T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager juridisch / overheid

Interim manager juridisch / overheid

Werkervaring interimmanager

Werkgevers
2006 - heden Zelfstandig organisatieadviseur en interimmanager (ZZP)
2005 - 2006 Mavim: manager Consultancy & Training, partnermanager en accountmanager Politie Nederland
2001 - 2005 Verdonck, Klooster & Associates: senior consultant
2000 - 2001 Razorfish Inc.: client partner (programma- en accountmanager)
1989 - 2000 Bakkenist Management Consultants – (senior) organisatieadviseur, projectmanager en interim manager, vanaf 1999 partner en hoofd adviesgroep eBusiness
1988 - 1989 Moret Ernst & Young Management Consultants: junior informatica adviseur

Managementervaring
2006 - 2008 Gemeente Rotterdam, Juridische dienst, teammanager Bezwaar Bijstand en team Proces en Advies (65 fte)
Als eindverantwoordelijk teammanager (35 medewerkers) voor de Juridische dienst van de gemeente Rotterdam het behandelproces van bijstandsbezwaarschriften (6.000 bezwaarschriften per jaar) gemoderniseerd en sterk ingekort. De gemiddelde behandeltijd is daarbij gedaald van 35 naar 8 weken terwijl de kwaliteit van de bezwaarbehandeling ook is verbeterd. Veranderingen bewerkstelligd door op vier gebieden (processen, organisatie, personeel en informatie) maatregelen te nemen en veranderingen door te voeren. Tevens MT-verantwoordelijk voor ICT en kwaliteitszorg (ISO en INK) binnen Juridische diensten. Modernisering organisatie en functiegebouw, verbetering managementinformatie, cultuuromslag. Opvolgers geselecteerd, ingewerkt en begeleid. Gedurende laatste kwartaal tevens interim manager van een tweede team (voor beroepszaken) van 30 medewerkers.
2005 - 2006 Mavim Proces tool (12 fte)
Manager consultancy & training, verantwoordelijk voor 12 trainers/implementatieconsultants.
1999 – 2000 Bakkenist Management Consultants (22 fte)
Partner en leider adviesgroep e-Business. Leiding geven aan een nieuwe adviesgroep met 20 adviseurs. Marktbewerking, coaching/begeleiding adviseurs.
1998 – 1999 Sociaal Fonds Bouwnijverheid (25 fte)
Interim manager IntraBouw, de internetprovider voor de bouw. Opdracht was het inkopen van internettechnologie en het verkopen ervan aan bouwbedrijven. Daarnaast opzetten van een Portal voor de bouw in samenwerking met een grote uitgever.
1996 - 1997 Zeedierenpark Dolfinarium Harderwijk (250 fte)
Algemeen directeur, eindverantwoordelijk voor attractie/dierenpark met afhankelijk van het seizoen 75 tot 300 medewerkers. De opdracht was het structureren van een (te) informele organisatie, formaliseren en decentraliseren van verantwoordelijkheden, budgetten en bevoegdheden.

Opleiding interimmanager

1986 – 1988 Master of Business Administration (MBA), Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (postdoctorale bedrijfskundeopleiding, tweejarig voltijds programma)
1977 – 1985 Doctoraal Nederlands recht, RU Leiden
1971 – 1977 Gymnasium A, St. Stanislas College, Delft

Cursussen en trainingen
2007 Basiskennis Octopus AWB, IV-Software
2005 - 2006 Mavim SIS 4, SIS 5 procestool en Certified Consultant training, Mavim BV
2004 Aantrekkelijk schrijven, Vergouwen Overduin
2004 Publiceren in de (vak-) pers, De Vries
2003 Consultant en communicatie, GITP
2000 Programma Management, Proteus Programme Management, Stockholm
1996 Omgaan met de Pers, Hill & Knowlton
1994 Financiële en organisatorische aspecten van mobiele telecommunicatie, prof. W. Zegveld, VU Amsterdam
1993 Financiële analyse, prof. C. Izeboud, VU Amsterdam
1992 Information Economics, kosten/batenanalyse van Informatie Technologie, DCE
1990 Projectmanagement in de automatisering, Bakkenist Management Consultants

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Management Integraal management binnen overheidsorganisaties, project- en programma- management in complexe (bestuurlijke) omgevingen, verandermanagement
Processen Vertalen strategie / beleid naar processen en informatievoorziening, ontwerpen / inrichten / verbeteren / integreren bedrijfsprocessen
Beleid / strategie / financiën Audits, second opinions, doorlichtingen en efficiency-studies; (project)budgettering en –control, scenario-ontwikkeling en businessplanning
ICT ICT-strategie- en architectuurontwikkeling


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Selectie van adviesopdrachten:
2009-2010 Gemeente Zaanstad, Juridische Zaken
Advisering en projectleiding verkorten doorloop- en behandeltijden bezwaarschriften en ontwerpen en inrichten nieuw proces
2008 - 2009 Gemeente Rotterdam, Juridische dienst en Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het veranderproces in Rotterdam (zie boven) afgerond met ontwerp en voorbereiding van vergaande ketenintegratie tussen de Dienst SoZaWe en de Juridische dienst. SoZaWe is veroorzaker van 6000 bezwaarschriften per jaar. Onderdeel van dit project is implementatie van een procesondersteunend systeem (Octopus ABW) bij de Dienst SoZaWe en overgang naar uitwisseling van volledig elektronische dossiers.
2005 - 2006 Politie Nederland, Voorziening voor Product en Procesontwikkeling (VPP),
Beschrijven processen aangifte volgens methode SqEME / OMP
2005 Vele organisaties die Mavim als procestool (willen gaan) gebruiken
Advisering over optimaal gebruik van het Mavim procestool en procesanalysemethoden
2005 DataBalk, softwareleverancier voor woningcorporaties
Crisismanagement na oplevering incomplete software aan twee grote woningcorporaties
2004 - 2005 Ministerie van Verkeer & Waterstaat / Rijkswaterstaat
Audit op de projectbeheersing van de projecten Nieuwe Netwerk Voorziening en Nieuwe Webvoorzieningen RWS, een communicatie- en informatieplatform met 16.000 gebruikers
2004 Programmadirectie C2000 (communicatiesysteem voor zwaailichtsector)
Advisering aangaande inbesteding van herbouw Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) voor politie, brandweer en ambulancediensten
2004 Provincie Overijssel
Ontwikkelen portfoliomanagement methode voor ICT projecten (o.b.v. business case, beleid en politieke agenda)
2004 Consumentenbond
Dagvoorzitter en inleider tijdens ICT-architectuurdag van directie en management;
Second opinion / advisering ter versnelling en verbetering van het ontwikkelproces van websites Consumentenbond.nl en Bondonline.nl
2003 - 2004 Provincie Overijssel
Evaluatie pakket SuperOffice CRM als procesondersteunend systeem voor vergunningverlening en -handhaving
2003 Goudse verzekeringen
Opstellen en uitonderhandelen SLA voor webdienst Click&Claim
2003 Provincie Overijssel
Projectleiding opstellen drielaags (B-I-T) architectuur
2003 Provincie Overijssel
Ontwikkelen besturingsmodel voor architectuurmanagement
2003 Ministerie van Justitie / Openbaar Ministerie
Review op de architectuur van het nieuw te ontwikkelen Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS)
2003 Interpolis
Masterplan Ketenintegratie: Ontwikkelen ketenstrategie en stappenplan voor de administratieve stromen tussen organisaties en de business units van Interpolis op het gebied van werk en inkomen.
2001 - 2002 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties / Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
Opstellen plan van aanpak en projectleider technisch vervolgonderzoek ter voorbereiding van biometrie in Nederlandse reisdocumenten
2002 DGTP, Ministerie van V&W, later Economische Zaken
Projectleider evaluatie van de ontwikkeling van een nationale architectuur voor Intelligente Transport Systemen (ITS)
2001 Elsevier Science Publishers
Projectmanager ontwikkeling Scirus, de wetenschappelijke zoekmachine
2000 PCM Uitgevers (AD, NRC, Trouw, Volkskrant)
Leverancierssselectie en onderhandelingen voor de inkoop van 100.000 internetaccounts voor gratis surfen
2000 Freeler (ING Groep)
Leverancierssselectie, onderhandelingen en voorbereiden contracten voor de inkoop van 450.000 internetaccounts voor gratis surfen
1999 - 2000 Diverse internet startups
Beoordeling businessplannen, werving en selectie personeel, project – en programma management
1997 – 1998 Amsterdams advocatenkantoor (300 fte)
Ontwerp en begeleiding invoering financiële en bestuurlijke herstructurering
1996 ING Bank Bank- en spaarbrieven
Efficiëncy onderzoek, voorbereiding reorganisatie
1995 - 1996 Academisch Ziekenhuis Utrecht
Projectleider ontwikkeling en invoering personeelsbudgetterings- en personeels¬kostenrapportage- en analysesysteem voor 6000 personeelsleden
1995 ING Bank Nederland, Financial Facilities Mananagement
Onderzoek omzetbelasting en administratieve consequenties voor
telecommunicatiediensten na 1995
1995 ING Bank Nederland
Onderzoek consequenties invoering 36-urige werkweek in combinatie met bedrijfstijdverlenging
1995 VVAA-Raet en gebruikersvereniging OrgHIS
Opstellen businessplan voor ontwikkeling, beheer en exploitatie van drie huisartsen informatiesystemen
1995 Randstad Holding NV, Interlabor Interim België
Begeleiden versterking en verzelfstandiging automatiseringsafdeling, vaststellen takenpakket en benodigde functies
1994 Ministerie van Justitie
Haalbaarheidsstudie naar een landelijk uniform fraude informatiesysteem
1994 Randstad Holding NV, Interlabor Interim België
Evaluatie automatisering Belgische Randstad werkmij-en
1994 Ministerie van Justitie
Projectleiderleider systeemontwerp automatisering van de Kabinetten Rechters-Commissaris en Strafrechtelijk financieel Onderzoek
1994 Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschap voor Groenten en Fruit en Produktschap voor siergewassen
Tussentijdse evaluatie van project Vernieuwing Informatievoorziening Produktschappen
1993 Ministerie van Justitie
Definitiestudie automatisering Kabinetten Rechters-Commissarissen en Strafrechtelijk financieel Onderzoek
1993 Postbank NV
Definitiestudie en basisontwerp beheersysteem voor Produktmodel Sparen
1993 Stichting ter exploitatie van Naburige Rechten
Projectmanagement en functioneel ontwerp automatisering van naburige rechten-administratie
1993 Ministerie van Justitie
Definitiestudie automatisering binnen de Rechterlijke Macht
1993 Verenigd Streekvervoer Nederland
Doorlichting en efficiency-analyse in vijf streekvervoerbedrijven ter voorbereiding van benchmarking en fusie
1991 Stuurgroep Coördinerend Overleg Automatisering Landbouw
Opstellen bedrijfsplan en exploitatiescenario\'s voor telematicadienst¬verlening in een landelijk Agrarisch Telematica Centrum
1989 Bull Nederland
Doorlichting en Toegevoegde Waarde Analyse automatiseringsafdelingen
1989-1990 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Dir.-Gen. XIII (telecommunicatie), project DRIVE
Projectsecretariaat van een technologie onderzoeksproject (DACAR) voor communicatie tussen automobiel en de omgeving


 beschikbaar?