T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Sr. Consultant / Project Manager for Finance, Risks, ICT & B

Sr. Consultant / Project Manager for Finance, Risks, ICT & B

Werkervaring interimmanager

Beroep:
Ervaren Consultant / Project Manager voor Finance, Risks, ICT & Business Process Management

Extra Info:
Referentielijst is beschikbaar;
Geslaagd voor Management-tests

ICT kennis:
Sterk ontwikkelde kennis van ICT, informatie analyse,
programmeren en webservices, Werkervaring met bekende
software, MS-Office en Financial/ERP paketten (SAP,
Baan, FIS, Cognos, Exact, LotusNotes etc.)
SAMENVATTING


Hoogopgeleide Professional met ervaring bij grotere internationale bedrijven in diverse sectoren
(zoals de grootste financiële instellingen / verzekeraars, consultancy, bouw en vastgoed), lokale
overheden en het Rijk.
Lange werkervaring (18 jr.) in Modern Financial Controlling, Accountancy, Audit, Belastingen,
Pensioen, Actuariaat, Investering, ICT-systemen, Risks / Compliance Management, People Management en
Project Management.
Uitstekende resultaten bereikt in Planning & Control cyclus, Project Controlling, Financieel
Rapportage, Consolidatie, Financieel Analyses, SOX, AO/IC, Budgettering, Business Plan,
Reorganisatie, Total Quality voor Business Processen, Business Process Analyses, Information
Analyses, ICT-Systeem Implementaties, Data Migratie en Gecombineerde Internal Control & IT
oplossingen voor een integrale verbetering van business processen.
Sterk hands-on, multidisciplinair, communicatief en planmatig. Erg resultaatgericht.


WERKERVARINGFinancial executive Corio NV 12/2008-03/2009
Als Financial Executive (ad-interim CFO) de complexe financieel-management opdracht in de Turkse vestiging (in Istanbul te Turkije) van Corio NV succesvol uitgevoerd. Het betrof zorgdragen voor o.m. snelle financiële jaarafsluiting, toepassen van IFRS, betrouwbare jaarverslaggeving, fiscale optimalisaties, beheersing van lopende overnames, verbetering van financiële IT-systemen en het uitvoeren van financieel management van F&A en IT-departments.
De opdracht is geheel conform eisen en planning uitgevoerd. Ook de accountantsverklaring is snel verkregen.


Projectmanager IT-implementaties en Data-migratie ING Groep/Nat.-Ned. 05/2008-11/2008
Als Sr. Projectmanager (ad-interim voor de Afd. BPI/Verandermanagement van Nationale-Nederlanden te Den Haag en Rotterdam) verantwoordelijk geweest voor zowel SAP FiCo-implementatie (met 35 medewerkers) als migratie/uitfasering van bestaande financiële systemen (o.m. het Grootboek en tientallen subadministraties) van de grote verzekeraar ING Groep Nationale-Nederlanden naar het nieuwe financieel ICT-systeem SAP FiCo. Voor dit complexe project zijn uitgebreide Plan van Aanpak, PID, Customer Requirements, PMP, Migratiescenario's, Projectbrief, planning, Master testplan, en Blauwdruk opgesteld. Het project is ook succesvol uitgevoerd.


Projectmanager Migratie van Aanvullende Pensioenen Achmea / Divisie Pensioenen 07/2007-11/2007
Als Projectmanager (ad-interim/Freelancer) verantwoordelijk voor onderzoek, analyse en ontwerp van het commerciële migratie-proces voor de conversie van de aanvullende pensioen-portefeuilles bij Achmea (Centraal Beheer Achmea te Apeldoorn en Avéro te Leeuwarden) naar de actuelere produkten binnen verscheidene systemen.
De opdracht betreft enerzijds het uitvoeren van proces/product-analyse en complexe team-overleggen voor een efficiënte/effectieve migratie en anderzijds het opstellen van adviesnota’s, Projectbrief (Plan van Aanpak), Project-planning, Business cases, Communicatie-plan en PID (conform Prince2).
De reden van de migratie is gevormd door de recente wijzigingen in wet- en regelgeving (zoals Pensioenwet, wet VUT/prepensioen en levensloopregeling VPL, het Financieel Toetsingskader FTK etc.), hoge aanpassingskosten, wijziging van beleggingsfondsen-aanbod en het nieuwe strategische plan (m.b.t. produktrationalisatie, systeem-reductie, verlaging van beheerskosten en meer commercialisatie ).
De afgesproken taken en producten zijn conform planning en eisen volbracht.


Projectmanager SOX/Sr. Risk Consultant ING Groep/Nat.-Ned./Marketing&Sales 12/2006-06/2007
Als Senior Risk Consultant (ZZP-er) met projectmanagement, Risik-control en Finance/ICT vaardigheden succesvol uitvoering gegeven aan implementatie van en compliancy met SOX 404 (Sarbanes-Oxley Act) van het Business-proces t.b.v. het beheer van alle concern-provisies bij Afd. Marketing&Sales van ING Groep/Nationale-Nederlanden te Den Haag.
De werkzaamheden bestonden resp. uit het opstellen van Projectplan (PMP/PID), uitgebreid analyseren/beschrijven van de complexe provisie-processen en bijbehorende ICT-systemen (SAP), beoordelen van Internal Control Framework/Procedures, beschrijven van key-risks, opstellen van gedetailleerde key-controls en test-scripts, uitvoeren van testings (incl. walkthroughs en IT-audits) en tot slot, het implementeren van Remediaton-acties voor de verbetering van Internal Controls incl. ICT-maatregelen t.b.v. opheffing van Defects,
Voor Remediation heb ik technisch Functioneel Ontwerp (voor implementatie van SAP) en Business Requirements opgesteld, in overleg met proces-eigenaren, IT-afdeling, Finance-afdeling, ORM-afdeling (Operational Risk Management) en externe/interne Accountants.
Het project is succesvol en geheel conform een eigen Projectplan uitgevoerd.


Senior Risk Consultant ING Groep/Nationale-Nederlanden/Schadeverzekeringen 08/2006-11/2006
Als Sr. Risk Consultant (ZZP-er) met EDP/IT-Audit en business-analysis vaardigheden succesvol betrokken geweest bij de uitvoering van het gehele SOX404-compliancy traject van diverse business/product-processen bij Divisie Schadeverzekeringen (Non-Life) van ING Groep/Nationale-Nederlanden te Den Haag.
De werkzaamheden bestonden resp. uit het uitgebreid analyseren/beschrijven van de complexe business-processen (incl. acceptatie, polissen en voorzieningen) en bijbehorende ICT-systemen (UniSys/e-Business MijnNN), beoordelen van Internal Control Framework/Procedures, beschrijven van key-risks, opstellen van gedetailleerde key-controls en test-scripts, uitvoeren van testings (incl. walkthroughs en EDP/IT-Audits) en implementeren van Remediaton-acties voor de verbetering van Internal Controls (incl. technische ICT-maatregelen en conform COSO/ERM),
Voor de Remediation heb ik een uitgebreid Functioneel Ontwerp (voor UniSys-implementatie) en Business Requirements opgesteld, in nauw overleg met proces-eigenaren, IT-afdeling, Finance-afd., ORM-afdeling en externe/interne Accountants.
Het SOX-traject is succesvol en conform planningseisen uitgevoerd.


Senior Financial Consultant / Manager MultiStaff Financial Consultancy 07/2006-Heden
Door mijn interesse in taken-variatie en de uitdaging van het bereiken van meetbare prestaties op kortere termijn heb ik MultiStaff Financial Consultancy (KVK30217036) opgericht en verder ontwikkeld op het gebied van Professioneel Financieel Consultancy en executive recruitment.
Als Senior Financial Consultant voer ik thans, voor grote organisaties, full-time ad-interim of projectgebonden opdrachten uit. Daarnaast onderneem ik ad-hoc acties t.b.v. acquisitie, marketing en ad-interim/projectbasis recruitment.


Senior Financial Controller ON / Joint-venture van Heineken, Sony en KPN 06/2006-07/2006
Als Senior Financial Controller (full-time/ad-interim) heb ik een complexe uitdaging bij ON (high-tech entertainment voor horeca) op Schiphol, in een korte tijdbestek weten te realiseren.
De opdracht bestond uit het in orde brengen van financiële systematiek, uitvoeren van financial control en het opstellen van Business plan t.b.v. de besprekingen met de Joint-venture aandeelhouders, namelijk Heinken, Sony en KPN.
De deugdelijke marktanalyses en lange-termijn financial/product calculaties in Business plan leidden uiteindelijk ook tot het verkrijgen van essentiële kapitaalinjecties t.b.v..grote investeringen.

Risk Consultant ING Groep /Nationale-Ned./Pensioen&Levensverzekeringen 02/2006-06/2006
Als Risk Consultant (ZZP-er) met kennis van levensverzekeringswiskunde en operational risk-analyse vaardigheden succesvol betrokken geweest bij het SOX-team en de uitvoering van het gehele SOX404-compliancy traject van alle zes business/product-processen bij Divisie Levensverzekeringen (met miljarden premies voor pensioenen en aanverwante beleggingsfondsen) van ING Groep/Nationale-Nederlanden te Rotterdam.
De werkzaamheden bestonden resp. uit het uitgebreid analyseren/beschrijven van de complexe/actuariële business-processen(incl. acceptatie, polissen, incasso, uitkering en voorzieningen), bijbehorende verscheidene ICT-systemen, beoordelen van Internal Control Framework/Procedures, beschrijven van key-risks, opstellen van gedetailleerde key-controls en test-scripts, en vervolgens het uitvoeren van uitgebreide testings (incl. walkthroughs en IT-Audit).
Hierna heb ik Remediaton-acties ondernomen t.b.v. het opheffen van Defects d.m.v. verbetering van Internal Controls incl. uitgebreide/technische beschrijving van nieuwe ICT-maatregelen. Hiervoor heb ik ook uitgebreid overlegd met proces-eigenaren, IT-afdeling, Finance-afdeling, Beleggingsafdeling, ORM-afdeling en externe/interne Accountants.
SOX-traject is succesvol uitgevoerd en SOX-certificaat 2006 is verkregen.


Senior Business Consultant TRl-Finance Consultancy 10/2003-09/2005
Deze professionele financieel-consultancy en interim-managementsorganisatie richt zich, met 35 Fte in Amsterdam en 150 Fte in Belgie, op grotere profit en non-profit organisaties in de Benelux. Naast het ad-interim uitvoeren van financial consultancy werkzaamheden voor de klanten, was ik tevens en succesvol verantwoordelijk voor de volgende taken:
• Onderzoeken en opzetten van een seperate business unit Diversity voor werving van hoogopgeleide finance professionals
• Werving, selectie, bemiddeling en coaching van honderden kandidaten en het realiseren van opdracht-acquisities
• Projectmanager voor de deelname in Europese aanbestedingen t.b.v. inhuur professioneel Finance personeel


Senior Business Consultant T-Lines Logistics Services 02/2003-09/2005
Als Projectmanager heb ik een Europees business development strategie en programma ontwikkeld, in opdracht van een logistiek netwerk-verband, bestaande uit zes Internationaal-logistieke bedrijven. Dit resulteerde in het oprichten van een Europees vrachtbemiddelingsinitatief (joint venture) T-Lines Logistics Services, waarvan ik later ook het management daarvan uitvoerde. In deze functie zorgde ik voor opdracht-acquisities en efficiente inzet van beschikbare vervoercapaciteit van vrachtwagens. Daarnaast heb ik de afzonderlijke netwerk-bedrijven van adviezen voorzien op het gebied van belastingen, douane, bedrijfsfinanciering en logistiek-vastgoed.


Financieel Consultant & Manager Finance/ICT-projects lP-MMC Bouwconsultancy 02/2001–12/2002
lP-MMC BV (50 Fte te Utrecht) richt zich op bouwconsultancy, projectontwikkeling, vastgoedbelegging, haalbaarheids-studies, bouwkostenmanagement, directievoering en huisvesting- & facility management. lP-MMC heeft een groot aantal hoofdkantoren voor multinationals (zoals bijv. ING House), woningbouwcorporaties en overheid turn-key gerealiseerd. Als ad-interim MT-lid was ik succesvol verantwoordelijk voor het leveren van zowel financiële en fiscale consultancy expertise aan klanten als het besturen van Afdeling F&A (3 fte), ontwikkelen van financieel beleid en budgettering, moderniseren van financiële- en project-administraties en introduceren van AO/IC.
Voorts succesvol zorg gedragen voor het moderniseren van Planning&Control-cyclus, periodieke management informatie en financiële verslaggeving, beheersen van werkkapitaal incl. sub-administraties voor loon/pensioen/leaseautos, opstellen commerciële & fiscale jaarrekening, business-plan/forecasts/outlook en succesvol projectmanagement voor implementatie en migratie (incl. opstellen van ontwerp-eisen) van nieuw ICT-systeem t.b.v. financiële en bedrijfsprocessen.


Hoofd Afd. Controlling & Controller Ruimtelijke Div. Sdeel z.o./Gemeente Amsterdam 12/1997-01/2001
De miljarden omvang en grote complexiteit van het ruimtelijke project “Vernieuwing Bijlmer” (herontwikkeling van 14.000 flats en nieuwbouw van woningen) en vele PPS-constructies maken de Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO) een interessante organisatie. REO bestaat o.m. uit afdelingen Ruimtelijke Zaken, Grondzaken, Bouw&Woningtoezicht, Juridische zaken, Economische Zaken en Erfpachtbeheer.
Als MT-lid, Controller en Hoofd Afdeling Control (11 Fte waarvan 3 direct) was ik succesvol verantwoordelijk voor o.m.:
• Realisatie modern Planning & Controlcyclus, produktbegroting en beleids- & beheersbegroting o.b.v. BBV
• Verbeteren begrotings-/rekeningscyclus, projectadministratie en projectbegrotingen
• Invoering Project-control, managementrapportages (incl. maraps en voor-/najaarsnota) en opstelling jaarrekening
Mijn succesvolle Projectmanagement-aanpak leverde vrij snel uitstekende resultaten m.b.t. onder meer:
Decentralisatie (organisatieontwikkeling via Integraal Management/INK-model), invoeren van AO/IC, formele integriteit/risico onderzoeken, sucessvolle financiële project-controlling (incl. grote grondexploitatie projecten, afkoop eigenaren en verhuur van honderden vastgoed-objecten), implementatie van nieuw ICT-systemen (incl. data-transitie), het herinrichten van Europese ESF/Nationale-subsidieverantwoording.
Mijn inzet leverde snel en voor het eerst een accountantsverklaring op en allereerste ‘Bouwverordening’ zelf opgesteld,
Budgetoverschrijding kwam niet meer voor en het verwachte grote verlies in het Miljarden-project werd 120m winst.
Manager Finance/ICT & Controller Ballast Nedam Milieu Divisie 03/1993–11/1997
Naast het zelf uitvoeren van milieuwerken is BNMT BV (te Utrecht) tevens een holding van acht werkmaatschappijen (BV, VOF en Joint-ventures) voor bodem baggeren, grondsaneren, verwerking/handel van bouwgrondstoffen, engineering en bouw van grote, stedelijke afvalverbrandingsinstallaties.
Afdeling Finance & ICT (11 fte in 4 regio's) bediende zowel holding als alle dochtermaatschappijen.
Als lid van het MT en Stuurgroep Total Quality (Totale kwaliteit) & ISO 9001 was ik succesvol verantwoordelijk voor:
• Het leiding geven, coachen, faciliteren en motiveren van medewerkers
• Zorgdragen voor een nieuw en goed functionerende financiële-& projectadministratie en automatiseringsysteem
• Projectcontrolling, projectbestekcalculaties, bewaking onderhanden-werken en investeringscalculaties,
• Opstellen business-plan, cashflow-forecasts, budgettering en concern-consolidaties
• Projectmanager voor inrichting van nieuwe administraties, AO/IC, compliancy en risicomanagement
• Projectmanager voor implementatie nieuwe ICT-systemen (incl. requirements, selectie, implementatie en migratie)
• Financieel/organisatorische herstructurering, reorganisatie en integratie bij overname van bedrijven
• Due-diligence, audits, SWOT/Risico-analyses en waardebepaling van bedrijven bij afstoot en overname
• Optimaliseren cash-management / werkkapitaal en credit-controlling
• Maandelijkse management informatie, opstellen jaarrekening, bedrijfseconomische/fiscale advisering
• Contacten met banken, juristen, accountants en verantwoording aan aandeelhouders (Review Meetings)


Manager Finance/ICT & Controller Ballast Nedam Construction Management 06/1991-02/1993
Als Manager Finance/ICT bij Ballast Nedam Construction Management (BNCM) BV te Amstelveen heb ik samen met de Amerikaanse directievoering dit bedrijf mede opgericht, met als doel de aanneming/bouwmanagement van de grote en complexe Oost-Europese projectontwikkeling (zoals bijv. Highw Berlin-Moskou en revitalisatie Port of Sint-Petersburg) namens Ballast Nedam NV te gaan realiseren.
Daartoe heb ik lokale en mogelijk over te nemen kandidaatsbedrijven gescreend, lokale vennootschappen opgericht in vier Oost-Europese landen en die voorzien van benodigde financiering, organisatie-structuur, concern-rapportagesysteem, ICT, projectmaterieel en aanstelling van circa 40 lokaal/expatriate personeel (incl. 8 medewerkers Finance/ICT in 4 landen).
Mijn werkzaamheden kwamen verder sterk overeen met de hierboven, onder BNMT BV beschreven type werkzaamheden, echter met het verschil dat BNCM BV een sterk internationaal georiënteerde organisatie was.


Rijks-Accountant / Auditor Belastingdienst/Eenheid Grote Ondernemingen 09/1988-05/1991
Na het afronden van de intensieve interne accountantscontrole & fiscale wetgevingsstudie (full-time/2 jaar) en het slagen voor de zware selectie-examens heb ik voor de Belastingdienst, Eenheid Grote Ondernemingen te Utrecht, verschillende totale en deel-onderzoeken (incl. audits/IT-audits) verricht naar zowel commerciële als fiscale concern-administraties en jaarverslagen van uitsluitend multinationals en grote publiekrechtelijke lichamen.
Om de aanvaardbaarheid van ingediende concern-aangiften Loonbelasting, Inkomstenbelasting, BTW en Vennootschapsbelasting te beoordelen, voerde ik complexere fiscale en commerciele accountantstechnische controles uit (incl. kritische beoordeling/toetsing van externe accountant’s werk) m.b.t. de financiële- en administratieve organisatie/systemen en vastleggingen. De bevindingen werden daarna diepgaand besproken met hun Raad van Bestuur, adviseurs (fiscalisten, accountants en advocaten), FIOD en belastinginspecteurs.
Naast een juridisch correcte wetsuitvoering/rechtszaken is het integer handelen, zorgvuldige en uitgebreide informatie-analyse/rapportage erg belangrijk in deze functie. Ook deugdelijke fiscaal-juridische bewijsvoering, compliancy, teamwork, education-permanent’s, onderhandelings-/conflictbeheersingstechniek staan centraal.
Alle taken zijn succesvol uitgevoerd (met als resultaat tientallen miljoenen aan extra belastingopbrengsten).Overige functies Diverse werkgevers tijdens en na de studie-periode.

● Raadscommissielid (verv.) voor Ruimte & Huisvesting bij de Gemeenteraad Utrecht (Part time, 2002-2005)
● Rechtbanktolk bij de Rechtbank Breda (Part time, 1982-1988)
● ICT-helpdesk assistant/Computer programmeur bij ComputerShop in Tilburg (Part time, 1985-1987)
● Bestuurslid studievereniging Vereniging Economie Studenten (Part time, 1987)
● Penningmeester en Bestuurslid bij St. Tolkenwinkel (Part time, 1982-1988)
● Penningmeester en Bestuurslid bij St. International Social Comité (Part time, 1982-1988)
● Onderzoek-assistent bij Centraal Bureau voor Statistiek (Part time, 1986)
● Stagiair 'Total Quality’ voor werkprocessen bij Stork NV/Straaljagers Fabriek Harderwijk (Part time, 1985)
● Studenten-assistent bij Universiteit van Tilburg (Part time, 1985)
● Financiële Medewerker bij een MKB-bedrijf in internationale handel (Part time, 1978)


Opleiding interimmanager

CURSUSSEN .

• Projectmanagement methode PRINCE2/Overview (CapGemini Academy/Getronics PinkRoccade Educt. Serv./PuG)

• IFRS: International Financial Reporting Standards (NIVRA erkende Deloitte Academy te Amsterdam)

• Integraal Risk Management methode (m.b.t. IRM, COSO/ERM SOX, Basel II en ORM) (Universiteit Twente)

• Strategic Cost Accounting (Controllers Instituut CI en Vrije Universiteit van Amsterdam VU)

• Software cursussen over Excel, Word, SAP, Baan, Exact, ERP, FIS, Cognos, ICT-tools etc (Verschillende trainers)

• Comptabiliteitswetgeving en Accountancy voor Publieke Organisaties (Bestuursacademie)

• Procesmanagement & Peoplemanagement (Bestuursacademie In-company)

• Totale Kwaliteit en Proces Verbetering/Het INK-Managementmodel (Instituut Nederlandse Kwaliteit}

• Financial Economics workshops in 1999 op Stanford University (Palo Alto/California/USA)

• Financial Economics workshops in 1995 op Harvard University (Boston/Massachusetts/USA)

OPLEIDINGEN .

• Postdoctorale opleiding Accountancy (Universiteit van Tilburg)
◦ 1e fase (Instellingsdeel) is afgerond; 2e fase (Landelijk deel) is twee vakken na afgerond

• Opleiding tot Rijks-Accountant (Opleidingscentrum Belastingdienst)
◦ Hoog niveau full-time 2 jaars-beroepsopleiding voor Accountantscontrole, AO/IC, Audit/IT-audit en Fiscale Wetten

• Bedrijfseconomie (Universiteit van Tilburg)
◦ Specialisatie: Ondernemingsfinanciering (incl. Kostprijs, Organisatie, Pensioen, Monetair, ICT en EDP-Audit)
◦ Doctoraalscriptie: International Cash Management & Hedging of Risks
◦ Kandidaatsscriptie: Total Quality Process Management (TQM/Six Sigma), incl. traineeship bij Stork NV

• Academy of Journalism & Public-Relations (Universiteit Istanbul; Na 1 jaar overgestapt naar Bedrijfseconomie in NL)

• Lyceum voor Handelswetenschappen (Cum-Laude afgestudeerd), Middelbare School en Basisschool


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Experience level: Professional in Financial Consultancy and Project Manager Risks / ICT / Business proces
Additional info: References are available; Qualified for management tests; Member of experts-networks
IT skills: Strong developed skills in ICT/programming/internet services and experienced with MS-Office
and various Financial/ERP software (SAP, Baan, FIS2000, Cognos, Exact etc.)


PROFILE SUMMARY.


High-educated Professional, possessing a broad level of experience in both large multinational companies (e.g. Insurances&Banking, Consultancy, Constructions and Real-estate) as well as large governmental organizations (State and Local).
Experienced (18 yr) in Modern Financial Control, Accountancy, Audit, Taxes, Pensions, Investment, ICT-systems, Risk Control, People Management and Project Management.
Proven achievements in Planning & Control, Financial Reporting, Budget, Financial Analyses, SOX, AO/IC, Project Control, Business Plans, Reorganization, Total Quality in Business Processes, Business Process Analysis, Information Analysis, ICT-Systeem Implementations, Migration and Combined Internal Control & IT Solutions to improve Business Processes.
Strong hands-on, multi disciplined, communicative and systematic skills. Results driven.


Talenkennis interimmanager

Languages: Fluent in Dutch, English and German
Moderate: A lot of other languages like Turkish, Arabic, Italian, french etc.


 beschikbaar?