht waardoor enkele geschillen met toezichthouders en fiscus konden worden beslecht;
• Huurdersadministratie op orde gebracht.

September 1993 – december 1994
Trainee, KPMG Klynveld, Alkmaar
Functie omschrijving: Assisteren bij controles van jaarrekeningen van verschillende ondernemingen, zowel industriële ondernemingen als bedrijven uit de financiële sector. Weggegaan om carrièrestap te maken.
Januari 1988 – juli 1990 Assistent Accountant, Coopers & Lybrand, Alkmaar
Functie omschrijving: Assisteren bij controles van jaarrekeningen van verschillende ondernemingen, zowel industriële ondernemingen als bedrijven uit de financiële sector. Weggegaan om voltijd te gaan studeren.

September 1987 – december 1987 Assistent Accountant, KPMG Klynveld, Amsterdam
Functie omschrijving: Assisteren bij controles van de jaarrekening van een bank. Weggegaan om carrièrestap te maken.


Opleiding interimmanager

2007 - 2010, MSRE, Amsterdam School of Real Estate
2001 - 2004, MBA NIMBAS, Utrecht
1993-1996, Postdoc Accountancy, Vrije Universiteit Amsterdam
1990-1993 HEAO- RA Hogeschool Alkmaar
1981- 1987 VWO, Han Fortmann College, Heerhugowaard

Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels (vloeiend)
Enige kennis van Duits, Frans en Italiaans

 beschikbaar?