T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Communicatieadviseur /-manager

Communicatieadviseur /-manager

Werkervaring interimmanager

03/2009 – 05/2009
Communicatieregisseur (ad interim)
ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie)

• Onderling afstemmen van communicatiekalenders van partijen die deelnemen aan het NUP: Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid "Burger en Bedrijf Centraal”

2007 – 2009
Communicatieadviseur (freelance)
Atmos, Atos Origin, Bbeyond, Bbned, Flexnetwerk, ROC West-Brabant, Wortell, Zwitserleven

• Strategisch/tactisch communicatieadvies en sparringpartner
• Naar een hoger niveau tillen van communicatieaanpak en -uitingen
• Analyseren huidige communicatiebeleid en communicatiebehoefte
• Ontwikkelen van communicatiestrategie, opstellen van communicatieplan en dit vertalen naar communicatieconcepten en -middelen
• Productie van brochures, sociaal jaarverslagen, websites en relatiemagazines
• Coördinatie en aansturen van externe tekstschrijvers
• Schrijven van gepopulariseerde verhalen over toekomstig beleid Raad van Bestuur

11/2006 – 10/2007
Hoofd programmacommunicatie Digitaal Klantdossier (ad interim)
BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen)

• Netwerken/ coördineren tussen CWI, UWV en GSD’s (VNG en CP-ICT) om te komen tot een gezamenlijke aanpak van in- en externe commununicatie over het Digitaal Klantdossier Werk en Inkomenen (naar programmamedewerkers, pers, politiek, professionals en klanten)
• Strategisch/tactisch communicatieadvies, coachen programmamanager (versterken van politiek leiderschap), aansturen werkgroep en externe ontwerp-, tekst- en multimediabureaus
• Resultaten: gedetailleerd integraal communicatieplan opgesteld, verbetering leiderscapaciteiten programmamanager, sterke bewustmaking van nut en noodzaak van geïntegreerde communicatie, productie communicatiemiddelen
• Toekenning ePractice.eu Good Practice label 2007 voor e-Government, Europese Commissie

2002 – 2006
Communicatieadviseur (freelance)
Bbeyond, Bbned, De Keijzer Nipius & Co, Exact, Glasvezel Amsterdam, Global Carbon, Global Image, Groeneveld, Mercurius Marketing, Pruvato, SRM, Wortell

• Strategisch/tactisch communicatieadvies, marketingcommunicatieadvies, sparringpartner
• Naar een hoger niveau tillen van communicatieaanpak en -uitingen
• Opstellen communicatieplannen, opzetten relatiemarketing
• Conceptontwikkeling van mediaproducties zoals bedrijfsfilms, brochures, corporate websites, directmailacties (print en elektronisch), flyers, jaarverslagen, magazines, nieuwsbrieven, productbrochures, referentieverhalen, strategieverhalen
• Coördinatie en aansturen van externe tekstschrijvers
• Ontwikkelen cursusmateriaal interne communicatie

2003 – 2004
Communicatieadviseur (freelance)
Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster (Min. LNV en Min. EZ)

• Analyse van onderzoeksrapporten en concepten van Innovatienetwerk en Alterra (Wageningen Universiteit en Researchcentrum) en deze vertalen naar een communicatieplan voor een voorlichtingsfilm op DVD/internet
• In kaart brengen van de standpunten van de verschillende belangengroepen: boeren, transportsector, dierenbescherming en milieubeweging
• Strategisch/tactisch communicatieadvies en sparringpartner voor het opbouwen van maximaal draagvlak voor vernieuwing (clustering) van de Nederlandse intensieve veehouderij, glastuinbouw en viskweek
• Scenario voor voorlichtingsfilm ‘Agroparken, toekomstperspectief?’ over de toekomst van de Nederlandse intensieve veehouderij, glastuinbouw en viskweek (introductie van verschillende innovatieve concepten en de reacties van belangengroepen hierop)

1997 – 2002
Intern communicatieadviseur (ad interim)
Origin / Atos Origin

• Communicatieadviseur en sparringpartner voor managers interne communicatie, ontwikkelen bladformule van twee medewerkersmagazines, voorstellen thema’s en artikelen in samenwerking met communicatiemanager en redactie, aansturen externe tekstschrijvers, begeleiding lezersonderzoek
• Adviseren over, en uitvoeren van, communicatie over programmamanagement (landelijke meerjarencampagnes over reorganisatie, outplacement, overnames en fusie)
• Ontwikkelen en schrijven van interne kranten, elektronische nieuwsbrieven en intranetartikelen over fusies BSO/Origin-Philips C&P, resp. Origin–Atos en over insourcing van Akzo Information Services, KPN Datacenter, KPN Werkplekdiensten, KPN Softwarehuis en KPMG Consulting
• Resultaten: hoger niveau van communicatieuitingen, betere binding medewerkers met bedrijf, goed geïnformeerde en gemotiveerde medewerkers, goede uitstraling naar arbeidsmarkt
• Nominatie Grand Prix Bedrijfsbladen 2000, Beroepsvereniging voor Communicatie

1997- 2002
Extern communicatieadviseur (freelance)
Kalshoven Automation, Microsoft, Origin, Procter & Gamble, Productschap Tuinbouw, Sasquatch, This, Xs4all, Utrechtse Juristen Groep

• Communicatieadvies over opzet en productie communicatiemiddelen
• Schrijven van corporate brochures, persberichten, referentieverhalen, verkoopbrochures, voorlichtingsbrochures, webartikelen, websites

2000
Intern communicatieadviseur (freelance)
Allen & Overy

• Communicatieadviseur en sparringpartner voor informatiemanager Nederland
• In kaart brengen en herstructureren van alle informatiestromen van de Nederlandse vestiging
• Opzetten van Nederlands intranet
• Schrijven van handleiding voor interne webredacteuren die verantwoordelijk zijn voor het contentbeheer van het Nederlandse intranet

2000
Communicatieadviseur (freelance)
Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland

• Analyse van onderzoeksrapporten en concepten voor de waterhuishouding van rivieren en het beleid ten aanzien van de rivierdijken
• In kaart brengen van de standpunten van de verschillende belangengroepen (burgers, bedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen)
• Opstellen van communicatieplan voor een voorlichtingsfilm op DVD/internet
• Schrijven van scenario voor voorlichtingsfilm over de stijging van de zeespiegel en de verschillende mogelijkheden ten aanzien van de toekomstige waterhuishouding van de rivieren in Nederland

1998
Communicatieadviseur (freelance)
Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland

• Analyse van onderzoeksrapporten en concepten voor een veranderend sluisbeheer van de Haringvlietsluizen (onderdeel van Deltawerken) ten gunste van het milieu
• In kaart brengen van de standpunten van de verschillende belangengroepen (burgers, bedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen) ten opzichte van verschillende alternatieven in sluisbeheer
• Opstellen van communicatieplan voor een voorlichtingsfilm op DVD/internet
• Schrijven van scenario voor interactieve voorlichtingsfilm op DVD; over de effecten voor het milieu (MER) door een ander sluisbeheer van de Deltawerken en de gevolgen hiervan voor verschillende belangengroepen

1996
Kwalitatief communicatieonderzoeker (freelance)
Fontys Hogescholen
• Opzet onderzoek naar de introductie van e-mail en intranet op Fontys Hogescholen
• Diepte-interviews afnemen, analyseren en rapporteren over de tevredenheid onder studenten, medewerkers en management
• Adviseren Raad van Bestuur over toekomstig beleid ten aanzien van internet en e-mail voor studenten en medewerkers van Fontys Hogescholen

1995 – 1996
Conceptontwikkelaar multimedia
Verhoeff & Partners / PMSvW/Y&R

• Conceptontwikkeling van websites en bedrijfspresentaties op cd-rom voor ABP, Bull computers, CMG, Hans Anders, KLM, Wehkamp
• Accountmanagement: introduceren van multimedia bij klanten, onderhouden van klantcontacten en deze relaties uitbouwen

1993 – 1994
Junior kwalitatief communicatieonderzoeker (freelance)
Heskes & Partners

• Diepte-interviews afnemen, analyseren en rapporteren voor productontwikkeling en reclamecampagnes voor Centraal Beheer Achmea, Sterpolis, Wrigley

1992 – 1993
Junior kwalitatief communicatieonderzoeker (freelance)
Interview

• Diepte-interviews afnemen, analyseren en rapporteren voor productontwikkeling en reclamecampagnes voor Aviko, ING, KWF Kankerbestrijding, Masterfoods, Min. VROM, NRC Handelsblad, Postbank, Staatscourant, Sterpolis, Tennant, Vrumona, Wrigley

1988 – 1989
Copywriter (freelance)
FHR / TBWA

• Schrijven van advertenties, folders en huis-aan-huisbladen voor Baza, Hij, Singer, Spar, Super


Opleiding interimmanager

1994 – 1995
Postdoctoraal Multimedia (afstudeerrichting marketing)
IBM Opleidingen (full time)

1989 – 1993
Doctoraal Algemene letteren (afstudeerrichting tekstanalyse)
Universiteit van Amsterdam / Universität Essen (Duitsland)

1987 – 1989
Propedeuse Nederlandse taal- en letterkunde
Universiteit van Amsterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Een ervaren interim communicatieadviseur die strategisch/tactisch en pragmatisch/creatief in zijn werk is. Houdt van het vak en zet graag zijn tanden in complexe communicatievraagstukken. Een omgevingsbewuste netwerker die goed kan luisteren en snel de essentie herkent. Analytisch sterk en gedreven om beoogde resultaten te behalen. Is zich zeer bewust van relaties en (politieke) verhoudingen en handelt daar naar. Kan goed overtuigen en draagvlak creëren. Klantgericht, stimulerend voor zijn omgeving en in staat heldere en duidelijke beslissingen te nemen. Kan prima omgaan met tijdsdruk, is stressbestendig en in staat zijn prioriteiten te stellen. Collega’s vinden hem een prettige, enthousiaste samenwerkingspartner die zijn afspraken nakomt en openhartig, betrokken en oprecht is.

Talenkennis interimmanager

Nederlands: vloeiend (moedertaal)
Engels: vloeiend
Duits: vloeiend
Frans: goed

Overig

Veel ervaring (en affiniteit) met de volgende sectoren/vakgebieden:

ICT/Internet
Zakelijke dienstverlening
(Semi-)Overheid
Maatschappelijk VErantwoord Ondernemen

Strategische communicatie
Interne communicatie
Marketing communicatie
Communicatiecoaching

 beschikbaar?