T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Testmanager, Projectmanager, (EDP-, operationeel) auditor

Testmanager, Projectmanager, (EDP-, operationeel) auditor

Werkervaring interimmanager

Jan 2009 – Juni 2009 Belastingdienst, CICT
Functie: kwaliteitsadviseur / auditor.
Binnen één van de klantunits van CICT zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• het opstellen van een referentiekader voor het uitvoeren van audits van de ICT processen.
• Opstellen auditplan voor 2009.
• Uitvoeren audits
• Coachen interne kwaliteitsadviseur

Mei 2008 – dec 2008 Achmea Divisie Bancaire Distributie
Functie: Coördinator Testloket.
In het kader van het VCR programma (Verkoop Cockpit Rabobank) dienen de programma-activiteiten overgezet te worden naar de lijn. Eén van deze activiteiten betreft het inrichten van een testloket, waar projecten testomgevingen kunnen aanvragen. Het testloket inventariseert de mogelijkheden en realiseert de testomgevingen en plant testtrajecten voor diverse betrokken testprojecten van zowel Achmea DBD als de (centrale) Rabobank. Het betreft een bijzonder complexe omgeving (met veel betrokken projecten van zowel Achmea als Rabobank).
Ik ben verantwoordelijk geweest voor het opzetten van deze nieuwe functie (zowel functie als proces inrichten) en het uitvoeren van deze functie. In deze functie had ik contacten met zowel de projecten (projectmanagers / testcoördinatoren) als (technisch) beheerafdelingen en ontwikkelafdelingen.

Febr 2007 – Jan 2008 Achmea Divisie Bancaire Distributie
Functie: VCR Programmatestmanager.
In dit programma (Verkoop Cockpit Rabobank) sluit Interpolis (i.c. drie divisies van Achmea) diverse systemen aan op een nieuw systeem (Siebel) binnen de Rabobank. Dit programma (dat bestaat uit diverse projecten (8 – 13) is zowel aan de Interpolis als de Rabobank kant zeer omvangrijk (zowel operationeel als financieel).
Ik coördineer / faciliteer de testactiviteiten op Interpolis niveau (over de divisies en projecten heen) en ben de linking pin op het testgebied met de Rabobank. Initieel heb ik een programmatestplan opgesteld met daarin ondermeer opgenomen de testopdracht, -organisatie, -aanpak (soorten), -omgevingen en –procedures. Per Siebel release maak ik namens Interpolis een raamwerk van afspraken met de Rabobank en bewaak de voortgang en stuur bij daar waar nodig.

Jan 2007 – Jan 2008 Achmea Divisie Bancaire Distributie
Functie: Aansturing DBD (Divisie Bancaire Distributie) testteam / coaching begeleiding testcoördinatoren.
Samen met het hoofd van de afdeling en de collega testmanager stuurde ik via de testcoördinatoren het testteam aan, bestaande uit 25 medewerkers. Indirect stuurde ik ook nog 20 testmedewerkers van de ICT afdeling aan. Dit hield o.m. in het vaststellen van het testbeleid, inzet resources en het coachen / faciliteren van de testcoördinatoren. Op deze wijze hield ik de kwaliteit en voortgang van ca. 10 – 15 projecten in de gaten (via testplannen, voortgangsrapportages, gesprekken en vrijgave-adviezen). Daarnaast nam ik deel aan besprekingen in het kader van het vaststellen van de projectportfolio voor de Divisie DBD.
Voor enkele trajecten was ik direct eindverantwoordelijk voor de uitvoering.

2004 - 2006 Interpolis, MO Schade Particulier
Functie: Verandermanager TPI (Test Proces Improvement).
Na het inventariseren van de huidige situatie (gesprekken voeren) en het TPI-model opgesteld, heb ik de verbetervoorstellen geformuleerd en doorgevoerd.

2004 - 2006 Interpolis, MO Schade Particulier
Functie: Testmanager bij de marktorganisatie Schade Particulier.
In deze periode ben ik als testmanager eindverantwoorde-lijk geweest voor diverse testtrajecten. Het betrof de volgende projecten:
• Nieuwe releases van bestaande grote (eindgebruikers)applicaties.
• Conversietraject van de ene verzekeringsapplicatie naar de andere verzekeringsapplicatie.
In deze functie stuurde ik per project veelal meerdere testcoördinatoren en testers aan (totaal 5 – 13 mensen). De doorlooptijd per project was meestal enige maanden. In deze hoedanigheid maakte ik ook deel uit van de stuurgroep en was ik verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de testomgevingen.

2002 - 2004 Interpolis, MO Schade Particulier
Functie: Projectmanager.
Het betrof de volgende projecten:
• Het ontwikkelen van een variant van het AieP-product voor starters.
• Het vernieuwen van de verouderde producten Pleziervaartuigen en Caravan op het AieP-product.
• Het realiseren van het verkopen van doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen via het internet (via het AieP-systeem).
In deze projecten zijn onder mijn leiding productspecificaties opgesteld en functionele (detail) ontwerpen gemaakt. Het aantal projectmedewerkers lag veelal tussen 5 – 7.

2000 - 2002 Interpolis
Functie: Projectmanager Invoering euro bij Interpolis & Van Spaendonck Pensioenen.
Ik had de eindverantwoordelijkheid voor het adequaat en tijdig invoeren van de euro binnen de gehele organisatie (joint venture). Het betrof zowel de business- als de ICT-aspecten en de communicatie (intern en extern) daaromheen. Het project bestond in feite uit twee projecten, naast een aantal staffuncties, één voormalig Interpolis en één voormalig Van Spaendonck organisatie. Het aantal directe medewerkers was 8, het aantal indirecte medewerkers varieerde tussen 15 en 40.

Okt 1998 - 1999 Interpolis, CICT
Functie: Projectleider.
Het project betrof een vernieuwingstraject van een bestaand centraal (Interpolis breed) systeem voor het beheer van klanten en polissen. Het was een politiek en communicatief moeilijk project. In het project zijn vele nieuwe ontwikkelmethoden en technieken gebruikt:
• Component Based Development
• Ontwikkelen van services (Service Oriented Architecture)
• Gebruik van Java bij het ontwikkelen van eindgebruikersapplicaties.
Het aantal projectmedewerkers lag tussen de 5 en 24.

Nov 1996 – Sept 1998 Interpolis
Functie: Manager EDP-audit binnen de IAD (Interne Accountantsdienst).
Ik had de volgende verantwoordelijkheden en taken:
• Lid management team (IAD)
• Leidinggeven aan de EDP-audit afdeling van drie personen en indirecte aansturing van vijf financial auditors.
• Opstellen jaarrapportages en management letter.
• Opstellen jaarplan EDP-audit.
• Coördinatie en uitvoeren diverse type EDP-audits (met name bestaande applicaties/bedrijfsprocessen en automatiseringsprojecten).
• Bedrijfsmanagement adviseren bij bedrijfsprocessen en inrichten administratieve organisatie.
• Adviseren en begeleiden van automatiseringsprojecten.

Sept 1990 – Okt 1996 Pricewaterhouse Coopers (BU Computer Assurance Services)
Functie: EDP-auditor, manager EDP-audit
In deze periode heb ik diverse opdrachten voor klanten van PWC uitgevoerd:
• Beoordelen en adviseren omtrent betrouwbaarheid en continuïteit van diverse typen applicaties.
• Beoordelen functioneel ontwerp registratie "houderschapsbewijzen".
• Advisering met betrekking tot wijzigingen in de administratieve organisatie naar aanleiding van automatisering van loketdiensten.
• Ontwikkelen van een Universeel Generatie Controle Systeem (ten behoeve van de batchverwerking) bij het rekencentrum van een grote overheidsorganisatie.
• Ontwikkelen van een kostprijsmodel voor de producten van het rekencentrum van een grote bank.
• Uitvoeren van DO-IT ('Diagnose Organisatie van Informatievoorziening en Technologie'). Dergelijke onderzoeken zijn gericht op de bruikbaarheid (toereikendheid, relevantie, onderhoudbaarheid en gebruikersvriendelijkheid) van de geproduceerde informatie en of er voldaan wordt aan de voorwaarden die de overige kwaliteitsaspecten (integriteit, controleerbaarheid, exclusiviteit en beschikbaarheid) van die informatie kunnen zekerstellen.
• Uitvoeren van diverse Diagnose Automatisering en Informatisering ('DIA') met als aandachtsgebieden applicatiebeheer, logische en fysieke toegangsbeveiliging, back-up en recovery en uitwijk.
• Het in kaart brengen van de automatiseringsactivi-teiten ten behoeve van de jaarrekeningcontrole en het opstellen van de management letter dienaangaande.
• Uitvoeren van diverse Information Security Assessments.
• Beoordeling van de beveiliging (incl. beleid) van IBM AS/400 en DEC VAX/VMS computersystemen.
• Beoordeling op het gebied van change management procedures en systeem softwareregistraties.
• Beoordelen mediabeheer en afdeling produktiebegeleiding binnen een rekencentrum.
• Beoordelen van het datacommunicatienetwerk van de landelijke politieorganisatie en van de nationale organisatie voor het Postverkeer.
In deze periode was ik ook verantwoordelijk voor:
• Coördinatie AS/400 (security) PWC services voor Nederland.
• Verzorgen van AS/400 security workshops en VAX/VMS security workshops.
• Presentaties op nationale en internationale conferenties.
• Vanuit CAS Account manager voor de internationale business unit van één van de kantoren van PWC.

Sept 1985 – Aug 1990 Akzo
Functie: Operational-/EDP-auditor (bij met name de divisie Akzo Pharma).
In deze periode heb ik operational audits (o.a. het beoordelen van de Administratieve Organisatie en Interne Controle) en EDP-audit werkzaamheden uitgevoerd; zowel nationaal als internationaal.
De operational audit werkzaamheden betroffen onder meer de volgende bedrijfscycli: administratie, inkoop, produktie, verkoop, personeelszaken.
De EDP-audit werkzaamheden betroffen ondermeer: beoordeling van kleine en middelgrote rekencentra ten aanzien van betrouwbaarheid, beveiliging en continuïteit (DEC-omgeving; midrange-computers IBM; Wang), beoorde¬ling van diverse applicaties ten aanzien van betrouwbaarheid en beveiliging.
De werkzaamheden werden veelal met één of twee andere collega’s zelfstandig uitgevoerd.

Sept 1983 – Aug 1985 Reyn, de Blaey en Co
Functie: Assistent accountant.
Met name het uitvoeren van jaarrekeningcontroles bij diverse (kleine en middelgrote) klanten van RBC.


Opleiding interimmanager

Opleidingen
1991 Postdoctorale EDP-audit opleiding (RE)
1988 AMBI (S-richting)
1985 HEAO Accountancy (differentiatie RA)
1979 Atheneum-B

Cursussen
2009 Prince2 Foundation
2004 ISEB?ISTQB cursus Foundation Certificate in Software Testing
1995 Post-HBO cursus “Logistiek en informatiesystemen”
1991 Certified Information Systems Auditor (CISA)

Trainingen
2008 Training Pensioenwet/Veegwet 2008 door KNK Pensioendeskundigheid
2006 Training “reviewen in het kader van testen”
2006 Training “testen binnen RUP”
2006 Training “Risicomanagement”
2005 Masterclass “Kwaliteit van Software”
2004 Training “Projectimplementaties”
2002 Training ITIL Essentials
2002 Training “Stakeholdermanagement”
2001 Training “Understanding projectmanagement”

Overig
Prince 2 In de praktijk bij functies bij Interpolis / Achmea kennis opgedaan/gebruikt
TMap (next) In de praktijk bij functies bij Interpolis / Achmea kennis opgedaan/gebruikt en training TMap (Sogeti) gevolgd
Microsoft Windows, Word, Excel, Project, Powerpoint
Overig Easy2Comply (GRC tool van Dynasec)
Control 2007 (Nimbus)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Karakter:
gedreven, enthousiast, loyaal, kritisch, creatief, afspraak = afspraak

Aanpak: analytisch, structurerend, planmatig, doortastend, no-nonsens, balans in diepgang materie (taakaansturing / procesaansturing)

Management:
team builder, motiverend, resultaatgericht, samenwerkend

Talenkennis interimmanager

Nederlands: Moedertaal
Engels: Goed
Frans: Beperkt
Duits: Beperkt

Overig

Branche-ervaring:
Verzekeringsmaatschappijen
Pensioenuitvoerders
Banken
Centrale overheid (Ministerie en Belastingdienst)
Politie-organisatie
Pharmaceutische bedrijven
Productiebedrijven

 beschikbaar?