T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Operations Manager, Productie manager, KAM manager

Operations Manager, Productie manager, KAM manager

Werkervaring interimmanager

April 2010 tot heden,
Functie : Procesanalist bij Latexfalt, 2 dagen per week
Verantwoordelijk voor: Het verminderen van incidenten die geuroverlast veroorzaken, het opzetten van een bereikbaar veiligheidssysteem
Functie: ad interim Kwaliteitsmanager BK Gas
Verantwoordelijk voor: Het herinrichten van het kwaliteitsysteem na reorganisatie
Funtie: interim Intern Auditor ARGOS
Verantwoordelijk voor: Het houden van interne audits

2009 tot april 2010 Corus Vlietjonge
Functie:Productie Manager afdeling maatstaal
Verantwoordelijk voor: Planning en inzetbaarheid mensen en machines 19 fte en een teamleider
Indirect leiding geven aan bedrijfsbureau planning en inkoop
Gerealiseerd:
Optimaliseren van de planningssystematiek van gemiddeld 75% naar gemiddeld 97%
Implementatie veiligheids audits, revitalisering kwaliteitssysteem ISO 9001:2008
Verlagen van het aantal klantklachten. Van gem. 24 per maand naar gem. 4 per maand.

Verbeterde rapportages uit het bestaande ERP pakket halen. (stratix)
Vaststellen en opstellen KPI’s voor de productieafdeling en het bedrijfsbureau

2007 – tot heden CGD
Functie:Lead auditor ISO 9001 en ISPM, auditor milieukeur varkensvlees. (be- en verwerken)
Verantwoordelijk voor: Goede uitvoering van de audits, het leveren van goede rapportages en het juist vaststellen van afwijkingen en de klant er van overtuigen dat daar verbeteringen op gaan plaatsvinden. Goed klantcontact onderhouden.
Gerealiseerd: diverse audits uitgevoerd ± 25 per jaar

2004 – 2009 Systems (eigen bedrijf)
Functie:Free-lance Kwaliteits-,ARBO- en Milieu Manager, Verkoop software ter ondersteuning van KAM Managementsystemen (in samenwerking met Belgische business partner)
Verantwoordelijk voor: Het werven van klanten, Goed uitvoeren van de door klanten gegeven opdrachten. Boekhouding voeren. Onderhouden goed klantcontact.
Gerealiseerd o.a.:
 Een groothandel in bevestigingsmiddelen. Herinvoeren kwaliteitssysteem ISO 9001
 Een op- en overslag bedrijf van consumptieoliën. Implementatie van ISO 9001 in combinatie met HACCP
 Een bedrijf dat resten PU schuim verwerkt tot blokken en rollen. Implementatie van ISO 9001 in combinatie met ISO/TS 16949
 Een drukkerij opstellen van KPI’s in relatie met het gevoerde beleid.
 Staal op- en overslag & verwerking van staal (zie Corus) Herinrichten kwaliteitssysteem ISO 9001
 Bij diverse bedrijven ARBO- en machine risico inventarisaties gedaan respectievelijk aan de hand van de IMAI methode en de machinerichtlijn.
 Verkoop en Implementatie van software
 Herinrichting van het kwaliteitssyteem dat moest voldoen aan de zowel de ISO 9001 en de ISO 13485 (GMP). om dit te realiseren zijn voor alle processen opnieuw een FMEA uitgevoerd
 Productiviteitsoptimalisatie bij een verwerker van PU schuim optimalisatie ±158%
 Procesanalyses t.b.v. verbetering of herinrichten KAM systeem en software implementaties
 Opzetten en onderhouden ISO 13485 bij een producent en verwerker van polyurethaanschuim en leverancier aan o.a. Wartner en Johnson controls
 Proces risico inventarisatie en het implementeren van verbeteringen bij een producent van hydrofiel polyurethaanschuim t.b.v. wondverzorgingsdressings, neksteunen, armdragers.

1987 – 2004 Recticel b.v.
Recticel is een fabrikant en verwerker van Polyurethaanschuim bestemt voor de meubel, Matrassen, Technische toepassingen, Verpakkingen, Luchtvaart, medische industrie en sport en recreatie.

1998 – 2004 Recticel Nederland (hoofdkantoor Kesteren)
Functie: als QSHE Manager
Verantwoordelijk voor: ondersteuning op het gebied van QSHE Management aan de vier verschillende Business Units in Nederland en later ook in België en Duitsland. Leiding geven aan vier medewerkers QSHE. Opzetten van een BRZO ‘99 systeem. Opzetten en onderhouden gevaarlijke stoffenregistratie. Opstellen instructie kaarten gevaarlijke stoffen. Onderhouden ISO 9001 certificaat voor de productie van PU schuim. Uitvoeren RI&E, Opstellen Milieu jaarrapportages,
Gerealiseerd o.a.:Herinrichten klachtenregistratiesysteem, Energie besparingsplan, Milieujaarplannen,1994-1998 Recticel Technical Foams
Functie: Productie & Logistiek Manager
Om in deze functie te mogen functioneren was het noodzakelijk dat aangetoond werd dat mijn werk en denk niveau op HBO niveau is. Dit is toentertijd middels een psychologische test bij Schouten en Nelissen in Zaltbommel vastgesteld
Verantwoordelijk voor: Het optimaal plannen van mens en machine, Leiding geven aan: de afdelingen Bedrijfsbureau, Inkoop, Expeditie, Productie, Magazijnen, TD en QA ± 65 FTE waaronder 5 teamleiders. Het houden van functioneringsgesprekken, opvolgen ziekteverzuim, functioneren binnen budget, inhuren van tijdelijk personeel, uitbesteden van werk. Opzetten en begeleiden van verbeterprojecten.
Gerealiseerd o.a.: Automatisering van de planningssystematiek, Verhogen leverbetrouwbaarheid van gemiddeld 78% naar gemiddeld 95%, Verlaging ziekteverzuim van 12% naar 3%, Omzet per manuur verhoogd van gemiddeld 130,= naar 220,= gulden. Planning geoptimaliseerd met behulp van o.a. Multi moment opnamen (MMO)

1989- 1994 Recticel Technical Foams (Buren gld)
Functie: KAM Manager
Verantwoordelijk voor: Opzetten en onderhouden van het kwaliteits Managementsysteem, Naleving ARBO wet en het beheren van Milieuvergunning opzetten kwaliteitssysteem dat voldoet aan de Rijks Luchtvaart dienst (RLD). Begeleiden Intern auditteam, Begeleiden externe auditors, Arbeidsinspectie en handhavers gemeentevergunningen. Afhandeling van de klantklachten, Klachtenrapportage, interne controles, Het begeleiden van verbeterprojecten (ook samen met klanten en leveranciers). Goed overleg met afdelingshoofden en medewerkers. Implementatie nieuw ERP pakket (JD Edwards)
Gerealiseerd o.a.: Behalen ISO 9001 certificaat, Opgezet een klachtenregistratiesysteem met behulp van MS Acces. Aantal klantklachten verlaagd van gemiddeld 20 per week naar 5 per maand. Kwaliteitskosten inzichtelijk gemaakt. Vaststellen KAM beleid, Alle processen geanalyseerd op risico’s met behulp van de FMEA methode.

1987 – 1989 Recticel Kesteren (hoofdkantoor)
Functie:Kwaliteitsmedewerker
Verantwoordelijk voor: Afhandeling van de klantklachten, Klachtenrapportage, interne controles, Het begeleiden van verbeterprojecten (ook samen met klanten en leveranciers). Goed overleg met afdelingshoofden en medewerkers
Gerealiseerd o.a.:
Zelf opgezet een klachtenregistratie systeem en de rapportage daarvan eerst in MS Excel later in MS acces. Aantal klantklachten verlaagd van gemiddeld 50 per week naar 10 per week.

Opleiding interimmanager

Bedrijfs Milieu Management (hoge school ’s Hertogenbosch) (post HBO) Certificaat 1997
Hoger project management (PCA) (HBO) Certificaat 2000
Arbo risico inventarisatie als basis voor beleid (arboplan) (HBO) Certificaat 1996
Certified Lead Auditor (Lloyds register) (HBO) Certificaat 2007
Auditor SMHV (HBO) Certificaat 2008
MTS Meubileringvakken A (MBO) Diploma 1987
Kwaliteits analist (KDI) (MBO) Certificaat 1989
Statistische Proces Controle (KDI) (MBO) Certificaat 1990
Interne opleiding Arbeidskunde (analyse van werkplekken) STRORCK) (MBO) Certificaat 1989
LTS C niveau (schilder) (LBO C)Diploma 1979
Kwaliteits engineer (KDI) (LBO) Diploma 1988
Omgang gevaarlijke stoffen (TDI/MDI) Certificaat 1998
Gebruik adembescherming (3M) Certificaat 1995
Assistent zwemonderwijzer Deelname Cert. 1978
Computervaardigheden
Microsoft office Certificaat 1995
Lotus Notes Certificaat 1999
Microsoft Access (Data bases maken) Certificaat 1999
Microsoft Access gevorderden Certificaat 2001
Project manager implementatie JD Edwards met de nadruk op operationele en Logistieke modules (o.a. MRP, CRP)

Om aan derden aantoonbaar te maken dat mijn werk en denkniveau op HBO niveau is heb ik een EVC certificaat MER aan gevraagd. Voor resultaten zie bijlage

Talenkennis interimmanager

Nederlands, ERngels, Duits

 beschikbaar?